Kommentarer

Kommentarer på artikler

Her kan du lese alle innkomne kommentarer på artikler. Følg lenken om du ønsker å lese artikkelen som er kommentert. Kommentarene listes kronologisk.

 1. Hei, jeg har jobbet et år som LiS og fått mitt vikariat fornyet for 1 år. Det står at jeg vikarier for "ledig stilling" uten at denne har vært utlyst. Er dette lov? Mvh.

  Kommenter

 2. Tusen takk, Trude. Godt at vi har leger som forstår hvor viktig det er med god kommunikasjon mellom leger og sykepleiere og fra sykepleier til sykepleier for å ivareta best mulig behandling, pleie og pasientsikkerhet.

  Kommenter

 3. Ved 8 sykehusinnleggelser og ditto kirurgiske inngrep har jeg erfart at legene er ikketilstedeværende etter et inngrep. Som pasient får jeg ikke informasjon fra legene og knapt legevisitt som det het før i tida. Sykepleiere har heller ikke kunnet gi meg informasjon, så ansatte ved St. Olavs har tydeligvis et stort kommunikasjonsproblem. Fra mine opplevelser er det legene som er problemet. Sykepleierne gjør en kjempejobb. Selv er jeg sendt hjem uten å ha hatt kontakt med legen som opererte meg. Dette er uakseptabelt i mine øyne. Epikrisene som legene skriver er også mangelfulle og overfladiske. Jeg vil legge til at leger ved St. Olavs er dyktige, mens sykepleierene ikke ikke bare er dyktige, men fantastisk hjelpsomme. Det er, etter min mening, legene som har et STORT forbedringspotensiale med tanke på kommunikasjon med oss som pasienter. Jeg er 64 år og er en som har hatt 8 kirurgiske inngrep de siste 8 årene, så litt erfaring har jeg med St. Olavs Hospital og personalet der. Mvh Arve Helland.

  Kommenter

 4. Her skrives bare generelt om kriterier til ansettelse, men ikke noe konkret. HVA ER KRITERIER TIL EN LIS 1 STILLING? Jeg har 11 års erfaring som lege fra Serbia, søkt om turnusplass 4 ganger, og ble aldri innkalt på jobbintervju. Hva kan jeg gjøre konkret for å få turnus? Mvh, Ljiljiana Mirkovic

  Kommenter

 5. Det må sikras vidare og forsvarleg drift med fagfolk som blir verande. Og som ikkje "reise" vidare etter endt turnusarbeid eller midlertidleg ansettelse. Ka med å opprette ei bindingstid på fem år? Berre tanken at mor mi ein dag må skyssast 2,5 timar til sjukehuset i Haugesund e på ingen måte eit eldre menneske verdig!

  Kommenter

 6. Kan ikke drive akuttkirurgi uten elektiv colonkirurgi. Det er vel ingen kirurg med vettet i behold går på de vanskeligste operasjonene uten å øve på de enkle. Har ikke Odda mistet colorectal-kirurgien sin? I så fall er det vettløst å argumentere for å beholde akuttkirurgi. Bedre å frakte pasienten til et sykehus som kan håndtere dette med en gang. Noe annet blir å stikke hodet langt nedi sanden.

  Kommenter

 7. Bra skrevet, vi kan vel alle kjenne oss igjen i det du skriver. Det er foruten å være lov, utvilsomt også særlig sunt å tenke anderledes (duuh)! Jeg, som alle, grublet på om å forlate klinikken. Men, jeg fant veien tilbake, og stortrives med det! Likte særlig godt avslutningsrådet ditt; Unnskyld deg aldri for at du velger som du gjør! Tommel opp til dæ

  Kommenter

 8. Hei. Om man som nyutdannet går rett inn i et LIS-vikariat, skal man da lønnes som lis-lege?

  Kommenter

 9. Hva gjelder for de nye "gjennomstrømningsstillingene"? Er disse definert under c)?

  Kommenter

 10. Hei, Mette og Karin Leger som er midlertidig ansatt som LIS i fireårsstillinger/femårsstillinger/seksårsstillinger har ikke tilsvarende rett til å få oppsigelsesvern som fast ansatt – på tross av varigheten av ansettelsesforholdet. Dette fordi disse jobber i stillinger kategorisert som praksisarbeid, ikke vikariat.

  Kommenter

 11. Hva med oss som snart er ferdige spesialister, men ansatt i en 5-års LiS-stilling? Har vi krav på fast stilling?

  Kommenter

 12. Teller 4 års stilling som vikariat?

  Kommenter

 13. Hvordan forholder kravet om sammenhengende arbeidsforhold seg til personer som har vært ute i svangerskaps-/foreldrepermisjon? Trekker man da fra disse periodene, eller regnes det ikke som et sammenhengende arbeidsforhold? Eller vil man se hele ansettelsen under ett som et sammenhengende arbeidsforhold, uten å trekke fra noe?

  Kommenter

 14. En del av puslespillet mangler i denne kommentaren, altså tall på hvor mange gutter som søker i utlandet. Hvordan er kjønnsfordelingen der?

  Kommenter

 15. Det har oppstått noen misforståelser om funksjonen til interims fagråd. Mandatet og møtereferatene er derfor lagt ut på www.lis-utdanning.info under fanen "Om prosjektet" .

  Kommenter

 16. Samfunnet har endret seg! Det viktigste er at en skal tilpasse seg det økonomiske bilde! Det vil si: Tenk med hjernen, ikke med hjerte! Det som ligger i det, er at en arbeidsgiver trekker inn advokater, i kampen om å ha rettighet til å bruke arbeidstaker, som de vil! Spekter er ingenting uten legene, noe de er klar over! De ser på, at det viktig er å overbevise om at det økonomiske bilde er viktigst, ikke legegjerningen! Det er det samme innen industrien! Dermed blir den viktigste delen legegjerningen, redusert til at den må tilpasse seg arbeidsgiver! Hvordan bekjempe arbeidgiver? Det er å bruke advokat tilbake! Dere er sjanseløse mot advokatene, som vrenger og vrir alt dere kommer med! En advokat i dag, skal ikke se det fra den motsatte part sin side, men tjene arbeidgiver! Det var før i tiden advokatene måtte analysere lovlighet, i arbeidsgiver sitt ønske om endring! I dag er de ikke opptatt av arbeidstaker, men av økonomi! Da må dere som fagorganisasjon, ha samme innstilling til arbeidsgiver: Tenk med hjernen ikke med hjerte! Bruk siviløkonom og advokater i kampen mot de, som tenker med hjernen ikke med hjerte! Først da kan dere vinne! Lykke til med kampen mot overkjøring, slavedrift og umyndigjørelse av en stor gruppe arbeidstakere! Dere skal ha normale rettigheter!

  Kommenter

 17. Jeg er helt uenig i Refsum's formaning om forsiktighet i hva man kommenterer. I disse spaltene bør det nå tvert om foregå en heftig åpen sterk reflektert og real kommentering og debatt om denne antagelig viktigste sak i Legeforeningens/Ylfs historie. Ylf leder Christer Mjåsets umiddelbare kommentarer er forbilledlige i så måte. Åpent, sterkt, og klart. Slik ER det! Å bekymre seg for overvåkning fra Spekter, og at S og Arbeidsretten skal/vil bruke løsrevne sitater fra fagforeningens debattsider i arbeidsrettsaken, hører da ikke hjemme i vårt samfunn, i dag. Hva er det for slags redsel og underdanighet. Kantinepreik og familiesnakk er det minst viktige her. Vi har en motpart som bruker alle knep, også uredelig tildels skitten argumentasjon, som de bruker fritt i alle aktuelle fora, og som nå er i ferd med å direkte ødelegge arbeidsmiljø og -betingelser på alle måter. Det er en meget alvorlig situasjon, for samfunnet, ikke bare for oss, - der tilliten til arbeidsgiver er borte. Dette har vært en av de fra arbeidsgiversiden mest ondsinnede arbeidslivskonflikter jeg har vært vitne til i min tid. Nå skal vi TA legene! Knuse dem og deres arbeidsordninger. For godt! Brattens ord nå etter avgjørelsen i nemnda om «håper nå at vi kan se fremover, og gjennom godt partssamarbeid sentralt og lokalt diskutere hvordan…» og «..ønsker tett medvirkning fra tillitsvalgte..» - rent sagt oser av falsk festtale. Hun har til overmål tidligere brukt begrep som "Winter is coming". Det er jeg faktisk enig i. Klimaet er slik nå. Bevisst fremprovosert av S, ved sin adferd Dette må møtes hardt mot hardt, med alle tilgjengelige lovlige midler. F eks vil vel bare øyeblikkelig slutt på uforutsett upålagt ubetalt overtid, samt utilgjengelighet på fritid, antagelig få systemet til å vakle/falle umiddelbart. Dette likner jo mer og mer på katastrofen i NHS, UK.

  Kommenter

 18. Dette er kun ett av de alle tilsvarende saker som pågår i vår tid, for dem som følger med. Stygge saker, der makta rår. Hva vi kan gjøre med det, er bare å protestere! Hvorvidt det hjelper, vet vi ennå ikke, men vi er ikke dumme og vi forstår mer enn det øvrigheten til stadig bestemmer "for oss". Er ikke det å ta i vare våre sykehus og våre pasienter det øvrigheten er satt til....? Jeg ber om svar! Og vil gjerne avslutte med Sigrid Undsets ord: "Det gjelder å være ydmyk og sterk!" Takk!

  Kommenter

 19. Jeg maner til forsiktighet i hva man kommenterer. Husk at Spekter overvåket sider som dette, og kommer til å bruke løsrevne sitater i en arbeidsrettsak. Snakk sammen i kantinen, informer venner og familie, men ikke gjør det i det offentlige rom, for storebror ser deg!!

  Kommenter

 20. Et skrekkinngytende resultat. Å snakke om en "skremmende utvikling" blir i grunnen feil. Vi er allerede der vi aldri skulle tilbake til. Stå på videre for oss alle!

  Kommenter

 21. Tusen takk og veldig bra. Så håper vi den blir lest av mange nok med åpning nok og klokskap nok til å forstå at Helsenorge er i stort underskudd på rosa konpetanse.

  Kommenter

 22. Dersom du får resten av Sp med på dette, kan det snart vere snakk om partibytte frå mi side. Her er mykje å lære!

  Kommenter

 23. Hei! Du skal alltid være kategoriplassert etter den spesialiteten du jobber for å oppnå. Når du nå skal bli radiolog, vil du måtte forholde deg til spesialistreglene i radiologi (se https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/radiologi#merknader for detaljer) Du får godkjent inntil 1 års sideutdannelse i relevant spesialitet, og indremedisin teller der. Så du starter da i kategori A med 12 mnd tellende tjeneste, og kan kreve kategori B når du har jobbet 12 mnd til. Ang lønnskategori etter foreldrepermisjon kommer jeg tilbake med en kommentar etter at den er kvalitetssikret av jurist :) Det er uansett ikke en aktuell problemstilling i dette konkrete tilfellet.

  Kommenter

 24. Hei.Lurer på om en kan bli konstituert i legespesialiststilling før en er godkjent spesialist? Er i fast LIS stilling. Dvs. at en da får vilkår som legespesialist mtp lønn, opptjening av overlegeperm, men bortfall av fordypningsdager. Mvh T

  Kommenter

 25. Hei Hvordan stiller det seg om man har vært i svangerskapspermisjon og deretter begynner på ny spesialitet? Jeg jobber på indremedisinsk avd Jeg rykker opp til LIS lønnsmessig i mars. Men jeg har bare 1 år tellende spesialisttjeneste i indremedisin og 10mnd i psykiatri. Jeg begynner nå på radiologien. Hvor ender jeg lønnsmessig? Teller tiden jeg har vært i permisjon lønnsmessig? Eller må jeg begynne "på nytt"

  Kommenter

 26. Beklager sent svar. Deler av spesialistutdanningen kan gjennomføres i andre land etter fullført grunnutdanning i medisin, i form av spesialistutdanning, praktisk tjeneste eller andre læringsaktiviteter. Når det gjelder utdanningens første del kan Helsedirektoratet etter søknad bekrefte at ett eller flere læringsmål skal anses som oppnådd. Når det gjelder obligatoriske og andre kurs er dette ikke endelig vedtatt enda. Læringsmålene og læringsaktivitetene for alle spesialitetene er nå ute på høring, og endelig kursstruktur vil bli klart når dette er vedtatt. Mvh Anja Fog Heen -- Styremedlem Ylf Leder Turnusrådet

  Kommenter

 27. Hva skjer med oss som har måtte avbryte gruppe 1, men blir møtt med at vi er overkvalifiserte til gruppe 2 og dermed ikke får tilgang til gruppe 1 lengre? Jfr "Rotasjonsstillingene som er tiltenkt gruppe-I-LiS, har fått navnet «gjennomstrømningsstillinger» og kan ikke utlyses. Gjennomstrømningsstillingene forbeholdes Lis fra gruppe-II-sykehus som trenger gruppe I-tjeneste."

  Kommenter

 28. Og jeg har de 18 siste årene funnet stor glede i å undervise sykepleierstudenter om den friske og den syke kroppen.

  Kommenter

 29. Veldig bra tekst! Eg har også grubla mykje på legerollen, veival, etc. Vi er nok mange. Takk skal du ha.

  Kommenter

 30. Hei. Hva skjer om man planlegger å fullføre turnus i et EØS land, som Danmark? Får man hoppet rett til LIS2 eller må man innom LIS1? Vil turnus i Danmark bli godkjent på lik linje som turnus/del1/LIS1 i Norge?

  Kommenter

 31. Interessant å lese for meg som var så heldig at jeg kun klarte kravene til inntak på Universitetet og utdannet meg til cand real hovedfag fysikk. Gikk rett inn i oljeindustrien da oljen ble funnet i Norge. Har hatt et fantastisk interessant liv som Siv. Ing. og jobbet med den nå forhatte oljen sammen med dyktige mennesker fra Vesten. Realfagutdannelse kan anbefaler. Da legger ikke politikerne seg opp i arbeidsdagen din. Vi har gitt dem mye penger slik at de kan rave rundt i verden som fulle sjøfolk og dele ut penger der flyene mellolander på sine rundreiser. I dag skal de norske politikerne redde verden fra klimaforandringene som er fullstendig styrt av solen og jordens bevegelser og rotasjon. Hovedproblemet nå er at politikere og underutdannede byråkrater tror de vet det meste og styrer ved hjelp av de mange pengene oljen har brakt inn. Godt Nytt År!

  Kommenter

 32. Hei Dr. Iversen. Næringsdrivende fastleger er ansatt når de jobber på legevakt. Plikten til å delta i legevakt fremgår av fastlegeforskriften §13, og er nærmere regulert i særavtalen (SFS2305). Her som i sykehus skal det selvsagt være oppsatte vaktlister, og vaktbelastning er regulert med utgangspunkt i ulike vaktklasser. Det er avtalt at arbeidsmiljølovens bestemmelser om daglig og ukentlig arbeidstid ikke gjelder ved legevakt, og særavtalen oppstiller isteden egne reguleringer av arbeidstid, herunder ulike vernebestemmelser. Særavtalen regulerer ikke direkte adgangen til å pålegge/beordre vakter, men det forutsettes at legene som går vakt dekker opp for hverandre ved for eksempel sykdom – og det er avtalt i avtalens punkt 8.9 at "For pålagte ekstravakter (eksempelvis ved sykefravær) og som varsles mindre enn 48 timer i forveien gis fast lege i vaktordningen 50% forhøyet godtgjøring". Det er kommunens ansvar å organisere legevakten, og i mindre kommuner med høy vaktbelastning er hyppige vakanser en utfordring. Kommunen bør i disse tilfellene søke å finne løsninger sammen med andre kommuner eller nærliggende sykehus slik at vaktordningen kan gjennomføres uten at det blir uforsvarlig eller unødvendig belastende for den enkelte lege.

  Kommenter

 33. Jeg syns det er feil måte å spare på - å redusere sykehus-personell. Kanskje prisfastsettelsen av medisiner er for høy. Ledelsen i de forskjellige sykehus burde også bidra mer i å få ned lønnskostnadene.

  Kommenter

 34. Det er trist at det skapes avstand mellom fagmiljøene i helsetjenesten og de som prøver å få mest mulig utav pengene vi sammen velger å bruke på disse tjenestene. For et offentlig helsevesen er de mange mulighetene som følger av utviklingen av teknologi og nye medisiner en stor utfordring. Jeg har den største respekt for sliterne på gulvplanet både i spesialist- og kommunehelsetjenesten, men vi trenger også en styring av pengebruken og rettferdig fordeling landet over. Jeg vil slå et slag for fagfolk som prøver å spille på lag med byråkratene, slik at nødvendige prioriteringer får et best mulig faglig fundament!

  Kommenter

 35. Hvordan vil dette være for allmennpraktiserende leger som arbeider på legevakt som selvstendig næringsdrivende med fastlegeavtale med kommunen?

  Kommenter

 36. Her var det mye å kjenne seg igjen i! Flott med dem som tar standpunkt og deler det offentlig. Vi trenger færre helsebyråkrater og flere fagfolk i ledelsen av helsevesenet! Heia, heia! Gro Nylander

  Kommenter

 37. Dekkende og bekymringsfull beskrivelse av utviklingen på sykehusene. For femten år siden hadde jeg min første innleggelse av betydning. Ved utskrivelse og epikrise fikk jeg personlig samtale med behandlende lege ang. sine vurderinger rundt min diagnose. Ved behandling i dag erfarer jeg at behandlende lege har egen assistentlege til å skrive epikrisen og foreta pasientsamtalen. Som pasient føles det ikke spesielt omsorgsfullt og ivaretakende.

  Kommenter

 38. Takk Torstein! Dette var en bra epilog og en treffende beskrivelse av utviklingen på sykehuset. Særlig det siste året har byråkratenes makt vært synlig og ødeleggende. Vi får sette vår lit til de yngre kreftene og håpe at faget/håndtverket blir tatt tilbake! Tror nå egentlig byråkratene er prisgitt oss legers velvilje. Så det vil bli viktig å stille krav til administratorene og byråkratene om å legge til rette for ytkesutøvelsen vår

  Kommenter

 39. Regjeringen driver et målrettet arbeid. Ved å strupe de offentlige helsetjenestene, skaper den rom for de private. Det triste er at mange leger gladelig skifter til private sykehus og dermed bidrar til å forsterke utviklingen.

  Kommenter

 40. Takk for besøket! Og takk for ein oppløftande og velskriven rapport!

  Kommenter

 41. Vil dette bety at mulighet for valgfri tjeneste i sykehusåret opphører? Kan man fremdeles velge pediatri/anestesi de siste 3 mnd der dette tilbys, eller vil det kun være regulær medisin/kirurgi/psyk?

  Kommenter

 42. Velkommen tilbake, alle sammen!

  Kommenter

 43. Jeg ser ikke noe om obligatoriske og andre kurs. Er det ment å komme senere?

  Kommenter

 44. Hvor langt tid vil hele denne prosessen ta (Lis 1, 2 og 3) til sammen, sammenlignet med dagens system?

  Kommenter

 45. Det er det jeg gjerne vil vite - om vi kan gå rett over på LIS2 etter dansk turnus. Jeg må også si at jeg syns det er spesielt at det kan ende med at vi som studerer i Danmark skal måtte ta turnus her før vi tar turnus(LIS1) i Norge, mens de som studerer i Polen får lov til å komme hjem og kun ta LIS1. Hvis denne muligheten finnes for dem som studerer i Polen syns jeg det er rart at vi i Danmark ikke skal ha samme muligheten. Dette blir ren politikk, og det undergraver verdien av en dansk medisinutdannelse. Jeg applauderer at det har løst seg for studentene i Polen, men jeg mener vi burde få ta del av kaka! Når kan vi forvente svar på om vi starter i LIS1 eller LIS2 når vi kommer hjem? Og hvor kan vi legge press så vi får de samme mulighetene studenter i Polen får? Vh Mia

  Kommenter

 46. I kapitlene "Gruppe 1-tjeneste og sideutdannelse" og "Ansettelsesforholdet" henvises til: "den nye ansettelsesmodellen". Var det ikke rimelig med en utfyllende presentasjon av denne nye modellen overfor oss uinnvidde? Så langt jeg kjenner forholdene, hviler forutsetningene for ansettelse av LiS-leger på to essensielle forhold: Spekteravtalen og Ankedom av 29. oktober 2013: HR-2013-2247-A, på et bakteppe: Arbeidsmiljøloven. Med dette som redskap kunne man lett la markedet ordne opp i behovet for tilleggstjenester som gruppe-1-tjeneste eller andre spesifikke tjenestesupplementer, ved å utlyse enhver ledig hjemmel, primært som tidsbegrenset, med fortrinn for dem som i permisjon fra egen fast stilling kan vise til et spesialiseringsdrevet behov for slik tjeneste. Sekundært, om ingen slik søker viser seg, besettes stillingen fast. Dette krever ingen "ny ansettelsesmodell", kun etterlevelse av landets lover og ordninger, noe som nok ville være en smule nytt og uvant for vår kjære legeforening.

  Kommenter

 47. Godt initiativ, men dette gjorde meg mer forvirret enn noe annet

  Kommenter

 48. Dette er veldig interessant: Jeg er spent på hvordan dette skal foregå i praksis: Jeg vet at det finnes Gruppe-1 avdelinger som har fått vite dette, men som forbeholder seg retten til å vurdere om aktuelle LIS er egnet, og selv bestemme rekkefølge på ansettelse ut fra avdelingens behov.: "En LiS som ansettes i fast stilling skal ved kontraktsinngåelse få en utdanningsplan som tidsmessig stadfester når og hvor man skal ha relevant tjeneste. For en gruppe-II-ansatt LiS betyr det at han/hun ved ansettelse skal vite når og hvor gruppe-I-tjenesten skal gjennomføres. "

  Kommenter

 49. Nyttig oppsummering, siden reglene er spredd utover i flere dokumenter hos forskjellige "eiere". Artikkelen kunne gjerne vært supplert med en liste med linker til disse. Bestemmelsesgrunnlaget for gruppe I-tjeneste fant jeg i "Krav til utdanningsinstitusjoner i spesialistutdanningen av leger", http://legeforeningen.no/PageFiles/31122/Krav%20til%20utdanningsinstitusjoner%20i%20spesialistutdanningen%20av%20leger%20(pdf).pdf

  Kommenter

 50. Del 1 - same shit, new wrapping...

  Kommenter

 51. Hei Turnuslege, og takk for spørsmålet! Arbeidsmiljøloven (AML) bruker 7-dagersperiode som begrep, og angir maksimalt timetall for 7 påfølgende dager uansett når man begynner å telle dagene. I tariffavtalen vi har hatt de siste årene, har vi avtalt unntak fra AML, og derfor gjelder ikke maksimalgrensene i AML for oss. I stedet har vi en tariffavtale som sier maksimalt 60 timer "per uke". Vi vet at "uke" har blitt definert ulikt forskjellige steder, og de fleste regner midnatt mellom søndag og mandag som en ny uke. Så lenge det ikke er tydeligere definert hvordan man skal regne en "uke" i tariffavtalen, er ditt eksempel faktisk mulig å få til innenfor avtalen. MEN: Ordninger som er for belastende MÅ likevel endres, også selv om de skulle være innenfor timetallgrenser i tariffavtalen. Satt på spissen gir tariffavtalen mulighet for at man jobber helt opp mot 114 timer i løpet av 7 dager med ukeskille midt i perioden, og svært mange 60-timersuker på rad, som overhodet ikke er greit. Vi har ikke avtalt unntak fra Arbeidsmiljølovens formålsregel om at arbeidsmiljøet skal ha full trygghet fra fysiske og psykiske skadevirkninger. Den ordningen du skisserer må innebære tre nattevakter på rad, og deretter fire arbeidsdager. Hvis ikke man får betydelig hvilke på disse vaktene, framstår det som veldig belastende. Jeg foreslår at du tar opp dette sammen med de øvrige turnuslegene og med din tillitsvalgte, slik at dere kan få endret dette. Om det ikke skulle være enighet, har du selv fortsatt rett på tilpassede endringer for deg om du skulle synes ordningen er for belastende. Dette gjelder selv om selve timeberegningen er innenfor tariffavtalen. Når det er sagt, bør det nevnes at denne tariffavtalen er oppsagt, men gjelder på "ettervirkning". Vi har streiket pga uenigheter om nettopp arbeidstid og vernebestemmelser. Nå er det opp til lønnsnemd å avgjøre hvordan kommende tariffavtale skal se ut.

  Kommenter

 52. Hei. Er det på noen som helst måte 'greit' at man etter ordinære arbeidsplaner (dvs uten uforutsett vakt) jobber 73 timer på 7 dager? Dette gjør man nemlig ved sykehuset jeg har turnus på. Den lokale ledelsen er fast bestemt på å regne uker startende på mandag, og ikke 7 dager. I våre tilfeller dreier det seg om 3 nattevakter fra fredag til mandag (dvs 15+13,5+12,5 = 41 timer), og deretter vanlig uke fra tirsdag til fredag (4 x 8 = 32 timer). Det må da være fullstendig likegyldig hvilken dag man regner fra etter min mening. Har riktignok noen dager til å hente seg inn etter dette, men likevel en tung belastning. Og vaktene er ikke akkurat rolige eller hvilende heller. Er dette lovlig? Vennlig hilsen sliten turnuslege.

  Kommenter

 53. Hvis Dnlf skulle få medhold i at fagforeningen må samtykke til å avvike AML så ville det vært en katastrofe for sykehusene hvis de ikke finner på en god løsning ettersom det ville blitt umulig å drifte sykehusene. Nå har Dnlf riktignok samtykket i å gå utover AML på betingelsen at det er kollektive avtaler, så det vil i så fall bli en åpning for at nemden kan vedta dette. Så får arbeidsgiver velge mellom kalenderplanlegging innenfor AML eller kollektive avtaler utenfor AML.

  Kommenter

 54. Hei Mia. Spesialistgodkjenningsforskriften som regulerer dette har nylig vært på høring. Her er det foreslått at etter 1. januar 2019 vil en dansk student måtte ta dansk turnus og få autorisasjon før de kan starte på LIS 1 (som erstatter turnustjenesten i ny ordning). Da er det ikke lenger mulig å få lisens for å søke på LiS 1. Dette har Legeforeningen kommentert i høringssvaret vårt til forskriften. Vi mener det er svært viktig at de som i dag har startet en utdanning i et EØS-land uten praksis integrert, men som ikke er ferdig innen fristen i 2019 får en mulighet til å komme inn i et spesialiseringsløp. Det er også beklageligvis uklart om innholdet i dansk turnus vil kunne godkjennes /være tellende som læringsmålene i LIS 1. Høringsnotatet er ikke tydelig på dette, og vi har bedt om at dette avklares. Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart eller du har ytterligere spørsmål. Mvh Anja Fog Heen -- Leder Turnusrådet Styret Ylf

  Kommenter

 55. Veldig bra skrevet, Øyvind!

  Kommenter

 56. Hei! Jeg lurer på om det har kommet noe ny informasjon om turnus for norske medisinstudenter i Danmark som er ferdig etter 2019? Nå hvor det er endret så de som studerer medisin i Polen får komme hjem til norsk turnus, syns jeg det er veldig rart hvis vi som studerer i dk må ta turnus i Danmark før vi får ta den hjemme. Men jeg finner ingen informasjon om dette noe sted? Vh Mia

  Kommenter

 57. Til Undrende Det er ingen binding til sykehusene lenger enn i dag, men et år på sykehus og 6 måneder i allmennpraksis. Du kan absolutt søke på nytt sykehus etter gjennomføring av del 1.

  Kommenter

 58. Jeg har hørt at man nå binder seg til samme sykehus lengre enn det ene året i turnus/del 1 - nå opptil 3 år. Stemmer dette, eller kan man søke på nytt sykehus etter å ha gjennomført del 1? Takk for svar!

  Kommenter

 59. Velformulert og i tråd med mine egne observasjoner. Jeg har de siste årene hatt tre tilfeller av sykdom/skader i nær familie der kostnadene til behandling, og smerte for pasientene, har blitt tredoblet fordi riktige medisinske ressurser ikke har vært tilgjengelige. Et armbrudd ble feil gipset og måtte brytes opp igjen. Et benbrudd ble gipset feil slik at det ble nødvendig med langvrig korrigerende fysioterapi. En hjertefeil ble feil behandlet og det som kunne vært en 4 ukers behandling ble til 4 måneder.

  Kommenter

 60. En leder bør kunne tre ting, "oppmuntre", "delegere" og "lede". Da jeg var leder for en pizzeria, la jeg meg ikke opp i bakingen, og jeg hørte på bakeren når han sa nei til billige produkter. Vi må også få en helt ny økonomisk politikk, hvor vi er bevisst på forskjellen mellom netto og brutto, og NB! vi må ha ledelse som kan vurdere HELHETEN. Da Aker SH ble HF, var det et "geni" på innkjøp som foreslo en seks - siffret innsparing, ved at vi brukte opp den store beholdningen av kommunale konvolutter, ved å skrive ut den nye logoen på klistrelapper, og lime de over den kommunale. Direktrusa gikk for den, og han fikk premie. Jeg tok "et sjau" og skrev ut 6 A4-sider med klistremerker, og serie-klistret på nye logoer. Lønn for jobben, medregnet feriepenger og arbeidsgiveravgift ga 1,34 pr. konvolutt. Tror at selv jeg kunne kjøpt nye billigere (ikke medregnet at jeg måtte ta igjen denne jobben med overtid). Når Jonas Gahl Røre var Helseminister, måtte Ahus "spare" 20 millioner. Det ble kostbart det. Alle avdelingene forhandlet om å legge ned minst mulig, anslår at de brukte 5 årsverk på det. Kuttene i stillinger ga økte helsekøer, hvor astronomisk de "forlengede sykelønn - periodene" dette ga, må vi bare gjette på, gjetter 8 millioner. Eldre ansatte fikk sluttpakker, gjetter på 5 millioner. Siden slik "sparing" ikke er oppsigelsesgrunn, fikk mange omplassering til "Bindersadministarsjonen", selvfølgelig med samme lønn. Ikke en krone spart, unntatt på inntektssiden. Noen vikarer mistet sitt vikariat, og gikk over på ledighetstrygd. En reell "sparing" på ca. 30 % av disses lønn, hvorav over halvparten var skatter og avgifter, som nå ikke gikk inn i statskassa. Når Støre så brukte de "sparte" pengene til noe annet, medførte "sparingen" omtrent en fordobbling av utgiftene.

  Kommenter

 61. Bra skrevet og sannsynligvis den rette veien å gå. Ledelse og fag, om dette kan kombineres og evt rulleres, vil vere ekstremt effektivt for å ansvarliggjøre og involvere flest mulig.

  Kommenter

 62. Hei, Kategoriplassering er avhengig av hvor mye tellende tjeneste du har til den spesialiteten du skal oppnå. I ditt konkrete eksempel vil kategoriplasseringen avhenge av om du skal bli nevrolog, patolog eller allmennlege. I alle eksemplene nedenfor forutsetter jeg at den tjenesten du har oppgitt er 100% tjeneste eller omregnet til 100%, og at du skal jobbe på en avdeling som gir tellende tjeneste til det spesialiseringsløpet du er i gang med. - Hvis du skal bli patolog har du 9 mnd tellende tjeneste i patologi + 12 mnd tjeneste i nevrologi som godtas som relevant sideutdanning, dvs totalt 21 mnd tellende tjeneste. Da skal du plasseres i LIS-kategori A, og kan etter ytterligere 3 mnd tellende tjeneste kreve kategori B. - Hvis du skal bli nevrolog har du 9 mnd tellende tjeneste, da verken patologi eller allmennmedisin godtas som relevant sideutdanning. Du skal da plasseres i LIS-kategori A, og må jobbe i 15 mnd før du kan kreve opprykk til kategori B. - Hvis du skal bli allmennlege har du 48 mnd tellende tjeneste i allmennmedisin, og 9 mnd praksis fra klinisk sykehusavdeling. Totalt 57 mnd tellende tjeneste til spesialiteten allmennmedisin, og du skal da plasseres i LIS-kategori C. Det er verdt å merke seg at de fleste sykehus krever at man legger frem dokumentasjon på kategoriplassering, også for kategoriopprykk mens man er ansatt. Dette er regulert i sykehusenes B-dels avtaler, de finner du her: http://legeforeningen.no/yf/Yngre-legers-forening/Tariffavtaler/ Lykke til!

  Kommenter

 63. Hei! Har 9mnd nevrologisk praksis, 12mnd patologipraksis og 48mnd tellende allmenpraksis. Hvilken Lis-kategorie havner har jeg krav på?

  Kommenter

 64. Han argumenterer ikke med høyere lønn, han argumenterer med at lønnen ikke er så høy som spekter skal ha det.

  Kommenter

 65. Dersom ein skal følge arbeidsmiljølova(heilkontinuerlig skiftarbeide) blir vel ei normal arbeidsuke for deg 36 timer? Altso overtid/UTA for det som overstig 36 timer?(Beregna gjennomsnittlig over 52 uker.)

  Kommenter

 66. For en flott tekst, ærlig, åpen og sårbar! Jeg kjenner på dyp frustrasjon og medfølelse med dere leger som gjør en så utmerket jobb og er i denne uverdige situasjonen. Det er nesten ikke til å tro. Dere har min støtte, fullt og helt.

  Kommenter

 67. Jeg er selv navigatør og tidligere skipsfører. Jeg kjenner godt til det å ha "bakvakt" da det er noe en skipsfører har alltid han er om bord. Om jeg måtte gå brovakter selv kunne jeg ikke ha mer enn 10 timer vakt i løpet av et døgn, dette av hensyn til sikkerheten. Ikke bare sikkerheten for eget skip, men også for sikkerheten til de andre skipene i området der vi seilet. Den situasjonen du beskriver ligner svært på det jeg selv opplevde den tiden jeg seilte. Jeg kan ikke forstå at noen, det være seg politikere eller ledere av helseforetak kan tro at et menneske skal kunne yte optimalt i et stresset og mentalt krevende yrke med den arbeidsbelastningen dere er pålagt. Dette gjør meg skremt. Hva skal jeg kunne forvente av en lege om jeg blir akutt innlagt tidlig (0500) en mandags morgen? Personlig mener jeg at den arbeidsbelastningen dere leger pålegges er langt utover det forsvarlige slik det er selv med det regimet dere selv kan akseptere.

  Kommenter

 68. Flott innlegg. Kanskje legene har strukket seg for langt? Allerede før denne konflikten? Arbeidslivet er tøft, så det gjelder å stå på krava. Tilværelsen du beskriver tror jeg få arbeidstakere vil trakte etter.

  Kommenter

 69. Bra, Øyvind! Godt beskrevet og velskrevet! Men det er over 100 vakter ekstra: dagtid lørdag og søndag i 52 uker!

  Kommenter

 70. Kan noen forklare hva som var grunnlaget for unntakene vi har fra arbeidsmiljøloven? Gagner det oss og helsetjenesten fortsatt? Er det hovedsaklig lønnsforhold som gjør at vi ikke vil avvikle unntakene, eller er det reelt bedre for pasientene og det faglige arbeidet å ha unntak?

  Kommenter

 71. Takk, Christer, og alle andre i DNLF, YLF og ikke minst sekretariatet, for en formidabel innsats i den lengste sykehusstreiken noensinne! Jeg veit hvor vanskelig dette har vært, takk for at dere står løpet ut!

  Kommenter

 72. Useriøst av Spekter og Regjeringen! Dette er totalt uakseptabelt! Her utløses tvungen lønnsnemnd etter 5 ukers streik med ca 600 tatt ut og ikke alle er leger engang. Hvor uforsvarlig er da en vanlig sommerferieavvikling? Det hele er helt parodisk og det er tydelig at man her ikke ønsker at streik skal være noe effektivt våpen i arbeidskamp. Det frister lite å stå på ekstra i fremtiden, og dette får en til å angre på at man har jobbet så mye gratis for denne arbeidsgiveren.

  Kommenter

 73. Her bør man kanskje forholde seg til AML framover, lettest for alle tror eg... Og samtidig gå når klokken er slagen hver dag. Slutt på gratis overtid. Så kanskje Spekter kommer tilbake til forhandlingene igjen...

  Kommenter

 74. Hva med litt mer offensiv linje, altså at arbeidstakerne sjøl fyller opp de hullene som trengs for å avverge fare for liv og helse? En work in-variant av streik. Streik er å frata arbeidsgiver styringsrett. Work in er mer av det samme. Ingen grunn til å la arbeidsgiver spille ball i hatt med statlige myndigheter på den tradisjonelle måten!

  Kommenter

 75. Tor Hansen - Det er selfølgelig ingen som er for et større klasseskille. Du må sette det i perspektiv. Hva hadde lønnen til en jurist, siviløkonom, eller kassadamen på rema vært om de hadde jobbet 6-22 timer mer enn hva som er lovfestet arbeidsuke på 37,5 timer i uken inkl kveld, natt, helger og helligdager? Hvis du da hadde lagt til standardiserte regulerte overtidstakster og helligdagstillegg? Timeantallet til leger er 7-60% mer enn en hva alminnelig arbeidsuke på 37,5 timer for andre arbeidstakere er.

  Kommenter

 76. Helt enig , er selv 4 barns mor ..uten det presset så fult forståelig , og nødvendig med vaktfritak

  Kommenter

 77. Sats på arbeidsmiljøloven! Få inn folk fra SAFE/håndverkere i forhandlingene, de kan dette!

  Kommenter

 78. Flott skrevet! Det er viktig at en ikke firer en tomme på dette: Da er det bedre å si opp hele avtalen og jobbe iht arbeidsmiljøloven.

  Kommenter

 79. Er det slik at både Anne-Kari Bratten og Rune Frøyland bommer med sine tolkninger i tv2-artikkel: http://www.tv2.no/a/8572473/ "– Spekter har i årets tariffoppgjør ikke krevd noen endringer i legenes arbeidstidsbestemmelser, men har foreslått at tariffavtalen videreføres slik den er i dag. I tillegg er det tilbudt et lønnsoppgjør på linje med det resten av Norge kan regne med å få i år. Dagens tariffavtale gir rom for å planlegge arbeidstiden på flere måter. Spekter ønsker ikke å snevre inn denne muligheten, slik Legeforeningen krever, sier Bratten." vs. "Akademikerne sier at grunnen til striden er at praksis i sykehusene har endret seg, som gjør at legene krever en avtalefesting av dagens praksis. – Men Spekter sier at de ikke vil endre noe på legenes arbeidstidordning? – Det er en tilsnikelse. Regelverket er ikke endret, men praksis er endret. Arbeidstidordningene har vært underforstått i 30 år, men nå iverksetter de individuell planlegging slik at vi må få en avtalefestet formulering på dagens praksis, forklarer Frøyland."

  Kommenter

 80. I Norge har vi en sammenpresset lønnstruktur. Dette betyr at ledere, leger, siviløkonomer, jurister, sivilingeniører m.m. har en lønn nærmere lønna til de i kassa på Rema 1000, sykepleiere, hjelpepleiere m.m. Er skribenten mot dette - mot at lavtlønte skal ha en lønn de kan leve av? Figuren som viser spesialistlønn mot snittlønn og kommentarene rundt denne, trekker i en slik retning. Innlegget er i praksis en argumentasjonsrekke for økt ulikhet og klasseskille. Ønsker virkelig Overlegeforeningen dette (skribenten har signert med at han er styremedlem i Overlegeforeningen)? Den siste figuren som viser legespesialisters lønn mot BNP pr capita er helt meningsløst. Mener Overlegeforeningen at leger i Norge bør ha høyere lønn relativt til andre yrkesgrupper fordi Norge eksporterer mye olje (salg av verdifylle varer som olje og gass driver BNP pr capita)? Hvor er koblingen?

  Kommenter

 81. Kristin Utnes innlegg er meget nyansert og troverdig, og gir et klart bilde av forholdene som legene og øvrig helsepersonell har å slite med. Dersom det virkelig forholder seg slik at Helse Sør-Øst RHF bestrider dette, så vitner ikke dette om annet enn at disse er mer opptatt av omdømmebygging, tåkelegging og bortforklaringer av fakta, enn selve formålet - nemlig forsvarlig pasientdrift.

  Kommenter

 82. Legg merke til at alle de legene som har signert dette innlegget hvor LØGN fra arbeids"givers" (de kjøper vel strengt tatt vår kompetanse og arbeidskraft, altså kunder!), er overleger. Dvs sykehusleger med FAST JOBB. De som går vaktene det er snakk om, og de aller fleste som er i en situasjon hvor svangerskapspermisjon er aktuelt er leger under spesialisering, dvs IKKE FAST JOBB. Det sier jo noe om kulturen på sykehus. Man kan ikke tillate seg å påpeke brudd på arbeidstidsbestemmelser fordi man er REDD FOR Å MISTE JOBBEN SIN. Og med rette, det vet vi av erfaring. I et slikt arbeidsmiljø skal altså rett til vaktfrihet i 12 av 40 uker under svangerskap "avtales med arbeidskjøper".... I henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Latterlig! Vi har en arbeidskjøper som ikke har KUNNSKAP om våre arbeidsforhold. Om om kunnskapen var tilstede, ville den ikke bli tatt til følge. Av en eller annen grunn er leger en yrkesgruppe som nærmest hates av arbeidskjøper. Vi har måttet kjempe for rett til barnehageplasser for våre kolleger i PLIKTTJENESTE (turnusleger) fordi leger ved mange sykehus ikke ansees som "nøkkelpersonell"!!!! Hvem er da nøkkelpersonell? Det er altså spesialisthelsetjeneste vi snakker om her, ikke pleiehjem.

  Kommenter

 83. Takk! :-) Vedrørende tjeneste i Forsvaret så er dette per dags dato ikke blitt godkjent som tellende til noen spesialiset. Men dette har Ylf en pågående dialog med aktuelle instanser om, og Forsvaret selv er igang med å få gjort noe med tolkningen av dette regelverket.

  Kommenter

 84. Mange gode argumenter. Ser man også på det økonomiske kan jeg ikke se at mindre sykehus i disse innsparingstider skal ha midler til en ny vaktlinje uten at det går utover andre funksjoner på sykehuset. Nesten så man lurer på om det ligger en bakenforliggende skjult agenda om sentralisering...

  Kommenter

 85. Klarer ikke å gi helt slipp på dette, for du dekker over elendige og utdaterte poeng med et godt skriftspråk. Unge leger distanserer seg i mye mindre grad til sine pasienter idag enn trolig noen gang tidligere i historien. Vi aksepterer et modernistisk og mer horisontalt møte med pasientene uten å likevel fraskrive oss ansvaret som følger med jobben. Mot mitt behag er jeg nødt til å gå imot dette, og kontant si at du tar rett og slett feil Vetle, du er tydeligvis ikke oppdatert i hvordan legerollen har utviklet seg og hvordan den er idag! Ja, vi lytter, og vi tar til oss og implementerer denne informasjonen mer enn har blitt gjort før. Dette er vi grundig trent på gjennom studiet og av alle rundt oss, og i fortsatte innlegg som dette. Det holder nå, så kom nå endelig over dette! Vi fokuserer på problemstillingen(e) og lytter etter alle faktorer som har både direkte og indirekte påvirking på problemet. Fabian Ortega tar forøvrig opp gode poeng! Hvis du kommer til oss med en enkel konkret problemstilling (som oftest er på legekontoret), så håndterer vi denne for så å nedprioritere deg for han andre på gangen med alvorlig sykdom som behøver oss mer, og mer umiddelbart. Vi må høre igjennom fryktelig mye pjatt, og underveis er ørene hele tia oppe, men vi kan rett og slett ikke forholde oss i stor grad til det irrelevante. Særlig ikke fra pas med enkle, lett håndterbare og konkrete problemstillinger. DETTE vil aldri endres, og press mot så endring må klart og tydlig slåes ned på, for dersom vi skal fungere som mottakere for all slags skit fra den generelle befolkningen vil legen opphøre. Og hvem drar nytte av det??! Som sagt, du skriver godt, men det du sier er alt for lettvint en skribent med respekt for seg selv. Det jeg leser er kort sagt bare tull, og jeg anbefaler deg å gå vekk fra denne debatten. Helst ville vi likt en unnskyldning, men, vi er også vant til å ikke få takk for arbeidet vårt og lært å håndtere dette veldig bra. Shitt, nå tror jeg paradise er på :)

  Kommenter

 86. Hei, Før var helsevesenet annerledes enn det er i dag. La meg illustrere dette ved å peke frem noen få poenger: 1) Sykehuset er drevet av økonomer i toppen, og ikke lenger av leger. Legen får derfor betalt for å være effektiv! Leger blir målt ut i fra hvor mye de "produserer". En diagnosekode eller en prosedyrekode er et "produkt". Desto flere diagnosekoder eller prosedyrekoder, desto mer "produkt" utfører legen. Desto mer penger genererer legen. Legen får samme lønn uavhengig av antall pasieter i det offentlige, men antall pasienter som kommer til fastlegen og legen i spesialtisthelsetjenesten har i dag økt. 2) Hvis du vil bli sett og hørt. Ikke gå til legen. Vi gjør vårt ytterste for å kurere sykdom, og har dessverre ikke tid til å diskutere sosiale forhold. Vi noterer dette, og henviser til en spesialist om det er behov. Dette grunnet mangel på tid. Etterspørselen på fastleger gjør at fastlegen er overbelastet, og ikke har mye mer enn 15-20min pr pasient. 3) Hvorfor er det forventet at en lege skal se og høre deg mer enn hva nå du dro til legen for i utgangspunktet. Har du et problem, så er det vel problemet som er i fokus, og ikke ditt forhold til problemet. Hvis jeg går til banken fordi jeg ikke kan betale ned på et lån, så forventer jeg ikke den som skal hjelpe meg med dette skal se meg som menneske i prosessen. Det er klart jeg vil bli sett og hørt hvor enn jeg går, men når legen ikke gjør det er det en værsting. Ja du skal bli i varetatt, men først og fremst skal du bli frisk! Hvorfor ser du splinten i din brors øie, men bjelken i ditt eget øie blir du ikke var?

  Kommenter

 87. Det meste som står berører mitt eget liv på en svært direkte måte: Jeg er datter av en "gammellege", - har selv vært lege i snart 40 år, og er mor/svigermor til to nyutdannede leger. Hjemmet mitt var døgnåpen legevakt og debrifingsted for leger før jeg begynte på skolen, .. ja, flere år i Finnmark. Jeg er glad for den den kultuarv jeg fikk gratis, kunnskap om både liv og mye død.. De gamle leger trøstet mer enn de helbredet, og det var godt nok. Nå er helsevesenet stinnt av trøstere og andre yrkesgrupper som ikke er leger. Profesjonelle team står parat og psykologer overtar tidligere legeoppgaver. De unge legene er MYE bedre forberedt på god kommunikasjon og har MYE bedre behandling å tilby. Spesielt gamle, .. 60+folket.. ble tidligere henvist til skjebnen, .. nå får vi topp behandling inn i alderdommen. Jeg valgte engang den yngste legen i kommunen som min fastlege. Han er nå passert 50! Råd til unge leger: Ta vare på dere selv. You are the best!

  Kommenter

 88. Æ e lege, ung sådan (ennå <30). For å håndtere jobben og hva den innebærer, uten å underbygge dette mer, er man nødt til distansere jobb og fritid. Såklart. Og e føler på meg, og på mine pasienter og kollegers tilbakemeld, at e håndterer denne jobben bra. Men, I tillegg til å helliggjøre fritia og distansere seg fra jobben hjemme, føler e at det e viktig å distansere seg fra mye som blir skrevet her, og mye som blir sagt av særlig ikke-leger og pasienter om hvordan vi skal være og ikke være osv osv i det uendelige. -bl.a at vi skal lytte mer og høre mer etter, og tro meg; vi lytter og hører etter masse, sinnsykt mye mer enn du tror. Skal man høre etter å lytte til alt dette; at vi skal lytte og høre mer etter og bli mer "menneskelige" eller hva enn du vil kalle det; så blir man utbrent og lei av jobben, mer enn det som arbeidet allerede har lagt til rette for i sin natur. Forøvrig er 99% av det dere sier så selvsagt, så intuitivt, og allerede så implementert på mye høyere plan enn det som kan forestilles. Vi e særdeles godt trent i det dere ber oss om, det er IKKE på dette plan legerollen behøver videreutvikling. Det er så utrolig lett å si, men tydeligvis e det utrolig vanskelig å faktisk observere det som faktisk skjer i konsultasjonen. Vi plukker opp uhyre viktig og relevant informasjon i pasienters bisetninger, vi jobber hardt for dere uten at det blir særlig merket eller takket for, og vi nærmest daglig unngår potensielle patofysiologiske katastrofer hos dere. Mitt ønske e at nå skal pasienten moderniseres slik legen har blitt modernisert, men frykter det ikke vil skje. Inntill da, så lukker vi ørene til slik pjatt og leger kropp og sjel så godt vi kan, mens vi hjemme hygger oss med det som stimulerer oss best på fritia! Takk for meg, e må gå for snart går paradise hotell i reprise ;)

  Kommenter

 89. Flott skriv, tatt helt på kornet, som ser det slik legen skal være, nemlig med et helhetlig perspektiv.

  Kommenter

 90. Når Akademia fjerner seg fra mennesket. Da er vi lost. Noen må finne oss igjen. (Og paradoksalt nok må jeg trykke på en knapp og bekrefte at jeg ikke er en robot for å kunne få godkjent dette innlegget.) mvh Wenche

  Kommenter

 91. Dette er så sant! Har hatt fantastiske leger over 60 som faktisk reddet livet mitt. Og det pga av erfaring og ikke en bok. Dessverre mistet min fastlege nå, og sliter med å få time (bare det!) hos ny. En god og klok lege er verdt mer enn 100 blodprøver, fordi de ser mennesket bak sykdommen!

  Kommenter

 92. Tja. Jeg er ikke lege, men derimot storforbruker av helsetjenester. En norsk romanhelt fra 100 år tilbake het Jonas Fjeld. Han var lege. I en av romanene skriver forfatteren: "mengden vek til side, han var læge". Det beskriver på en grei måte den panegyriske beundring som leger tidligere ble behandlet med. For bare en generasjon siden var legers sosiale status en helt annen enn idag, og de fleste av dem var rekruttert fra de øvre lag av samfunnet. Derfor gikk de i teateret istedet for på rocke konsert, derfor var de vinkjennere fremfor øldrikkere etc. Gjorde dette dem til bedre leger? De hadde ikke monopol på sunn fornuft, men pga sin sosiale status fikk de ofte folk til å tro det. Yngre leger idag mangler muligens litt på "bed side manners", men de er langt mindre arrogante enn sine tidligere kolleger. Min opplevelse av yngre leger er at de er faglig oppdaterte og ydmyke i sin holdning til oppgavene.

  Kommenter

 93. Jeg opplevde det samme som lærerstudent og lærer i Nord-Norge. Og jeg blir skikkelig flau når jeg tenker på den arrogansen jeg reiste fra Oslo til Bodø med. På lærerhøgskolen i Bodø var det en musikklærer. Han hadde reist til Wien for å bli lege mange år tidligere. I Østerike mente man den gang at for å bli en god lege måtte man lære seg å lytte. Medisinstudenter i Østerike måtte derfor studere musikk i et år før de tok fatt på medisinen. Denne læreren ble da så glad i musikk at han fortsatte med det. Jeg hadde ni år i Bodø og Tromsø, og det er de årene som har utdannet meg til å bli menneske. Nå har jeg bodd 17 år på Østlandet (ja, jeg lengtet også litt hjem), og kultursjokket var mye større da jeg flyttet hjem. Inni meg er jeg egentlig nordlending, for all tid. Takk for herlig tekst Vetle!

  Kommenter

 94. For en flott artikkel!!! Legekunst og legejobb er to forskjellige ting. Dessverre har preseterist jaget skapt en ubalanse mellom skoleflinke, autoritetstro "flinke" teoretikere og de som er "født" til å være leger men ikke fikk poeng nok. Dessuten har krav til effektivitet senket standarden, og gjort at altfor mange leger, unge som gamle, føler seg som drosjer med taxameter. Men, yngre leger med sans for kommunikasjon og evne til observasjon for å stille riktige diagnoser, som også evner å inspirere til livsstilsendringer: Flott!! Dere trenger vi mange av. Det er styrking av immunforsvaret som er fremtidens medisin. Good luck!

  Kommenter

 95. Nydelig artikkel, og så sann! Jeg kjente forresten din morfar, han sydde opptil flere sting i pannen min etter en liten brudulje på skolen. En annen elev ble sint fordi jeg fikk skrive på tavlen, og dyttet meg overende slik at jeg fikk et stort kutt rett over øyet. Seansen hos dr. Lid husker jeg fordi han sa: "Neste gang skal du be han ta bedre øyemål!" I mitt syvårige hodet betød det at han burde treffe øyet, og det var nesten verre å tenke på enn selve syingen....det tok tid før misforståelsen ble oppklart. Jeg husker også at han var streng, men arret ble riktig pent, så sy kunne han!

  Kommenter

 96. Takk til deg Vetle Lid Larssen for et så klokt, innsiktsfullt og viktig innlegg. Så utrolig godt skrevet. Jeg kjenner meg så veldig igjen. Møter med leger i dag, heldigvis med noen unntak, - kan være veldig robotaktige. Samtidig har jeg merket meg at leger rett og slett ikke har tid, eller tar seg tid. Jeg har sjelden vært lenger inne en maksimalt 5 minutter hos min fastlege.

  Kommenter

 97. Denne har jeg ventet lenge på, kjempa bra skrevet et ord som mangler uansett alder, det er å bli ansvarsbevisst ...i Norge er det på grensen til kriminelt med ansvarsfraskrivelse, ingen leger som gjør feil ..det er Ahus,det er Aker ..og så skal vi se på prosedyrer ,dette er kommet så langt at å møte pasienten som et individ eksisterer svært sjelden eller aldri,i privat sektor også Ellers tusen takk for en flott artikkel ...sender den til beste venna i Nord ,der syter ikkje folk

  Kommenter

 98. Ååå, jeg var så heldig å få sånn fastlege. Doktor Per Wik i Trondheim. Med stort, hvitt hår, brillene langt nede på nesetippen og bøker i stedet for blader på venteværelset sitt. Han hadde en gammel skrivemaskin, et arkivskap i stål og helgenbilde på skrivebordet. Han hadde kølapper klippet ut i papp, hengende på en spiker ved inngangsdøren. Da jeg skulle ta dukkesertifikat, og ikke hadde råd til medisinsk vurdering hos spesialist, så viste det seg at han var gammel skipsdoktor fra marinen. Og siden jeg strengt tatt ikke var syk, så slapp jeg betale. Da jeg flyttet hjem til Oslo igjen fant jeg en ung kvinnelig lege ansatt ved et privat helsesenter uten statsstøtte. Hun hadde omtrent de samme menneskelige egenskapene. Men hun ble ansatt som bedriftslege og forsvant. Siden har jeg lett og lett, og byttet fastlege en haug ganger. For slike leger er sjeldne. Selv om ikke alle er over 60...

  Kommenter

 99. Tusen takk for en artikkel full av gode råd til oss leger! Det er viktig for oss å høre at den menneskelige siden settes så stor pris på - særlig fordi den helt nødvendige vitenskapelige delen av yrket et lettest å måle, og derfor naturlig nok får mest plass i evalueringen av stillingskandidater. Det er det ikke så mye å gjøre noe med, men derfor er det desto viktigere at vi stadig blir minnet på viktigheten av mellommenneskelige egenskaper fra andre hold slik at vi utfører det yrket vi først ble tiltrukket av!

  Kommenter

 100. Dette var deilig lesing! Jeg håper mange yngre leger - altså de under 60 - leser og reflekterer. Takk for en god stund en søndags formiddag :-)

  Kommenter