Kommentarer

Kommentarer på artikler

Her kan du lese alle innkomne kommentarer på artikler. Følg lenken om du ønsker å lese artikkelen som er kommentert. Kommentarene listes kronologisk.

 1. Mye bra som står og sies her, men jeg skulle ønske meg at YLF så bort fra tariffavtalen og heller skulet til lovverket. Uavhengig av tariffavtale har alle gravide lovfestet rett til fritak fra arbeid som kan være skadelig for fosteret eller påvirke graviditeten etter en individuell vurdering fra lege. Dette omfatter for eksempel stråling, kjemikalier, støy, biologisk helsefare, nattarbeid fra 2. trimester, langvarig stående arbeid fra 2. trimester og det meste som kan medføre skadelig stress. Det skal gjøres en individuell vurdering av en lege, og dette dokumenteres på et skjema fra Arbeidstilsynet. Mer info og link finnes her: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Venter+du+barn/svangerskapspenger Videre synes jeg dere godt kunne oppfordret våre medlemmer å kontakte bedriftshelsetjenesten på sykehuset. Alle sykehus har en BHT, og de har omfattende erfaring med både hva som kan være fosterskadelig på arbeidsplassen og tilrettelegging for den gravide.

  Kommenter

 2. Har skrevet en del om dette. Undersøkelser viser at pasienter er godt fornøyd med behandling i de enkelte siloene (fastlege, sykehus, opptrening etc), men skårer totaliteten dårligere. Det gnisser i samarbeidet. IT-verktøy vil hjelpe enormt på flere av problemstillingene i denne artikkelen. For øvrig tror jeg at folk er glade for fastlegene sine, iallfall jeg. De blir stort sett evaluert positivt. Man kunne gjerne spare den enkelte fastlege for offentlig evaluering. Men, helse er så alvorlig at evalueringene kan vise fastleger som kanskje passer bedre i en annen rolle.

  Kommenter

 3. Tips til fastleger når det gjelder å ta vare på de gamle med sammensatte lidelser: Jobb for å få midler til samarbeid med kliniske avanserte geriatriske sykepleiere (se http://www.uio.no/studier/program/geriatrisk-sykepleie-master/ )

  Kommenter

 4. En ortoped som "vet hvor skoen trykker"! Bra! Hilsen fastlege

  Kommenter

 5. Dette er godt skrevet! Fastlegene er i ferd med å knekke nakken, samtidig som vi sykehusleger får stadig mindre tid med pasientene. Samarbeid og rollefordeling må snarest på agendaen! Vi som står nærmest pasientene må komme med klare signaler til våre (for mange....) helsebyråkrater. Som sykehuslege i 20 år er jeg svært bekymret!

  Kommenter

 6. Takk for en glimrende artikkel. Jeg deler den og håper så mange som mulig leser. Dette er det viktigste tema i helsevesenet fremover. Problemene må vi sykehusleger og dere fastleger løse sammen, det er den eneste muligheten. Vi må for all del ikke havne i hver våre skyttergraver.

  Kommenter

 7. Godt og beskrivende innlegg!!

  Kommenter

 8. Jeg hadde den store gleden å jobbe to-tre år som sykehuslege inne på skogen, det var sykehuset på Kongsvinger i 1964. Gjør meg de samme refleksjoner som forfatteren og hyller de som har jobbet og fremdeles arbeider der. Den tiden fikk være med å forme meg som lege og gi meg erfaring som har kommet meg til nytte i livet.

  Kommenter

 9. Kan konstatera att om en privat företagare brukte den inkjöpstrategi som Helse Norge har skulle de gå i konkurs förste månaden. Jag har aldrig sett på maken.

  Kommenter

 10. Jeg stötter fagfolkene i helsevesenet. Sykehusene er ikke bedrifter, som kan styres etter New Puplic management's forretningsmodell. HTA har protestert mot dette, men de får ikke ut sitt budskap til velgerne. Denne forrenningmodellen preger snart hele det norske samfunn. Vil vi ha det slik?

  Kommenter

 11. Hei alle leger! Sykepleier her !! Ja dere fortjener ofte en klem, dere fortjener en stol, en hånd, eller en do pause. Jeg som sykepleier ved kirurgisk avdeling treffer mange leger hver dag. Vi ringer til forvakter (nye turnusleger) som ikke har fått god nok opplæring og ofte ikke kan svare på enkle spørsmål som vi som sykepleiere tar for gitt. Dette ender ofte med at forvakt spør om vi kan forhøre oss med bakvakt eller spør oss hva vi pleier å gjøre. Trygghet? Ja dere er slitne, det er vi også. Sykepleiere har "bare" tre år på skolebenken før yrkesstart, pensumbøker er mye det samme som dere leger, men vi har kortere tid å lære det på. læringskurven er bratt etter dette, og det er den trolig for dere også. Mange diskusjoner har gått mellom sykepleier og lege, og det er ikke alltid vi blir enige. Da dere nyutdannede leger er innom mye forskjellig, skal ha ansvar for pasienter som innlegges eller skrives ut i mottak kan det skje mye rart. Mange unødvendige innleggelser og redd for overdosering ift. Smerter. Ja jeg som sykepleier forstår reddselen. Men forstå pasienten og sykepleieren som er sammen resten av tiden. Pasienten trenger nødvendigvis ikke bli innlagt på grunnlag av uvi, og en nyrestein eller blindtarmbetennelse trenger smertestillende, og helst IV da de ofte faster. Stol på dere selv, tenk logisk og vær stolte! Dere er leger, vis det! Og hør på sykepleieren, vi er med pasienten hele døgnet og skriver gode rapporter på dips.... Men husk, samarbeid er viktig og sammen redder vi den pasienten ! En kan ikke redde verden alene. Tanker fra en sykepleier, 25 år.

  Kommenter

 12. ENIG !!! Jeg er 47 og hatt bruk for MANGE leger opp igjennom mitt liv og 98 % av de har vært ytterst flinke, faglig og sympatiske. ❤

  Kommenter

 13. skittent politisk spel, spør du meg! Trist, berre trist! Bur i nærleiken av Odda, eg . . .

  Kommenter

 14. Jeg har nylig klemt en lege som gjorde en feil som koster meg et ekstra år, og som i verste fall kunne kostet meg livet. Men det gjorde ikke det. Jeg er nyoperert og frisk! Jeg har gått mange runder med meg selv og mine nære om jeg skal klsge. Hvorfor klage når alt gikk bra? Når jeg som pedagog har, vil jeg tro, mye av de samme utfordringene helsepersonell sliter med av stress og press? Når jeg vet at et dataprogram, ihvertfall mitt, ikke sier tydelig nok ifra hvis jeg har gjort en feil og oversett noe? Den type feil som ble gjort i min sak kunne like gjerne vært begått av meg. MEN, like fullt har jeg mistet over et helt år med alt det medfører, først og fremst tap av lønn fordi jeg går på AAP. Det har stor betydning for meg, jeg er alenemor og får nå bare 60% lønn. Skal JEG betale for resultatet av denne feilen? Men må legen straffes for å være et menneske og ikke en maskin? Jeg tok kontakt da jeg selv fant ut av at det måtte ha skjedd en forhlemnelde,, og legen sa "ja, det er min feil. Du må klage hvis du ønsker, tenk godt over det, og om du vil, skift lege! Jeg følger deg opp etter operasjonen allikevel, om du vil!" Vi klemte når jeg gikk. OM jeg klager er det fordi det er SÅ viktig å se på datsasystem og rutiner så det ikke skjer igjen! Og for å få dekket det øk. tapet på 40%. Men da vil jeg være åpen med legen om det, og det skal IKKE i media. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre egentlig. Dette er vanskelig. Men jeg ville uten å nøle lagt mitt liv i dette menneskets hender igjen. Dette er en dyktig, ærlig og redelig nevrolog. En nydelig person og et godt menneske jeg ikke vil vondt. Hvordan få til begge deler? Å klage selve sykehuset for at deres pålagte rutiner er for dårlige, ikke på en lege som bare vil godt? Slike feil skal ikke skje, funnet av et meningiom etter et enkeltstående epileptisk anfall, men det skjedde, selv om loggen forteller om trippelsjekk. Av et MENNESKE. Et godt et. Som gjerne får flere klemmer!

  Kommenter

 15. Jeg har nylig klemt en lege som gjorde en feil som koster meg et ekstra år, og som i verste fall kunne kostet meg livet. Men det gjorde ikke det. Jeg er nyoperert og frisk! Jeg har gått mange runder med meg selv og mine nære om jeg skal klsge. Hvorfor klage når alt gikk bra? Når jeg som pedagog har, vil jeg tro, mye av de samme utfordringene helsepersonell sliter med av stress og press? Når jeg vet at et dataprogram, ihvertfall mitt, ikke sier tydelig nok ifra hvis jeg har gjort en feil og oversett noe? Den type feil som ble gjort i min sak kunne like gjerne vært begått av meg. MEN, like fullt har jeg mistet over et helt år med alt det medfører, først og fremst tap av lønn fordi jeg går på AAP. Det har stor betydning for meg, jeg er alenemor og får nå bare 60% lønn. Skal JEG betale for resultatet av denne feilen? Men må legen straffes for å være et menneske og ikke en maskin? Jeg tok kontakt da jeg selv fant ut av at det måtte ha skjedd en forhlemnelde,, og legen sa "ja, det er min feil. Du må klage hvis du ønsker, tenk godt over det, og om du vil, skift lege! Jeg følger deg opp etter operasjonen allikevel, om du vil!" Vi klemte når jeg gikk. OM jeg klager er det fordi det er SÅ viktig å se på datsasystem og rutiner så det ikke skjer igjen! Og for å få dekket det øk. tapet på 40%. Men da vil jeg være åpen med legen om det, og det skal IKKE i media. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre egentlig. Dette er vanskelig. Men jeg ville uten å nøle lagt mitt liv i dette menneskets hender igjen. Dette er en dyktig, ærlig og redelig nevrolog. En nydelig person og et godt menneske jeg ikke vil vondt. Hvordan få til begge deler? Å klage selve sykehuset for at deres pålagte rutiner er for dårlige, ikke på en lege som bare vil godt? Slike feil skal ikke skje, funnet av et meningiom etter et enkeltstående epileptisk anfall, men det skjedde, selv om loggen forteller om trippelsjekk. Av et MENNESKE. Et godt et. Som gjerne får flere klemmer!

  Kommenter

 16. Da jeg var turnuskandidat for mange år siden opplevde jeg at 2 av de dyktigste og mest anerkjente legene i distriktet tok livet av seg . De var begge overarbeidet, ambisiøse og dyktige og gjorde sjelden feil , men tok seg svært nær av selv små avvik / klager . De hadde (for) liten tid til kontakt med kolleger, familie og venner. Og de hadde ikke anledning til å ta så mange pasienter tilbake til kontroll. Så de eneste som kom tilbake, var dem som var misfornøyde og/ eller ikke ble bra. Så jeg tenkte at de nok etterhvert trodde at de var dårlige leger og følte seg mislykket. Det ble for tungt. Så istedet for å "miste ansikt", valgte de å miste livet. Det var tragisk, gjorde sterkt inntrykk og hjalp ingen. Da jeg begynte alene spesialistpraksis noen år senere, tenkte jeg at jeg måtte unngå å havne i samme situasjon. Jeg sa til pasientene: Dersom du ikke blir bra vil jeg vite det, så jeg kan gjøre noe med det. Det er en tillitserklæring hvis du ikke gir meg opp. Dersom du blir bra, er det viktig at jeg får vite det, men du trenger ikke komme og betale penger , send meg et postkort ! Det kom heldigvis mange postkort, og etter mer enn 35 år i praksis gleder jeg meg fortsatt til å gå på jobben.

  Kommenter

 17. Takknemlig klem til alle legene!

  Kommenter

 18. Tusen takk! Både leger og helsevesenet har tatt store skritt framover de siste tiårene. Som ellers i samfunnet har det blitt mer likestilling mellom parter som møtes. Det har mange positive sider så lenge vi møter hverandre med respekt. Og vår opplevelse av andre er som regel et speilbilde av oss selv.

  Kommenter

 19. Fantastisk godt skrevet. Dette traff rett hjem. Klem til alle dere som jobber for alle andre og deres velvære. Det er virkelig på tide at folk slutter å hetse legene, for som du sier, er det ofte lett å kjenne dem igjen utfra beskrivelser. Til Lars Ånberg (og litt Christian Sømme) som har kommentert litt lenger ned. Dette er et direkte svar fordi jeg vet litt om hvorfor det er slik. Det er grusomt at det er slik, men det er blitt sånn etter den siste fastlegereformen ble vedtatt. Legene skal nå bruke enda mindre tid per pasient og dersom NAV eller lignende instanser ringer, selv når pasienten er tilstede, er legen påbelagt å svare. Når man ser på vedtakene til ledelsen, som forresten ikke alltid er utdannet innen det samme, eller som praktiserende lege i det hele tatt, skjønner man hvorfor leger kan til tider oppfattes som "kalde". De har ofte ikke tid. Og det er ofte ikke på grunn av sin egen planlegging, men på grunn av alt de blir pålagt å gjøre. Dette vil ingen ende ta før folket sier tydelig ifra til ledelsen at vi vil ha godt betalte leger (fordi de jobber så sinnsykt mye mer enn 8 til 4) som har tid til både empati og litt fordypning i hver enkelt sak. Det er også en del eldre leger som er gode og empatiske som ikke ser alt ovenfra og ned. Det er viktig å erkjenne at det finnes gode leger i alle aldre. Det er kanskje riktig som du sier at det er flere av de yngre som er ydmyke. Fantastiske er de alle sammen. Hilsen datteren til en pokker så god allmenn og rus-og-avhengighets lege. ❤

  Kommenter

 20. Takk for at dere reddet mitt liv så jeg fikk følge barna mine. Takk for at dere sto der da minstejenta ikke kunne stå selv. Takk for dere opererte eldstejenta så det aldri ble kreft. TAKK ❤

  Kommenter

 21. Kunde inte sagt det bättre själv. All heder åt våra läkare som drar ett sånt tungt lass. Jag vet hur det känns då jag själv jobbar som veterinär. Idag handlar det oftare om att fälla än att fria dessvärre och folk inser nog inte alltid hur mycket skada de gör.

  Kommenter

 22. Jeg vil takke helsepersonell i Møre og Romsdal. Hjelset Psykeriatiske sykehus, Norlandet DPS, Solhagen og Kristiansund Sykehus. De reddet livet mitt og fikk meg til å se lyst på livet igjen. Det var like før det gikk galt, men mange kom til og holdt meg fast. Jeg så det ikke da, men nå 17 år etterpå sier jeg takk. Jeg jobber i dag på Varde attføringsbedrift. Takk til leger og psykiatere og alle som jobber med psykiske lidelser.. Dere gjør en veldig viktig jobb

  Kommenter

 23. Takk til alle dere som er leger ,men også alle som jobber i helsevesenet . Dere tar dere av oss når vi trenger det. Klem til dere som slipper alt for at vi skal få hjelp. Når det er travelt og dere ikke får tid til å drikke og spise. Klem til dere alle.

  Kommenter

 24. Et viktig budskap. Verdsett, er man ingen klemmer, så strekk ut handen og gi et handtrykk med gode ord.

  Kommenter

 25. En fin artikkel. Har jobbet i helsevesenet i UK, vært pasient i begge land og opplevd litt av hvert etter et langt liv. Mine efaringer har vært stortsett positive. Mine klager handler om overformynderi når det gjelder helsen min. Jeg trenger råd av ekspertene av og til, men en "ekspert" glemmes og oversees veldig ofte, og det er meg. Jeg kjenner kroppen min, hva den tåler, eller ikke tåler og jeg liker en lege som er samarbeidsvillig. Hvorfor skal medisin være "one size fits all,"når vi mennesker er så forskjellige? Jeg foretrekker en kombinasjon av tradisjonell og komplementær behandlingsmetoder. Pga det har jeg møtt lege arroganse og diktat, nesten som om jeg ikke har noe med saken å gjøre. Det er min kropp! Idag trenger vi et helsesystem som dyrker allsidige leger og som støtter bruken av komplementær medisin. Så heldig jeg er som har både en vidtenkende fastlege her i Norge og en tidligere urolog og spesialist i environmental/nutritional medicine i London, som samarbeidspartnere. Klem til begge to.

  Kommenter

 26. Husker tilbake til barndommen og mine besøk hos mormor og morfar. Morfar var det som så fint het distriktslege og praksis nede i kjelleren på huset sitt. Der var han lege. Jeg husker flere ganger hvor jeg banket på døren hans og jeg fikk lov til å komme inn i et par minutter før neste pasient. Husker også når det var jeg som var syk, (eller bare hadde fått et bittelite skrubbsår), så kunne jeg bare reise opp til han og han "fikset" meg. Ble frisk med en gang! Det var noen ganger hvor han til og med tok på seg legefrakken og stetoskopet og da følte jeg meg som en ordentlig pasient. Men han var lite hjemme, og han prøvde så godt han kunne å være med på alt det som vi var med på, men det var ikke alltid han hadde tid. Pasientene trengte han. Men jeg husker fortsatt hvor stas det var å ha en morfar som var lege. For han fikset folk. Og det gjorde meg stolt, at han fikset folk. Og han så ikke forskjell på om det var alkoholikeren eller om det var folk med mye penger. I hvert fall ikke som jeg så. Og jeg tror ikke han gjorde det heller. Det dere leger gjør hver dag er fantastisk. Jeg hadde ikke klart å ha den jobben selv. Til det er det for mye stress, for mye press på å skulle prestere hver eneste dag, hvert eneste minutt og sekund. Dere gjør så godt dere kan og jeg husker morfar kunne sitte i timevis og prøve å finne ut av hvilken diagnose den ene pasienten virkelig behøvde for å komme seg videre i systemet. Takk for at dere er der når jeg trenger det! Jeg har ikke lyst til å møte dere på jobb, jeg har ikke lyst til at dere skal møte meg når dere er på jobb, men jeg er fryktelig takknemlig for at dere er der når jeg virkelig trenger dere.

  Kommenter

 27. Veldig fin artikkel. Jeg skal klemme en lege. Hilsen en sykepleier som kjenner til dette fra innsiden.

  Kommenter

 28. Veldig fin artikkel, som om jeg skulle ha sagt det selv. Jeg skal klemme en lege. Hilsen en sykepleier, som kjenner til dette fra innsiden.

  Kommenter

 29. Takk og hurra og stor bamseklem til hver eneste en av dere som står på for oss alle sammen! Jeg pleier å spøke med at jeg aldri er syk medmindre jeg er dødssyk, og da har dere vært der - hver gang! Takk for at dere er der 1. juledag, midt i fellesferien og hver eneste inneklemte helligdag. Jeg vet ikke om jeg rakk å klemme min mangeårige, drivende dyktige kirurg før han tok sin skalpell og ble pensjonist, men han hadde så visst fortjent det. Dere også.

  Kommenter

 30. Klem fra meg. Dere vil jo hjelpe oss til å bli friske, eller bedre, hvis vi trenger akkurat det. Vi er jo alle et fantastisk komplisert maskineri som det til tider er veldig vanskelig å finne ut av. Av og til umulig. Men som oftest så klarer dere å fikse kroppene. Lykke til :)

  Kommenter

 31. Flott artikkel. Er kommunikasjonsrådgiver og er godt kjent med problemstillingen å ikke kunne uttale seg pga. fortrolighet. Vit at folk er mest fornøyde og takknemlige, veldig mye det. Jeg ser også at yngre leger er mye mer folk enn en del eldre som kan bli oppfattet som arrogante og autoritære. Dere yngre leger er ikke dem, og kanskje heller ikke like økonomisk motiverte.

  Kommenter

 32. Hva skulle vi gjort uten dere? Vi kjenner alle noen som ikke hadde vært i live i dag om dere ikke hadde stått parat. Er det noen som trenger en STOR klem er det dere, selv det er så alt for lite. Vi hører dessverre ofte kun det negative i media. Muligens skulle vi som har opplevd hva dere betyr også begynne å skrive våre historier? Klem !

  Kommenter

 33. Klem fra nevrolog - super beskrivelse av hverdagen❤️

  Kommenter

 34. Klem utdelt frå geriateren! Kjempeflott artikkel som eg kjenner meg veldig igjen i.

  Kommenter

 35. Amen! Og klem til dere alle fordi dere GIDDER❤️

  Kommenter

 36. Det var en flott artikkel som beskriver hvordan det fungerer når legene er dedikert til sin oppgave at som lege hjelpe pasienter og pårørende når de trenger nødvendig hjelp. Som anestesisykepleier siden 25 år og 20 år i prehospitale tjenester har jeg mange gange opplevd hvor flott norsk helsevesen er når man som mest trenger det. Men jeg har også siste år opplevd helsevesenet på en meget urovekkende måte. Når min kone i forrige år fikk en kronisk sykdom opplevde jeg ett helsevesen med leger som fullstendig fraskriver seg ansvar, blodprøvesvar som blir glemt, journalnotat som ikke eksisterer og en yrkesgruppe (leger) som ikke viser noen form for empati eller forståelse for hvordan det er for en tidlige fult frisk person plutselig får en diagnose og går hjem fra sykehuset med en bærepose full av medikamenter. Vi opplever også en yrkesgruppe som ikke følger opp sine pasienter, løper fra visitter til poliklinikker og for den som sitter hjemme og venter på at kanskje legen ringer idag, blir frustrasjon bare større og større. Det virker som at legen idag bruker mye av sin tid til andre oppgaver en å følge opp sine pasienter. Jeg håper at mine opplevelser er ett unntak, men etter å ha pratet med flere i samme situasjon, så virker det som at dette er vanlig forekommende i dagens helsevesen. Håper virkelig at legene som faktisk er der for sine pasienter fortsetter å være den lege som pasienten trenger, og ikke vil bli en lege som bruker all sin tid til andre oppgaver enn til sine pasienter som trenger er. Jeg har fortsatt tro, men begynner å miste håpet...

  Kommenter

 37. Läkarna som jag träffat på Nevrologen i Drammen är fantastiska. De möter patienter med respekt,tar sig alltid tid för patienten och oss personal när vi har frågor. Ni och många fler är värda en Stor Klem

  Kommenter

 38. Veldig bra! Eg heiar på alle legar ❤️

  Kommenter

 39. Dette var en usedvanlig god artikkel som mange av oss kjenner oss igjen i. Måtte den bli lest av mange.

  Kommenter

 40. Jeg begynner med å gi deg en stooor klem og en klem til ❤️❤️❤️❤️❤️

  Kommenter

 41. Takk!

  Kommenter

 42. Hva med oss som snart er ferdige spesialister og ansatt i 5-års LIS-stillinger? Har vi krav på fast ansettelse?

  Kommenter

 43. Til Agnes: Ja, søknadsfristen går ikke ut før 15. juli, så fortsatt god tid til å søke :) Se mer her: http://legeforeningen.no/yf/Yngre-legers-forening/Nyheter/2017/Utlysning-stipend-til-lederutdanning/. Har du flere spørsmål om dette, kan du gjerne sende en mail til ylf@legeforeningen.no. Vennlig hilsen Ylf

  Kommenter

 44. Er det fremdeles aktuelt å søke på HLA-prosjekt? Jeg fant dette via Facebook, men ser ikke noe om det på ylf nettside!

  Kommenter

 45. Hei, jeg har jobbet et år som LiS og fått mitt vikariat fornyet for 1 år. Det står at jeg vikarier for "ledig stilling" uten at denne har vært utlyst. Er dette lov? Mvh.

  Kommenter

 46. Tusen takk, Trude. Godt at vi har leger som forstår hvor viktig det er med god kommunikasjon mellom leger og sykepleiere og fra sykepleier til sykepleier for å ivareta best mulig behandling, pleie og pasientsikkerhet.

  Kommenter

 47. Ved 8 sykehusinnleggelser og ditto kirurgiske inngrep har jeg erfart at legene er ikketilstedeværende etter et inngrep. Som pasient får jeg ikke informasjon fra legene og knapt legevisitt som det het før i tida. Sykepleiere har heller ikke kunnet gi meg informasjon, så ansatte ved St. Olavs har tydeligvis et stort kommunikasjonsproblem. Fra mine opplevelser er det legene som er problemet. Sykepleierne gjør en kjempejobb. Selv er jeg sendt hjem uten å ha hatt kontakt med legen som opererte meg. Dette er uakseptabelt i mine øyne. Epikrisene som legene skriver er også mangelfulle og overfladiske. Jeg vil legge til at leger ved St. Olavs er dyktige, mens sykepleierene ikke ikke bare er dyktige, men fantastisk hjelpsomme. Det er, etter min mening, legene som har et STORT forbedringspotensiale med tanke på kommunikasjon med oss som pasienter. Jeg er 64 år og er en som har hatt 8 kirurgiske inngrep de siste 8 årene, så litt erfaring har jeg med St. Olavs Hospital og personalet der. Mvh Arve Helland.

  Kommenter

 48. Her skrives bare generelt om kriterier til ansettelse, men ikke noe konkret. HVA ER KRITERIER TIL EN LIS 1 STILLING? Jeg har 11 års erfaring som lege fra Serbia, søkt om turnusplass 4 ganger, og ble aldri innkalt på jobbintervju. Hva kan jeg gjøre konkret for å få turnus? Mvh, Ljiljiana Mirkovic

  Kommenter

 49. Det må sikras vidare og forsvarleg drift med fagfolk som blir verande. Og som ikkje "reise" vidare etter endt turnusarbeid eller midlertidleg ansettelse. Ka med å opprette ei bindingstid på fem år? Berre tanken at mor mi ein dag må skyssast 2,5 timar til sjukehuset i Haugesund e på ingen måte eit eldre menneske verdig!

  Kommenter

 50. Kan ikke drive akuttkirurgi uten elektiv colonkirurgi. Det er vel ingen kirurg med vettet i behold går på de vanskeligste operasjonene uten å øve på de enkle. Har ikke Odda mistet colorectal-kirurgien sin? I så fall er det vettløst å argumentere for å beholde akuttkirurgi. Bedre å frakte pasienten til et sykehus som kan håndtere dette med en gang. Noe annet blir å stikke hodet langt nedi sanden.

  Kommenter

 51. Bra skrevet, vi kan vel alle kjenne oss igjen i det du skriver. Det er foruten å være lov, utvilsomt også særlig sunt å tenke anderledes (duuh)! Jeg, som alle, grublet på om å forlate klinikken. Men, jeg fant veien tilbake, og stortrives med det! Likte særlig godt avslutningsrådet ditt; Unnskyld deg aldri for at du velger som du gjør! Tommel opp til dæ

  Kommenter

 52. Hei. Om man som nyutdannet går rett inn i et LIS-vikariat, skal man da lønnes som lis-lege?

  Kommenter

 53. Hva gjelder for de nye "gjennomstrømningsstillingene"? Er disse definert under c)?

  Kommenter

 54. Hei, Mette og Karin Leger som er midlertidig ansatt som LIS i fireårsstillinger/femårsstillinger/seksårsstillinger har ikke tilsvarende rett til å få oppsigelsesvern som fast ansatt – på tross av varigheten av ansettelsesforholdet. Dette fordi disse jobber i stillinger kategorisert som praksisarbeid, ikke vikariat.

  Kommenter

 55. Hva med oss som snart er ferdige spesialister, men ansatt i en 5-års LiS-stilling? Har vi krav på fast stilling?

  Kommenter

 56. Teller 4 års stilling som vikariat?

  Kommenter

 57. Hvordan forholder kravet om sammenhengende arbeidsforhold seg til personer som har vært ute i svangerskaps-/foreldrepermisjon? Trekker man da fra disse periodene, eller regnes det ikke som et sammenhengende arbeidsforhold? Eller vil man se hele ansettelsen under ett som et sammenhengende arbeidsforhold, uten å trekke fra noe?

  Kommenter

 58. En del av puslespillet mangler i denne kommentaren, altså tall på hvor mange gutter som søker i utlandet. Hvordan er kjønnsfordelingen der?

  Kommenter

 59. Det har oppstått noen misforståelser om funksjonen til interims fagråd. Mandatet og møtereferatene er derfor lagt ut på www.lis-utdanning.info under fanen "Om prosjektet" .

  Kommenter

 60. Samfunnet har endret seg! Det viktigste er at en skal tilpasse seg det økonomiske bilde! Det vil si: Tenk med hjernen, ikke med hjerte! Det som ligger i det, er at en arbeidsgiver trekker inn advokater, i kampen om å ha rettighet til å bruke arbeidstaker, som de vil! Spekter er ingenting uten legene, noe de er klar over! De ser på, at det viktig er å overbevise om at det økonomiske bilde er viktigst, ikke legegjerningen! Det er det samme innen industrien! Dermed blir den viktigste delen legegjerningen, redusert til at den må tilpasse seg arbeidsgiver! Hvordan bekjempe arbeidgiver? Det er å bruke advokat tilbake! Dere er sjanseløse mot advokatene, som vrenger og vrir alt dere kommer med! En advokat i dag, skal ikke se det fra den motsatte part sin side, men tjene arbeidgiver! Det var før i tiden advokatene måtte analysere lovlighet, i arbeidsgiver sitt ønske om endring! I dag er de ikke opptatt av arbeidstaker, men av økonomi! Da må dere som fagorganisasjon, ha samme innstilling til arbeidsgiver: Tenk med hjernen ikke med hjerte! Bruk siviløkonom og advokater i kampen mot de, som tenker med hjernen ikke med hjerte! Først da kan dere vinne! Lykke til med kampen mot overkjøring, slavedrift og umyndigjørelse av en stor gruppe arbeidstakere! Dere skal ha normale rettigheter!

  Kommenter

 61. Jeg er helt uenig i Refsum's formaning om forsiktighet i hva man kommenterer. I disse spaltene bør det nå tvert om foregå en heftig åpen sterk reflektert og real kommentering og debatt om denne antagelig viktigste sak i Legeforeningens/Ylfs historie. Ylf leder Christer Mjåsets umiddelbare kommentarer er forbilledlige i så måte. Åpent, sterkt, og klart. Slik ER det! Å bekymre seg for overvåkning fra Spekter, og at S og Arbeidsretten skal/vil bruke løsrevne sitater fra fagforeningens debattsider i arbeidsrettsaken, hører da ikke hjemme i vårt samfunn, i dag. Hva er det for slags redsel og underdanighet. Kantinepreik og familiesnakk er det minst viktige her. Vi har en motpart som bruker alle knep, også uredelig tildels skitten argumentasjon, som de bruker fritt i alle aktuelle fora, og som nå er i ferd med å direkte ødelegge arbeidsmiljø og -betingelser på alle måter. Det er en meget alvorlig situasjon, for samfunnet, ikke bare for oss, - der tilliten til arbeidsgiver er borte. Dette har vært en av de fra arbeidsgiversiden mest ondsinnede arbeidslivskonflikter jeg har vært vitne til i min tid. Nå skal vi TA legene! Knuse dem og deres arbeidsordninger. For godt! Brattens ord nå etter avgjørelsen i nemnda om «håper nå at vi kan se fremover, og gjennom godt partssamarbeid sentralt og lokalt diskutere hvordan…» og «..ønsker tett medvirkning fra tillitsvalgte..» - rent sagt oser av falsk festtale. Hun har til overmål tidligere brukt begrep som "Winter is coming". Det er jeg faktisk enig i. Klimaet er slik nå. Bevisst fremprovosert av S, ved sin adferd Dette må møtes hardt mot hardt, med alle tilgjengelige lovlige midler. F eks vil vel bare øyeblikkelig slutt på uforutsett upålagt ubetalt overtid, samt utilgjengelighet på fritid, antagelig få systemet til å vakle/falle umiddelbart. Dette likner jo mer og mer på katastrofen i NHS, UK.

  Kommenter

 62. Dette er kun ett av de alle tilsvarende saker som pågår i vår tid, for dem som følger med. Stygge saker, der makta rår. Hva vi kan gjøre med det, er bare å protestere! Hvorvidt det hjelper, vet vi ennå ikke, men vi er ikke dumme og vi forstår mer enn det øvrigheten til stadig bestemmer "for oss". Er ikke det å ta i vare våre sykehus og våre pasienter det øvrigheten er satt til....? Jeg ber om svar! Og vil gjerne avslutte med Sigrid Undsets ord: "Det gjelder å være ydmyk og sterk!" Takk!

  Kommenter

 63. Jeg maner til forsiktighet i hva man kommenterer. Husk at Spekter overvåket sider som dette, og kommer til å bruke løsrevne sitater i en arbeidsrettsak. Snakk sammen i kantinen, informer venner og familie, men ikke gjør det i det offentlige rom, for storebror ser deg!!

  Kommenter

 64. Et skrekkinngytende resultat. Å snakke om en "skremmende utvikling" blir i grunnen feil. Vi er allerede der vi aldri skulle tilbake til. Stå på videre for oss alle!

  Kommenter

 65. Tusen takk og veldig bra. Så håper vi den blir lest av mange nok med åpning nok og klokskap nok til å forstå at Helsenorge er i stort underskudd på rosa konpetanse.

  Kommenter

 66. Dersom du får resten av Sp med på dette, kan det snart vere snakk om partibytte frå mi side. Her er mykje å lære!

  Kommenter

 67. Hei! Du skal alltid være kategoriplassert etter den spesialiteten du jobber for å oppnå. Når du nå skal bli radiolog, vil du måtte forholde deg til spesialistreglene i radiologi (se https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/radiologi#merknader for detaljer) Du får godkjent inntil 1 års sideutdannelse i relevant spesialitet, og indremedisin teller der. Så du starter da i kategori A med 12 mnd tellende tjeneste, og kan kreve kategori B når du har jobbet 12 mnd til. Ang lønnskategori etter foreldrepermisjon kommer jeg tilbake med en kommentar etter at den er kvalitetssikret av jurist :) Det er uansett ikke en aktuell problemstilling i dette konkrete tilfellet.

  Kommenter

 68. Hei.Lurer på om en kan bli konstituert i legespesialiststilling før en er godkjent spesialist? Er i fast LIS stilling. Dvs. at en da får vilkår som legespesialist mtp lønn, opptjening av overlegeperm, men bortfall av fordypningsdager. Mvh T

  Kommenter

 69. Hei Hvordan stiller det seg om man har vært i svangerskapspermisjon og deretter begynner på ny spesialitet? Jeg jobber på indremedisinsk avd Jeg rykker opp til LIS lønnsmessig i mars. Men jeg har bare 1 år tellende spesialisttjeneste i indremedisin og 10mnd i psykiatri. Jeg begynner nå på radiologien. Hvor ender jeg lønnsmessig? Teller tiden jeg har vært i permisjon lønnsmessig? Eller må jeg begynne "på nytt"

  Kommenter

 70. Beklager sent svar. Deler av spesialistutdanningen kan gjennomføres i andre land etter fullført grunnutdanning i medisin, i form av spesialistutdanning, praktisk tjeneste eller andre læringsaktiviteter. Når det gjelder utdanningens første del kan Helsedirektoratet etter søknad bekrefte at ett eller flere læringsmål skal anses som oppnådd. Når det gjelder obligatoriske og andre kurs er dette ikke endelig vedtatt enda. Læringsmålene og læringsaktivitetene for alle spesialitetene er nå ute på høring, og endelig kursstruktur vil bli klart når dette er vedtatt. Mvh Anja Fog Heen -- Styremedlem Ylf Leder Turnusrådet

  Kommenter

 71. Hva skjer med oss som har måtte avbryte gruppe 1, men blir møtt med at vi er overkvalifiserte til gruppe 2 og dermed ikke får tilgang til gruppe 1 lengre? Jfr "Rotasjonsstillingene som er tiltenkt gruppe-I-LiS, har fått navnet «gjennomstrømningsstillinger» og kan ikke utlyses. Gjennomstrømningsstillingene forbeholdes Lis fra gruppe-II-sykehus som trenger gruppe I-tjeneste."

  Kommenter

 72. Og jeg har de 18 siste årene funnet stor glede i å undervise sykepleierstudenter om den friske og den syke kroppen.

  Kommenter

 73. Veldig bra tekst! Eg har også grubla mykje på legerollen, veival, etc. Vi er nok mange. Takk skal du ha.

  Kommenter

 74. Hei. Hva skjer om man planlegger å fullføre turnus i et EØS land, som Danmark? Får man hoppet rett til LIS2 eller må man innom LIS1? Vil turnus i Danmark bli godkjent på lik linje som turnus/del1/LIS1 i Norge?

  Kommenter

 75. Interessant å lese for meg som var så heldig at jeg kun klarte kravene til inntak på Universitetet og utdannet meg til cand real hovedfag fysikk. Gikk rett inn i oljeindustrien da oljen ble funnet i Norge. Har hatt et fantastisk interessant liv som Siv. Ing. og jobbet med den nå forhatte oljen sammen med dyktige mennesker fra Vesten. Realfagutdannelse kan anbefaler. Da legger ikke politikerne seg opp i arbeidsdagen din. Vi har gitt dem mye penger slik at de kan rave rundt i verden som fulle sjøfolk og dele ut penger der flyene mellolander på sine rundreiser. I dag skal de norske politikerne redde verden fra klimaforandringene som er fullstendig styrt av solen og jordens bevegelser og rotasjon. Hovedproblemet nå er at politikere og underutdannede byråkrater tror de vet det meste og styrer ved hjelp av de mange pengene oljen har brakt inn. Godt Nytt År!

  Kommenter

 76. Hei Dr. Iversen. Næringsdrivende fastleger er ansatt når de jobber på legevakt. Plikten til å delta i legevakt fremgår av fastlegeforskriften §13, og er nærmere regulert i særavtalen (SFS2305). Her som i sykehus skal det selvsagt være oppsatte vaktlister, og vaktbelastning er regulert med utgangspunkt i ulike vaktklasser. Det er avtalt at arbeidsmiljølovens bestemmelser om daglig og ukentlig arbeidstid ikke gjelder ved legevakt, og særavtalen oppstiller isteden egne reguleringer av arbeidstid, herunder ulike vernebestemmelser. Særavtalen regulerer ikke direkte adgangen til å pålegge/beordre vakter, men det forutsettes at legene som går vakt dekker opp for hverandre ved for eksempel sykdom – og det er avtalt i avtalens punkt 8.9 at "For pålagte ekstravakter (eksempelvis ved sykefravær) og som varsles mindre enn 48 timer i forveien gis fast lege i vaktordningen 50% forhøyet godtgjøring". Det er kommunens ansvar å organisere legevakten, og i mindre kommuner med høy vaktbelastning er hyppige vakanser en utfordring. Kommunen bør i disse tilfellene søke å finne løsninger sammen med andre kommuner eller nærliggende sykehus slik at vaktordningen kan gjennomføres uten at det blir uforsvarlig eller unødvendig belastende for den enkelte lege.

  Kommenter

 77. Jeg syns det er feil måte å spare på - å redusere sykehus-personell. Kanskje prisfastsettelsen av medisiner er for høy. Ledelsen i de forskjellige sykehus burde også bidra mer i å få ned lønnskostnadene.

  Kommenter

 78. Det er trist at det skapes avstand mellom fagmiljøene i helsetjenesten og de som prøver å få mest mulig utav pengene vi sammen velger å bruke på disse tjenestene. For et offentlig helsevesen er de mange mulighetene som følger av utviklingen av teknologi og nye medisiner en stor utfordring. Jeg har den største respekt for sliterne på gulvplanet både i spesialist- og kommunehelsetjenesten, men vi trenger også en styring av pengebruken og rettferdig fordeling landet over. Jeg vil slå et slag for fagfolk som prøver å spille på lag med byråkratene, slik at nødvendige prioriteringer får et best mulig faglig fundament!

  Kommenter

 79. Hvordan vil dette være for allmennpraktiserende leger som arbeider på legevakt som selvstendig næringsdrivende med fastlegeavtale med kommunen?

  Kommenter

 80. Her var det mye å kjenne seg igjen i! Flott med dem som tar standpunkt og deler det offentlig. Vi trenger færre helsebyråkrater og flere fagfolk i ledelsen av helsevesenet! Heia, heia! Gro Nylander

  Kommenter

 81. Dekkende og bekymringsfull beskrivelse av utviklingen på sykehusene. For femten år siden hadde jeg min første innleggelse av betydning. Ved utskrivelse og epikrise fikk jeg personlig samtale med behandlende lege ang. sine vurderinger rundt min diagnose. Ved behandling i dag erfarer jeg at behandlende lege har egen assistentlege til å skrive epikrisen og foreta pasientsamtalen. Som pasient føles det ikke spesielt omsorgsfullt og ivaretakende.

  Kommenter

 82. Takk Torstein! Dette var en bra epilog og en treffende beskrivelse av utviklingen på sykehuset. Særlig det siste året har byråkratenes makt vært synlig og ødeleggende. Vi får sette vår lit til de yngre kreftene og håpe at faget/håndtverket blir tatt tilbake! Tror nå egentlig byråkratene er prisgitt oss legers velvilje. Så det vil bli viktig å stille krav til administratorene og byråkratene om å legge til rette for ytkesutøvelsen vår

  Kommenter

 83. Regjeringen driver et målrettet arbeid. Ved å strupe de offentlige helsetjenestene, skaper den rom for de private. Det triste er at mange leger gladelig skifter til private sykehus og dermed bidrar til å forsterke utviklingen.

  Kommenter

 84. Takk for besøket! Og takk for ein oppløftande og velskriven rapport!

  Kommenter

 85. Vil dette bety at mulighet for valgfri tjeneste i sykehusåret opphører? Kan man fremdeles velge pediatri/anestesi de siste 3 mnd der dette tilbys, eller vil det kun være regulær medisin/kirurgi/psyk?

  Kommenter

 86. Velkommen tilbake, alle sammen!

  Kommenter

 87. Jeg ser ikke noe om obligatoriske og andre kurs. Er det ment å komme senere?

  Kommenter

 88. Hvor langt tid vil hele denne prosessen ta (Lis 1, 2 og 3) til sammen, sammenlignet med dagens system?

  Kommenter

 89. Det er det jeg gjerne vil vite - om vi kan gå rett over på LIS2 etter dansk turnus. Jeg må også si at jeg syns det er spesielt at det kan ende med at vi som studerer i Danmark skal måtte ta turnus her før vi tar turnus(LIS1) i Norge, mens de som studerer i Polen får lov til å komme hjem og kun ta LIS1. Hvis denne muligheten finnes for dem som studerer i Polen syns jeg det er rart at vi i Danmark ikke skal ha samme muligheten. Dette blir ren politikk, og det undergraver verdien av en dansk medisinutdannelse. Jeg applauderer at det har løst seg for studentene i Polen, men jeg mener vi burde få ta del av kaka! Når kan vi forvente svar på om vi starter i LIS1 eller LIS2 når vi kommer hjem? Og hvor kan vi legge press så vi får de samme mulighetene studenter i Polen får? Vh Mia

  Kommenter

 90. I kapitlene "Gruppe 1-tjeneste og sideutdannelse" og "Ansettelsesforholdet" henvises til: "den nye ansettelsesmodellen". Var det ikke rimelig med en utfyllende presentasjon av denne nye modellen overfor oss uinnvidde? Så langt jeg kjenner forholdene, hviler forutsetningene for ansettelse av LiS-leger på to essensielle forhold: Spekteravtalen og Ankedom av 29. oktober 2013: HR-2013-2247-A, på et bakteppe: Arbeidsmiljøloven. Med dette som redskap kunne man lett la markedet ordne opp i behovet for tilleggstjenester som gruppe-1-tjeneste eller andre spesifikke tjenestesupplementer, ved å utlyse enhver ledig hjemmel, primært som tidsbegrenset, med fortrinn for dem som i permisjon fra egen fast stilling kan vise til et spesialiseringsdrevet behov for slik tjeneste. Sekundært, om ingen slik søker viser seg, besettes stillingen fast. Dette krever ingen "ny ansettelsesmodell", kun etterlevelse av landets lover og ordninger, noe som nok ville være en smule nytt og uvant for vår kjære legeforening.

  Kommenter

 91. Godt initiativ, men dette gjorde meg mer forvirret enn noe annet

  Kommenter

 92. Dette er veldig interessant: Jeg er spent på hvordan dette skal foregå i praksis: Jeg vet at det finnes Gruppe-1 avdelinger som har fått vite dette, men som forbeholder seg retten til å vurdere om aktuelle LIS er egnet, og selv bestemme rekkefølge på ansettelse ut fra avdelingens behov.: "En LiS som ansettes i fast stilling skal ved kontraktsinngåelse få en utdanningsplan som tidsmessig stadfester når og hvor man skal ha relevant tjeneste. For en gruppe-II-ansatt LiS betyr det at han/hun ved ansettelse skal vite når og hvor gruppe-I-tjenesten skal gjennomføres. "

  Kommenter

 93. Nyttig oppsummering, siden reglene er spredd utover i flere dokumenter hos forskjellige "eiere". Artikkelen kunne gjerne vært supplert med en liste med linker til disse. Bestemmelsesgrunnlaget for gruppe I-tjeneste fant jeg i "Krav til utdanningsinstitusjoner i spesialistutdanningen av leger", http://legeforeningen.no/PageFiles/31122/Krav%20til%20utdanningsinstitusjoner%20i%20spesialistutdanningen%20av%20leger%20(pdf).pdf

  Kommenter

 94. Del 1 - same shit, new wrapping...

  Kommenter

 95. Hei Turnuslege, og takk for spørsmålet! Arbeidsmiljøloven (AML) bruker 7-dagersperiode som begrep, og angir maksimalt timetall for 7 påfølgende dager uansett når man begynner å telle dagene. I tariffavtalen vi har hatt de siste årene, har vi avtalt unntak fra AML, og derfor gjelder ikke maksimalgrensene i AML for oss. I stedet har vi en tariffavtale som sier maksimalt 60 timer "per uke". Vi vet at "uke" har blitt definert ulikt forskjellige steder, og de fleste regner midnatt mellom søndag og mandag som en ny uke. Så lenge det ikke er tydeligere definert hvordan man skal regne en "uke" i tariffavtalen, er ditt eksempel faktisk mulig å få til innenfor avtalen. MEN: Ordninger som er for belastende MÅ likevel endres, også selv om de skulle være innenfor timetallgrenser i tariffavtalen. Satt på spissen gir tariffavtalen mulighet for at man jobber helt opp mot 114 timer i løpet av 7 dager med ukeskille midt i perioden, og svært mange 60-timersuker på rad, som overhodet ikke er greit. Vi har ikke avtalt unntak fra Arbeidsmiljølovens formålsregel om at arbeidsmiljøet skal ha full trygghet fra fysiske og psykiske skadevirkninger. Den ordningen du skisserer må innebære tre nattevakter på rad, og deretter fire arbeidsdager. Hvis ikke man får betydelig hvilke på disse vaktene, framstår det som veldig belastende. Jeg foreslår at du tar opp dette sammen med de øvrige turnuslegene og med din tillitsvalgte, slik at dere kan få endret dette. Om det ikke skulle være enighet, har du selv fortsatt rett på tilpassede endringer for deg om du skulle synes ordningen er for belastende. Dette gjelder selv om selve timeberegningen er innenfor tariffavtalen. Når det er sagt, bør det nevnes at denne tariffavtalen er oppsagt, men gjelder på "ettervirkning". Vi har streiket pga uenigheter om nettopp arbeidstid og vernebestemmelser. Nå er det opp til lønnsnemd å avgjøre hvordan kommende tariffavtale skal se ut.

  Kommenter

 96. Hei. Er det på noen som helst måte 'greit' at man etter ordinære arbeidsplaner (dvs uten uforutsett vakt) jobber 73 timer på 7 dager? Dette gjør man nemlig ved sykehuset jeg har turnus på. Den lokale ledelsen er fast bestemt på å regne uker startende på mandag, og ikke 7 dager. I våre tilfeller dreier det seg om 3 nattevakter fra fredag til mandag (dvs 15+13,5+12,5 = 41 timer), og deretter vanlig uke fra tirsdag til fredag (4 x 8 = 32 timer). Det må da være fullstendig likegyldig hvilken dag man regner fra etter min mening. Har riktignok noen dager til å hente seg inn etter dette, men likevel en tung belastning. Og vaktene er ikke akkurat rolige eller hvilende heller. Er dette lovlig? Vennlig hilsen sliten turnuslege.

  Kommenter

 97. Hvis Dnlf skulle få medhold i at fagforeningen må samtykke til å avvike AML så ville det vært en katastrofe for sykehusene hvis de ikke finner på en god løsning ettersom det ville blitt umulig å drifte sykehusene. Nå har Dnlf riktignok samtykket i å gå utover AML på betingelsen at det er kollektive avtaler, så det vil i så fall bli en åpning for at nemden kan vedta dette. Så får arbeidsgiver velge mellom kalenderplanlegging innenfor AML eller kollektive avtaler utenfor AML.

  Kommenter

 98. Hei Mia. Spesialistgodkjenningsforskriften som regulerer dette har nylig vært på høring. Her er det foreslått at etter 1. januar 2019 vil en dansk student måtte ta dansk turnus og få autorisasjon før de kan starte på LIS 1 (som erstatter turnustjenesten i ny ordning). Da er det ikke lenger mulig å få lisens for å søke på LiS 1. Dette har Legeforeningen kommentert i høringssvaret vårt til forskriften. Vi mener det er svært viktig at de som i dag har startet en utdanning i et EØS-land uten praksis integrert, men som ikke er ferdig innen fristen i 2019 får en mulighet til å komme inn i et spesialiseringsløp. Det er også beklageligvis uklart om innholdet i dansk turnus vil kunne godkjennes /være tellende som læringsmålene i LIS 1. Høringsnotatet er ikke tydelig på dette, og vi har bedt om at dette avklares. Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart eller du har ytterligere spørsmål. Mvh Anja Fog Heen -- Leder Turnusrådet Styret Ylf

  Kommenter

 99. Veldig bra skrevet, Øyvind!

  Kommenter

 100. Hei! Jeg lurer på om det har kommet noe ny informasjon om turnus for norske medisinstudenter i Danmark som er ferdig etter 2019? Nå hvor det er endret så de som studerer medisin i Polen får komme hjem til norsk turnus, syns jeg det er veldig rart hvis vi som studerer i dk må ta turnus i Danmark før vi får ta den hjemme. Men jeg finner ingen informasjon om dette noe sted? Vh Mia

  Kommenter