Kommentarer

Kommentarer på artikler

Her kan du lese alle innkomne kommentarer på artikler. Følg lenken om du ønsker å lese artikkelen som er kommentert. Kommentarene listes kronologisk.

 1. Ser dere skriver i denne artikelen: Ved tilsetting i LIS 1-stilling, skal søkeren senest når tjenesten tiltres, dokumentere a) autorisasjon som lege eller turnuslegelisens (lisens for leger som har studert i land hvor autorisasjon først kommer etter fullført turnus, som Danmark og Polen). I polen får man autorisasjon etter fullført utdannelse, så dette er vel feil opplysning? :)

  Kommenter

 2. Spennende! Ser at dette vil kreve både innovativt tankearbeid og ikke minst investeringer. Disse investeringen vil jo i stor utstrekning det offentlige stå for. I hvilken grad blir nå politkerne gjort oppmerksom på disse mulighetene som de må være med å ta stilling til mht bevilgninger. Har du et forum der du kan få kontakt med dem? mvh Kjell O.Skavdal, gammeldoktor P.S. Er Wasim din bror?

  Kommenter

 3. Jeg mener det er lureri fra Spekter og misvisende av Legeforeningen at minimumslønnen (som oppgis i "Overenskomst del A2" §5.3) også inkluderer de 2,5 ekstra arbeidstimene ukentlig som er kollektivt avtalt (i A2 §3.3). Jeg mener at man må sette grunnlønnen til det den faktisk er, nemlig kr 463.835,- for en nyutdannet lege. Den kollektive avtalen om 2,5 time ekstra arbeid per uke per lege burde fremkomme som et eget tillegg på lønnsslippen og utgjør da hos en nyutdannet lege kr 32.665,- per år (timelønnen for disse timene er da 32665kr/(2,5 t x 52 uker) = kr 251,27). Om kr 251,27 per time for kollektivt sentralt avtalt overtid er mye eller lite kan man fundere på for seg selv, men til sammenligning honoreres i dag nyutdannede leger for individuelt avtalte arbeidstimer (UTA) med kr 397,20. Jeg håper derfor at dere i legeforeningen kan forsøke å få bort disse 2,5 ukentlige ekstra sentralt forhandlede timene ved neste lønnsforhandling. Det er vel bedre at vi får UTA- eller vakansbetalt for disse timene. Takk forøvrig til denne bloggen for fokus på arbeidstid og lønn.

  Kommenter

 4. "Fastlegeordningen er godt likt av alle..." NEI! Blant mange av kronikerne er dette en sterkt mislikt ordning, bla fordi de ofte innehar diagnoser som ikke er interessante nok, jmf hjerte - og karlidelser m fl. Etter å ha lest denne artikkelen tok jeg en liten ringerunde til venner og bekjente, en av åtte var fornøyd! Kanskje på tide med en ordentlig evaluering, kanskje etter en skikkelig interjuvrunde med pasientene? Selv savner jeg en fastlege som svarer noe annet enn "vet ikke, får se det an.." på alt fra akutt bronkitt til forstuede ankler - og som vil følge opp/videresende når tvilen rår. Må innrømme at jeg ønsker fastlegeordningen helt og holdent avviklet. (Og hadde jeg hatt penger nok så hadde jeg stått utenfor ordningen, men det er dessverre så alt for dyrt å være syk selv, eller pårørende til kronisk syk)

  Kommenter

 5. Det er dessverre slik at kommunene ikke vektlegger veiledning. Jeg spurte en fylkeslege om det stilles krav til veiledere, men fullført turnus var tilstrekkelig. Dette er ikke noe nytt, men ingen ser ut til å bry seg.

  Kommenter

 6. Hei Trude. Viktig tema du tar opp. Offentlige sykehus burde ha som opplagt mål å være helsefremmende arbeidsplasser. Både for de ansattes og pasientenes skyld. Finnes det ikke et nettverk for helsefremmende sykehus? Hilsen samfunnsmedisiner

  Kommenter

 7. Sykehus skal formidle friskhet - også til de ansatte. Men så jobber man altså på et sykt hus. Det virker som sunne og økologiske varer er et nisjeprodukt . Ta det opp med styre og be om endring. Det samme burde gjelde for arbeidsmiljø og ressurstilgang. Det er en grunn til det høye sykefraværet. I 2003 hadde vi litt penger igjen på budsjettet - (som vi måtte bruke) og valgte å dele ut nystekte boller til de ansatte som kom på jobb mandag morgen med nettopp slagordet: ta deg en bolle! Grunn; Slapp av - stress mindre - se dine kolleger og ha det morsomt på jobb! Effekt: blidere kolleger og bedre samarbeid. Vi fikk aldri gjort en longitudinell studie på dette - for sjefen på hjerteintensiv fikk kvelden før utdelingen inn en pasient som hadde satt en bolle i halsen! (bivirkning) Det burde vært et mastertilbud på god og sunn mat med frisk frukt; Skal du virke må du spise sunt. Idé: kontakt firma som lager matpakker og be om et sunt tilbud til sykehuset, med sunne og økologiske produkter. :)

  Kommenter

 8. "Vi velger de med norske navn og egnede, dvs. ikke-brune"

  Kommenter

 9. Kalkulerte litt på det ut ifra tall ifra LIS-1-rapporten 2018 Menn: 40 prosent av mannlig søkermasse ansettes Kvinner: 40 prosent av kvinnelig søkermasse ansettes Totalt så er 40 prosent av nye ansatte menn, mens 60 er kvinner. Så da har mannlig kjønn ingenting å si for ansettelsesprosessen, ut i fra disse tallene. Så det er ingen så må rykke verken fram eller tilbake.

  Kommenter

 10. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/12/11/-halvparten-av-lis-legene-ved-ous-kan-sta-uten-jobb-og-fullfort-spesialistutdanning/ Det ser jammen ut som flaskehalsen er på et høyere nivå. Det er nok LIS1-stillinger i Norge, det er nesten nok LIS2-stillinger og det er snart nok norske spesialister. Problemet er for mange medisinstudenter.

  Kommenter

 11. Fantastisk! Men bare ett lite spørsmål. For jeg kan ikke se noe om at avtalen omtaler «etterbetaling» av tapt arbeidsfortjeneste. Dette all den tid Legeforeningen «vant» streiken...

  Kommenter

 12. Hei, Det er noen foretak som har avtale om bedre avlønning av utrykning på vakansvakt, men som du selv er inne på; dette er noe som må på plass i forhandlinger ettersom arbeidsgiver ikke er enige i logikken om at utrykning på vakansvakt også bør honoreres med vakanssats. Og i en forhandlingssituasjon er det mange momenter å ta hensyn til, og man får ikke automatisk gjennom det man ønsker, men vi gjør så godt vi kan! Som sagt; noen steder har de fått til bedre avlønning av utrykning, og vi håper å få til det stadig flere steder. Hilsen Guro-Marte

  Kommenter

 13. Hei Jeg har et spm rundt vakansvakter for de oss som går deler av døgnet aktivt og deler passivt. Hvis vi får utrykning på en en vakansvakt får vi kun betalt 0.08% for denne tiden. Altså ikke 0.13% som man får på tilstede tiden. Vi får altså ikke vakansbetalt for uttrykning. Hvordan er det mulig at dette ikke er korrigert i avtalen med spekter. Det fremstår komplett urimelig slik jeg ser det.

  Kommenter

 14. Takk for at du tok deg tid til dette sammendraget på en stille 1.juledag! Fint å lese dette!

  Kommenter

 15. Kjære min gode venn Solveig, helt nydelig skrevet❤️ Tusen takk, det gjorde min vakt i dag mye bedre ❤️

  Kommenter

 16. Kaffe kan ikke beskrives men må oppleves

  Kommenter

 17. Registrerer med glede at redaktøren er still going. Sterk. God jul!

  Kommenter

 18. Tusen takk, Sturla! Hedersmann! De som har fått ansvar og makt over andre skal ikke bruke sin makt til å skade andre og gjøre urett. Det kan ikke tillates og det får du sagt så utrolig bra!

  Kommenter

 19. En ting jeg savner i denne debatten er tall på kjønnsfordelingen av leger, og ikke kun legestudenter. Norsk studentorganisasjon baserer sin policy om når det er aktuelt med kjønnspoeng ikke kun på andelen som tas opp til et studium, men også kjønnsbalansen i den bestemte yrkesgruppen. Det holder ikke å bare se på fordelingen av studentene som tas opp i år. Ja, det er viktig at det ikke kun blir kvinner som velger å studere medisin, men er kjønnsfordelingen så skjev i selve legestanden at det fordrer kjønnskvotering/kjønnspoeng allerede? Enig med innlegget under, at kjønnsfordelingen i utlandet også er relevant og viktig å ta hensyn til, da ca halvparten av ferdig utdannede leger har tatt utdanning utenfor Norge.

  Kommenter

 20. Velkommen tilbake i SoMe-manesjen (for det er jo et sirkus) når du har fått hvile og kosteffektive og blitt mindre sårbar. (Jeg synes ikke du skal kalle deg selv frynsete og irrasjonell) Jeg blir ikke å savne det som gruppa ble tilslutt men det som gruppa var i begynnelsen. Kanskje man får det til en annen gang. Så «ses» vi ved neste korsvei!

  Kommenter

 21. En naiv diskusjonsarena sa du, Trude. En arena som vi trengte, avskjermet og i ly av nysgjerrig oppmerksomhet og lange ører som ikke alltid hadde til hensikt å fare fint eller forstå hva det dreide seg om i et doktorhode eller - hjerte. Hva som her vederfartes deg vet jeg jo ikke, men du gjord et ærlig forsøk som sikkert mange var glade for og hvor de kunne få lette på byrden de følte på skuldrene. Hadde ditt forum eksistert for 30 år siden hadde jeg hatt god bruk for det! I så henseende har du gjort en jobb mange har satt pris på. At andre kom inn fra sidelinjen og viste manglende kollegialitet førte til at du sa stopp. Dette fant du selv ut og terminerte øyensynlig en diskusjon som hadde sklidd ut og som andre ønsket å føre på sin arena. Selv vil du finne glede og mening i din kliniske hverdag. Lykke til!

  Kommenter

 22. Takk for innsatsen Trude! Jeg kommer til å savne gruppen.

  Kommenter

 23. Dette initiativet støtter jeg fullt ut. Innen mitt felt, som er psykiatri, har jeg bemerket en utbredt konstitueringspraksis hvor LIS-løp og derved læringsramme blir avbrutt 1-2 år før endt utdanning. Det er og vil være vanskelig å stå imot avdelingenes produksjonskrav som veileder i disse situasjonene.

  Kommenter

 24. Hvorfor er Trude en av de få av oss som skriver ned disse tingene? Det er noen prosesser som styrer utenfra som ikke har evnen til å se det fra Trudes, eller alle praktiserende legers perspektiv. Vår utdannelse på 10-12 år er ikke for å lære oss å følge noen rutiner eller noen forløp. Vi har ansvaret for liv og død, for forebygging og folkehelse. Men vi vil også være der for å hindre oppsmuldringen av alt dette. Derfor må flere enn Trude ta bladet fra munnen.

  Kommenter

 25. Ahus har publisert åpent hva de vektlegger i ansettelsene. Dere kan lese om det her: https://goo.gl/3mWy86

  Kommenter

 26. Hvor mange søkere er det på Ahus? Jeg mistenker at mange små sykehus rundt i landet får nesten like mange søkere som Ahus, på tross av at Ahus er et av landets største sykehus. Og mange søknader må være veldig like...

  Kommenter

 27. Hvordan gjør de det på Ahus? Tips om hvordan vurdere «den best kvalifiserte» Mitt inntrykk er at faglig sett er nesten alle svært gode, vanskelig å si at den ene er bedre enn den andre faglig sett. Da er det personlighet/holdninger/ osv. Vanskelig å unngå skjønn , som så ofte i medisin. Eller anbefales psykologiske tester? Åpen for gode forslag. Vanskelig

  Kommenter

 28. Hvordan gjør Ahus det ved ansettelse av LIS1? Er det noen referanser?

  Kommenter

 29. Overrasket ? Dette er jo helt i tråd med de senere års handlinger/prioriteringer. Økonomene blir sykehussjefer, sykepleierne / bioingeniører blir sjef over legene etc.

  Kommenter

 30. Godt beskrevet. Å er takknemlig for at ikke alle er like og gjør ulike valg. Vi må alle stå for våre valg, fedre og mødre. Det betyr ikke at kvinnelige leger skal stå i 100% stilling i 7. Mnd av svangerskapet sitt. Det er belastning som fastlege etc må ta del i, som med alle oss andre. Foreldre, hvert individ må selv kjenne på hvilket liv og prioriteringer en gjør og eventuelt i samarbeid med partner. Å få i pose og sekk er vanskelig, man kan kanskje ikke yte 100%+ på flere områder samtidig. Erkjenn og velg. Arbeidsavtalene skal ikke være urimelige eller uansvarlige for noen.. har selv vurdert mindre stilling for å være mer mamma, vurdert det opp mot min økonomi og mitt behov for jobb/stimuli/utvikling.

  Kommenter

 31. Steike gjenkjennelig. Knallbra skrevet.

  Kommenter

 32. Godt skrevet. Jeg er glad for at noen blir spesialist i gynekologi og obstetrikk, og er motivert for jobbing til alle døgnets tider med krevende situasjoner. Vi trenger dere!

  Kommenter

 33. Jeg forstår problemstillingen om det å bli dratt mellom karriere og det å være mor. Men synes denne artikkelen er mer provoserende enn saklig. Vi tar alle valg i livet, vi er forskjellige og prioriterer forskjellig (takk og lov!). Så slik du snakker ned andres valg om å være tilstede for sine barn og som at det å være lege er som mye viktigere enn andre yrker, som det å faktisk velge å være en mor som er tilstede. Forstår at ikke du er nok hjemme med dine barn, om du tror det å være hjemme består i å leve i et interiørmagasin. Barn er også forskjellige med ulik grad av behov for trygghet, rutiner og oppfølging, men alle har behov for trygge tilknytninger. Så vær så snill, du setter din karriere først, det er ditt valg og tydeligvis med en smule dårlig samvittighet, ikke rakk ned på andres måte å leve på. Mødre som velger å være tilstede gjør også store forskjeller og er forbilder på andre måter enn liv og død. Men de kan også redde og endre liv ved å være tilstede for sine og andres barn. Hilsen pasienten.

  Kommenter

 34. yes! <3

  Kommenter

 35. kjempebra skrevet

  Kommenter

 36. Nå lo jeg godt! Takk for spot-on beskrivelse av smalltalk-kleinhet og for subtile stikk til namedroppingspraksisen i akademia.

  Kommenter

 37. Hurra for turnus på små sykehus! akkurat samme opplevelsen av å få være turnuslege på Notodden, en helt fantastisk læringsarena!

  Kommenter

 38. Forskning er et av grundstoffene i medisinfaget, men forskning og klinik er to helt ulike disipliner. Selv om man er god på det ene, er man ikke nødvendigvis god på den andre. For Ylf, som hele veien har argumentert med at lengden på spesialistutdanningen ikke må kortes inn fordi legene trenger tid til å modnes og skaffe seg nok praktisk erfaring med faget før de skal kunne kalde seg spesialist, bør det være enkelt å gå med på at denne verdifulle tiden ikke skal kunne brukes til å forske, men til å lære seg det kliniske fag. Derimot bør man jobbe for at der legges til rette for at klinikere enkelt får permisjon/fordypningsstillinger som kan brukes til forskning, og evt arbeid med en doktorgrad, uten vesentlige konsekvenser for grundlønn. Det bør også arbeides for at oppnådd phd gir rett til et lønnstillegg uavhengig hvor i karrieren mand er og om man driver aktiv forskning på et gitt tidspunkt. Man innehar en verdifull kompetanse utover det å være kliniker, som bør verdsettes.

  Kommenter

 39. "Departementet kan ikke se at arbeidstidsdirektivet begrenser Rikslønnsnemdas kompetanse. Arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel er nettopp utformet med sikte på å implementere arbeidstidsdirektivet, jf. Ot.prp.nr. (2004-2005) s. 152. Direktivets artikkel 3-7 stiller generelle krav til arbeidstid og pauser. Bestemmelsene kan fravikes enten etter artikkel 17 eller artikkel 18. Departementet vil påpeke at arbeidstidsdirektivet må forstås i lys av at det er ulike modeller rundt i Europa for hvordan arbeidsvilkår fastsettes. Direktivets unntaksbestemmelser er derfor generelt utformet og gir statene et handlingsrom til å fastsette nærmere hvordan det kan gjøres unntak fra direktivets bestemmelser i nasjonal rett. " Når en leser dette avsnitt er det to ting, som jeg undres over: 1 : Bruk av ordet kompetanse. betyr ordet at kunnskap om eller rett til å ha en mening om ? Så er det å forstå direktivet i lys av de ulike modellene rundt om i Europa. Det er i Norge denne tvisten har oppstått, skal avgjøres og ikke av andre lands arbeidsmarkedsmodeller. Sett i lys av disse to merknader synes innlegget svært spesielt. Virker mer som at Dept har lagt på sin politiske vinkling. I dette tilfelle en høyrevridning, som nærmest gjør saken til en parodi. Hvilket ikke kan være mening når seriøse parter skal løse en arbeidskonflikt.

  Kommenter

 40. Første gang jeg regnet ut lønn etter en legeturnus, ble jeg skremt. 48 timers ordinær uke I GJENNOMSNITT, menge timer med 200 % overtidstillegg i "normal lønn". Det er helt OK at AML ikke gjelder ved akutte behov, ulykker og å fullføre en operasjon, men å pålegge ULOVLIG ARBEIDSTID som ordinært, er høl i hue. Vi som vil overleve en operasjon, vil ha våkne leger som kan ha normal fritid, og samvær med sine barn.

  Kommenter

 41. Godt skrevet! En mannsalder er ikke så lenge som vi ser ut til å tro, og det er ikke så fjern fortid siden polioepidemien herjet også her til lands. Min far var nest eldst i en søskenflokk på sju: på femtitallet døde to av hans brødre ( begge da tenåringer) i løpet av en kort periode. Det var hans ( og resten av familiens) store sorg i alle år. At jeg som forelder skulle slippe en slik tragedie er intet mindre enn fantastisk. Ja, det er like naturlig at barn dør av disse sykdommene som at de overlever. Jeg jobber med alvorlig syke barn der mange ikke kan vaksineres og dermed er avhengig av flokkmentalitet. At disse skulle være mindre verdt å beskytte enn andre friske barn er en horribel tanke. Derfor: vaksiner barna!

  Kommenter

 42. Jeg synes argumentene for vaksine henger godt på greip gitt min kunnskap. Har også hørt om død og varige mèn hos de som vaksinerer seg, så dette er nok også en mer nyansert diskusjon enn du gir uttrykk for. Man kan kanskje si, at folk som beviselig har foreldre/søsken som har reagert svært negativt på vaksine muligens bør vurdere å la den være . Men jeg tror dette mer gir et bilde av bloggeren sin holdning til utvikling, enn at det jeg skriver er mer rett eller ikke. Ikke minst kommer dette frem når du vurderer sosiale medier og kommentarfelt. Synet på sosiale medier og kommentarfelt er så veldig gammeldags. Å si at dette er farlig eller feil fordi alle får en stemme blir som å kritisere bruk av bankkort på Flisa, den gang minibanker kun var i de store byene. Man må ha evnen til å løfte blikket litt mer. Om man føler stemmer i sosiale medier blir borte i vissvass, så vær ryddig. Opplys om din formelle utdanning og kommenter saklig. Dette er fremtiden og vil bidra til å opplyse folk som i hele sitt liv har trodd at det pappa sier rundt middagsbordet er sant. Man kan ikke fortie dette problemet ved å radere ut det eneste grepet som finnes for å få bukt med problemet. Man bør ikke begi seg ut på lange runder frem og tilbake. Man gir sin versjon underbygget av relevante linker også blir etter hvert folk flest bedre og bedre i stand til å sile informasjon. Men ikke jobb for å fjerne den utviklingen.

  Kommenter

 43. Vi i Rødt Sarpsborg støttet deres streik ved at undertegnede møtte opp for å markere vår støtte. Hadde også en god prat med de streikende legene. Rødt mener at helseforetaksmodellen må rives opp og kastes på historiens skraphaug. Vi mener at sykehusene skal drives etter demokratisk forvaltnings-modell. Det ville frigjøre resurser for flere milliarder kroner når overflødige direktører, byråkrater og styrer ikke lenger er nødvendig. Da kan ressursene brukes til et langt bedre arbeidsmiljø.

  Kommenter

 44. Kjempe bra skrevet. Mange ting å ta til seg der. Vi lever i en annen verden nå. En verden med våtservietter og støvhysteri hvor vi tross at vi lever lenger, kanskje mer enn noen gang, frykter døden og sykdommer.

  Kommenter

 45. Bra sagt! Delar

  Kommenter

 46. Liv Melbye Wechsler: tar du medisin når du er syk?

  Kommenter

 47. Hei! Bra artikkel om viktigheten av vaksinasjon. Bare et lite innspill - ikke insinuere at folk som spiser økologisk ikke vaksinerer barna sine, det provoserte meg, man kan virkelig ikke sammenligne disse to valgene. Det er mange gode vitenskapelige argumenter for å velge økologisk- og ikke minst, det påvirker ikke andre negativt. Mvh Siri

  Kommenter

 48. Takk for fin artikkel. Jeg ønsker kun å kommentere én ting ved den: jeg synes det ikke er på sin plass å sette personer som velger økologisk sammen med vaksineskeptikere. Vi spiser kun økologisk, men vi ville aldri valgt å ikke vaksinere våre barn. Med den klokskap du viser i teksten burde du vite bedre.

  Kommenter

 49. Godt skrevet!!

  Kommenter

 50. Hei, vet dere hvor jeg kan finne en liste/oppsummering over alle typer legeutdanning og spesialister?

  Kommenter

 51. Barna skal vaksineres, ja! 900 nordmenn dør av influensa hvert år. Hva med den lave vaksinasjonsdekningen av influensa hos helsepersonellet? Ni av ti sykehusansatte med pasientkontakt dropper sesongvaksinen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det på tross av at Verdens helseorganisasjon og Folkehelseinstituttet (FHI) er klare i sin oppfordring. Hvor er lederne? Hvor er kunnskapen til helsepersonellet?

  Kommenter

 52. Etter at jeg fikk jobb "på lønningskontoret" i 99, og lærte å regne ut legers lønn, ble jeg skremt. At leger, og andre må kunne fritas fra AML ved behov bør være en selvfølge, men 48 timers uke går på helsa løs. Da Jonas Gahr Støre var helseminister, måtte Ahus "spare" 20 millioner. Dette ble gjort ved å redusere antall stillinger i alle avdelinger, unntatt administrasjonen. Resultatet av denne "sparingen" var at: - Helsekøene vokste. - Folk døde i helsekø. - NAVs refusjoner økte stort. Siden "offentlig sparing" ikke er oppsigelsesgrunn etter AML, ble dette løst ved at: - Eldre ansatte fikk sluttpakker, som fordelt oppå pensjonen de årene de kunne jobbet, ga høyere "lønn". - Yngre ansatte ble omplassert, med samme lønn, til forefallende arbeid. Når så helseministeren brukte de 20"sparte" millionene til noe annet, ble det i realiteten mer enn en dobbling av utgiftene. Kan dette forsvares på et logisk vis???? NB! Bent Høye har ført samme "sparepolitikk", og er like ubrukelig. Vi trenger ny regjering, med deltagelse fra Helsepartiet, menneskers helse må gå først, foran "sparing".

  Kommenter

 53. Takk for at dere presenterte denne artikkelen igjen. Til å bli klok av, takk Per!

  Kommenter

 54. Jeg blir rørt. Takk!

  Kommenter

 55. Måtte alle vaksinemotstandere lese dette. Hvorfor i all verden er ikke vaksineprogrammet obligatorisk for alle på alle helsekontroller? Barna er prisgitt sine uvitende mødre

  Kommenter

 56. Så beskrivende,fortvilende,forbannende og dypt realistisk,men allikevel glad i yrket og spesialiteten din - og i ungene og gubben! Stå på for dem,for deg selv og faget ditt, men la deg ikke pelle på nesa av arbeidsgiver og Spekter. Hold hodet høyt og si : Jeg er god! Er glad jeg er pensjonert gammeldoktor,nå kan jeg lese, lytte,lære litt ,kommentere og twittre!

  Kommenter

 57. Flott! Det er helt essensielt å kunne være tilfreds med "bra nok", selv om det er en utfordring å godta å stoppe før "perfekt" - vi blir bedre som personer, lykkeligere, friskere - vi blir bedre som leger - vi viser våre barn i praksis at godt er godt nok

  Kommenter

 58. Bravo!! Kunne ikke sagt det bedre selv! Du oppsummerer absolutt alt jeg mener er riv ruskende galt ved dagens "New Agere" og deres naive forestillinger. Litt yoga, mindfullness, raw food og glutenfritt og de tror de og barna deres er blitt kurert mot all sykdom. Jeg synes i tillegg ikke bare diverse bloggere, led "forbilder" burde ta seg en tur i tenkeboksen...jeg er også skuffet over "Han Stat" som fikk fjernet BCG- vaksinen fra det offentlige vaksinssjonsprogrammet i 2007. Fordi tuberkolose visstnok er "utryddet". En sykdom blir aldri utryddet, den ligger i beste fall i dvale. Selv Svartedauen er jo i ferd med å gjøre comeback! Som 4-barnsmor tok jeg selv ansvar for liv og helse og bestilte vaksine av barna mine på eget initiativ. Viktig at alle foreldre gjøres oppmerksom på denne muligheten!

  Kommenter

 59. Den samme sak har florert i Danmark den siste tiden, men dødsårsaken hos de danske barn var altså ikke difteri direkte (som du skriver i din ingress), men behandlingen de fikk med et tilsvampet serum. Jeg er overhode ingen vaksinemotstander, men akkurat denne sak i Danmark er ikke egentlig særlig relevant i debatten om man skal vaksineres eller ei.

  Kommenter

 60. Barn må vaksineres

  Kommenter

 61. Æ er helt enig med bloggern. Vaksiner barna.

  Kommenter

 62. Jeg var ferdig med turnustjenesten for mange år siden, og er nå nærmere pensjonsalderen. Er det noen som vet om tid i sykehus og eller distrikts turnus teller i forhold til kommunal eller stats pensjon?

  Kommenter

 63. "Er det sånn, at når den generasjonen som husker hvordan det var, ikke lenger kan fortelle, så tror vi at det ikke var sant?" JA! Menneskeheten har gang på gang gjentatt sin egen historie. Vi lager til og med underholdning av det. Se Game of Thrones f.eks.

  Kommenter

 64. Tusen takk for flott artikkel.

  Kommenter

 65. Tallene er hentet fra Folkehelseinstituttets smittevernveileder, linket litt lenger opp i teksten. Smittevernveilederen refererer til European Diphteria Surveillance Network (EDSN). Hilsen Marte

  Kommenter

 66. Takk for fin artikkel. Hvor kan man finne kilde på 5-10 % dødelighet selv etter antibiotika behandling? Og på hvilken geografisk basis? Alder og sykdomsforløp på disse pasientene? Send gjerne her eller på Mail. Mvh Lis

  Kommenter

 67. Tusen takk for et vettugt innlegg om vaksinasjon. Det er gost å se at noen kan skrive så fornuftig, uten å angripe antivaxers, men skrive rolig, fornuftig og saklig om vaksinasjon. Men hu som skrev at barnet hadde fått AKUTT glutenallergi etter vaksinasjon... bør kanskje lese seg opp bittelitt på cøliaki, da. Takk for lesingen!

  Kommenter

 68. Jeg kom over dette etter en deling fra min bror. Jeg deler videre. Veldig godt skrevet på alle måter. Jeg har epilepsi, heldigvis i svært lett versjon, etter at jeg hadde kusma som ganske liten. Hadde MMR vaksinen eksistert i 1960, hadde jeg muligens sluppet det.

  Kommenter

 69. Dette var et tydelig, logisk og meget overbevisende skriv. Jeg er veldig skeptisk til NYE vaksiner da mitt hovedinntrykk av farmasi-industrien er at de er hovedsakelig mer interessert i profitt enn å hjelpe mennesker. Dette er en generell trend i verdenssamfunnet, og de som har den makten penger gir, bruker den for å oppnå mer makt og penger uten hensyn til hvordan det kan ramme andre! Min mistanke til farmasi-industrien bunner i dette, og troen på deres produkter blir veldig liten! Likevel vil jeg dele dette, for dette handler om solid utprøvde vaksiner fra en tid da målet var å utrydde disse farlige sykdommene, men det er et paradoks at viktige vaksiner er uforståelig dyre dersom en ønsket de skal brukes av alle!

  Kommenter

 70. Tusen tusen tusen tusen takk!! Håper dette galskapet blir stoppet

  Kommenter

 71. Takk, takk for kloke ord! Det kan visst ikke sies mange nok ganger.

  Kommenter

 72. For en saklig og god artikkel ! Håper virkelig at eventuelle motstandere av vaksiner leser og skjønner alvoret ved å unnlate å vaksinere barna ! Ble selv ikke vaksinert som barn ( født på 50-tallet, min mor var sykepleier, jeg mye syk av astma, derfor var hun/de vel redde jeg skulle få allergisk reaksjon !? I voksen alder har jeg hvertfall sørget for stivkrampevaksine ! Det er jo noe ! Lykke til i kampen for å få foreldre til å se alvoret OG vaksinere barna sine !! Igjen, takk for nøkternt og flott innlegg - OG viktig !!

  Kommenter

 73. Finnes utallige innlegg og kommentater på dette. Men dette innlegget her var reflektert og belyser synsvinkler mange glemmer. Flott!

  Kommenter

 74. I mars døde min mor i en alder av nesten 80 år. Hun lå stort sett til sengs de siste 3 årene på blant annet på grunn av post polio syndrom etter at hun fikk polio som 13 åring. En av de tingene som skremte henne var at en del lot være å vaksinere barn , hun sa mange ganger at ingen barn ville velge å ta sjansen på at man kanskje ikke ble syk. Pappa var født i en søskenflokk på 10 gutter og 1 jente ,4 av guttene og den eneste jenta døde av difteri . Dette var tap min farmor aldri kom over ,og dette hendte i vår nære fortid! Tror virkelig vaksinemotstanderne at barna vil takke dem hvis de blir smittet av noe de kunne fått vaksine mot?

  Kommenter

 75. Fantastisk godt skrevet!

  Kommenter

 76. rart å se det bldet av skoger kirke ,, der er jeg døpt ,, konfirmert og viet ,,, min barndomsbygd ,, har vært mye på den kirkegården der , og der ligger det mange barn ,, fra eldre tider ,, veldig trist ,, da som nå at små barn dør ,,,

  Kommenter

 77. Applaus

  Kommenter

 78. Her ble jeg et øyeblikk satt tilbake til min turnusstilling og ass.legetid på Kongsvinger for mer enn 50 år siden! Men ikke så hektisk og masete som på Elverum, vi hadde ikke prehospitalt EKG eller defibrillator den gangen. Pasientene lå på medisinsk avd. i tre uker pga sitt hjerteinfarkt! Kanskje vi skal være glad for at verden har gått fremover,defibrillatoren står klar og EKGet tikker inn en halvtime før ankomst! Men 50-timers vaktene burde avskaffes! Min venn som er flykaptein får ikke lov å fly mer enn 14 timer så vidt jeg vet!

  Kommenter

 79. Mye bra som står og sies her, men jeg skulle ønske meg at YLF så bort fra tariffavtalen og heller skulet til lovverket. Uavhengig av tariffavtale har alle gravide lovfestet rett til fritak fra arbeid som kan være skadelig for fosteret eller påvirke graviditeten etter en individuell vurdering fra lege. Dette omfatter for eksempel stråling, kjemikalier, støy, biologisk helsefare, nattarbeid fra 2. trimester, langvarig stående arbeid fra 2. trimester og det meste som kan medføre skadelig stress. Det skal gjøres en individuell vurdering av en lege, og dette dokumenteres på et skjema fra Arbeidstilsynet. Mer info og link finnes her: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Venter+du+barn/svangerskapspenger Videre synes jeg dere godt kunne oppfordret våre medlemmer å kontakte bedriftshelsetjenesten på sykehuset. Alle sykehus har en BHT, og de har omfattende erfaring med både hva som kan være fosterskadelig på arbeidsplassen og tilrettelegging for den gravide.

  Kommenter

 80. Har skrevet en del om dette. Undersøkelser viser at pasienter er godt fornøyd med behandling i de enkelte siloene (fastlege, sykehus, opptrening etc), men skårer totaliteten dårligere. Det gnisser i samarbeidet. IT-verktøy vil hjelpe enormt på flere av problemstillingene i denne artikkelen. For øvrig tror jeg at folk er glade for fastlegene sine, iallfall jeg. De blir stort sett evaluert positivt. Man kunne gjerne spare den enkelte fastlege for offentlig evaluering. Men, helse er så alvorlig at evalueringene kan vise fastleger som kanskje passer bedre i en annen rolle.

  Kommenter

 81. Tips til fastleger når det gjelder å ta vare på de gamle med sammensatte lidelser: Jobb for å få midler til samarbeid med kliniske avanserte geriatriske sykepleiere (se http://www.uio.no/studier/program/geriatrisk-sykepleie-master/ )

  Kommenter

 82. En ortoped som "vet hvor skoen trykker"! Bra! Hilsen fastlege

  Kommenter

 83. Dette er godt skrevet! Fastlegene er i ferd med å knekke nakken, samtidig som vi sykehusleger får stadig mindre tid med pasientene. Samarbeid og rollefordeling må snarest på agendaen! Vi som står nærmest pasientene må komme med klare signaler til våre (for mange....) helsebyråkrater. Som sykehuslege i 20 år er jeg svært bekymret!

  Kommenter

 84. Takk for en glimrende artikkel. Jeg deler den og håper så mange som mulig leser. Dette er det viktigste tema i helsevesenet fremover. Problemene må vi sykehusleger og dere fastleger løse sammen, det er den eneste muligheten. Vi må for all del ikke havne i hver våre skyttergraver.

  Kommenter

 85. Godt og beskrivende innlegg!!

  Kommenter

 86. Jeg hadde den store gleden å jobbe to-tre år som sykehuslege inne på skogen, det var sykehuset på Kongsvinger i 1964. Gjør meg de samme refleksjoner som forfatteren og hyller de som har jobbet og fremdeles arbeider der. Den tiden fikk være med å forme meg som lege og gi meg erfaring som har kommet meg til nytte i livet.

  Kommenter

 87. Kan konstatera att om en privat företagare brukte den inkjöpstrategi som Helse Norge har skulle de gå i konkurs förste månaden. Jag har aldrig sett på maken.

  Kommenter

 88. Jeg stötter fagfolkene i helsevesenet. Sykehusene er ikke bedrifter, som kan styres etter New Puplic management's forretningsmodell. HTA har protestert mot dette, men de får ikke ut sitt budskap til velgerne. Denne forrenningmodellen preger snart hele det norske samfunn. Vil vi ha det slik?

  Kommenter

 89. Hei alle leger! Sykepleier her !! Ja dere fortjener ofte en klem, dere fortjener en stol, en hånd, eller en do pause. Jeg som sykepleier ved kirurgisk avdeling treffer mange leger hver dag. Vi ringer til forvakter (nye turnusleger) som ikke har fått god nok opplæring og ofte ikke kan svare på enkle spørsmål som vi som sykepleiere tar for gitt. Dette ender ofte med at forvakt spør om vi kan forhøre oss med bakvakt eller spør oss hva vi pleier å gjøre. Trygghet? Ja dere er slitne, det er vi også. Sykepleiere har "bare" tre år på skolebenken før yrkesstart, pensumbøker er mye det samme som dere leger, men vi har kortere tid å lære det på. læringskurven er bratt etter dette, og det er den trolig for dere også. Mange diskusjoner har gått mellom sykepleier og lege, og det er ikke alltid vi blir enige. Da dere nyutdannede leger er innom mye forskjellig, skal ha ansvar for pasienter som innlegges eller skrives ut i mottak kan det skje mye rart. Mange unødvendige innleggelser og redd for overdosering ift. Smerter. Ja jeg som sykepleier forstår reddselen. Men forstå pasienten og sykepleieren som er sammen resten av tiden. Pasienten trenger nødvendigvis ikke bli innlagt på grunnlag av uvi, og en nyrestein eller blindtarmbetennelse trenger smertestillende, og helst IV da de ofte faster. Stol på dere selv, tenk logisk og vær stolte! Dere er leger, vis det! Og hør på sykepleieren, vi er med pasienten hele døgnet og skriver gode rapporter på dips.... Men husk, samarbeid er viktig og sammen redder vi den pasienten ! En kan ikke redde verden alene. Tanker fra en sykepleier, 25 år.

  Kommenter

 90. ENIG !!! Jeg er 47 og hatt bruk for MANGE leger opp igjennom mitt liv og 98 % av de har vært ytterst flinke, faglig og sympatiske. ❤

  Kommenter

 91. skittent politisk spel, spør du meg! Trist, berre trist! Bur i nærleiken av Odda, eg . . .

  Kommenter

 92. Jeg har nylig klemt en lege som gjorde en feil som koster meg et ekstra år, og som i verste fall kunne kostet meg livet. Men det gjorde ikke det. Jeg er nyoperert og frisk! Jeg har gått mange runder med meg selv og mine nære om jeg skal klsge. Hvorfor klage når alt gikk bra? Når jeg som pedagog har, vil jeg tro, mye av de samme utfordringene helsepersonell sliter med av stress og press? Når jeg vet at et dataprogram, ihvertfall mitt, ikke sier tydelig nok ifra hvis jeg har gjort en feil og oversett noe? Den type feil som ble gjort i min sak kunne like gjerne vært begått av meg. MEN, like fullt har jeg mistet over et helt år med alt det medfører, først og fremst tap av lønn fordi jeg går på AAP. Det har stor betydning for meg, jeg er alenemor og får nå bare 60% lønn. Skal JEG betale for resultatet av denne feilen? Men må legen straffes for å være et menneske og ikke en maskin? Jeg tok kontakt da jeg selv fant ut av at det måtte ha skjedd en forhlemnelde,, og legen sa "ja, det er min feil. Du må klage hvis du ønsker, tenk godt over det, og om du vil, skift lege! Jeg følger deg opp etter operasjonen allikevel, om du vil!" Vi klemte når jeg gikk. OM jeg klager er det fordi det er SÅ viktig å se på datsasystem og rutiner så det ikke skjer igjen! Og for å få dekket det øk. tapet på 40%. Men da vil jeg være åpen med legen om det, og det skal IKKE i media. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre egentlig. Dette er vanskelig. Men jeg ville uten å nøle lagt mitt liv i dette menneskets hender igjen. Dette er en dyktig, ærlig og redelig nevrolog. En nydelig person og et godt menneske jeg ikke vil vondt. Hvordan få til begge deler? Å klage selve sykehuset for at deres pålagte rutiner er for dårlige, ikke på en lege som bare vil godt? Slike feil skal ikke skje, funnet av et meningiom etter et enkeltstående epileptisk anfall, men det skjedde, selv om loggen forteller om trippelsjekk. Av et MENNESKE. Et godt et. Som gjerne får flere klemmer!

  Kommenter

 93. Jeg har nylig klemt en lege som gjorde en feil som koster meg et ekstra år, og som i verste fall kunne kostet meg livet. Men det gjorde ikke det. Jeg er nyoperert og frisk! Jeg har gått mange runder med meg selv og mine nære om jeg skal klsge. Hvorfor klage når alt gikk bra? Når jeg som pedagog har, vil jeg tro, mye av de samme utfordringene helsepersonell sliter med av stress og press? Når jeg vet at et dataprogram, ihvertfall mitt, ikke sier tydelig nok ifra hvis jeg har gjort en feil og oversett noe? Den type feil som ble gjort i min sak kunne like gjerne vært begått av meg. MEN, like fullt har jeg mistet over et helt år med alt det medfører, først og fremst tap av lønn fordi jeg går på AAP. Det har stor betydning for meg, jeg er alenemor og får nå bare 60% lønn. Skal JEG betale for resultatet av denne feilen? Men må legen straffes for å være et menneske og ikke en maskin? Jeg tok kontakt da jeg selv fant ut av at det måtte ha skjedd en forhlemnelde,, og legen sa "ja, det er min feil. Du må klage hvis du ønsker, tenk godt over det, og om du vil, skift lege! Jeg følger deg opp etter operasjonen allikevel, om du vil!" Vi klemte når jeg gikk. OM jeg klager er det fordi det er SÅ viktig å se på datsasystem og rutiner så det ikke skjer igjen! Og for å få dekket det øk. tapet på 40%. Men da vil jeg være åpen med legen om det, og det skal IKKE i media. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre egentlig. Dette er vanskelig. Men jeg ville uten å nøle lagt mitt liv i dette menneskets hender igjen. Dette er en dyktig, ærlig og redelig nevrolog. En nydelig person og et godt menneske jeg ikke vil vondt. Hvordan få til begge deler? Å klage selve sykehuset for at deres pålagte rutiner er for dårlige, ikke på en lege som bare vil godt? Slike feil skal ikke skje, funnet av et meningiom etter et enkeltstående epileptisk anfall, men det skjedde, selv om loggen forteller om trippelsjekk. Av et MENNESKE. Et godt et. Som gjerne får flere klemmer!

  Kommenter

 94. Da jeg var turnuskandidat for mange år siden opplevde jeg at 2 av de dyktigste og mest anerkjente legene i distriktet tok livet av seg . De var begge overarbeidet, ambisiøse og dyktige og gjorde sjelden feil , men tok seg svært nær av selv små avvik / klager . De hadde (for) liten tid til kontakt med kolleger, familie og venner. Og de hadde ikke anledning til å ta så mange pasienter tilbake til kontroll. Så de eneste som kom tilbake, var dem som var misfornøyde og/ eller ikke ble bra. Så jeg tenkte at de nok etterhvert trodde at de var dårlige leger og følte seg mislykket. Det ble for tungt. Så istedet for å "miste ansikt", valgte de å miste livet. Det var tragisk, gjorde sterkt inntrykk og hjalp ingen. Da jeg begynte alene spesialistpraksis noen år senere, tenkte jeg at jeg måtte unngå å havne i samme situasjon. Jeg sa til pasientene: Dersom du ikke blir bra vil jeg vite det, så jeg kan gjøre noe med det. Det er en tillitserklæring hvis du ikke gir meg opp. Dersom du blir bra, er det viktig at jeg får vite det, men du trenger ikke komme og betale penger , send meg et postkort ! Det kom heldigvis mange postkort, og etter mer enn 35 år i praksis gleder jeg meg fortsatt til å gå på jobben.

  Kommenter

 95. Takknemlig klem til alle legene!

  Kommenter

 96. Tusen takk! Både leger og helsevesenet har tatt store skritt framover de siste tiårene. Som ellers i samfunnet har det blitt mer likestilling mellom parter som møtes. Det har mange positive sider så lenge vi møter hverandre med respekt. Og vår opplevelse av andre er som regel et speilbilde av oss selv.

  Kommenter

 97. Fantastisk godt skrevet. Dette traff rett hjem. Klem til alle dere som jobber for alle andre og deres velvære. Det er virkelig på tide at folk slutter å hetse legene, for som du sier, er det ofte lett å kjenne dem igjen utfra beskrivelser. Til Lars Ånberg (og litt Christian Sømme) som har kommentert litt lenger ned. Dette er et direkte svar fordi jeg vet litt om hvorfor det er slik. Det er grusomt at det er slik, men det er blitt sånn etter den siste fastlegereformen ble vedtatt. Legene skal nå bruke enda mindre tid per pasient og dersom NAV eller lignende instanser ringer, selv når pasienten er tilstede, er legen påbelagt å svare. Når man ser på vedtakene til ledelsen, som forresten ikke alltid er utdannet innen det samme, eller som praktiserende lege i det hele tatt, skjønner man hvorfor leger kan til tider oppfattes som "kalde". De har ofte ikke tid. Og det er ofte ikke på grunn av sin egen planlegging, men på grunn av alt de blir pålagt å gjøre. Dette vil ingen ende ta før folket sier tydelig ifra til ledelsen at vi vil ha godt betalte leger (fordi de jobber så sinnsykt mye mer enn 8 til 4) som har tid til både empati og litt fordypning i hver enkelt sak. Det er også en del eldre leger som er gode og empatiske som ikke ser alt ovenfra og ned. Det er viktig å erkjenne at det finnes gode leger i alle aldre. Det er kanskje riktig som du sier at det er flere av de yngre som er ydmyke. Fantastiske er de alle sammen. Hilsen datteren til en pokker så god allmenn og rus-og-avhengighets lege. ❤

  Kommenter

 98. Takk for at dere reddet mitt liv så jeg fikk følge barna mine. Takk for at dere sto der da minstejenta ikke kunne stå selv. Takk for dere opererte eldstejenta så det aldri ble kreft. TAKK ❤

  Kommenter

 99. Kunde inte sagt det bättre själv. All heder åt våra läkare som drar ett sånt tungt lass. Jag vet hur det känns då jag själv jobbar som veterinär. Idag handlar det oftare om att fälla än att fria dessvärre och folk inser nog inte alltid hur mycket skada de gör.

  Kommenter

 100. Jeg vil takke helsepersonell i Møre og Romsdal. Hjelset Psykeriatiske sykehus, Norlandet DPS, Solhagen og Kristiansund Sykehus. De reddet livet mitt og fikk meg til å se lyst på livet igjen. Det var like før det gikk galt, men mange kom til og holdt meg fast. Jeg så det ikke da, men nå 17 år etterpå sier jeg takk. Jeg jobber i dag på Varde attføringsbedrift. Takk til leger og psykiatere og alle som jobber med psykiske lidelser.. Dere gjør en veldig viktig jobb

  Kommenter