Kommentarer

Kommentarer på artikler

Her kan du lese alle innkomne kommentarer på artikler. Følg lenken om du ønsker å lese artikkelen som er kommentert. Kommentarene listes kronologisk.

 1. Denne var spot on.. veldig bra artikkel og alt for sant! Dessverre!

  Kommenter

 2. Takk for et tankevekkende og godt blogginnlegg!

  Kommenter

 3. Svært lærerik og godt skrevert artikkel.

  Kommenter

 4. Det er utrolig hva som skjer med leger I Norge. De setter vanskelige krav og mye avgifter mens de har ingen jobber å tilby. Siste fagprøven var det kun 4 som bestod eksamen og hele landet har ikke plass for disse 4 personer. Flerkulturell samfunn, tenk på dette!

  Kommenter

 5. Supert! Kommer det også raskt til å bli vedtatt hvordan disse nye stillingene skal søkes på? Mtp at i dag er siste utlysningsdag for LIS1 med oppstart i september.

  Kommenter

 6. Hei Ida, Avtalen gjelder dem som har fastlønn i kommunen, og da gjelder de nye satsene som er avtalt med KS. Cand.med skal ha samme lønn som LIS1, mens de som arbeider med lisens under studiet lønnes som «med.stud med lisens». Vikarer skal lønnes på samme måte som dem som er LIS1. Med vennlig hilsen Yngreleger.no

  Kommenter

 7. Hei. Ser dette også gjelder for medisinstudenter med lisens som jobber i kommunen. Fikk beskjed av personalavdelingen at dette kun var for LIS1 og ikke vikarer. Stemmer dette? Synes det virket litt rart da jeg antar at de fleste cand.med/medisinstudenter med lisens som jobber i kommunen er ansatt som vikarer.

  Kommenter

 8. Hei Sofie, Nei, dette gjelder kun LIS1-leger som tilhører KS, det vil si alle kommunene i landet bortsett fra Oslo kommune. Med vennlig hilsen Yngreleger.no

  Kommenter

 9. Hei, Kan man forvente lønnsøkning i Oslo kommune også? Og med samme tilbakevirkende kraft?

  Kommenter

 10. Hei Marte, Nei, dette er kun avtalt mellom KS og Legeforeningen. For LIS1 i spesialisthelsetjenesten, er årets lønnsoppgjør utsatt til høsten. Med vennlig hilsen Yngreleger

  Kommenter

 11. Vil det bli samme lønnsøkning for LIS1 i spesialisthelsetjenesten?

  Kommenter

 12. Hei, Vi anbefaler at du tar kontakt med kommunen i første omgang. Dersom det skulle være noen utfordringer ber vi deg ta kontakt med oss på e-post: ylf@legeforeningen.no . Med vennlig hilsen Yngreleger.no

  Kommenter

 13. Vil den tilbakevirkende kraften skje automatisk på neste lønnslipp, eller må vi kontakte vår arbeidsgiver?

  Kommenter

 14. Når oppheves forbud mot utenlandsreiser? Sikkert vanskelig å svare på, men nå er det grønn beredskap og mot normal drift.

  Kommenter

 15. Hei, Dette vedtas av Helse- og omsorgsdepartementet. Legeforeningen har sendt brev til departementet angående denne saken der det fremgår at Legeforeningen oppfatter at grunnlaget for å nekte leger å forlate landet slik situasjonen er nå er relativt tynt, og at man håper på endring. Hilsen Yngreleger.no

  Kommenter

 16. Hei Veldig bra artikkel, jeg har to spørsmål til artikkelen: 1. Hva var hennes bratteste læringskurven hittil i karrieren? 2. Siden teknologien stadig rykker inn i flere sektorer, har hun gjort opp noen tanker rundt roboteknikk og hvor stor grad den kommer til å ta over helse sektoren? Mvh M Sheikh

  Kommenter

 17. Hei Linn, Det er det samme lovverket som gjelder for leger og sykepleiere. Ylf og Legeforeningen er ikke uenig med NSF, og vi har oppdatert artikkelen på yngreleger.no for å tydeliggjøre dette. Vennlig hilsen Yngreleger

  Kommenter

 18. NSF har kommet til en annen konklusjon. https://www.nsf.no/vis-artikkel/4955601/10505/Beordring-paa-jobb-under-foreldrepermisjon?fbclid=IwAR27nk6beYb7MouW6rggMEoGDxTZjZ6qk1hsutcY_OOTufzZdtasnyjkI7g Er det ulik tolkning av samme lover eller har legers foreldrepermisjon svakere vern?

  Kommenter

 19. 8/4 har Sykepleierforbundet forhandlet frem en ny avtale som gir dem høyere overtidskompensasjon (https://www.nsf.no/vis-artikkel/4945404/17036/Avtale-med-Spekter-om-hoyere-overtidskompensasjon). Det gir vel mening at vi også skal kunne få til noe liknende? Er dette en pågående dialog mellom Yngre Legers Forening/ Legeforeningen og Spekter?

  Kommenter

 20. Hvorfor kommer legene alltid ut med dårligere avtaler mhp lønn ? Sykepleiere hos oss tjener bedre på helg med alle deres tillegg enn legene!! Helt utrolig.

  Kommenter

 21. Hei og meddeler med alle bekymringen når det gjelder spesialistutdanning. En artikkel som akseptert i "Journal of Bone & Joint omhandlet alternativer og viktige elementer som må tas i betraktning i disse tider. Jeg syns det er verdt og deler. Selv om at det handler om en ortopedisk klinisk, syns jeg at det belyser diskusjonen og kan hjelper oss med å formulere strategier i smittervern og spesialistutdanning mens pasientbehandling ivaretas. Artikkelen: https://journals.lww.com/jbjsjournal/Documents/Schwartz.pdf Managing Resident Workforce and Education During the COVID-19 Pandemic (Evolving Strategies and Lessons Learned). Investigation performed at the Department of Orthopaedics, Emory University School of Medicine, Atlanta, Georgia

  Kommenter

 22. Hei Elin og Merete, Vi kjenner dessverre ikke til hvilke anbefalinger som gjelder for andre yrkesgrupper enn helsepersonell, men anbefaler dere å undersøke hva som står på Helsedirektoratets sider. Med vennlig hilsen Yngreleger

  Kommenter

 23. Hei! Så bra de endelig følger etter andre land. Hva med gravide i andre yrkesgrupper som arbeider med mennesker, vet dere noe om det? Om de åpner skolene, vil en lærer vil gjerne jobbe med rundt 80 barn hver dag, i små lokaler og tett mellom menneskene. Og i tillegg ha kontakt med en rekke andre lærere. Sier Helsedirektoratet noe om disse? Vennlig hilsen Merete

  Kommenter

 24. På tide dette! Men hva med gravide i andre yrker da?! Blir så urolig lei meg og oppgitt! Dette er et veldig smittsomt virus og nå blir det veldig urettferdig om bare de som jobber i helsesektoren skal skjermes!!!!

  Kommenter

 25. Hei, Eirik og Karen dere blir kontaktet direkte av yngreleger.no for svar på spørsmålene deres. Mvh Yngreleger.no

  Kommenter

 26. Takk for så viktig og aktuell artikkel! Jeg vil gjerne komme i kontakt med forfatter for å høre om erfaringer rundt svangerskapspenger og coronasmitte. Jobber som jordmor i svangerskapsomsorgen og problemstillingen er jo aktuell for svært mange gravide . Mvh Karen

  Kommenter

 27. Flott at det er fokus på dette. Min samboer er gravid og vi jobber begge i allmennpraksis og er kommunalt ansatt. Hun er pt sykemeldt for andre årsaker. Bekymret for risikoen for at jeg drar med meg smitte hjem. Noen tanker om dette? Det påvirker jo ikke henne direkte, men hun utsettes indirekte for risiko på grunn av mitt arbeid. Tanker omkring dette?

  Kommenter

 28. Fantastisk konsept! Og viktig!

  Kommenter

 29. Stå på, du gjør en verdifull jobb!

  Kommenter

 30. Dette trengte jeg å lese når jeg nå har kastet meg ut i et vikariat ikke én måned etter at jeg fikk vitnemålet. Kommer hjem hver dag og føler at jeg har skuffet kollegaene mine, men børen er littegrann lettere nå kjenner jeg. Takk for at du setter ord på det vi alle føler, André!

  Kommenter

 31. : Private kan i mange sammenhenger plukke type operasjoner de ønsker å gjøre. I den offenlige Helsetjenesten må du kanskje ha vakt/ bakvakt for akuttmedisin samtidig som du er op-ansvarlig. Undervisningsfaktoren /veiledning er betydelig fordyrende ved de fleste operasjoner.Ofte forekommer daglig viktige akuttmedisinske prioritering som krever rokering av operasjoner. Ellers blir pas. med risikofaktorer ofte sluset over til det offenlige helsevesen ,-ikke minst ved reoperasjoner/komplikasjoner. En annen faktor er at en i det offenlige sykehuset ofte forsøker å kombinere 2 forskjellige inngrep i samme seanse hvilket tjener den enkelte pasient. Skulle de private sykehusene ta samme helseansvar for befolkningen som det offentlige er forpliktet til ville nok kostnadene pr op kunne stige betraktelig . Økende bruk av private sykehus av bemidlede pasienter ,som påvises i undersøkelsen , synes betenkelig med hensyn til å ha et likeverdig helsetilbud til befolkningen.

  Kommenter

 32. Et flott juleminne fra julen 1965 var å ta med vår da 7 måneder gamle datter, Borghild på avdelingen og plassere henne i sengebeina hos en overrasket og glad pasient på Glåmdal sykehus ,nå Kongsvinger!

  Kommenter

 33. Helt enig med alle punktene. Likevel er det urealistisk å boikotte stillinger for turnusventere. Alle LIS 1 stillinger som utlyses understreker at relevant lønnet erfaring med legelisens vektlegges i søknadsprosessen. Tid uten legejobb i påvente av turnus forverrer sjansene for å få LIS 1. Hvertfall slik det oppleves i dag.

  Kommenter

 34. Flott innlegg! En veldig viktig sak for kommende leger!

  Kommenter

 35. Det er veldig urettferdig at selv om man er født og oppvokst her og gått på de samme skolene, at man skal ekskluderes kun fordi man har et navn som ikke er "typisk" norsk.. Jeg hadde forstått det om personen kanskje var litt svak i språket, men desverre så diskrimineres det veldig grovt i norsk arbeidsliv, man får ikke engang sjansen til å gi et intervjue slik at man kanskje kunne knust noen av de fordommene de hadde. Drømmer om et mer inkluderende Norge.

  Kommenter

 36. Har også hørt at det hjelper å bytte navnet ditt til et norsk klingende navn om du ikke har et nettverk og har et litt "rart" navn.

  Kommenter

 37. Det kan være at dette problemet er overdrevet. Imnen fagfeltet pediatri har dette vært løst ved at kandidater som trenger gruppe 1 ved OUS uten å ha fast LIS stilling "hjemme", har fått vikariat den nødvendige tiden på 18 mnd.

  Kommenter

 38. Strålende! Hvordan blir det med heimevernstjeneste? Rimelig lovfestede greier det også.

  Kommenter

 39. Hei! Dekkes repetisjonsøvelse ved Heimevernet av annet fravær på hhv 12 og 6 dager?

  Kommenter

 40. Etter helsedirektoratets praksis regnes repøvelser som en del av tjenesten, det vil si at de ikke regnes som fravær. Ylf oppfatter det slik at disse reglene videreføres som tidligere.

  Kommenter

 41. Word!

  Kommenter

 42. Bra jobba! Men vi MÅ forhandle tilbake helligdagstillegg!!

  Kommenter

 43. Gratulerer til Ylf og yngreleger.no med å ha sikret seg en utrolig dyktig redaktør for kommende periode!

  Kommenter

 44. Gratulerer!

  Kommenter

 45. Endel flåsete påstander i det der. At overleger får høyere lønn fordi de jobber raskere er det dummeste jeg har hørt. De får bedre lønn fordi det er de som faktisk kan utføre den jobben som pasienten har behov av. At endel turnusleger bruker for lang tid i starten er ingen hemmelighet på noen sykehus. Dersom man bruker2 timer på en innkomst så blir 4-5pasienter fort en saftig overtid. Problemet for disse er at man ser noen av turnuslegene helt fint klarer sammearbeidsbelastning og være ferdig til kl 15.

  Kommenter

 46. Hei. Bekjentskap kommer ALLTID til å spille rolle der det gjelder medisin, og det foregår i ALLE land, la oss vare helt ærlige. Medisin var alltid en spesiell yrkesområdet der man ansetter bedre den som har vokst opp i samme kultur og ikke minst yrkesmiljø, og det betyr enklere kommunikasjon på jobb og lavere risiko for misforståelse eller manglende samarbeid. Slutt å snakke om "rasisme", det er ingen land (bortsett fra Sverige, kanskje) som er så tolerant og inkluderende som Norge i den sammenheng. Vær. Så. Snill. Slutt å klage på "rasisme". Aksepter ulemper når du flytter til et annet land. Prøv å forstå litt bedre hvorfor og hvordan ting skjer. Og fortsett å søke, en som søker, får til slutt. Nordiske søkere får avslag der og her også. Beklager at jeg har skrevet så kvasse ord men det er hvordan det fungerer i realiteten.

  Kommenter

 47. Kjempefin artikkel! Det er en ukultur å være så dumsnill med overtid.

  Kommenter

 48. Takk for informasjonen om kjønnsfordeling i legeyrket.

  Kommenter

 49. Dette blir håpløst. Det vil i praksis ikke være mulig å ta ut vanlig ferie og være syk noen dager, uten å måtte gjennomføre resttjeneste. Mange LIS1 har barn og disse kommer ekstra dårlig ut. På toppen av det hele endres opplegget tydeligvis for dem som allerede er i LIS1-tjeneste (som meg) og som har lagt opp et løp basert på den gamle forståelsen. I praksis lager man da et regelverk med tilbakevirkende kraft.

 50. Hei og takk for en god artikkel! Den illustrer veldig godt hvorfor alle foretak bør ha fokus på kommunikasjonsferdigheter. Nå i ny spesialistutdanning er det bare innen kommunikasjon definert 10 læringsmål. "Læringsmålene under temaet kommunikasjon omfatter å kunne anvende et bredt utvalg av kommunikasjonsferdigheter for å etablere en god arbeidsrelasjon med pasienter, pårørende og kolleger, oppnå medisinsk problemforståelse og formidle kunnskap og erfaring relevant for den enkelte, helsetjenesten og samfunnet for øvrig. " Som regionalt utdanningssenter for spesialistutdanning er det vår oppgave å følge med på at foretakene har fokus på også dette, og rådgi dem slik at de får satt opp nødvendig opplæring.

  Kommenter

 51. Bra det settes fokus på dette, men jeg mener hovedproblemet er at tilsettinger gir inntrykk av å være betinget i hvem man kjenner, framfor hva man kan bidra med.

  Kommenter

 52. alle snakker om det men alle er lige som opgitt over problemerne - savner at politiker /hospitalsledelsesordene "pasienten i centrum" tages alvorligt. har som mangeårig cancerpatient oplevet at systemet tager magten fra mange gode velmenende læger og helsepersonel. - manglende info. til pasienten, manglende koordination mellem læger og sygeplejere,, uforklarede undersøgelser. ligegyldighed ved venteskrankerne - patientkoordinatorrollen som ofte står magteløs..hvem koordinerer det overordnede ansvar for patienter med cancer under behandling på Radium på Riksh. på Ullevål.. her står man bådedigitalt og menneskeligt i en helt uafklaret situation - ressourcemangel angives som hovedgrund og det er i mange tilfælde sikkert både den rette men også samtidig den lette forklaring.. som patient mangler man en velment ( ikke et unanceret OUS-skema) men opfølgning af oplevelserne /mødet med systemet.. ...dette var ønsker til helsesystemet fra.( jeg tror)mangepasienters side.. menførst og fremmest: afsæt ressourcer til samtaler face to face med pasienter der gerne vil bidrage til forbedringer for alle. -----godt nytår 2019. / johannes

  Kommenter

 53. Bra og viktig tema! Løft det opp til politikerne, dette er sosial dumping satt i system.

  Kommenter

 54. Helseforetakenes behov for arbeidskraft dekkes i økende grad av underordnede leger som ikke er i spesialisering. Dette dreier seg ofte om ustrukturerte stillinger med mye ansvar og uten tilstrekkelig veiledning. Fagforeningen har helt klart et ansvar i denne saken. Å stenge sykehusdørene for leger uten turnus fremstår imidlertid som en usolidarisk og lite gjennomtenkt løsning. Fjernes arbeidsmulighetene i spesialisthelsetjenesten som er opprettet for nyutdannede leger som venter på LIS1, blir nåløyet enda smalere og mange leger vil følgelig stå utenfor yrkeslivet på ubestemt tid. Helseforetakene må opprette nye, faste stillinger med strukturert veiledning og supervisjon for leger som venter på LIS1. Høyrepolitisk ansettelsespolitikk med midlertidige ansettelser, lave prosentsatser og uten sosiale rettigheter må opphøre, både før og i løpet av spesialisering. Hva gjør Yngre legers forening - min fagforening - for den store andelen leger som står uten fagrelevante arbeidsmuligheter?

  Kommenter

 55. Sykepleier i tyskland:  300.000 NOK Sykepleier i norge 450.000 NOK 50% mer i norge Overlege i tyskland:  1.260.000 Overlege i norge: 1.130.000 ~ 10% mindre i norge

  Kommenter

 56. Veldig bra skrevet! Takk! Jeg er selv utdannet som lege i Ukraina med norsk autorisasjon, har jobbet i lønnet arbeid i Norge i 2 år som lege, har søkt 8 ganger turnusplass, ble tilkalt til intervju, men har aldri fått den! Kjenner personlig de søkere, som har fått Lis1 Uten arbeidserfaring , kun pga bekjentskap ! Alt går på bekjentskap!!! Frustrerende!stor psykisk belasning for meg og min familie med to små barn! rasistisk!

  Kommenter

 57. Helt enig med artikkelforfatter. I tillegg er det et poeng at lønn- og arbeidsvilkår blir vanskeligere å forhandle om når det med mange søkere blir arbeidsgivers marked. Legeforeningen burde etter min mening heller jobbe for å redusere det totale antallet studieplasser i medisin med støtte fra Lånekassen. Søknadsprofilene til ledige stillinger burde også kunne bli offentliggjort for sammenligning av søkere, slik at det blir mulig å vurdere om søknadsprosessene har vært noenlunde rettferdig.

  Kommenter

 58. Det hører man ofte om rasisme. "Vær taknemmelig, det er bedre enn før." Det ville man ikke godtatt om wi-fi. Om du ringte Telenor og sa: "Internettet er tregt", og de svarte: "Det var verre før. Husker du modemer?". Du ville ALDRI akseptert det. Så hvorfor later du som om rasisme ikke finnes? DU nevner det så vidt, men tar halen mellom bena og løper vekk. Jeg vet det, og du vet det godt. Den telefonen ringer ikke på grunn av navnet ditt. Og jo fortere du innser at du ikke er norsk, og vil aldri bli likestilt med en, desto hurtigere kan du sette igang med å nå dine mål. For du min venn, du skal jobbe dobbelt så hardt for å få halvt-parten av hva de har. Vi har ikke bestemt at det skal være sånn, de bestemte at det er oss mot dem.

  Kommenter

 59. Hei Jeg opplever noe liknende. Har vært opptatt av å tilegne meg gode faglige resultater ved studiet og arbeidserfaring. Har derimot ikke søkt aktivt etter sterke kontakter i sykehusmiljøene. Har flere eksempler på tidligere studiekollegaer som har "arvet" eller "giftet seg" inn i de beste LIS stillingene. Er selv i lis2 stilling nå, men er bekymret for hvordan ansettelsesprosessene foregår ved helseforetakene. Har bedt helsedirektoratet om råd, men de ønsker ikke kommentere problemet.

  Kommenter

 60. Her går det ikke frem hva som gjelder for LIS-spesialist som ønsker å søke LIS-stilling PÅ ET ANNET SYKEHUS. Er dette mulig, eller er nå alle LIS-stillinger forbehold leger som ennå ikke er spesialist? Hilsen Erik H. Strøm, overlege, avd. for Patologi, OUS-Rikshospitalet

  Kommenter

 61. Faglig kompetanse er selvsagt viktig. Kan man kalle seg lege uten faglig kompetanse? Jeg forutsetter og forventer at alle leger har faglig kompetanse! Det som skiller klinten fra hveten, er imidlertid hvordan man møter sine kunder. Førstelinjehelsetjenesten har et stort ansvar i møtet med pasienten: Respekt for opplevd anamnese. Våkenhet for psykiske vansker, suicidalitet. Oppmerksomhet på livssituasjon. Kjenne sine begrensninger, vurdere spesialisthenvisning. Snakke med ikke til. Snakke norsk ikke latin. Berolige ikke uroe. Med andre ord; forstå at man jobber i servicenæringen - og at kunden har krav på din fulle oppmerksomhet, dine beste råd og din empati. Rammes barnet mitt av alvorlig sykdom, forventer jeg at spesialisten ikke bare kan foreskrive adekvat medisin, men også at hen kan møte barnet på tillitvekkende og menneskelig vis. Det er ikke et spørsmål om enten-eller. Det er et krav om både-og. Kirurgene er ikke et argument i denne sammenhengen. I narkose spiller det liten rolle om legen gidder å håndhilse. Yrkestolthet derimot, er et godt argument ift legegjerningen. Yrkestolthet innebærer at man er inneforstått med hvilken funksjon man har i samfunnet.

  Kommenter

 62. Takk!

  Kommenter

 63. Hei! Jeg er en spesialist som kommer fra utenfor EU. Jeg venter på å få plass på turnus , siden nye regler krever turnus for videre utdanning og godkjenning av spesialitet. Lurer på om jeg kan jobbe som vikar Lis for en kort periode ? Er jeg lov å jobbe som vikar Lis uten turnus? Takk på forhånd

  Kommenter

 64. Gode poenger! Jeg mener også at universitetene må heve seg over en intervjuprosess det ikke finnes evidens for at gir bedre studenter. Alt for ofte investeres det i endringer man ikke aner effekten av, tilsynelatende fordi det høres så flott ut.

  Kommenter

 65. Legeforeningen mangler en overordnet plan for lønn. Vi er alt for avhengige av tillegg, UTA og vakt, og har for lav grunnlønn. I fremtiden vil kortere vakter presse seg frem, hjemmevakt og hvilende vakt blir uaktuelt for mange spesialiteter og da vil en dårlig grunnlønn være en katastrofe. Det økende arbeidspresset på vakt kommer ikke til å gi seg, og sykehusene får stadig høyere turnover med syke pasienter natten lang. Få samlet troppene for høyere grunnlønn!

  Kommenter

 66. Dette er misbruk av statistikk og fremstillingen er høyst villedende. Kvaliteten på norske leger har falt og utdanningen er gratis. Videre er det slik at nærmest alle som ønsker å kan bli leger i dag (slik har det også vært tidligere) - enten gjennom delvis private studier i Norge og utlandet eller private studier i utlandet til lav realkostnad. Videre studiet går for å være enkelt (når man først har kommet inn riktignok). Arbeidsmiljøet går for å være godt - fagfeltet er preget av så mye HMS (og PMS) at det er på grensen til det latterlige. Det er ingen grunn til at en lege skal tjene mer enn noen med en hvilken-som-helst annen mastergrad.

  Kommenter

 67. Veldig bra skrevet! Gøy å lese. Fint å få høre om turnuslivet mer nyansert enn man får det servert fra gråskjeggete leger på smågruppe.

  Kommenter

 68. Så utrolig bra skrevet! Morsomt med en tur ned memory lane til morgenkaffen. Takk:)

  Kommenter

 69. Veldig fin beskrivelse av turnuslivet "innenfra", det er mange ting som har forandret seg og en ting er det som gjorde turnustida til en god tid, en form for frihetsfølelse. Hvor er den blitt av?? Tidspresset, rapporteringspresset, effektiviteten? Igjen new public management? Stor takk for din skrivelyst Nora!

  Kommenter

 70. Takk for ærlig artikkel! Jeg er fremdeles medisinstudent, men tviler ikkje et sekund på at du har rett, så rett. Mye av det samme kan vel sies om semesteret på legestudiet. Jeg opplever i alle fall selv at vegen er kort fra euforisk takknemlighet for studievalget til bunnløs fortvilelse over egen inkompetanse. Om tider og stunder bli vel alt av blod, svette og tårer gjort om til artige anekdoter som gjenfortelles i lystige lag.

  Kommenter

 71. Veldig veldig takknemlig for den fine artikkelen

  Kommenter

 72. Hi hi, du skriver väldigt bra Nora! Kul att läsa, intressant och tankeväckande. Massa respekt!

  Kommenter

 73. Nå lo jeg godt, her i nsttevaktssengen som sånn etter-turnus-LIS. Amen, sier jeg bare! Turnus var innimellom sånn type 2 -moro, helt jævlig der og da, men moro (og gode historier!) i etterkant! Og en tid med litt mestring og mye fine folk :)

  Kommenter

 74. Fantastisk godt skrevet, takk! Turnustida er som militærtjeneste, gøy stort sett kun i retrospektoskopet.

  Kommenter

 75. Takk for sann og god beskrivelse.Kjenner meg sånn igjen,selv om det er 27 år siden ferdig turnus.Ønsket meg at asslegene og overlegene var mer støttende.Holdt på å slutte etter 14 d i distrikt.Sikker på armt alle jeg sendte hjem med forkjølelse på dagen,hadde fått epiglottit ila natten!

  Kommenter

 76. Helt, helt helt fantastisk godt skrevet og så gjenkjennelig!

  Kommenter

 77. GRUNNLØNNA MÅ OPP.

  Kommenter

 78. Hei Brian. Ja, det er ikke krav lenger i forskriften om tjeneste på indremedisin og kirurgisk avdeling i LIS 1 som det før var i turnustjenesten. Mvh Anja Fog Heen

  Kommenter

 79. Hei Jeg har et spørsmål om sykehustjenester. Før var det at man måtte ha enten 6 mndr medisisnsk og 6 mndr kirurgisk eller 4 medisinsk, 4 kirurgisk og 4 psykiatrisk. Nå har det nok forandret seg, slik at man kan jobbe på hvilken avdeling som helst så lenge man oppfyller alle de obligatoriske kravene. Stemmer det?

  Kommenter

 80. Har man ikke mammapermisjon til barnet er ferdig ammet? Her tok mor 1 år også tok jeg 7 mnd.

  Kommenter

 81. Synes artikkelen blir litt feil vinklet. Tror alle yrkesgrupper ønsker høyere lønn for ekstra arbeid, men leger i Norge tjener bra!! Og synes også når man velger legeyrket så velger man bort mulighet til skyhøylønn som andre yrkesgrupper kan ha. Alle leger jeg kjenner som er spesialisert ligger på 2-3 millioner i året og det er få andre arbeidsgrupper en kan tjene så godt. At man ikke kan tjene 10 millioner som lege er rett og rimelig. Skal også sies at Norsk BNP er mye høyere enn mange av landene sammenlignet så den blir helt ubrukelig i denne artikkelen å sammenligne. Synes det er flott at Norge ikke sløser med pengekassen for fremtidige generasjoner!

  Kommenter

 82. Hei Turnuslege! Slik jeg forstår spørsmålet ditt vil du vite om du har rett på ammefri også på vakansvakter? Ja, du har rett på ammefri også på vakansvakter, men det er klart at det kommer an på hvor lang tid i forveien man får vakten. Dersom det er planlagt lang tid i forveien skal det ikke være noe problem, men dersom man tar en vakt samme dag kan det bli mer utfordrende. Det er viktig å ha ha en dialog med ledelsen om problemet skulle dukke opp. Hilsen Clara

  Kommenter

 83. DNLF burde sikre, at avtaler og overenskomster samt LO og Hoeyesterett-sikret lovpliktig overtids-betaling faktisk overholdes. Vi behoever ikke oproer, hvis vi forhandler og fastholder gode avtaler og overenskomster. Jeg har nu anmeldt en offentlig arbeidsgiver til Lensmannen/politiet etter et aars manglende betaling av overtids-50% per overtids-time og etter et aars korrespondanse og forhandlinger med kommune og fylkeskommune uten resultat. - arbeidsgiver godkjente overtiden, men betalte 1:1 mot Arbeidsmilioe-lovens 1.4 : 1 og DNLF lokalavtale/overenskomst 1.5 :

  Kommenter

 84. Kan man ta vakansvakter når man har ammefri til vanlig og dermed redusert arbeidstid på vanlige vakter?

  Kommenter

 85. Godt jobbet for å få dette til. Veldig bra og nødvendig tiltak! Hilsen, Eks YLF leder

  Kommenter

 86. Hei Elisabeth. Lønnskategori bestemmes etter tellende tjeneste til den spesialiteten du skal oppnå, ikke etter hvilken avdeling du jobber på (forutsatt at du får tellende tjeneste til din spesialitet i avdelingen). For din del betyr det at du skal lønnes i kategori C også når du tar sideutdanning i nevrologi. Lykke til! Hilsen Guro-Marte

  Kommenter

 87. Hei, jeg har jobbet snart 8 år på fysikalsk medisinsk avdeling, de siste årene som LIS C med en del tid avsatt til forskning. Er for øvrig på vei til å fullføre en PhD. Jeg trenger 1 år sidegren for å bli ferdig spesialist og skal etterhvert begynne på nevrologen. Blir jeg da kategori C på nevrologen også, eller kategori A (siden jeg ikke har noen erfaring i nevrologi)?

  Kommenter

 88. "Kan du ikke prøve å gå ned i vekt`?" " Jepp, bare skriv ut noe appetitt dempende for meg så kiloene rase" "Nei, det kan jeg ikke gjøre" Jeg tror det er vanskelig for enkelte leger å forstå hvor problematisk en sterk appetitt er for folk som vil gå ned i vekt er. Likevel tror de det er bare å spise mindre.. Personlig takker jeg skaperene for at anti-depressivaene jeg gikk på hadde en bieffekt at de stoppet appetiten og jeg gikk ned 15 kg på kort tid. Problemet nå er selvfølgelig å holde vekten, men et problem av gangen.

  Kommenter

 89. "Kan du ikke prøve å gå ned i vekt`?" " Jepp, bare skriv ut noe appetitt dempende for meg så kiloene rase" "Nei, det kan jeg ikke gjøre" Jeg tror det er vanskelig for enkelte leger å forstå hvor problematisk en sterk appetitt er for folk som vil gå ned i vekt er. Likevel tror de det er bare å spise mindre.. Personlig takker jeg skaperene for at anti-depressivaene jeg gikk på hadde en bieffekt at de stoppet appetiten og jeg gikk ned 15 kg på kort tid. Problemet nå er selvfølgelig å holde vekten, men et problem av gangen.

  Kommenter

 90. De aller fleste overvektige er fullstendig klar over at de bør gå ned i vekt og at de hadde hatt mindre smerter og problemer. Som ekstremt overvektig selv vil jeg si at den beste hjelpen jeg kan få er psykolog eller psykiater. Jeg vil påstå at hos så mange som 90% av overvektige nordmenn er det omgivelser, omstendigheter og psykologi som ligger bak. Man må huske på at overvekten har utviklet seg over lang tid. Og det er en biologisk selvforsterkende prosess

  Kommenter

 91. Ser dere skriver i denne artikelen: Ved tilsetting i LIS 1-stilling, skal søkeren senest når tjenesten tiltres, dokumentere a) autorisasjon som lege eller turnuslegelisens (lisens for leger som har studert i land hvor autorisasjon først kommer etter fullført turnus, som Danmark og Polen). I polen får man autorisasjon etter fullført utdannelse, så dette er vel feil opplysning? :)

  Kommenter

 92. Spennende! Ser at dette vil kreve både innovativt tankearbeid og ikke minst investeringer. Disse investeringen vil jo i stor utstrekning det offentlige stå for. I hvilken grad blir nå politkerne gjort oppmerksom på disse mulighetene som de må være med å ta stilling til mht bevilgninger. Har du et forum der du kan få kontakt med dem? mvh Kjell O.Skavdal, gammeldoktor P.S. Er Wasim din bror?

  Kommenter

 93. Jeg mener det er lureri fra Spekter og misvisende av Legeforeningen at minimumslønnen (som oppgis i "Overenskomst del A2" §5.3) også inkluderer de 2,5 ekstra arbeidstimene ukentlig som er kollektivt avtalt (i A2 §3.3). Jeg mener at man må sette grunnlønnen til det den faktisk er, nemlig kr 463.835,- for en nyutdannet lege. Den kollektive avtalen om 2,5 time ekstra arbeid per uke per lege burde fremkomme som et eget tillegg på lønnsslippen og utgjør da hos en nyutdannet lege kr 32.665,- per år (timelønnen for disse timene er da 32665kr/(2,5 t x 52 uker) = kr 251,27). Om kr 251,27 per time for kollektivt sentralt avtalt overtid er mye eller lite kan man fundere på for seg selv, men til sammenligning honoreres i dag nyutdannede leger for individuelt avtalte arbeidstimer (UTA) med kr 397,20. Jeg håper derfor at dere i legeforeningen kan forsøke å få bort disse 2,5 ukentlige ekstra sentralt forhandlede timene ved neste lønnsforhandling. Det er vel bedre at vi får UTA- eller vakansbetalt for disse timene. Takk forøvrig til denne bloggen for fokus på arbeidstid og lønn.

  Kommenter

 94. "Fastlegeordningen er godt likt av alle..." NEI! Blant mange av kronikerne er dette en sterkt mislikt ordning, bla fordi de ofte innehar diagnoser som ikke er interessante nok, jmf hjerte - og karlidelser m fl. Etter å ha lest denne artikkelen tok jeg en liten ringerunde til venner og bekjente, en av åtte var fornøyd! Kanskje på tide med en ordentlig evaluering, kanskje etter en skikkelig interjuvrunde med pasientene? Selv savner jeg en fastlege som svarer noe annet enn "vet ikke, får se det an.." på alt fra akutt bronkitt til forstuede ankler - og som vil følge opp/videresende når tvilen rår. Må innrømme at jeg ønsker fastlegeordningen helt og holdent avviklet. (Og hadde jeg hatt penger nok så hadde jeg stått utenfor ordningen, men det er dessverre så alt for dyrt å være syk selv, eller pårørende til kronisk syk)

  Kommenter

 95. Det er dessverre slik at kommunene ikke vektlegger veiledning. Jeg spurte en fylkeslege om det stilles krav til veiledere, men fullført turnus var tilstrekkelig. Dette er ikke noe nytt, men ingen ser ut til å bry seg.

  Kommenter

 96. Hei Trude. Viktig tema du tar opp. Offentlige sykehus burde ha som opplagt mål å være helsefremmende arbeidsplasser. Både for de ansattes og pasientenes skyld. Finnes det ikke et nettverk for helsefremmende sykehus? Hilsen samfunnsmedisiner

  Kommenter

 97. Sykehus skal formidle friskhet - også til de ansatte. Men så jobber man altså på et sykt hus. Det virker som sunne og økologiske varer er et nisjeprodukt . Ta det opp med styre og be om endring. Det samme burde gjelde for arbeidsmiljø og ressurstilgang. Det er en grunn til det høye sykefraværet. I 2003 hadde vi litt penger igjen på budsjettet - (som vi måtte bruke) og valgte å dele ut nystekte boller til de ansatte som kom på jobb mandag morgen med nettopp slagordet: ta deg en bolle! Grunn; Slapp av - stress mindre - se dine kolleger og ha det morsomt på jobb! Effekt: blidere kolleger og bedre samarbeid. Vi fikk aldri gjort en longitudinell studie på dette - for sjefen på hjerteintensiv fikk kvelden før utdelingen inn en pasient som hadde satt en bolle i halsen! (bivirkning) Det burde vært et mastertilbud på god og sunn mat med frisk frukt; Skal du virke må du spise sunt. Idé: kontakt firma som lager matpakker og be om et sunt tilbud til sykehuset, med sunne og økologiske produkter. :)

  Kommenter

 98. "Vi velger de med norske navn og egnede, dvs. ikke-brune"

  Kommenter

 99. Kalkulerte litt på det ut ifra tall ifra LIS-1-rapporten 2018 Menn: 40 prosent av mannlig søkermasse ansettes Kvinner: 40 prosent av kvinnelig søkermasse ansettes Totalt så er 40 prosent av nye ansatte menn, mens 60 er kvinner. Så da har mannlig kjønn ingenting å si for ansettelsesprosessen, ut i fra disse tallene. Så det er ingen så må rykke verken fram eller tilbake.

  Kommenter

 100. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/12/11/-halvparten-av-lis-legene-ved-ous-kan-sta-uten-jobb-og-fullfort-spesialistutdanning/ Det ser jammen ut som flaskehalsen er på et høyere nivå. Det er nok LIS1-stillinger i Norge, det er nesten nok LIS2-stillinger og det er snart nok norske spesialister. Problemet er for mange medisinstudenter.

  Kommenter

 101. Fantastisk! Men bare ett lite spørsmål. For jeg kan ikke se noe om at avtalen omtaler «etterbetaling» av tapt arbeidsfortjeneste. Dette all den tid Legeforeningen «vant» streiken...

  Kommenter

 102. Hei, Det er noen foretak som har avtale om bedre avlønning av utrykning på vakansvakt, men som du selv er inne på; dette er noe som må på plass i forhandlinger ettersom arbeidsgiver ikke er enige i logikken om at utrykning på vakansvakt også bør honoreres med vakanssats. Og i en forhandlingssituasjon er det mange momenter å ta hensyn til, og man får ikke automatisk gjennom det man ønsker, men vi gjør så godt vi kan! Som sagt; noen steder har de fått til bedre avlønning av utrykning, og vi håper å få til det stadig flere steder. Hilsen Guro-Marte

  Kommenter

 103. Hei Jeg har et spm rundt vakansvakter for de oss som går deler av døgnet aktivt og deler passivt. Hvis vi får utrykning på en en vakansvakt får vi kun betalt 0.08% for denne tiden. Altså ikke 0.13% som man får på tilstede tiden. Vi får altså ikke vakansbetalt for uttrykning. Hvordan er det mulig at dette ikke er korrigert i avtalen med spekter. Det fremstår komplett urimelig slik jeg ser det.

  Kommenter

 104. Takk for at du tok deg tid til dette sammendraget på en stille 1.juledag! Fint å lese dette!

  Kommenter

 105. Kjære min gode venn Solveig, helt nydelig skrevet❤️ Tusen takk, det gjorde min vakt i dag mye bedre ❤️

  Kommenter

 106. Kaffe kan ikke beskrives men må oppleves

  Kommenter

 107. Registrerer med glede at redaktøren er still going. Sterk. God jul!

  Kommenter

 108. Tusen takk, Sturla! Hedersmann! De som har fått ansvar og makt over andre skal ikke bruke sin makt til å skade andre og gjøre urett. Det kan ikke tillates og det får du sagt så utrolig bra!

  Kommenter

 109. En ting jeg savner i denne debatten er tall på kjønnsfordelingen av leger, og ikke kun legestudenter. Norsk studentorganisasjon baserer sin policy om når det er aktuelt med kjønnspoeng ikke kun på andelen som tas opp til et studium, men også kjønnsbalansen i den bestemte yrkesgruppen. Det holder ikke å bare se på fordelingen av studentene som tas opp i år. Ja, det er viktig at det ikke kun blir kvinner som velger å studere medisin, men er kjønnsfordelingen så skjev i selve legestanden at det fordrer kjønnskvotering/kjønnspoeng allerede? Enig med innlegget under, at kjønnsfordelingen i utlandet også er relevant og viktig å ta hensyn til, da ca halvparten av ferdig utdannede leger har tatt utdanning utenfor Norge.

  Kommenter

 110. Velkommen tilbake i SoMe-manesjen (for det er jo et sirkus) når du har fått hvile og kosteffektive og blitt mindre sårbar. (Jeg synes ikke du skal kalle deg selv frynsete og irrasjonell) Jeg blir ikke å savne det som gruppa ble tilslutt men det som gruppa var i begynnelsen. Kanskje man får det til en annen gang. Så «ses» vi ved neste korsvei!

  Kommenter

 111. En naiv diskusjonsarena sa du, Trude. En arena som vi trengte, avskjermet og i ly av nysgjerrig oppmerksomhet og lange ører som ikke alltid hadde til hensikt å fare fint eller forstå hva det dreide seg om i et doktorhode eller - hjerte. Hva som her vederfartes deg vet jeg jo ikke, men du gjord et ærlig forsøk som sikkert mange var glade for og hvor de kunne få lette på byrden de følte på skuldrene. Hadde ditt forum eksistert for 30 år siden hadde jeg hatt god bruk for det! I så henseende har du gjort en jobb mange har satt pris på. At andre kom inn fra sidelinjen og viste manglende kollegialitet førte til at du sa stopp. Dette fant du selv ut og terminerte øyensynlig en diskusjon som hadde sklidd ut og som andre ønsket å føre på sin arena. Selv vil du finne glede og mening i din kliniske hverdag. Lykke til!

  Kommenter

 112. Takk for innsatsen Trude! Jeg kommer til å savne gruppen.

  Kommenter

 113. Dette initiativet støtter jeg fullt ut. Innen mitt felt, som er psykiatri, har jeg bemerket en utbredt konstitueringspraksis hvor LIS-løp og derved læringsramme blir avbrutt 1-2 år før endt utdanning. Det er og vil være vanskelig å stå imot avdelingenes produksjonskrav som veileder i disse situasjonene.

  Kommenter

 114. Hvorfor er Trude en av de få av oss som skriver ned disse tingene? Det er noen prosesser som styrer utenfra som ikke har evnen til å se det fra Trudes, eller alle praktiserende legers perspektiv. Vår utdannelse på 10-12 år er ikke for å lære oss å følge noen rutiner eller noen forløp. Vi har ansvaret for liv og død, for forebygging og folkehelse. Men vi vil også være der for å hindre oppsmuldringen av alt dette. Derfor må flere enn Trude ta bladet fra munnen.

  Kommenter

 115. Ahus har publisert åpent hva de vektlegger i ansettelsene. Dere kan lese om det her: https://goo.gl/3mWy86

  Kommenter

 116. Hvor mange søkere er det på Ahus? Jeg mistenker at mange små sykehus rundt i landet får nesten like mange søkere som Ahus, på tross av at Ahus er et av landets største sykehus. Og mange søknader må være veldig like...

  Kommenter

 117. Hvordan gjør de det på Ahus? Tips om hvordan vurdere «den best kvalifiserte» Mitt inntrykk er at faglig sett er nesten alle svært gode, vanskelig å si at den ene er bedre enn den andre faglig sett. Da er det personlighet/holdninger/ osv. Vanskelig å unngå skjønn , som så ofte i medisin. Eller anbefales psykologiske tester? Åpen for gode forslag. Vanskelig

  Kommenter

 118. Hvordan gjør Ahus det ved ansettelse av LIS1? Er det noen referanser?

  Kommenter

 119. Overrasket ? Dette er jo helt i tråd med de senere års handlinger/prioriteringer. Økonomene blir sykehussjefer, sykepleierne / bioingeniører blir sjef over legene etc.

  Kommenter

 120. Godt beskrevet. Å er takknemlig for at ikke alle er like og gjør ulike valg. Vi må alle stå for våre valg, fedre og mødre. Det betyr ikke at kvinnelige leger skal stå i 100% stilling i 7. Mnd av svangerskapet sitt. Det er belastning som fastlege etc må ta del i, som med alle oss andre. Foreldre, hvert individ må selv kjenne på hvilket liv og prioriteringer en gjør og eventuelt i samarbeid med partner. Å få i pose og sekk er vanskelig, man kan kanskje ikke yte 100%+ på flere områder samtidig. Erkjenn og velg. Arbeidsavtalene skal ikke være urimelige eller uansvarlige for noen.. har selv vurdert mindre stilling for å være mer mamma, vurdert det opp mot min økonomi og mitt behov for jobb/stimuli/utvikling.

  Kommenter

 121. Steike gjenkjennelig. Knallbra skrevet.

  Kommenter

 122. Godt skrevet. Jeg er glad for at noen blir spesialist i gynekologi og obstetrikk, og er motivert for jobbing til alle døgnets tider med krevende situasjoner. Vi trenger dere!

  Kommenter

 123. Jeg forstår problemstillingen om det å bli dratt mellom karriere og det å være mor. Men synes denne artikkelen er mer provoserende enn saklig. Vi tar alle valg i livet, vi er forskjellige og prioriterer forskjellig (takk og lov!). Så slik du snakker ned andres valg om å være tilstede for sine barn og som at det å være lege er som mye viktigere enn andre yrker, som det å faktisk velge å være en mor som er tilstede. Forstår at ikke du er nok hjemme med dine barn, om du tror det å være hjemme består i å leve i et interiørmagasin. Barn er også forskjellige med ulik grad av behov for trygghet, rutiner og oppfølging, men alle har behov for trygge tilknytninger. Så vær så snill, du setter din karriere først, det er ditt valg og tydeligvis med en smule dårlig samvittighet, ikke rakk ned på andres måte å leve på. Mødre som velger å være tilstede gjør også store forskjeller og er forbilder på andre måter enn liv og død. Men de kan også redde og endre liv ved å være tilstede for sine og andres barn. Hilsen pasienten.

  Kommenter

 124. yes! <3

  Kommenter

 125. kjempebra skrevet

  Kommenter

 126. Nå lo jeg godt! Takk for spot-on beskrivelse av smalltalk-kleinhet og for subtile stikk til namedroppingspraksisen i akademia.

  Kommenter

 127. Hurra for turnus på små sykehus! akkurat samme opplevelsen av å få være turnuslege på Notodden, en helt fantastisk læringsarena!

  Kommenter

 128. Forskning er et av grundstoffene i medisinfaget, men forskning og klinik er to helt ulike disipliner. Selv om man er god på det ene, er man ikke nødvendigvis god på den andre. For Ylf, som hele veien har argumentert med at lengden på spesialistutdanningen ikke må kortes inn fordi legene trenger tid til å modnes og skaffe seg nok praktisk erfaring med faget før de skal kunne kalde seg spesialist, bør det være enkelt å gå med på at denne verdifulle tiden ikke skal kunne brukes til å forske, men til å lære seg det kliniske fag. Derimot bør man jobbe for at der legges til rette for at klinikere enkelt får permisjon/fordypningsstillinger som kan brukes til forskning, og evt arbeid med en doktorgrad, uten vesentlige konsekvenser for grundlønn. Det bør også arbeides for at oppnådd phd gir rett til et lønnstillegg uavhengig hvor i karrieren mand er og om man driver aktiv forskning på et gitt tidspunkt. Man innehar en verdifull kompetanse utover det å være kliniker, som bør verdsettes.

  Kommenter

 129. "Departementet kan ikke se at arbeidstidsdirektivet begrenser Rikslønnsnemdas kompetanse. Arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel er nettopp utformet med sikte på å implementere arbeidstidsdirektivet, jf. Ot.prp.nr. (2004-2005) s. 152. Direktivets artikkel 3-7 stiller generelle krav til arbeidstid og pauser. Bestemmelsene kan fravikes enten etter artikkel 17 eller artikkel 18. Departementet vil påpeke at arbeidstidsdirektivet må forstås i lys av at det er ulike modeller rundt i Europa for hvordan arbeidsvilkår fastsettes. Direktivets unntaksbestemmelser er derfor generelt utformet og gir statene et handlingsrom til å fastsette nærmere hvordan det kan gjøres unntak fra direktivets bestemmelser i nasjonal rett. " Når en leser dette avsnitt er det to ting, som jeg undres over: 1 : Bruk av ordet kompetanse. betyr ordet at kunnskap om eller rett til å ha en mening om ? Så er det å forstå direktivet i lys av de ulike modellene rundt om i Europa. Det er i Norge denne tvisten har oppstått, skal avgjøres og ikke av andre lands arbeidsmarkedsmodeller. Sett i lys av disse to merknader synes innlegget svært spesielt. Virker mer som at Dept har lagt på sin politiske vinkling. I dette tilfelle en høyrevridning, som nærmest gjør saken til en parodi. Hvilket ikke kan være mening når seriøse parter skal løse en arbeidskonflikt.

  Kommenter

 130. Første gang jeg regnet ut lønn etter en legeturnus, ble jeg skremt. 48 timers ordinær uke I GJENNOMSNITT, menge timer med 200 % overtidstillegg i "normal lønn". Det er helt OK at AML ikke gjelder ved akutte behov, ulykker og å fullføre en operasjon, men å pålegge ULOVLIG ARBEIDSTID som ordinært, er høl i hue. Vi som vil overleve en operasjon, vil ha våkne leger som kan ha normal fritid, og samvær med sine barn.

  Kommenter

 131. Godt skrevet! En mannsalder er ikke så lenge som vi ser ut til å tro, og det er ikke så fjern fortid siden polioepidemien herjet også her til lands. Min far var nest eldst i en søskenflokk på sju: på femtitallet døde to av hans brødre ( begge da tenåringer) i løpet av en kort periode. Det var hans ( og resten av familiens) store sorg i alle år. At jeg som forelder skulle slippe en slik tragedie er intet mindre enn fantastisk. Ja, det er like naturlig at barn dør av disse sykdommene som at de overlever. Jeg jobber med alvorlig syke barn der mange ikke kan vaksineres og dermed er avhengig av flokkmentalitet. At disse skulle være mindre verdt å beskytte enn andre friske barn er en horribel tanke. Derfor: vaksiner barna!

  Kommenter

 132. Jeg synes argumentene for vaksine henger godt på greip gitt min kunnskap. Har også hørt om død og varige mèn hos de som vaksinerer seg, så dette er nok også en mer nyansert diskusjon enn du gir uttrykk for. Man kan kanskje si, at folk som beviselig har foreldre/søsken som har reagert svært negativt på vaksine muligens bør vurdere å la den være . Men jeg tror dette mer gir et bilde av bloggeren sin holdning til utvikling, enn at det jeg skriver er mer rett eller ikke. Ikke minst kommer dette frem når du vurderer sosiale medier og kommentarfelt. Synet på sosiale medier og kommentarfelt er så veldig gammeldags. Å si at dette er farlig eller feil fordi alle får en stemme blir som å kritisere bruk av bankkort på Flisa, den gang minibanker kun var i de store byene. Man må ha evnen til å løfte blikket litt mer. Om man føler stemmer i sosiale medier blir borte i vissvass, så vær ryddig. Opplys om din formelle utdanning og kommenter saklig. Dette er fremtiden og vil bidra til å opplyse folk som i hele sitt liv har trodd at det pappa sier rundt middagsbordet er sant. Man kan ikke fortie dette problemet ved å radere ut det eneste grepet som finnes for å få bukt med problemet. Man bør ikke begi seg ut på lange runder frem og tilbake. Man gir sin versjon underbygget av relevante linker også blir etter hvert folk flest bedre og bedre i stand til å sile informasjon. Men ikke jobb for å fjerne den utviklingen.

  Kommenter

 133. Vi i Rødt Sarpsborg støttet deres streik ved at undertegnede møtte opp for å markere vår støtte. Hadde også en god prat med de streikende legene. Rødt mener at helseforetaksmodellen må rives opp og kastes på historiens skraphaug. Vi mener at sykehusene skal drives etter demokratisk forvaltnings-modell. Det ville frigjøre resurser for flere milliarder kroner når overflødige direktører, byråkrater og styrer ikke lenger er nødvendig. Da kan ressursene brukes til et langt bedre arbeidsmiljø.

  Kommenter

 134. Kjempe bra skrevet. Mange ting å ta til seg der. Vi lever i en annen verden nå. En verden med våtservietter og støvhysteri hvor vi tross at vi lever lenger, kanskje mer enn noen gang, frykter døden og sykdommer.

  Kommenter

 135. Bra sagt! Delar

  Kommenter

 136. Liv Melbye Wechsler: tar du medisin når du er syk?

  Kommenter

 137. Hei! Bra artikkel om viktigheten av vaksinasjon. Bare et lite innspill - ikke insinuere at folk som spiser økologisk ikke vaksinerer barna sine, det provoserte meg, man kan virkelig ikke sammenligne disse to valgene. Det er mange gode vitenskapelige argumenter for å velge økologisk- og ikke minst, det påvirker ikke andre negativt. Mvh Siri

  Kommenter

 138. Takk for fin artikkel. Jeg ønsker kun å kommentere én ting ved den: jeg synes det ikke er på sin plass å sette personer som velger økologisk sammen med vaksineskeptikere. Vi spiser kun økologisk, men vi ville aldri valgt å ikke vaksinere våre barn. Med den klokskap du viser i teksten burde du vite bedre.

  Kommenter

 139. Godt skrevet!!

  Kommenter

 140. Hei, vet dere hvor jeg kan finne en liste/oppsummering over alle typer legeutdanning og spesialister?

  Kommenter

 141. Barna skal vaksineres, ja! 900 nordmenn dør av influensa hvert år. Hva med den lave vaksinasjonsdekningen av influensa hos helsepersonellet? Ni av ti sykehusansatte med pasientkontakt dropper sesongvaksinen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det på tross av at Verdens helseorganisasjon og Folkehelseinstituttet (FHI) er klare i sin oppfordring. Hvor er lederne? Hvor er kunnskapen til helsepersonellet?

  Kommenter

 142. Etter at jeg fikk jobb "på lønningskontoret" i 99, og lærte å regne ut legers lønn, ble jeg skremt. At leger, og andre må kunne fritas fra AML ved behov bør være en selvfølge, men 48 timers uke går på helsa løs. Da Jonas Gahr Støre var helseminister, måtte Ahus "spare" 20 millioner. Dette ble gjort ved å redusere antall stillinger i alle avdelinger, unntatt administrasjonen. Resultatet av denne "sparingen" var at: - Helsekøene vokste. - Folk døde i helsekø. - NAVs refusjoner økte stort. Siden "offentlig sparing" ikke er oppsigelsesgrunn etter AML, ble dette løst ved at: - Eldre ansatte fikk sluttpakker, som fordelt oppå pensjonen de årene de kunne jobbet, ga høyere "lønn". - Yngre ansatte ble omplassert, med samme lønn, til forefallende arbeid. Når så helseministeren brukte de 20"sparte" millionene til noe annet, ble det i realiteten mer enn en dobbling av utgiftene. Kan dette forsvares på et logisk vis???? NB! Bent Høye har ført samme "sparepolitikk", og er like ubrukelig. Vi trenger ny regjering, med deltagelse fra Helsepartiet, menneskers helse må gå først, foran "sparing".

  Kommenter

 143. Takk for at dere presenterte denne artikkelen igjen. Til å bli klok av, takk Per!

  Kommenter

 144. Jeg blir rørt. Takk!

  Kommenter

 145. Måtte alle vaksinemotstandere lese dette. Hvorfor i all verden er ikke vaksineprogrammet obligatorisk for alle på alle helsekontroller? Barna er prisgitt sine uvitende mødre

  Kommenter

 146. Så beskrivende,fortvilende,forbannende og dypt realistisk,men allikevel glad i yrket og spesialiteten din - og i ungene og gubben! Stå på for dem,for deg selv og faget ditt, men la deg ikke pelle på nesa av arbeidsgiver og Spekter. Hold hodet høyt og si : Jeg er god! Er glad jeg er pensjonert gammeldoktor,nå kan jeg lese, lytte,lære litt ,kommentere og twittre!

  Kommenter

 147. Flott! Det er helt essensielt å kunne være tilfreds med "bra nok", selv om det er en utfordring å godta å stoppe før "perfekt" - vi blir bedre som personer, lykkeligere, friskere - vi blir bedre som leger - vi viser våre barn i praksis at godt er godt nok

  Kommenter

 148. Bravo!! Kunne ikke sagt det bedre selv! Du oppsummerer absolutt alt jeg mener er riv ruskende galt ved dagens "New Agere" og deres naive forestillinger. Litt yoga, mindfullness, raw food og glutenfritt og de tror de og barna deres er blitt kurert mot all sykdom. Jeg synes i tillegg ikke bare diverse bloggere, led "forbilder" burde ta seg en tur i tenkeboksen...jeg er også skuffet over "Han Stat" som fikk fjernet BCG- vaksinen fra det offentlige vaksinssjonsprogrammet i 2007. Fordi tuberkolose visstnok er "utryddet". En sykdom blir aldri utryddet, den ligger i beste fall i dvale. Selv Svartedauen er jo i ferd med å gjøre comeback! Som 4-barnsmor tok jeg selv ansvar for liv og helse og bestilte vaksine av barna mine på eget initiativ. Viktig at alle foreldre gjøres oppmerksom på denne muligheten!

  Kommenter

 149. Den samme sak har florert i Danmark den siste tiden, men dødsårsaken hos de danske barn var altså ikke difteri direkte (som du skriver i din ingress), men behandlingen de fikk med et tilsvampet serum. Jeg er overhode ingen vaksinemotstander, men akkurat denne sak i Danmark er ikke egentlig særlig relevant i debatten om man skal vaksineres eller ei.

  Kommenter

 150. Barn må vaksineres

  Kommenter

 151. Æ er helt enig med bloggern. Vaksiner barna.

  Kommenter

 152. Jeg var ferdig med turnustjenesten for mange år siden, og er nå nærmere pensjonsalderen. Er det noen som vet om tid i sykehus og eller distrikts turnus teller i forhold til kommunal eller stats pensjon?

  Kommenter

 153. "Er det sånn, at når den generasjonen som husker hvordan det var, ikke lenger kan fortelle, så tror vi at det ikke var sant?" JA! Menneskeheten har gang på gang gjentatt sin egen historie. Vi lager til og med underholdning av det. Se Game of Thrones f.eks.

  Kommenter

 154. Tusen takk for flott artikkel.

  Kommenter

 155. Tallene er hentet fra Folkehelseinstituttets smittevernveileder, linket litt lenger opp i teksten. Smittevernveilederen refererer til European Diphteria Surveillance Network (EDSN). Hilsen Marte

  Kommenter

 156. Takk for fin artikkel. Hvor kan man finne kilde på 5-10 % dødelighet selv etter antibiotika behandling? Og på hvilken geografisk basis? Alder og sykdomsforløp på disse pasientene? Send gjerne her eller på Mail. Mvh Lis

  Kommenter

 157. Tusen takk for et vettugt innlegg om vaksinasjon. Det er gost å se at noen kan skrive så fornuftig, uten å angripe antivaxers, men skrive rolig, fornuftig og saklig om vaksinasjon. Men hu som skrev at barnet hadde fått AKUTT glutenallergi etter vaksinasjon... bør kanskje lese seg opp bittelitt på cøliaki, da. Takk for lesingen!

  Kommenter

 158. Jeg kom over dette etter en deling fra min bror. Jeg deler videre. Veldig godt skrevet på alle måter. Jeg har epilepsi, heldigvis i svært lett versjon, etter at jeg hadde kusma som ganske liten. Hadde MMR vaksinen eksistert i 1960, hadde jeg muligens sluppet det.

  Kommenter

 159. Dette var et tydelig, logisk og meget overbevisende skriv. Jeg er veldig skeptisk til NYE vaksiner da mitt hovedinntrykk av farmasi-industrien er at de er hovedsakelig mer interessert i profitt enn å hjelpe mennesker. Dette er en generell trend i verdenssamfunnet, og de som har den makten penger gir, bruker den for å oppnå mer makt og penger uten hensyn til hvordan det kan ramme andre! Min mistanke til farmasi-industrien bunner i dette, og troen på deres produkter blir veldig liten! Likevel vil jeg dele dette, for dette handler om solid utprøvde vaksiner fra en tid da målet var å utrydde disse farlige sykdommene, men det er et paradoks at viktige vaksiner er uforståelig dyre dersom en ønsket de skal brukes av alle!

  Kommenter

 160. Tusen tusen tusen tusen takk!! Håper dette galskapet blir stoppet

  Kommenter

 161. Takk, takk for kloke ord! Det kan visst ikke sies mange nok ganger.

  Kommenter

 162. For en saklig og god artikkel ! Håper virkelig at eventuelle motstandere av vaksiner leser og skjønner alvoret ved å unnlate å vaksinere barna ! Ble selv ikke vaksinert som barn ( født på 50-tallet, min mor var sykepleier, jeg mye syk av astma, derfor var hun/de vel redde jeg skulle få allergisk reaksjon !? I voksen alder har jeg hvertfall sørget for stivkrampevaksine ! Det er jo noe ! Lykke til i kampen for å få foreldre til å se alvoret OG vaksinere barna sine !! Igjen, takk for nøkternt og flott innlegg - OG viktig !!

  Kommenter

 163. Finnes utallige innlegg og kommentater på dette. Men dette innlegget her var reflektert og belyser synsvinkler mange glemmer. Flott!

  Kommenter

 164. I mars døde min mor i en alder av nesten 80 år. Hun lå stort sett til sengs de siste 3 årene på blant annet på grunn av post polio syndrom etter at hun fikk polio som 13 åring. En av de tingene som skremte henne var at en del lot være å vaksinere barn , hun sa mange ganger at ingen barn ville velge å ta sjansen på at man kanskje ikke ble syk. Pappa var født i en søskenflokk på 10 gutter og 1 jente ,4 av guttene og den eneste jenta døde av difteri . Dette var tap min farmor aldri kom over ,og dette hendte i vår nære fortid! Tror virkelig vaksinemotstanderne at barna vil takke dem hvis de blir smittet av noe de kunne fått vaksine mot?

  Kommenter

 165. Fantastisk godt skrevet!

  Kommenter

 166. rart å se det bldet av skoger kirke ,, der er jeg døpt ,, konfirmert og viet ,,, min barndomsbygd ,, har vært mye på den kirkegården der , og der ligger det mange barn ,, fra eldre tider ,, veldig trist ,, da som nå at små barn dør ,,,

  Kommenter

 167. Applaus

  Kommenter

 168. Her ble jeg et øyeblikk satt tilbake til min turnusstilling og ass.legetid på Kongsvinger for mer enn 50 år siden! Men ikke så hektisk og masete som på Elverum, vi hadde ikke prehospitalt EKG eller defibrillator den gangen. Pasientene lå på medisinsk avd. i tre uker pga sitt hjerteinfarkt! Kanskje vi skal være glad for at verden har gått fremover,defibrillatoren står klar og EKGet tikker inn en halvtime før ankomst! Men 50-timers vaktene burde avskaffes! Min venn som er flykaptein får ikke lov å fly mer enn 14 timer så vidt jeg vet!

  Kommenter

 169. Mye bra som står og sies her, men jeg skulle ønske meg at YLF så bort fra tariffavtalen og heller skulet til lovverket. Uavhengig av tariffavtale har alle gravide lovfestet rett til fritak fra arbeid som kan være skadelig for fosteret eller påvirke graviditeten etter en individuell vurdering fra lege. Dette omfatter for eksempel stråling, kjemikalier, støy, biologisk helsefare, nattarbeid fra 2. trimester, langvarig stående arbeid fra 2. trimester og det meste som kan medføre skadelig stress. Det skal gjøres en individuell vurdering av en lege, og dette dokumenteres på et skjema fra Arbeidstilsynet. Mer info og link finnes her: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Venter+du+barn/svangerskapspenger Videre synes jeg dere godt kunne oppfordret våre medlemmer å kontakte bedriftshelsetjenesten på sykehuset. Alle sykehus har en BHT, og de har omfattende erfaring med både hva som kan være fosterskadelig på arbeidsplassen og tilrettelegging for den gravide.

 170. Har skrevet en del om dette. Undersøkelser viser at pasienter er godt fornøyd med behandling i de enkelte siloene (fastlege, sykehus, opptrening etc), men skårer totaliteten dårligere. Det gnisser i samarbeidet. IT-verktøy vil hjelpe enormt på flere av problemstillingene i denne artikkelen. For øvrig tror jeg at folk er glade for fastlegene sine, iallfall jeg. De blir stort sett evaluert positivt. Man kunne gjerne spare den enkelte fastlege for offentlig evaluering. Men, helse er så alvorlig at evalueringene kan vise fastleger som kanskje passer bedre i en annen rolle.

  Kommenter

 171. Tips til fastleger når det gjelder å ta vare på de gamle med sammensatte lidelser: Jobb for å få midler til samarbeid med kliniske avanserte geriatriske sykepleiere (se http://www.uio.no/studier/program/geriatrisk-sykepleie-master/ )

  Kommenter

 172. En ortoped som "vet hvor skoen trykker"! Bra! Hilsen fastlege

  Kommenter

 173. Dette er godt skrevet! Fastlegene er i ferd med å knekke nakken, samtidig som vi sykehusleger får stadig mindre tid med pasientene. Samarbeid og rollefordeling må snarest på agendaen! Vi som står nærmest pasientene må komme med klare signaler til våre (for mange....) helsebyråkrater. Som sykehuslege i 20 år er jeg svært bekymret!

  Kommenter

 174. Takk for en glimrende artikkel. Jeg deler den og håper så mange som mulig leser. Dette er det viktigste tema i helsevesenet fremover. Problemene må vi sykehusleger og dere fastleger løse sammen, det er den eneste muligheten. Vi må for all del ikke havne i hver våre skyttergraver.

  Kommenter

 175. Godt og beskrivende innlegg!!

  Kommenter

 176. Jeg hadde den store gleden å jobbe to-tre år som sykehuslege inne på skogen, det var sykehuset på Kongsvinger i 1964. Gjør meg de samme refleksjoner som forfatteren og hyller de som har jobbet og fremdeles arbeider der. Den tiden fikk være med å forme meg som lege og gi meg erfaring som har kommet meg til nytte i livet.

  Kommenter

 177. Kan konstatera att om en privat företagare brukte den inkjöpstrategi som Helse Norge har skulle de gå i konkurs förste månaden. Jag har aldrig sett på maken.

  Kommenter

 178. Jeg stötter fagfolkene i helsevesenet. Sykehusene er ikke bedrifter, som kan styres etter New Puplic management's forretningsmodell. HTA har protestert mot dette, men de får ikke ut sitt budskap til velgerne. Denne forrenningmodellen preger snart hele det norske samfunn. Vil vi ha det slik?

  Kommenter

 179. Hei alle leger! Sykepleier her !! Ja dere fortjener ofte en klem, dere fortjener en stol, en hånd, eller en do pause. Jeg som sykepleier ved kirurgisk avdeling treffer mange leger hver dag. Vi ringer til forvakter (nye turnusleger) som ikke har fått god nok opplæring og ofte ikke kan svare på enkle spørsmål som vi som sykepleiere tar for gitt. Dette ender ofte med at forvakt spør om vi kan forhøre oss med bakvakt eller spør oss hva vi pleier å gjøre. Trygghet? Ja dere er slitne, det er vi også. Sykepleiere har "bare" tre år på skolebenken før yrkesstart, pensumbøker er mye det samme som dere leger, men vi har kortere tid å lære det på. læringskurven er bratt etter dette, og det er den trolig for dere også. Mange diskusjoner har gått mellom sykepleier og lege, og det er ikke alltid vi blir enige. Da dere nyutdannede leger er innom mye forskjellig, skal ha ansvar for pasienter som innlegges eller skrives ut i mottak kan det skje mye rart. Mange unødvendige innleggelser og redd for overdosering ift. Smerter. Ja jeg som sykepleier forstår reddselen. Men forstå pasienten og sykepleieren som er sammen resten av tiden. Pasienten trenger nødvendigvis ikke bli innlagt på grunnlag av uvi, og en nyrestein eller blindtarmbetennelse trenger smertestillende, og helst IV da de ofte faster. Stol på dere selv, tenk logisk og vær stolte! Dere er leger, vis det! Og hør på sykepleieren, vi er med pasienten hele døgnet og skriver gode rapporter på dips.... Men husk, samarbeid er viktig og sammen redder vi den pasienten ! En kan ikke redde verden alene. Tanker fra en sykepleier, 25 år.

  Kommenter

 180. ENIG !!! Jeg er 47 og hatt bruk for MANGE leger opp igjennom mitt liv og 98 % av de har vært ytterst flinke, faglig og sympatiske. ❤

  Kommenter

 181. skittent politisk spel, spør du meg! Trist, berre trist! Bur i nærleiken av Odda, eg . . .

  Kommenter

 182. Jeg har nylig klemt en lege som gjorde en feil som koster meg et ekstra år, og som i verste fall kunne kostet meg livet. Men det gjorde ikke det. Jeg er nyoperert og frisk! Jeg har gått mange runder med meg selv og mine nære om jeg skal klsge. Hvorfor klage når alt gikk bra? Når jeg som pedagog har, vil jeg tro, mye av de samme utfordringene helsepersonell sliter med av stress og press? Når jeg vet at et dataprogram, ihvertfall mitt, ikke sier tydelig nok ifra hvis jeg har gjort en feil og oversett noe? Den type feil som ble gjort i min sak kunne like gjerne vært begått av meg. MEN, like fullt har jeg mistet over et helt år med alt det medfører, først og fremst tap av lønn fordi jeg går på AAP. Det har stor betydning for meg, jeg er alenemor og får nå bare 60% lønn. Skal JEG betale for resultatet av denne feilen? Men må legen straffes for å være et menneske og ikke en maskin? Jeg tok kontakt da jeg selv fant ut av at det måtte ha skjedd en forhlemnelde,, og legen sa "ja, det er min feil. Du må klage hvis du ønsker, tenk godt over det, og om du vil, skift lege! Jeg følger deg opp etter operasjonen allikevel, om du vil!" Vi klemte når jeg gikk. OM jeg klager er det fordi det er SÅ viktig å se på datsasystem og rutiner så det ikke skjer igjen! Og for å få dekket det øk. tapet på 40%. Men da vil jeg være åpen med legen om det, og det skal IKKE i media. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre egentlig. Dette er vanskelig. Men jeg ville uten å nøle lagt mitt liv i dette menneskets hender igjen. Dette er en dyktig, ærlig og redelig nevrolog. En nydelig person og et godt menneske jeg ikke vil vondt. Hvordan få til begge deler? Å klage selve sykehuset for at deres pålagte rutiner er for dårlige, ikke på en lege som bare vil godt? Slike feil skal ikke skje, funnet av et meningiom etter et enkeltstående epileptisk anfall, men det skjedde, selv om loggen forteller om trippelsjekk. Av et MENNESKE. Et godt et. Som gjerne får flere klemmer!

  Kommenter

 183. Jeg har nylig klemt en lege som gjorde en feil som koster meg et ekstra år, og som i verste fall kunne kostet meg livet. Men det gjorde ikke det. Jeg er nyoperert og frisk! Jeg har gått mange runder med meg selv og mine nære om jeg skal klsge. Hvorfor klage når alt gikk bra? Når jeg som pedagog har, vil jeg tro, mye av de samme utfordringene helsepersonell sliter med av stress og press? Når jeg vet at et dataprogram, ihvertfall mitt, ikke sier tydelig nok ifra hvis jeg har gjort en feil og oversett noe? Den type feil som ble gjort i min sak kunne like gjerne vært begått av meg. MEN, like fullt har jeg mistet over et helt år med alt det medfører, først og fremst tap av lønn fordi jeg går på AAP. Det har stor betydning for meg, jeg er alenemor og får nå bare 60% lønn. Skal JEG betale for resultatet av denne feilen? Men må legen straffes for å være et menneske og ikke en maskin? Jeg tok kontakt da jeg selv fant ut av at det måtte ha skjedd en forhlemnelde,, og legen sa "ja, det er min feil. Du må klage hvis du ønsker, tenk godt over det, og om du vil, skift lege! Jeg følger deg opp etter operasjonen allikevel, om du vil!" Vi klemte når jeg gikk. OM jeg klager er det fordi det er SÅ viktig å se på datsasystem og rutiner så det ikke skjer igjen! Og for å få dekket det øk. tapet på 40%. Men da vil jeg være åpen med legen om det, og det skal IKKE i media. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre egentlig. Dette er vanskelig. Men jeg ville uten å nøle lagt mitt liv i dette menneskets hender igjen. Dette er en dyktig, ærlig og redelig nevrolog. En nydelig person og et godt menneske jeg ikke vil vondt. Hvordan få til begge deler? Å klage selve sykehuset for at deres pålagte rutiner er for dårlige, ikke på en lege som bare vil godt? Slike feil skal ikke skje, funnet av et meningiom etter et enkeltstående epileptisk anfall, men det skjedde, selv om loggen forteller om trippelsjekk. Av et MENNESKE. Et godt et. Som gjerne får flere klemmer!

  Kommenter

 184. Da jeg var turnuskandidat for mange år siden opplevde jeg at 2 av de dyktigste og mest anerkjente legene i distriktet tok livet av seg . De var begge overarbeidet, ambisiøse og dyktige og gjorde sjelden feil , men tok seg svært nær av selv små avvik / klager . De hadde (for) liten tid til kontakt med kolleger, familie og venner. Og de hadde ikke anledning til å ta så mange pasienter tilbake til kontroll. Så de eneste som kom tilbake, var dem som var misfornøyde og/ eller ikke ble bra. Så jeg tenkte at de nok etterhvert trodde at de var dårlige leger og følte seg mislykket. Det ble for tungt. Så istedet for å "miste ansikt", valgte de å miste livet. Det var tragisk, gjorde sterkt inntrykk og hjalp ingen. Da jeg begynte alene spesialistpraksis noen år senere, tenkte jeg at jeg måtte unngå å havne i samme situasjon. Jeg sa til pasientene: Dersom du ikke blir bra vil jeg vite det, så jeg kan gjøre noe med det. Det er en tillitserklæring hvis du ikke gir meg opp. Dersom du blir bra, er det viktig at jeg får vite det, men du trenger ikke komme og betale penger , send meg et postkort ! Det kom heldigvis mange postkort, og etter mer enn 35 år i praksis gleder jeg meg fortsatt til å gå på jobben.

  Kommenter

 185. Takknemlig klem til alle legene!

  Kommenter

 186. Tusen takk! Både leger og helsevesenet har tatt store skritt framover de siste tiårene. Som ellers i samfunnet har det blitt mer likestilling mellom parter som møtes. Det har mange positive sider så lenge vi møter hverandre med respekt. Og vår opplevelse av andre er som regel et speilbilde av oss selv.

  Kommenter

 187. Fantastisk godt skrevet. Dette traff rett hjem. Klem til alle dere som jobber for alle andre og deres velvære. Det er virkelig på tide at folk slutter å hetse legene, for som du sier, er det ofte lett å kjenne dem igjen utfra beskrivelser. Til Lars Ånberg (og litt Christian Sømme) som har kommentert litt lenger ned. Dette er et direkte svar fordi jeg vet litt om hvorfor det er slik. Det er grusomt at det er slik, men det er blitt sånn etter den siste fastlegereformen ble vedtatt. Legene skal nå bruke enda mindre tid per pasient og dersom NAV eller lignende instanser ringer, selv når pasienten er tilstede, er legen påbelagt å svare. Når man ser på vedtakene til ledelsen, som forresten ikke alltid er utdannet innen det samme, eller som praktiserende lege i det hele tatt, skjønner man hvorfor leger kan til tider oppfattes som "kalde". De har ofte ikke tid. Og det er ofte ikke på grunn av sin egen planlegging, men på grunn av alt de blir pålagt å gjøre. Dette vil ingen ende ta før folket sier tydelig ifra til ledelsen at vi vil ha godt betalte leger (fordi de jobber så sinnsykt mye mer enn 8 til 4) som har tid til både empati og litt fordypning i hver enkelt sak. Det er også en del eldre leger som er gode og empatiske som ikke ser alt ovenfra og ned. Det er viktig å erkjenne at det finnes gode leger i alle aldre. Det er kanskje riktig som du sier at det er flere av de yngre som er ydmyke. Fantastiske er de alle sammen. Hilsen datteren til en pokker så god allmenn og rus-og-avhengighets lege. ❤

  Kommenter

 188. Takk for at dere reddet mitt liv så jeg fikk følge barna mine. Takk for at dere sto der da minstejenta ikke kunne stå selv. Takk for dere opererte eldstejenta så det aldri ble kreft. TAKK ❤

  Kommenter

 189. Kunde inte sagt det bättre själv. All heder åt våra läkare som drar ett sånt tungt lass. Jag vet hur det känns då jag själv jobbar som veterinär. Idag handlar det oftare om att fälla än att fria dessvärre och folk inser nog inte alltid hur mycket skada de gör.

  Kommenter

 190. Jeg vil takke helsepersonell i Møre og Romsdal. Hjelset Psykeriatiske sykehus, Norlandet DPS, Solhagen og Kristiansund Sykehus. De reddet livet mitt og fikk meg til å se lyst på livet igjen. Det var like før det gikk galt, men mange kom til og holdt meg fast. Jeg så det ikke da, men nå 17 år etterpå sier jeg takk. Jeg jobber i dag på Varde attføringsbedrift. Takk til leger og psykiatere og alle som jobber med psykiske lidelser.. Dere gjør en veldig viktig jobb

  Kommenter

 191. Takk til alle dere som er leger ,men også alle som jobber i helsevesenet . Dere tar dere av oss når vi trenger det. Klem til dere som slipper alt for at vi skal få hjelp. Når det er travelt og dere ikke får tid til å drikke og spise. Klem til dere alle.

  Kommenter

 192. Et viktig budskap. Verdsett, er man ingen klemmer, så strekk ut handen og gi et handtrykk med gode ord.

  Kommenter

 193. En fin artikkel. Har jobbet i helsevesenet i UK, vært pasient i begge land og opplevd litt av hvert etter et langt liv. Mine efaringer har vært stortsett positive. Mine klager handler om overformynderi når det gjelder helsen min. Jeg trenger råd av ekspertene av og til, men en "ekspert" glemmes og oversees veldig ofte, og det er meg. Jeg kjenner kroppen min, hva den tåler, eller ikke tåler og jeg liker en lege som er samarbeidsvillig. Hvorfor skal medisin være "one size fits all,"når vi mennesker er så forskjellige? Jeg foretrekker en kombinasjon av tradisjonell og komplementær behandlingsmetoder. Pga det har jeg møtt lege arroganse og diktat, nesten som om jeg ikke har noe med saken å gjøre. Det er min kropp! Idag trenger vi et helsesystem som dyrker allsidige leger og som støtter bruken av komplementær medisin. Så heldig jeg er som har både en vidtenkende fastlege her i Norge og en tidligere urolog og spesialist i environmental/nutritional medicine i London, som samarbeidspartnere. Klem til begge to.

  Kommenter

 194. Husker tilbake til barndommen og mine besøk hos mormor og morfar. Morfar var det som så fint het distriktslege og praksis nede i kjelleren på huset sitt. Der var han lege. Jeg husker flere ganger hvor jeg banket på døren hans og jeg fikk lov til å komme inn i et par minutter før neste pasient. Husker også når det var jeg som var syk, (eller bare hadde fått et bittelite skrubbsår), så kunne jeg bare reise opp til han og han "fikset" meg. Ble frisk med en gang! Det var noen ganger hvor han til og med tok på seg legefrakken og stetoskopet og da følte jeg meg som en ordentlig pasient. Men han var lite hjemme, og han prøvde så godt han kunne å være med på alt det som vi var med på, men det var ikke alltid han hadde tid. Pasientene trengte han. Men jeg husker fortsatt hvor stas det var å ha en morfar som var lege. For han fikset folk. Og det gjorde meg stolt, at han fikset folk. Og han så ikke forskjell på om det var alkoholikeren eller om det var folk med mye penger. I hvert fall ikke som jeg så. Og jeg tror ikke han gjorde det heller. Det dere leger gjør hver dag er fantastisk. Jeg hadde ikke klart å ha den jobben selv. Til det er det for mye stress, for mye press på å skulle prestere hver eneste dag, hvert eneste minutt og sekund. Dere gjør så godt dere kan og jeg husker morfar kunne sitte i timevis og prøve å finne ut av hvilken diagnose den ene pasienten virkelig behøvde for å komme seg videre i systemet. Takk for at dere er der når jeg trenger det! Jeg har ikke lyst til å møte dere på jobb, jeg har ikke lyst til at dere skal møte meg når dere er på jobb, men jeg er fryktelig takknemlig for at dere er der når jeg virkelig trenger dere.

  Kommenter

 195. Veldig fin artikkel. Jeg skal klemme en lege. Hilsen en sykepleier som kjenner til dette fra innsiden.

  Kommenter

 196. Veldig fin artikkel, som om jeg skulle ha sagt det selv. Jeg skal klemme en lege. Hilsen en sykepleier, som kjenner til dette fra innsiden.

  Kommenter

 197. Takk og hurra og stor bamseklem til hver eneste en av dere som står på for oss alle sammen! Jeg pleier å spøke med at jeg aldri er syk medmindre jeg er dødssyk, og da har dere vært der - hver gang! Takk for at dere er der 1. juledag, midt i fellesferien og hver eneste inneklemte helligdag. Jeg vet ikke om jeg rakk å klemme min mangeårige, drivende dyktige kirurg før han tok sin skalpell og ble pensjonist, men han hadde så visst fortjent det. Dere også.

  Kommenter

 198. Klem fra meg. Dere vil jo hjelpe oss til å bli friske, eller bedre, hvis vi trenger akkurat det. Vi er jo alle et fantastisk komplisert maskineri som det til tider er veldig vanskelig å finne ut av. Av og til umulig. Men som oftest så klarer dere å fikse kroppene. Lykke til :)

  Kommenter

 199. Flott artikkel. Er kommunikasjonsrådgiver og er godt kjent med problemstillingen å ikke kunne uttale seg pga. fortrolighet. Vit at folk er mest fornøyde og takknemlige, veldig mye det. Jeg ser også at yngre leger er mye mer folk enn en del eldre som kan bli oppfattet som arrogante og autoritære. Dere yngre leger er ikke dem, og kanskje heller ikke like økonomisk motiverte.

  Kommenter

 200. Hva skulle vi gjort uten dere? Vi kjenner alle noen som ikke hadde vært i live i dag om dere ikke hadde stått parat. Er det noen som trenger en STOR klem er det dere, selv det er så alt for lite. Vi hører dessverre ofte kun det negative i media. Muligens skulle vi som har opplevd hva dere betyr også begynne å skrive våre historier? Klem !

  Kommenter

 201. Klem fra nevrolog - super beskrivelse av hverdagen❤️

  Kommenter

 202. Klem utdelt frå geriateren! Kjempeflott artikkel som eg kjenner meg veldig igjen i.

  Kommenter

 203. Amen! Og klem til dere alle fordi dere GIDDER❤️

  Kommenter

 204. Det var en flott artikkel som beskriver hvordan det fungerer når legene er dedikert til sin oppgave at som lege hjelpe pasienter og pårørende når de trenger nødvendig hjelp. Som anestesisykepleier siden 25 år og 20 år i prehospitale tjenester har jeg mange gange opplevd hvor flott norsk helsevesen er når man som mest trenger det. Men jeg har også siste år opplevd helsevesenet på en meget urovekkende måte. Når min kone i forrige år fikk en kronisk sykdom opplevde jeg ett helsevesen med leger som fullstendig fraskriver seg ansvar, blodprøvesvar som blir glemt, journalnotat som ikke eksisterer og en yrkesgruppe (leger) som ikke viser noen form for empati eller forståelse for hvordan det er for en tidlige fult frisk person plutselig får en diagnose og går hjem fra sykehuset med en bærepose full av medikamenter. Vi opplever også en yrkesgruppe som ikke følger opp sine pasienter, løper fra visitter til poliklinikker og for den som sitter hjemme og venter på at kanskje legen ringer idag, blir frustrasjon bare større og større. Det virker som at legen idag bruker mye av sin tid til andre oppgaver en å følge opp sine pasienter. Jeg håper at mine opplevelser er ett unntak, men etter å ha pratet med flere i samme situasjon, så virker det som at dette er vanlig forekommende i dagens helsevesen. Håper virkelig at legene som faktisk er der for sine pasienter fortsetter å være den lege som pasienten trenger, og ikke vil bli en lege som bruker all sin tid til andre oppgaver enn til sine pasienter som trenger er. Jeg har fortsatt tro, men begynner å miste håpet...

  Kommenter

 205. Läkarna som jag träffat på Nevrologen i Drammen är fantastiska. De möter patienter med respekt,tar sig alltid tid för patienten och oss personal när vi har frågor. Ni och många fler är värda en Stor Klem

  Kommenter

 206. Veldig bra! Eg heiar på alle legar ❤️

  Kommenter

 207. Dette var en usedvanlig god artikkel som mange av oss kjenner oss igjen i. Måtte den bli lest av mange.

  Kommenter

 208. Jeg begynner med å gi deg en stooor klem og en klem til ❤️❤️❤️❤️❤️

  Kommenter

 209. Takk!

  Kommenter

 210. Hva med oss som snart er ferdige spesialister og ansatt i 5-års LIS-stillinger? Har vi krav på fast ansettelse?

  Kommenter

 211. Til Agnes: Ja, søknadsfristen går ikke ut før 15. juli, så fortsatt god tid til å søke :) Se mer her: http://legeforeningen.no/yf/Yngre-legers-forening/Nyheter/2017/Utlysning-stipend-til-lederutdanning/. Har du flere spørsmål om dette, kan du gjerne sende en mail til ylf@legeforeningen.no. Vennlig hilsen Ylf

  Kommenter

 212. Er det fremdeles aktuelt å søke på HLA-prosjekt? Jeg fant dette via Facebook, men ser ikke noe om det på ylf nettside!

  Kommenter

 213. Hei, jeg har jobbet et år som LiS og fått mitt vikariat fornyet for 1 år. Det står at jeg vikarier for "ledig stilling" uten at denne har vært utlyst. Er dette lov? Mvh.

  Kommenter

 214. Tusen takk, Trude. Godt at vi har leger som forstår hvor viktig det er med god kommunikasjon mellom leger og sykepleiere og fra sykepleier til sykepleier for å ivareta best mulig behandling, pleie og pasientsikkerhet.

  Kommenter

 215. Ved 8 sykehusinnleggelser og ditto kirurgiske inngrep har jeg erfart at legene er ikketilstedeværende etter et inngrep. Som pasient får jeg ikke informasjon fra legene og knapt legevisitt som det het før i tida. Sykepleiere har heller ikke kunnet gi meg informasjon, så ansatte ved St. Olavs har tydeligvis et stort kommunikasjonsproblem. Fra mine opplevelser er det legene som er problemet. Sykepleierne gjør en kjempejobb. Selv er jeg sendt hjem uten å ha hatt kontakt med legen som opererte meg. Dette er uakseptabelt i mine øyne. Epikrisene som legene skriver er også mangelfulle og overfladiske. Jeg vil legge til at leger ved St. Olavs er dyktige, mens sykepleierene ikke ikke bare er dyktige, men fantastisk hjelpsomme. Det er, etter min mening, legene som har et STORT forbedringspotensiale med tanke på kommunikasjon med oss som pasienter. Jeg er 64 år og er en som har hatt 8 kirurgiske inngrep de siste 8 årene, så litt erfaring har jeg med St. Olavs Hospital og personalet der. Mvh Arve Helland.

  Kommenter

 216. Her skrives bare generelt om kriterier til ansettelse, men ikke noe konkret. HVA ER KRITERIER TIL EN LIS 1 STILLING? Jeg har 11 års erfaring som lege fra Serbia, søkt om turnusplass 4 ganger, og ble aldri innkalt på jobbintervju. Hva kan jeg gjøre konkret for å få turnus? Mvh, Ljiljiana Mirkovic

  Kommenter

 217. Det må sikras vidare og forsvarleg drift med fagfolk som blir verande. Og som ikkje "reise" vidare etter endt turnusarbeid eller midlertidleg ansettelse. Ka med å opprette ei bindingstid på fem år? Berre tanken at mor mi ein dag må skyssast 2,5 timar til sjukehuset i Haugesund e på ingen måte eit eldre menneske verdig!

  Kommenter

 218. Kan ikke drive akuttkirurgi uten elektiv colonkirurgi. Det er vel ingen kirurg med vettet i behold går på de vanskeligste operasjonene uten å øve på de enkle. Har ikke Odda mistet colorectal-kirurgien sin? I så fall er det vettløst å argumentere for å beholde akuttkirurgi. Bedre å frakte pasienten til et sykehus som kan håndtere dette med en gang. Noe annet blir å stikke hodet langt nedi sanden.

  Kommenter

 219. Bra skrevet, vi kan vel alle kjenne oss igjen i det du skriver. Det er foruten å være lov, utvilsomt også særlig sunt å tenke anderledes (duuh)! Jeg, som alle, grublet på om å forlate klinikken. Men, jeg fant veien tilbake, og stortrives med det! Likte særlig godt avslutningsrådet ditt; Unnskyld deg aldri for at du velger som du gjør! Tommel opp til dæ

  Kommenter

 220. Hei. Om man som nyutdannet går rett inn i et LIS-vikariat, skal man da lønnes som lis-lege?

  Kommenter

 221. Hva gjelder for de nye "gjennomstrømningsstillingene"? Er disse definert under c)?

  Kommenter

 222. Hei, Mette og Karin Leger som er midlertidig ansatt som LIS i fireårsstillinger/femårsstillinger/seksårsstillinger har ikke tilsvarende rett til å få oppsigelsesvern som fast ansatt – på tross av varigheten av ansettelsesforholdet. Dette fordi disse jobber i stillinger kategorisert som praksisarbeid, ikke vikariat.

  Kommenter

 223. Hva med oss som snart er ferdige spesialister, men ansatt i en 5-års LiS-stilling? Har vi krav på fast stilling?

  Kommenter

 224. Teller 4 års stilling som vikariat?

  Kommenter

 225. Hvordan forholder kravet om sammenhengende arbeidsforhold seg til personer som har vært ute i svangerskaps-/foreldrepermisjon? Trekker man da fra disse periodene, eller regnes det ikke som et sammenhengende arbeidsforhold? Eller vil man se hele ansettelsen under ett som et sammenhengende arbeidsforhold, uten å trekke fra noe?

  Kommenter

 226. En del av puslespillet mangler i denne kommentaren, altså tall på hvor mange gutter som søker i utlandet. Hvordan er kjønnsfordelingen der?

  Kommenter

 227. Det har oppstått noen misforståelser om funksjonen til interims fagråd. Mandatet og møtereferatene er derfor lagt ut på www.lis-utdanning.info under fanen "Om prosjektet" .

  Kommenter

 228. Samfunnet har endret seg! Det viktigste er at en skal tilpasse seg det økonomiske bilde! Det vil si: Tenk med hjernen, ikke med hjerte! Det som ligger i det, er at en arbeidsgiver trekker inn advokater, i kampen om å ha rettighet til å bruke arbeidstaker, som de vil! Spekter er ingenting uten legene, noe de er klar over! De ser på, at det viktig er å overbevise om at det økonomiske bilde er viktigst, ikke legegjerningen! Det er det samme innen industrien! Dermed blir den viktigste delen legegjerningen, redusert til at den må tilpasse seg arbeidsgiver! Hvordan bekjempe arbeidgiver? Det er å bruke advokat tilbake! Dere er sjanseløse mot advokatene, som vrenger og vrir alt dere kommer med! En advokat i dag, skal ikke se det fra den motsatte part sin side, men tjene arbeidgiver! Det var før i tiden advokatene måtte analysere lovlighet, i arbeidsgiver sitt ønske om endring! I dag er de ikke opptatt av arbeidstaker, men av økonomi! Da må dere som fagorganisasjon, ha samme innstilling til arbeidsgiver: Tenk med hjernen ikke med hjerte! Bruk siviløkonom og advokater i kampen mot de, som tenker med hjernen ikke med hjerte! Først da kan dere vinne! Lykke til med kampen mot overkjøring, slavedrift og umyndigjørelse av en stor gruppe arbeidstakere! Dere skal ha normale rettigheter!

  Kommenter

 229. Jeg er helt uenig i Refsum's formaning om forsiktighet i hva man kommenterer. I disse spaltene bør det nå tvert om foregå en heftig åpen sterk reflektert og real kommentering og debatt om denne antagelig viktigste sak i Legeforeningens/Ylfs historie. Ylf leder Christer Mjåsets umiddelbare kommentarer er forbilledlige i så måte. Åpent, sterkt, og klart. Slik ER det! Å bekymre seg for overvåkning fra Spekter, og at S og Arbeidsretten skal/vil bruke løsrevne sitater fra fagforeningens debattsider i arbeidsrettsaken, hører da ikke hjemme i vårt samfunn, i dag. Hva er det for slags redsel og underdanighet. Kantinepreik og familiesnakk er det minst viktige her. Vi har en motpart som bruker alle knep, også uredelig tildels skitten argumentasjon, som de bruker fritt i alle aktuelle fora, og som nå er i ferd med å direkte ødelegge arbeidsmiljø og -betingelser på alle måter. Det er en meget alvorlig situasjon, for samfunnet, ikke bare for oss, - der tilliten til arbeidsgiver er borte. Dette har vært en av de fra arbeidsgiversiden mest ondsinnede arbeidslivskonflikter jeg har vært vitne til i min tid. Nå skal vi TA legene! Knuse dem og deres arbeidsordninger. For godt! Brattens ord nå etter avgjørelsen i nemnda om «håper nå at vi kan se fremover, og gjennom godt partssamarbeid sentralt og lokalt diskutere hvordan…» og «..ønsker tett medvirkning fra tillitsvalgte..» - rent sagt oser av falsk festtale. Hun har til overmål tidligere brukt begrep som "Winter is coming". Det er jeg faktisk enig i. Klimaet er slik nå. Bevisst fremprovosert av S, ved sin adferd Dette må møtes hardt mot hardt, med alle tilgjengelige lovlige midler. F eks vil vel bare øyeblikkelig slutt på uforutsett upålagt ubetalt overtid, samt utilgjengelighet på fritid, antagelig få systemet til å vakle/falle umiddelbart. Dette likner jo mer og mer på katastrofen i NHS, UK.

  Kommenter

 230. Dette er kun ett av de alle tilsvarende saker som pågår i vår tid, for dem som følger med. Stygge saker, der makta rår. Hva vi kan gjøre med det, er bare å protestere! Hvorvidt det hjelper, vet vi ennå ikke, men vi er ikke dumme og vi forstår mer enn det øvrigheten til stadig bestemmer "for oss". Er ikke det å ta i vare våre sykehus og våre pasienter det øvrigheten er satt til....? Jeg ber om svar! Og vil gjerne avslutte med Sigrid Undsets ord: "Det gjelder å være ydmyk og sterk!" Takk!

  Kommenter

 231. Jeg maner til forsiktighet i hva man kommenterer. Husk at Spekter overvåket sider som dette, og kommer til å bruke løsrevne sitater i en arbeidsrettsak. Snakk sammen i kantinen, informer venner og familie, men ikke gjør det i det offentlige rom, for storebror ser deg!!

  Kommenter

 232. Et skrekkinngytende resultat. Å snakke om en "skremmende utvikling" blir i grunnen feil. Vi er allerede der vi aldri skulle tilbake til. Stå på videre for oss alle!

  Kommenter

 233. Tusen takk og veldig bra. Så håper vi den blir lest av mange nok med åpning nok og klokskap nok til å forstå at Helsenorge er i stort underskudd på rosa konpetanse.

  Kommenter

 234. Dersom du får resten av Sp med på dette, kan det snart vere snakk om partibytte frå mi side. Her er mykje å lære!

  Kommenter

 235. Hei! Du skal alltid være kategoriplassert etter den spesialiteten du jobber for å oppnå. Når du nå skal bli radiolog, vil du måtte forholde deg til spesialistreglene i radiologi (se https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/radiologi#merknader for detaljer) Du får godkjent inntil 1 års sideutdannelse i relevant spesialitet, og indremedisin teller der. Så du starter da i kategori A med 12 mnd tellende tjeneste, og kan kreve kategori B når du har jobbet 12 mnd til. Ang lønnskategori etter foreldrepermisjon kommer jeg tilbake med en kommentar etter at den er kvalitetssikret av jurist :) Det er uansett ikke en aktuell problemstilling i dette konkrete tilfellet.

  Kommenter

 236. Hei.Lurer på om en kan bli konstituert i legespesialiststilling før en er godkjent spesialist? Er i fast LIS stilling. Dvs. at en da får vilkår som legespesialist mtp lønn, opptjening av overlegeperm, men bortfall av fordypningsdager. Mvh T

  Kommenter

 237. Hei Hvordan stiller det seg om man har vært i svangerskapspermisjon og deretter begynner på ny spesialitet? Jeg jobber på indremedisinsk avd Jeg rykker opp til LIS lønnsmessig i mars. Men jeg har bare 1 år tellende spesialisttjeneste i indremedisin og 10mnd i psykiatri. Jeg begynner nå på radiologien. Hvor ender jeg lønnsmessig? Teller tiden jeg har vært i permisjon lønnsmessig? Eller må jeg begynne "på nytt"

  Kommenter

 238. Beklager sent svar. Deler av spesialistutdanningen kan gjennomføres i andre land etter fullført grunnutdanning i medisin, i form av spesialistutdanning, praktisk tjeneste eller andre læringsaktiviteter. Når det gjelder utdanningens første del kan Helsedirektoratet etter søknad bekrefte at ett eller flere læringsmål skal anses som oppnådd. Når det gjelder obligatoriske og andre kurs er dette ikke endelig vedtatt enda. Læringsmålene og læringsaktivitetene for alle spesialitetene er nå ute på høring, og endelig kursstruktur vil bli klart når dette er vedtatt. Mvh Anja Fog Heen -- Styremedlem Ylf Leder Turnusrådet

  Kommenter

 239. Hva skjer med oss som har måtte avbryte gruppe 1, men blir møtt med at vi er overkvalifiserte til gruppe 2 og dermed ikke får tilgang til gruppe 1 lengre? Jfr "Rotasjonsstillingene som er tiltenkt gruppe-I-LiS, har fått navnet «gjennomstrømningsstillinger» og kan ikke utlyses. Gjennomstrømningsstillingene forbeholdes Lis fra gruppe-II-sykehus som trenger gruppe I-tjeneste."

  Kommenter

 240. Og jeg har de 18 siste årene funnet stor glede i å undervise sykepleierstudenter om den friske og den syke kroppen.

  Kommenter

 241. Veldig bra tekst! Eg har også grubla mykje på legerollen, veival, etc. Vi er nok mange. Takk skal du ha.

  Kommenter

 242. Hei. Hva skjer om man planlegger å fullføre turnus i et EØS land, som Danmark? Får man hoppet rett til LIS2 eller må man innom LIS1? Vil turnus i Danmark bli godkjent på lik linje som turnus/del1/LIS1 i Norge?

  Kommenter

 243. Interessant å lese for meg som var så heldig at jeg kun klarte kravene til inntak på Universitetet og utdannet meg til cand real hovedfag fysikk. Gikk rett inn i oljeindustrien da oljen ble funnet i Norge. Har hatt et fantastisk interessant liv som Siv. Ing. og jobbet med den nå forhatte oljen sammen med dyktige mennesker fra Vesten. Realfagutdannelse kan anbefaler. Da legger ikke politikerne seg opp i arbeidsdagen din. Vi har gitt dem mye penger slik at de kan rave rundt i verden som fulle sjøfolk og dele ut penger der flyene mellolander på sine rundreiser. I dag skal de norske politikerne redde verden fra klimaforandringene som er fullstendig styrt av solen og jordens bevegelser og rotasjon. Hovedproblemet nå er at politikere og underutdannede byråkrater tror de vet det meste og styrer ved hjelp av de mange pengene oljen har brakt inn. Godt Nytt År!

  Kommenter

 244. Hei Dr. Iversen. Næringsdrivende fastleger er ansatt når de jobber på legevakt. Plikten til å delta i legevakt fremgår av fastlegeforskriften §13, og er nærmere regulert i særavtalen (SFS2305). Her som i sykehus skal det selvsagt være oppsatte vaktlister, og vaktbelastning er regulert med utgangspunkt i ulike vaktklasser. Det er avtalt at arbeidsmiljølovens bestemmelser om daglig og ukentlig arbeidstid ikke gjelder ved legevakt, og særavtalen oppstiller isteden egne reguleringer av arbeidstid, herunder ulike vernebestemmelser. Særavtalen regulerer ikke direkte adgangen til å pålegge/beordre vakter, men det forutsettes at legene som går vakt dekker opp for hverandre ved for eksempel sykdom – og det er avtalt i avtalens punkt 8.9 at "For pålagte ekstravakter (eksempelvis ved sykefravær) og som varsles mindre enn 48 timer i forveien gis fast lege i vaktordningen 50% forhøyet godtgjøring". Det er kommunens ansvar å organisere legevakten, og i mindre kommuner med høy vaktbelastning er hyppige vakanser en utfordring. Kommunen bør i disse tilfellene søke å finne løsninger sammen med andre kommuner eller nærliggende sykehus slik at vaktordningen kan gjennomføres uten at det blir uforsvarlig eller unødvendig belastende for den enkelte lege.

 245. Jeg syns det er feil måte å spare på - å redusere sykehus-personell. Kanskje prisfastsettelsen av medisiner er for høy. Ledelsen i de forskjellige sykehus burde også bidra mer i å få ned lønnskostnadene.

  Kommenter

 246. Det er trist at det skapes avstand mellom fagmiljøene i helsetjenesten og de som prøver å få mest mulig utav pengene vi sammen velger å bruke på disse tjenestene. For et offentlig helsevesen er de mange mulighetene som følger av utviklingen av teknologi og nye medisiner en stor utfordring. Jeg har den største respekt for sliterne på gulvplanet både i spesialist- og kommunehelsetjenesten, men vi trenger også en styring av pengebruken og rettferdig fordeling landet over. Jeg vil slå et slag for fagfolk som prøver å spille på lag med byråkratene, slik at nødvendige prioriteringer får et best mulig faglig fundament!

  Kommenter

 247. Hvordan vil dette være for allmennpraktiserende leger som arbeider på legevakt som selvstendig næringsdrivende med fastlegeavtale med kommunen?

 248. Her var det mye å kjenne seg igjen i! Flott med dem som tar standpunkt og deler det offentlig. Vi trenger færre helsebyråkrater og flere fagfolk i ledelsen av helsevesenet! Heia, heia! Gro Nylander

  Kommenter

 249. Dekkende og bekymringsfull beskrivelse av utviklingen på sykehusene. For femten år siden hadde jeg min første innleggelse av betydning. Ved utskrivelse og epikrise fikk jeg personlig samtale med behandlende lege ang. sine vurderinger rundt min diagnose. Ved behandling i dag erfarer jeg at behandlende lege har egen assistentlege til å skrive epikrisen og foreta pasientsamtalen. Som pasient føles det ikke spesielt omsorgsfullt og ivaretakende.

  Kommenter

 250. Takk Torstein! Dette var en bra epilog og en treffende beskrivelse av utviklingen på sykehuset. Særlig det siste året har byråkratenes makt vært synlig og ødeleggende. Vi får sette vår lit til de yngre kreftene og håpe at faget/håndtverket blir tatt tilbake! Tror nå egentlig byråkratene er prisgitt oss legers velvilje. Så det vil bli viktig å stille krav til administratorene og byråkratene om å legge til rette for ytkesutøvelsen vår

  Kommenter

 251. Regjeringen driver et målrettet arbeid. Ved å strupe de offentlige helsetjenestene, skaper den rom for de private. Det triste er at mange leger gladelig skifter til private sykehus og dermed bidrar til å forsterke utviklingen.

  Kommenter

 252. Takk for besøket! Og takk for ein oppløftande og velskriven rapport!

  Kommenter

 253. Vil dette bety at mulighet for valgfri tjeneste i sykehusåret opphører? Kan man fremdeles velge pediatri/anestesi de siste 3 mnd der dette tilbys, eller vil det kun være regulær medisin/kirurgi/psyk?

  Kommenter

 254. Velkommen tilbake, alle sammen!

  Kommenter

 255. Jeg ser ikke noe om obligatoriske og andre kurs. Er det ment å komme senere?

  Kommenter

 256. Hvor langt tid vil hele denne prosessen ta (Lis 1, 2 og 3) til sammen, sammenlignet med dagens system?

  Kommenter

 257. Det er det jeg gjerne vil vite - om vi kan gå rett over på LIS2 etter dansk turnus. Jeg må også si at jeg syns det er spesielt at det kan ende med at vi som studerer i Danmark skal måtte ta turnus her før vi tar turnus(LIS1) i Norge, mens de som studerer i Polen får lov til å komme hjem og kun ta LIS1. Hvis denne muligheten finnes for dem som studerer i Polen syns jeg det er rart at vi i Danmark ikke skal ha samme muligheten. Dette blir ren politikk, og det undergraver verdien av en dansk medisinutdannelse. Jeg applauderer at det har løst seg for studentene i Polen, men jeg mener vi burde få ta del av kaka! Når kan vi forvente svar på om vi starter i LIS1 eller LIS2 når vi kommer hjem? Og hvor kan vi legge press så vi får de samme mulighetene studenter i Polen får? Vh Mia

  Kommenter

 258. I kapitlene "Gruppe 1-tjeneste og sideutdannelse" og "Ansettelsesforholdet" henvises til: "den nye ansettelsesmodellen". Var det ikke rimelig med en utfyllende presentasjon av denne nye modellen overfor oss uinnvidde? Så langt jeg kjenner forholdene, hviler forutsetningene for ansettelse av LiS-leger på to essensielle forhold: Spekteravtalen og Ankedom av 29. oktober 2013: HR-2013-2247-A, på et bakteppe: Arbeidsmiljøloven. Med dette som redskap kunne man lett la markedet ordne opp i behovet for tilleggstjenester som gruppe-1-tjeneste eller andre spesifikke tjenestesupplementer, ved å utlyse enhver ledig hjemmel, primært som tidsbegrenset, med fortrinn for dem som i permisjon fra egen fast stilling kan vise til et spesialiseringsdrevet behov for slik tjeneste. Sekundært, om ingen slik søker viser seg, besettes stillingen fast. Dette krever ingen "ny ansettelsesmodell", kun etterlevelse av landets lover og ordninger, noe som nok ville være en smule nytt og uvant for vår kjære legeforening.

  Kommenter

 259. Godt initiativ, men dette gjorde meg mer forvirret enn noe annet

  Kommenter

 260. Dette er veldig interessant: Jeg er spent på hvordan dette skal foregå i praksis: Jeg vet at det finnes Gruppe-1 avdelinger som har fått vite dette, men som forbeholder seg retten til å vurdere om aktuelle LIS er egnet, og selv bestemme rekkefølge på ansettelse ut fra avdelingens behov.: "En LiS som ansettes i fast stilling skal ved kontraktsinngåelse få en utdanningsplan som tidsmessig stadfester når og hvor man skal ha relevant tjeneste. For en gruppe-II-ansatt LiS betyr det at han/hun ved ansettelse skal vite når og hvor gruppe-I-tjenesten skal gjennomføres. "

  Kommenter

 261. Nyttig oppsummering, siden reglene er spredd utover i flere dokumenter hos forskjellige "eiere". Artikkelen kunne gjerne vært supplert med en liste med linker til disse. Bestemmelsesgrunnlaget for gruppe I-tjeneste fant jeg i "Krav til utdanningsinstitusjoner i spesialistutdanningen av leger", http://legeforeningen.no/PageFiles/31122/Krav%20til%20utdanningsinstitusjoner%20i%20spesialistutdanningen%20av%20leger%20(pdf).pdf

  Kommenter

 262. Del 1 - same shit, new wrapping...

  Kommenter

 263. Hei Turnuslege, og takk for spørsmålet! Arbeidsmiljøloven (AML) bruker 7-dagersperiode som begrep, og angir maksimalt timetall for 7 påfølgende dager uansett når man begynner å telle dagene. I tariffavtalen vi har hatt de siste årene, har vi avtalt unntak fra AML, og derfor gjelder ikke maksimalgrensene i AML for oss. I stedet har vi en tariffavtale som sier maksimalt 60 timer "per uke". Vi vet at "uke" har blitt definert ulikt forskjellige steder, og de fleste regner midnatt mellom søndag og mandag som en ny uke. Så lenge det ikke er tydeligere definert hvordan man skal regne en "uke" i tariffavtalen, er ditt eksempel faktisk mulig å få til innenfor avtalen. MEN: Ordninger som er for belastende MÅ likevel endres, også selv om de skulle være innenfor timetallgrenser i tariffavtalen. Satt på spissen gir tariffavtalen mulighet for at man jobber helt opp mot 114 timer i løpet av 7 dager med ukeskille midt i perioden, og svært mange 60-timersuker på rad, som overhodet ikke er greit. Vi har ikke avtalt unntak fra Arbeidsmiljølovens formålsregel om at arbeidsmiljøet skal ha full trygghet fra fysiske og psykiske skadevirkninger. Den ordningen du skisserer må innebære tre nattevakter på rad, og deretter fire arbeidsdager. Hvis ikke man får betydelig hvilke på disse vaktene, framstår det som veldig belastende. Jeg foreslår at du tar opp dette sammen med de øvrige turnuslegene og med din tillitsvalgte, slik at dere kan få endret dette. Om det ikke skulle være enighet, har du selv fortsatt rett på tilpassede endringer for deg om du skulle synes ordningen er for belastende. Dette gjelder selv om selve timeberegningen er innenfor tariffavtalen. Når det er sagt, bør det nevnes at denne tariffavtalen er oppsagt, men gjelder på "ettervirkning". Vi har streiket pga uenigheter om nettopp arbeidstid og vernebestemmelser. Nå er det opp til lønnsnemd å avgjøre hvordan kommende tariffavtale skal se ut.

  Kommenter

 264. Hei. Er det på noen som helst måte 'greit' at man etter ordinære arbeidsplaner (dvs uten uforutsett vakt) jobber 73 timer på 7 dager? Dette gjør man nemlig ved sykehuset jeg har turnus på. Den lokale ledelsen er fast bestemt på å regne uker startende på mandag, og ikke 7 dager. I våre tilfeller dreier det seg om 3 nattevakter fra fredag til mandag (dvs 15+13,5+12,5 = 41 timer), og deretter vanlig uke fra tirsdag til fredag (4 x 8 = 32 timer). Det må da være fullstendig likegyldig hvilken dag man regner fra etter min mening. Har riktignok noen dager til å hente seg inn etter dette, men likevel en tung belastning. Og vaktene er ikke akkurat rolige eller hvilende heller. Er dette lovlig? Vennlig hilsen sliten turnuslege.

  Kommenter

 265. Hvis Dnlf skulle få medhold i at fagforeningen må samtykke til å avvike AML så ville det vært en katastrofe for sykehusene hvis de ikke finner på en god løsning ettersom det ville blitt umulig å drifte sykehusene. Nå har Dnlf riktignok samtykket i å gå utover AML på betingelsen at det er kollektive avtaler, så det vil i så fall bli en åpning for at nemden kan vedta dette. Så får arbeidsgiver velge mellom kalenderplanlegging innenfor AML eller kollektive avtaler utenfor AML.

  Kommenter

 266. Hei Mia. Spesialistgodkjenningsforskriften som regulerer dette har nylig vært på høring. Her er det foreslått at etter 1. januar 2019 vil en dansk student måtte ta dansk turnus og få autorisasjon før de kan starte på LIS 1 (som erstatter turnustjenesten i ny ordning). Da er det ikke lenger mulig å få lisens for å søke på LiS 1. Dette har Legeforeningen kommentert i høringssvaret vårt til forskriften. Vi mener det er svært viktig at de som i dag har startet en utdanning i et EØS-land uten praksis integrert, men som ikke er ferdig innen fristen i 2019 får en mulighet til å komme inn i et spesialiseringsløp. Det er også beklageligvis uklart om innholdet i dansk turnus vil kunne godkjennes /være tellende som læringsmålene i LIS 1. Høringsnotatet er ikke tydelig på dette, og vi har bedt om at dette avklares. Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart eller du har ytterligere spørsmål. Mvh Anja Fog Heen -- Leder Turnusrådet Styret Ylf

  Kommenter

 267. Veldig bra skrevet, Øyvind!

  Kommenter

 268. Hei! Jeg lurer på om det har kommet noe ny informasjon om turnus for norske medisinstudenter i Danmark som er ferdig etter 2019? Nå hvor det er endret så de som studerer medisin i Polen får komme hjem til norsk turnus, syns jeg det er veldig rart hvis vi som studerer i dk må ta turnus i Danmark før vi får ta den hjemme. Men jeg finner ingen informasjon om dette noe sted? Vh Mia

  Kommenter

 269. Til Undrende Det er ingen binding til sykehusene lenger enn i dag, men et år på sykehus og 6 måneder i allmennpraksis. Du kan absolutt søke på nytt sykehus etter gjennomføring av del 1.

  Kommenter

 270. Jeg har hørt at man nå binder seg til samme sykehus lengre enn det ene året i turnus/del 1 - nå opptil 3 år. Stemmer dette, eller kan man søke på nytt sykehus etter å ha gjennomført del 1? Takk for svar!

  Kommenter

 271. Velformulert og i tråd med mine egne observasjoner. Jeg har de siste årene hatt tre tilfeller av sykdom/skader i nær familie der kostnadene til behandling, og smerte for pasientene, har blitt tredoblet fordi riktige medisinske ressurser ikke har vært tilgjengelige. Et armbrudd ble feil gipset og måtte brytes opp igjen. Et benbrudd ble gipset feil slik at det ble nødvendig med langvrig korrigerende fysioterapi. En hjertefeil ble feil behandlet og det som kunne vært en 4 ukers behandling ble til 4 måneder.

  Kommenter

 272. En leder bør kunne tre ting, "oppmuntre", "delegere" og "lede". Da jeg var leder for en pizzeria, la jeg meg ikke opp i bakingen, og jeg hørte på bakeren når han sa nei til billige produkter. Vi må også få en helt ny økonomisk politikk, hvor vi er bevisst på forskjellen mellom netto og brutto, og NB! vi må ha ledelse som kan vurdere HELHETEN. Da Aker SH ble HF, var det et "geni" på innkjøp som foreslo en seks - siffret innsparing, ved at vi brukte opp den store beholdningen av kommunale konvolutter, ved å skrive ut den nye logoen på klistrelapper, og lime de over den kommunale. Direktrusa gikk for den, og han fikk premie. Jeg tok "et sjau" og skrev ut 6 A4-sider med klistremerker, og serie-klistret på nye logoer. Lønn for jobben, medregnet feriepenger og arbeidsgiveravgift ga 1,34 pr. konvolutt. Tror at selv jeg kunne kjøpt nye billigere (ikke medregnet at jeg måtte ta igjen denne jobben med overtid). Når Jonas Gahl Røre var Helseminister, måtte Ahus "spare" 20 millioner. Det ble kostbart det. Alle avdelingene forhandlet om å legge ned minst mulig, anslår at de brukte 5 årsverk på det. Kuttene i stillinger ga økte helsekøer, hvor astronomisk de "forlengede sykelønn - periodene" dette ga, må vi bare gjette på, gjetter 8 millioner. Eldre ansatte fikk sluttpakker, gjetter på 5 millioner. Siden slik "sparing" ikke er oppsigelsesgrunn, fikk mange omplassering til "Bindersadministarsjonen", selvfølgelig med samme lønn. Ikke en krone spart, unntatt på inntektssiden. Noen vikarer mistet sitt vikariat, og gikk over på ledighetstrygd. En reell "sparing" på ca. 30 % av disses lønn, hvorav over halvparten var skatter og avgifter, som nå ikke gikk inn i statskassa. Når Støre så brukte de "sparte" pengene til noe annet, medførte "sparingen" omtrent en fordobbling av utgiftene.

  Kommenter

 273. Bra skrevet og sannsynligvis den rette veien å gå. Ledelse og fag, om dette kan kombineres og evt rulleres, vil vere ekstremt effektivt for å ansvarliggjøre og involvere flest mulig.

  Kommenter

 274. Hei, Kategoriplassering er avhengig av hvor mye tellende tjeneste du har til den spesialiteten du skal oppnå. I ditt konkrete eksempel vil kategoriplasseringen avhenge av om du skal bli nevrolog, patolog eller allmennlege. I alle eksemplene nedenfor forutsetter jeg at den tjenesten du har oppgitt er 100% tjeneste eller omregnet til 100%, og at du skal jobbe på en avdeling som gir tellende tjeneste til det spesialiseringsløpet du er i gang med. - Hvis du skal bli patolog har du 9 mnd tellende tjeneste i patologi + 12 mnd tjeneste i nevrologi som godtas som relevant sideutdanning, dvs totalt 21 mnd tellende tjeneste. Da skal du plasseres i LIS-kategori A, og kan etter ytterligere 3 mnd tellende tjeneste kreve kategori B. - Hvis du skal bli nevrolog har du 9 mnd tellende tjeneste, da verken patologi eller allmennmedisin godtas som relevant sideutdanning. Du skal da plasseres i LIS-kategori A, og må jobbe i 15 mnd før du kan kreve opprykk til kategori B. - Hvis du skal bli allmennlege har du 48 mnd tellende tjeneste i allmennmedisin, og 9 mnd praksis fra klinisk sykehusavdeling. Totalt 57 mnd tellende tjeneste til spesialiteten allmennmedisin, og du skal da plasseres i LIS-kategori C. Det er verdt å merke seg at de fleste sykehus krever at man legger frem dokumentasjon på kategoriplassering, også for kategoriopprykk mens man er ansatt. Dette er regulert i sykehusenes B-dels avtaler, de finner du her: http://legeforeningen.no/yf/Yngre-legers-forening/Tariffavtaler/ Lykke til!

  Kommenter

 275. Hei! Har 9mnd nevrologisk praksis, 12mnd patologipraksis og 48mnd tellende allmenpraksis. Hvilken Lis-kategorie havner har jeg krav på?

  Kommenter

 276. Han argumenterer ikke med høyere lønn, han argumenterer med at lønnen ikke er så høy som spekter skal ha det.

  Kommenter

 277. Dersom ein skal følge arbeidsmiljølova(heilkontinuerlig skiftarbeide) blir vel ei normal arbeidsuke for deg 36 timer? Altso overtid/UTA for det som overstig 36 timer?(Beregna gjennomsnittlig over 52 uker.)

  Kommenter

 278. For en flott tekst, ærlig, åpen og sårbar! Jeg kjenner på dyp frustrasjon og medfølelse med dere leger som gjør en så utmerket jobb og er i denne uverdige situasjonen. Det er nesten ikke til å tro. Dere har min støtte, fullt og helt.

  Kommenter

 279. Jeg er selv navigatør og tidligere skipsfører. Jeg kjenner godt til det å ha "bakvakt" da det er noe en skipsfører har alltid han er om bord. Om jeg måtte gå brovakter selv kunne jeg ikke ha mer enn 10 timer vakt i løpet av et døgn, dette av hensyn til sikkerheten. Ikke bare sikkerheten for eget skip, men også for sikkerheten til de andre skipene i området der vi seilet. Den situasjonen du beskriver ligner svært på det jeg selv opplevde den tiden jeg seilte. Jeg kan ikke forstå at noen, det være seg politikere eller ledere av helseforetak kan tro at et menneske skal kunne yte optimalt i et stresset og mentalt krevende yrke med den arbeidsbelastningen dere er pålagt. Dette gjør meg skremt. Hva skal jeg kunne forvente av en lege om jeg blir akutt innlagt tidlig (0500) en mandags morgen? Personlig mener jeg at den arbeidsbelastningen dere leger pålegges er langt utover det forsvarlige slik det er selv med det regimet dere selv kan akseptere.

  Kommenter

 280. Flott innlegg. Kanskje legene har strukket seg for langt? Allerede før denne konflikten? Arbeidslivet er tøft, så det gjelder å stå på krava. Tilværelsen du beskriver tror jeg få arbeidstakere vil trakte etter.

  Kommenter

 281. Bra, Øyvind! Godt beskrevet og velskrevet! Men det er over 100 vakter ekstra: dagtid lørdag og søndag i 52 uker!

  Kommenter

 282. Kan noen forklare hva som var grunnlaget for unntakene vi har fra arbeidsmiljøloven? Gagner det oss og helsetjenesten fortsatt? Er det hovedsaklig lønnsforhold som gjør at vi ikke vil avvikle unntakene, eller er det reelt bedre for pasientene og det faglige arbeidet å ha unntak?

  Kommenter

 283. Takk, Christer, og alle andre i DNLF, YLF og ikke minst sekretariatet, for en formidabel innsats i den lengste sykehusstreiken noensinne! Jeg veit hvor vanskelig dette har vært, takk for at dere står løpet ut!

  Kommenter

 284. Useriøst av Spekter og Regjeringen! Dette er totalt uakseptabelt! Her utløses tvungen lønnsnemnd etter 5 ukers streik med ca 600 tatt ut og ikke alle er leger engang. Hvor uforsvarlig er da en vanlig sommerferieavvikling? Det hele er helt parodisk og det er tydelig at man her ikke ønsker at streik skal være noe effektivt våpen i arbeidskamp. Det frister lite å stå på ekstra i fremtiden, og dette får en til å angre på at man har jobbet så mye gratis for denne arbeidsgiveren.

  Kommenter

 285. Her bør man kanskje forholde seg til AML framover, lettest for alle tror eg... Og samtidig gå når klokken er slagen hver dag. Slutt på gratis overtid. Så kanskje Spekter kommer tilbake til forhandlingene igjen...

  Kommenter

 286. Hva med litt mer offensiv linje, altså at arbeidstakerne sjøl fyller opp de hullene som trengs for å avverge fare for liv og helse? En work in-variant av streik. Streik er å frata arbeidsgiver styringsrett. Work in er mer av det samme. Ingen grunn til å la arbeidsgiver spille ball i hatt med statlige myndigheter på den tradisjonelle måten!

  Kommenter

 287. Tor Hansen - Det er selfølgelig ingen som er for et større klasseskille. Du må sette det i perspektiv. Hva hadde lønnen til en jurist, siviløkonom, eller kassadamen på rema vært om de hadde jobbet 6-22 timer mer enn hva som er lovfestet arbeidsuke på 37,5 timer i uken inkl kveld, natt, helger og helligdager? Hvis du da hadde lagt til standardiserte regulerte overtidstakster og helligdagstillegg? Timeantallet til leger er 7-60% mer enn en hva alminnelig arbeidsuke på 37,5 timer for andre arbeidstakere er.

  Kommenter

 288. Helt enig , er selv 4 barns mor ..uten det presset så fult forståelig , og nødvendig med vaktfritak

  Kommenter

 289. Sats på arbeidsmiljøloven! Få inn folk fra SAFE/håndverkere i forhandlingene, de kan dette!

  Kommenter

 290. Flott skrevet! Det er viktig at en ikke firer en tomme på dette: Da er det bedre å si opp hele avtalen og jobbe iht arbeidsmiljøloven.

  Kommenter

 291. Er det slik at både Anne-Kari Bratten og Rune Frøyland bommer med sine tolkninger i tv2-artikkel: http://www.tv2.no/a/8572473/ "– Spekter har i årets tariffoppgjør ikke krevd noen endringer i legenes arbeidstidsbestemmelser, men har foreslått at tariffavtalen videreføres slik den er i dag. I tillegg er det tilbudt et lønnsoppgjør på linje med det resten av Norge kan regne med å få i år. Dagens tariffavtale gir rom for å planlegge arbeidstiden på flere måter. Spekter ønsker ikke å snevre inn denne muligheten, slik Legeforeningen krever, sier Bratten." vs. "Akademikerne sier at grunnen til striden er at praksis i sykehusene har endret seg, som gjør at legene krever en avtalefesting av dagens praksis. – Men Spekter sier at de ikke vil endre noe på legenes arbeidstidordning? – Det er en tilsnikelse. Regelverket er ikke endret, men praksis er endret. Arbeidstidordningene har vært underforstått i 30 år, men nå iverksetter de individuell planlegging slik at vi må få en avtalefestet formulering på dagens praksis, forklarer Frøyland."

  Kommenter

 292. I Norge har vi en sammenpresset lønnstruktur. Dette betyr at ledere, leger, siviløkonomer, jurister, sivilingeniører m.m. har en lønn nærmere lønna til de i kassa på Rema 1000, sykepleiere, hjelpepleiere m.m. Er skribenten mot dette - mot at lavtlønte skal ha en lønn de kan leve av? Figuren som viser spesialistlønn mot snittlønn og kommentarene rundt denne, trekker i en slik retning. Innlegget er i praksis en argumentasjonsrekke for økt ulikhet og klasseskille. Ønsker virkelig Overlegeforeningen dette (skribenten har signert med at han er styremedlem i Overlegeforeningen)? Den siste figuren som viser legespesialisters lønn mot BNP pr capita er helt meningsløst. Mener Overlegeforeningen at leger i Norge bør ha høyere lønn relativt til andre yrkesgrupper fordi Norge eksporterer mye olje (salg av verdifylle varer som olje og gass driver BNP pr capita)? Hvor er koblingen?

  Kommenter

 293. Kristin Utnes innlegg er meget nyansert og troverdig, og gir et klart bilde av forholdene som legene og øvrig helsepersonell har å slite med. Dersom det virkelig forholder seg slik at Helse Sør-Øst RHF bestrider dette, så vitner ikke dette om annet enn at disse er mer opptatt av omdømmebygging, tåkelegging og bortforklaringer av fakta, enn selve formålet - nemlig forsvarlig pasientdrift.

  Kommenter

 294. Legg merke til at alle de legene som har signert dette innlegget hvor LØGN fra arbeids"givers" (de kjøper vel strengt tatt vår kompetanse og arbeidskraft, altså kunder!), er overleger. Dvs sykehusleger med FAST JOBB. De som går vaktene det er snakk om, og de aller fleste som er i en situasjon hvor svangerskapspermisjon er aktuelt er leger under spesialisering, dvs IKKE FAST JOBB. Det sier jo noe om kulturen på sykehus. Man kan ikke tillate seg å påpeke brudd på arbeidstidsbestemmelser fordi man er REDD FOR Å MISTE JOBBEN SIN. Og med rette, det vet vi av erfaring. I et slikt arbeidsmiljø skal altså rett til vaktfrihet i 12 av 40 uker under svangerskap "avtales med arbeidskjøper".... I henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Latterlig! Vi har en arbeidskjøper som ikke har KUNNSKAP om våre arbeidsforhold. Om om kunnskapen var tilstede, ville den ikke bli tatt til følge. Av en eller annen grunn er leger en yrkesgruppe som nærmest hates av arbeidskjøper. Vi har måttet kjempe for rett til barnehageplasser for våre kolleger i PLIKTTJENESTE (turnusleger) fordi leger ved mange sykehus ikke ansees som "nøkkelpersonell"!!!! Hvem er da nøkkelpersonell? Det er altså spesialisthelsetjeneste vi snakker om her, ikke pleiehjem.

  Kommenter

 295. Takk! :-) Vedrørende tjeneste i Forsvaret så er dette per dags dato ikke blitt godkjent som tellende til noen spesialiset. Men dette har Ylf en pågående dialog med aktuelle instanser om, og Forsvaret selv er igang med å få gjort noe med tolkningen av dette regelverket.

  Kommenter

 296. Mange gode argumenter. Ser man også på det økonomiske kan jeg ikke se at mindre sykehus i disse innsparingstider skal ha midler til en ny vaktlinje uten at det går utover andre funksjoner på sykehuset. Nesten så man lurer på om det ligger en bakenforliggende skjult agenda om sentralisering...

  Kommenter

 297. Klarer ikke å gi helt slipp på dette, for du dekker over elendige og utdaterte poeng med et godt skriftspråk. Unge leger distanserer seg i mye mindre grad til sine pasienter idag enn trolig noen gang tidligere i historien. Vi aksepterer et modernistisk og mer horisontalt møte med pasientene uten å likevel fraskrive oss ansvaret som følger med jobben. Mot mitt behag er jeg nødt til å gå imot dette, og kontant si at du tar rett og slett feil Vetle, du er tydeligvis ikke oppdatert i hvordan legerollen har utviklet seg og hvordan den er idag! Ja, vi lytter, og vi tar til oss og implementerer denne informasjonen mer enn har blitt gjort før. Dette er vi grundig trent på gjennom studiet og av alle rundt oss, og i fortsatte innlegg som dette. Det holder nå, så kom nå endelig over dette! Vi fokuserer på problemstillingen(e) og lytter etter alle faktorer som har både direkte og indirekte påvirking på problemet. Fabian Ortega tar forøvrig opp gode poeng! Hvis du kommer til oss med en enkel konkret problemstilling (som oftest er på legekontoret), så håndterer vi denne for så å nedprioritere deg for han andre på gangen med alvorlig sykdom som behøver oss mer, og mer umiddelbart. Vi må høre igjennom fryktelig mye pjatt, og underveis er ørene hele tia oppe, men vi kan rett og slett ikke forholde oss i stor grad til det irrelevante. Særlig ikke fra pas med enkle, lett håndterbare og konkrete problemstillinger. DETTE vil aldri endres, og press mot så endring må klart og tydlig slåes ned på, for dersom vi skal fungere som mottakere for all slags skit fra den generelle befolkningen vil legen opphøre. Og hvem drar nytte av det??! Som sagt, du skriver godt, men det du sier er alt for lettvint en skribent med respekt for seg selv. Det jeg leser er kort sagt bare tull, og jeg anbefaler deg å gå vekk fra denne debatten. Helst ville vi likt en unnskyldning, men, vi er også vant til å ikke få takk for arbeidet vårt og lært å håndtere dette veldig bra. Shitt, nå tror jeg paradise er på :)

  Kommenter

 298. Hei, Før var helsevesenet annerledes enn det er i dag. La meg illustrere dette ved å peke frem noen få poenger: 1) Sykehuset er drevet av økonomer i toppen, og ikke lenger av leger. Legen får derfor betalt for å være effektiv! Leger blir målt ut i fra hvor mye de "produserer". En diagnosekode eller en prosedyrekode er et "produkt". Desto flere diagnosekoder eller prosedyrekoder, desto mer "produkt" utfører legen. Desto mer penger genererer legen. Legen får samme lønn uavhengig av antall pasieter i det offentlige, men antall pasienter som kommer til fastlegen og legen i spesialtisthelsetjenesten har i dag økt. 2) Hvis du vil bli sett og hørt. Ikke gå til legen. Vi gjør vårt ytterste for å kurere sykdom, og har dessverre ikke tid til å diskutere sosiale forhold. Vi noterer dette, og henviser til en spesialist om det er behov. Dette grunnet mangel på tid. Etterspørselen på fastleger gjør at fastlegen er overbelastet, og ikke har mye mer enn 15-20min pr pasient. 3) Hvorfor er det forventet at en lege skal se og høre deg mer enn hva nå du dro til legen for i utgangspunktet. Har du et problem, så er det vel problemet som er i fokus, og ikke ditt forhold til problemet. Hvis jeg går til banken fordi jeg ikke kan betale ned på et lån, så forventer jeg ikke den som skal hjelpe meg med dette skal se meg som menneske i prosessen. Det er klart jeg vil bli sett og hørt hvor enn jeg går, men når legen ikke gjør det er det en værsting. Ja du skal bli i varetatt, men først og fremst skal du bli frisk! Hvorfor ser du splinten i din brors øie, men bjelken i ditt eget øie blir du ikke var?

  Kommenter

 299. Det meste som står berører mitt eget liv på en svært direkte måte: Jeg er datter av en "gammellege", - har selv vært lege i snart 40 år, og er mor/svigermor til to nyutdannede leger. Hjemmet mitt var døgnåpen legevakt og debrifingsted for leger før jeg begynte på skolen, .. ja, flere år i Finnmark. Jeg er glad for den den kultuarv jeg fikk gratis, kunnskap om både liv og mye død.. De gamle leger trøstet mer enn de helbredet, og det var godt nok. Nå er helsevesenet stinnt av trøstere og andre yrkesgrupper som ikke er leger. Profesjonelle team står parat og psykologer overtar tidligere legeoppgaver. De unge legene er MYE bedre forberedt på god kommunikasjon og har MYE bedre behandling å tilby. Spesielt gamle, .. 60+folket.. ble tidligere henvist til skjebnen, .. nå får vi topp behandling inn i alderdommen. Jeg valgte engang den yngste legen i kommunen som min fastlege. Han er nå passert 50! Råd til unge leger: Ta vare på dere selv. You are the best!

  Kommenter

 300. Æ e lege, ung sådan (ennå <30). For å håndtere jobben og hva den innebærer, uten å underbygge dette mer, er man nødt til distansere jobb og fritid. Såklart. Og e føler på meg, og på mine pasienter og kollegers tilbakemeld, at e håndterer denne jobben bra. Men, I tillegg til å helliggjøre fritia og distansere seg fra jobben hjemme, føler e at det e viktig å distansere seg fra mye som blir skrevet her, og mye som blir sagt av særlig ikke-leger og pasienter om hvordan vi skal være og ikke være osv osv i det uendelige. -bl.a at vi skal lytte mer og høre mer etter, og tro meg; vi lytter og hører etter masse, sinnsykt mye mer enn du tror. Skal man høre etter å lytte til alt dette; at vi skal lytte og høre mer etter og bli mer "menneskelige" eller hva enn du vil kalle det; så blir man utbrent og lei av jobben, mer enn det som arbeidet allerede har lagt til rette for i sin natur. Forøvrig er 99% av det dere sier så selvsagt, så intuitivt, og allerede så implementert på mye høyere plan enn det som kan forestilles. Vi e særdeles godt trent i det dere ber oss om, det er IKKE på dette plan legerollen behøver videreutvikling. Det er så utrolig lett å si, men tydeligvis e det utrolig vanskelig å faktisk observere det som faktisk skjer i konsultasjonen. Vi plukker opp uhyre viktig og relevant informasjon i pasienters bisetninger, vi jobber hardt for dere uten at det blir særlig merket eller takket for, og vi nærmest daglig unngår potensielle patofysiologiske katastrofer hos dere. Mitt ønske e at nå skal pasienten moderniseres slik legen har blitt modernisert, men frykter det ikke vil skje. Inntill da, så lukker vi ørene til slik pjatt og leger kropp og sjel så godt vi kan, mens vi hjemme hygger oss med det som stimulerer oss best på fritia! Takk for meg, e må gå for snart går paradise hotell i reprise ;)

  Kommenter

 301. Flott skriv, tatt helt på kornet, som ser det slik legen skal være, nemlig med et helhetlig perspektiv.

  Kommenter

 302. Når Akademia fjerner seg fra mennesket. Da er vi lost. Noen må finne oss igjen. (Og paradoksalt nok må jeg trykke på en knapp og bekrefte at jeg ikke er en robot for å kunne få godkjent dette innlegget.) mvh Wenche

  Kommenter

 303. Dette er så sant! Har hatt fantastiske leger over 60 som faktisk reddet livet mitt. Og det pga av erfaring og ikke en bok. Dessverre mistet min fastlege nå, og sliter med å få time (bare det!) hos ny. En god og klok lege er verdt mer enn 100 blodprøver, fordi de ser mennesket bak sykdommen!

  Kommenter

 304. Tja. Jeg er ikke lege, men derimot storforbruker av helsetjenester. En norsk romanhelt fra 100 år tilbake het Jonas Fjeld. Han var lege. I en av romanene skriver forfatteren: "mengden vek til side, han var læge". Det beskriver på en grei måte den panegyriske beundring som leger tidligere ble behandlet med. For bare en generasjon siden var legers sosiale status en helt annen enn idag, og de fleste av dem var rekruttert fra de øvre lag av samfunnet. Derfor gikk de i teateret istedet for på rocke konsert, derfor var de vinkjennere fremfor øldrikkere etc. Gjorde dette dem til bedre leger? De hadde ikke monopol på sunn fornuft, men pga sin sosiale status fikk de ofte folk til å tro det. Yngre leger idag mangler muligens litt på "bed side manners", men de er langt mindre arrogante enn sine tidligere kolleger. Min opplevelse av yngre leger er at de er faglig oppdaterte og ydmyke i sin holdning til oppgavene.

  Kommenter

 305. Jeg opplevde det samme som lærerstudent og lærer i Nord-Norge. Og jeg blir skikkelig flau når jeg tenker på den arrogansen jeg reiste fra Oslo til Bodø med. På lærerhøgskolen i Bodø var det en musikklærer. Han hadde reist til Wien for å bli lege mange år tidligere. I Østerike mente man den gang at for å bli en god lege måtte man lære seg å lytte. Medisinstudenter i Østerike måtte derfor studere musikk i et år før de tok fatt på medisinen. Denne læreren ble da så glad i musikk at han fortsatte med det. Jeg hadde ni år i Bodø og Tromsø, og det er de årene som har utdannet meg til å bli menneske. Nå har jeg bodd 17 år på Østlandet (ja, jeg lengtet også litt hjem), og kultursjokket var mye større da jeg flyttet hjem. Inni meg er jeg egentlig nordlending, for all tid. Takk for herlig tekst Vetle!

  Kommenter

 306. For en flott artikkel!!! Legekunst og legejobb er to forskjellige ting. Dessverre har preseterist jaget skapt en ubalanse mellom skoleflinke, autoritetstro "flinke" teoretikere og de som er "født" til å være leger men ikke fikk poeng nok. Dessuten har krav til effektivitet senket standarden, og gjort at altfor mange leger, unge som gamle, føler seg som drosjer med taxameter. Men, yngre leger med sans for kommunikasjon og evne til observasjon for å stille riktige diagnoser, som også evner å inspirere til livsstilsendringer: Flott!! Dere trenger vi mange av. Det er styrking av immunforsvaret som er fremtidens medisin. Good luck!

  Kommenter

 307. Nydelig artikkel, og så sann! Jeg kjente forresten din morfar, han sydde opptil flere sting i pannen min etter en liten brudulje på skolen. En annen elev ble sint fordi jeg fikk skrive på tavlen, og dyttet meg overende slik at jeg fikk et stort kutt rett over øyet. Seansen hos dr. Lid husker jeg fordi han sa: "Neste gang skal du be han ta bedre øyemål!" I mitt syvårige hodet betød det at han burde treffe øyet, og det var nesten verre å tenke på enn selve syingen....det tok tid før misforståelsen ble oppklart. Jeg husker også at han var streng, men arret ble riktig pent, så sy kunne han!

  Kommenter

 308. Takk til deg Vetle Lid Larssen for et så klokt, innsiktsfullt og viktig innlegg. Så utrolig godt skrevet. Jeg kjenner meg så veldig igjen. Møter med leger i dag, heldigvis med noen unntak, - kan være veldig robotaktige. Samtidig har jeg merket meg at leger rett og slett ikke har tid, eller tar seg tid. Jeg har sjelden vært lenger inne en maksimalt 5 minutter hos min fastlege.

  Kommenter

 309. Denne har jeg ventet lenge på, kjempa bra skrevet et ord som mangler uansett alder, det er å bli ansvarsbevisst ...i Norge er det på grensen til kriminelt med ansvarsfraskrivelse, ingen leger som gjør feil ..det er Ahus,det er Aker ..og så skal vi se på prosedyrer ,dette er kommet så langt at å møte pasienten som et individ eksisterer svært sjelden eller aldri,i privat sektor også Ellers tusen takk for en flott artikkel ...sender den til beste venna i Nord ,der syter ikkje folk

  Kommenter

 310. Ååå, jeg var så heldig å få sånn fastlege. Doktor Per Wik i Trondheim. Med stort, hvitt hår, brillene langt nede på nesetippen og bøker i stedet for blader på venteværelset sitt. Han hadde en gammel skrivemaskin, et arkivskap i stål og helgenbilde på skrivebordet. Han hadde kølapper klippet ut i papp, hengende på en spiker ved inngangsdøren. Da jeg skulle ta dukkesertifikat, og ikke hadde råd til medisinsk vurdering hos spesialist, så viste det seg at han var gammel skipsdoktor fra marinen. Og siden jeg strengt tatt ikke var syk, så slapp jeg betale. Da jeg flyttet hjem til Oslo igjen fant jeg en ung kvinnelig lege ansatt ved et privat helsesenter uten statsstøtte. Hun hadde omtrent de samme menneskelige egenskapene. Men hun ble ansatt som bedriftslege og forsvant. Siden har jeg lett og lett, og byttet fastlege en haug ganger. For slike leger er sjeldne. Selv om ikke alle er over 60...

  Kommenter

 311. Tusen takk for en artikkel full av gode råd til oss leger! Det er viktig for oss å høre at den menneskelige siden settes så stor pris på - særlig fordi den helt nødvendige vitenskapelige delen av yrket et lettest å måle, og derfor naturlig nok får mest plass i evalueringen av stillingskandidater. Det er det ikke så mye å gjøre noe med, men derfor er det desto viktigere at vi stadig blir minnet på viktigheten av mellommenneskelige egenskaper fra andre hold slik at vi utfører det yrket vi først ble tiltrukket av!

  Kommenter

 312. Dette var deilig lesing! Jeg håper mange yngre leger - altså de under 60 - leser og reflekterer. Takk for en god stund en søndags formiddag :-)

  Kommenter

 313. Som "ekte" mann, så går ikke jeg frivillig til legen. Et kutt sys og plastres hjemme, influensa (har kun det, aldri forkjøla, er jo mann) vet selv jeg at legen, uansett alder sier bare:"hold senga, drikk mye og ta paracet", ingen grunn til å oppta legens tid for litt sympati. Men en ting jeg ikke rår med selv er når jeg har fått noe på øyet, men gudene skal vite jeg har prøvd! Så når jeg omsider dro til min aldrende fastlege og returnerte hjem med "det ordner seg sjøl" kommentaren i sekken bare for å måtte oppsøke en øyespesialist, en ung sådann, et par dager senere med øye i fatle, god bedring og "du hadde flaks som ikke fikk redusert syn" så er jeg noe tvilende til forfatterens forherligelse av den eldre legegenerasjonen. Dette er bare en enkelt episode, men tilsvarende historier er det nok av. For noen uker siden klarte jeg det igjen. På venterommet ser man inn på resepsjonen hvor legene går ut og inn til sine kontorer og i det døra til min fastlege går opp står det, til min store skrekk, en ung, yngre enn meg "guttunge" i legefrakk....og ikke nok med det, han var ikke norsk. Nærmest febrilsk løper tankene av gårde, skal HAN fikse øye mitt? Plutselig står han i døra og roper opp navnet mitt. "Å Gud bedre, detta går bra...aldri verden". Inn på kontoret og i det han begynner å prate blir frykten bekreftet, han snakker ikke norsk! Han snakker kav bergensk!Litt frem og tilbake, han kikker i journalen min, hvor det eneste er forrige øye insident, ser bort på meg og lurer på om jeg ikke lærte noe av sist gang, gliser og finner frem kontrastvæske. Skraper rent, sjekker og dobbelt sjekker med den avsluttende kommentaren; " om ikke dette er bra innen kvelden så sender du meg en pm Facebook så ordner jeg en time til deg i morgen hos øyelegen.....målløs forlater jeg legen, dette var service. Øyet ble bra og sendte han pm, med det lakonisk svaret:"bruk briller!" Han var 29. Gammel eller ung lege betyr null nix, det personen og ikke alderen som bestemmer kvaliteten på legen.

  Kommenter

 314. Dersom Vetle Lid Larssen har rett i sine beskrivelse av "yngre" leger vil det si at helsebyråkratene virkelig har greid å automatisere vår profesjonsgruppe til en art "legeteknokratiske roboter". Det vil i så fall være et stort tap for det norske samfunn og pasientene. Vetle Lid Larssens beskrivelse av legeprofesjonens egenart og "den gode lege" er svært treffsikker og viktige iaktagelser. Gode leger for pasientene må være slik som Larssen beskriver, de må "tørre å være et menneske". Gode leger for effektivitetstyrannene må være slik han beskriver "de yngre legene": utilnærmelige, på overflaten og fag-idioter. Er det virkelig legene som er proppen i helsesystemets mangel på effektivvitet? I så fall har skolesystemet et stort problem og inntaket på medisinstudiet bør umiddelbart slutte å ta inn studentene med toppkarakterer fra skolene. Dersom helsepolitiske formgivere som f.eks Anne-Karin Bratten og andre besserwissere omkring legenes arbeidsforhold, arbeidsmoral og innsats, skal tas på alvor bør man vel heller ansette leger hvor vurderinger og problemstillinger beveger seg i rettlinjete former uten for mye individuelle hensyn til enkeltpasienters medisinske behov. I motsatt fall, skal legene kunne observere, gjøre gode individuelle vurderinger av landets pasienter må vi gjennom vår utdannelse og arbeid få muligheter til refleksjon, gode vurderinger og beslutninger. Det virker ikke som HOD har tatt innover seg dette når de nå skal utforme ny spesialitetutdanning. Det er helt klart at politikerne ikke ser alvoret i at en svært stor del av legene i dag arbeider under et så stort arbeidspress at de for mange pasienter kan fremstå slik Larssen beskriver. Tanken om at man kan systematisere all behandling og at legene bare skal utføre prefabrikerte behandlingsforløp er drømmen til flere effektiviserings-fanatikere, men marerittet til de fleste pasientene. Politikerne må gjøre et valg og opinionen må velge politikerne!

  Kommenter

 315. for noe møl. kan jo ikke sette alle unge leger i en bås. er jo som å si alle yngre er dårlige i sitt yrke. hadde en eldre lege, (gikk av med pensjon eldre ) han så meg aldri! min nåværende Unge lege ser alt og alle. hele teksten lyser av glorifisering av gammeltia og savn etter morfar. hadde morfar vært snekker eller fisker ville de to gruppene fått samme behandling. enkelte opp i åra lever etter "alt var bedre før"

  Kommenter

 316. Du er flink til å skrive, men dette er vanskelig for meg å ta seriøst da det bærer preg av en noe ekstrem generalisering av en stor yrkesgruppe. Siden vi er inne i kategorisering basert på enkelttilfeller, kan jeg fortelle litt om meg selv som et slags svar på beskrivelsen av den ideelle, men fortidstilhørende lege: Jeg er en 25 år gammel lege. I bokhyllen min finner man Dostojevksij, Kafka, Nabokov, Hamsun, Camus, Céline mm. På fritiden drar jeg blant annet på kunstutstillinger og teater. Jeg bruker mye tid på å lese filosofi, samt å filosofere over tilværelsen generelt og forholdet mellom pasient-lege. Jeg har en tendens til å bli oppslukt av enkeltemner, og får da en hel del "lateral" kunnskap. Dette gjør meg på ingen måte unik, fordi de fleste i vennekretsen min har samme interesser, og er også yngre leger. Det som er verdt å merke er at noen av disse svært intellektuelle typene har lite sympati for andre mennesker. Andre har mer. På en annen side har jeg flere yngre legevenner som har få interesser utenfor medisin (jeg tør forresten påstå at ingen medisinstudenter eller leger ser på paradise hotel som noe annet enn satire), men som empatiserer såpass med pasienter at det går utover dagliglivet. Så har man alle disse andre gruppene. Det er forståelig at dårlige inntrykk setter spor. En overarbeidet lege tar i mot mange pasienter i løpet av en dag. Pasienten selv derimot, planlegger legebesøket kanskje uker til måneder i forveien, og eksponerer seg selv på undersøkelsen. Det er klart at man da er mer sårbar for dårlige opplevelser, men faren kommer når man ventilerer seg til et publikum. Poenget mitt er vel bare at ditt er ugyldig i denne omgang slik du fremstiller det. Om du understreker dette som dine egne tanker, og mindre som fakta er det forøvrig en interessant tekst å lese. Og for å avslutte: Til syvende og sist må du tenke og si hva du vil om oss yngre leger, men ditt vel og ve er for meg og mange andre av min bakgrunn, det eneste som betyr noe.

  Kommenter

 317. Dette er en innsiktsfull beskrivelse av legene i vår morfar-generasjon, og selvfølgelig utrolig godt og underholdende skrevet. Men hvis vi skal mene noe om dagens leger sammenlignet med fortidens, bør vi vel kanskje også si noe om at morfar-legen på godt og vondt var selvstendig og egenrådig, mens ung-legen i dag er helt avhengig av en global legemiddelindustri for å holde seg oppdatert på fagområdet sitt.

  Kommenter

 318. Selv i antikken var ungdommen lat, uforskammmet og det som verre er. At tidene endrer seg, det er sikkert, en bestående romantisering av fortiden likeså. Jeg er meg ganske sikker på at forfatteren vet at det stilles andre krav til å være lege i dag, og når man leser teksten med denne antakelsen, er det som står igjen en moralsk dom over karakterene til yngre leger. Jeg leser teksten for å få svar på hva som skulle være årsaken til det moralske forfallet, og jeg leser ikke annet enn at det konstateres som et faktum. En pasient er ekspert på sin kropp, sine symptomer og opplevelsen av det å være syk - en lege er ekspert på det medisinsk faglige, og er også etisk ansvarlig for evt behandling som iverksettes. I dette feltet kan det gjerne dannes spenninger, og jeg leser teksten slik at det er til dels dette forfatteren setter ord på. Leger står under et stort press for å dokumentere, stille rette diagnoser, ikke overbehandle, og benytte samfunnsressurene på best mulig måte. Pasienten kommer til legen uten dette etiske og profesjonelle ansvaret. Leger jobber mye, har tidvis et emosjonelt belastende yrke. Å felle en slik moralsk dom over en hel yrkesgruppe er kategoriserende og intellektuelt uinteressant.

  Kommenter

 319. Forunderlig at noen må helt til ut av byen, ja til og med til grisgrendte (!) strøk for å oppdage at medisin har med mennesker å gjøre. Innser også at min permanentdoktor, som er under 60 og fra TYKKESTE Oslo vest, er et unikum. Han kan snakke under full blikkontakt. Og det altså midt i metropolen Oslo hvor vi har opptil flere høyhus, tett teslatrafikk og gudene vet hva ikke...!!!!!

  Kommenter

 320. Godt observert og skrevet! Jeg har en identisk opplevelse som den unge turnuslegen, etter å ha dømt Nord-Norge nord og ned i unge fordomsfulle år, så elsker jeg nå folket og naturen der oppe. Blaserte søringer: Dra nordover før det er for sent! Bli kjent med landsdelen!! Hilsen en Bergenser

  Kommenter

 321. Sitat fra en dansk lege i tjeneste på Vega; Når en fisker ringer og sier han har skåret seg, ganske dypt t.o.m., må man forvente at han kommer til legekontoret bærende med hele hånden i en bærepose.

  Kommenter

 322. linn jeanette knudsen Det er ingen grunn til å bli sint! Sjekk kastet litt nede på denne siden: https://no.121doc.net/kjoennssykdommer/klamydia/klamydiatest Insidensen av klamydia i de tre nordligste fylkene er dobbelt så høy som i resten av landet.

  Kommenter

 323. Herlig!!

  Kommenter

 324. " Bare kjønnsykdommene var omtrent slik han hadde forventet dem der oppe." Jeg blir så eitrandes forbanna på vegne av nordlendinger når sånn idiotiske kommentarer som dette kommer på trykk. Når skal denne typen stigmatiserende ofte helt feilaktige oppfatninger ta slutt egentlig? Folk sørpå er så ufattelig ignorante om nord. Hilsen en Bergenser som bodde 2 år i Vadsø.

  Kommenter

 325. Glemte å skrive at min fastlege er ung.

  Kommenter

 326. Veldig bra skrevet. Og veldig sant. Jeg opplever at legen min ikke ser på meg, knapt nok hører på meg. Og sier "det er mange som har det" , når jeg forteller om magesmerter. "MR ble tatt i 2013 og da var alt fint". Jammen vi er langt uti 2016 nå, prøver jeg. Ikke noe svar. Og det var det. Værsågod neste.

  Kommenter

 327. Hei. Jeg er enig i beskrivelsen av de ulike legetypene. Men ikke at det er alderen som er problemet. Det finnes unge arrogante leger, og det finnes dyktige unge leger med solid empati og høy kompetanse. Tilsvarende finnes det eldre leger som går på autopilot og aldri hører etter, og det motsatte; eldre leger som lytter nøye til det pasienten har å si. Det eneste disse legene har felles er vel at de alle innimellom tar feil. Og når de tar feil og oppdager det, DA er det vi ser hva slags legemenneske vi har foran oss: De som innrømmer sin feil og er ivrige etter å rette den opp, DET er de beste legene!

  Kommenter

 328. Morfar var fylkeslege i Aust-Agder hvor han også hadde sine legevenner. En av disse var vår huslege. En barnelege som røkte på legekontoret, og som sa til mor at det var ok å gi barn "ris". I tillegg snakket han om andre pasienter. Riktignok spilte han klaver og samlet på kunst. Vår fastlege i dag ser meg, mine barn og våre behov. Hun er faglig dyktig og profesjonell i sosiale sammenhenger. Hverken forfattere eller leger var bedre før, bare annerledes.

  Kommenter

 329. Vetle Lid Larssen burde vært fastlege. Hans pasientliste hadde garantert vært full. Men da hadde vi nok ikke hatt en så glitrende skribent.

  Kommenter

 330. Uhyre interessant lesning. Og så velskrevet og presist formulert at jeg forstår det er gode grunner til at jeg har flere av Vetle Lid Larssens romaner i hyllene. Både menneske, medmenneske og intellekt. Ved å vise disse sidene kan legen få maksimal tillit fra pasienten. Stor tillit gir trygghet og man trenger ikke bruke krefter på å engste seg, men heller konsentrere seg om å bli frisk. Det er mye mer konstruktivt, og trolig også sunnere, enn å gå surmulende omkring og mistro en doktor.

  Kommenter

 331. Fantastisk! Fordi det er en uhyre velskrevet og fantastisk vinkling på forholdet mellom lege og pasient. Et møte mellom to mennesker. Du setter ord på den følelsen av ikke å bli sett, ikke møtt, ikke forstått, som så mange sliter med i møtet med de eplekjekke, selvbevisste yngre leger. Som er så skoleflinke, vellykkete og selvbevisste at de overkjører den ubetydelige lille pasienten som ikke befinner seg på deres eleverte nivå.

  Kommenter

 332. Fin lesning. Jeg tror det blir flere kommentarer fra de unge legene hvis boksen "jeg er ikke en robot" tas bort.

  Kommenter

 333. Vetle skrive så godt og varma hjertet til en stolt nordlending. Detta fordi han har en horisont og intellekt steikanes mykje høgare enn bordkanten.

  Kommenter

 334. Hei Vetle Velformulert som vanlig, litt lang, jeg måtte jukse litt. Men, til poenget ditt, og mitt; yngre leger! Du favnet bredt så jeg nøyer meg med de yngste. Det er veldig ofte svært bra folk! De hilser, også på alle pårørende! De er hyggelige og menneskelige. Stappfulle av ny kunnskap, undersøker pasient og nettet grundig og lener seg på erfaringen som bl a bakvakten byr på. Mange er stresset og nokså vettskremte i studietiden uten å motta mye trøst. Så hurra for unge leger! Vår generasjon kan vi kikke mer skeptisk over brillekanten på - uansett yrke!

  Kommenter

 335. Fantastisk godt skrevet!

  Kommenter

 336. Vakkert! Du setter ord på verden Vetle.

  Kommenter

 337. Fornøyelig - sannferdig - balansert - leseverdig

  Kommenter

 338. Fantastisk velsskrevet. Tenker at dette gjelder ikke kun leger, men mange yrker med maktposisjoner. Å bli sett er det som alle mennesker ønsker seg, om de er hos legen sin eller andre steder....

  Kommenter

 339. Herlig skrevet. Tusen takk, Vetle Lid Larssen, for at du fremhever essensen i legekunsten.

  Kommenter

 340. Lesverd! Men jeg har vært heldig med både yngre og eldre leger. Alle, minus en, har vært som en lege bør være. Jeg har mange innleggelser/ operasjoner og nødvendige legebesøk og er imponert over leger og pleiere.

  Kommenter

 341. Dette synes jeg var god historiefortelling og Vetle vet hvordan han fører pennen sin. Jeg synes det er et viktig budskap han kommer med, men å tro at alle menneskene har denne kraften han er ute etter er i beste fall naivt. Han skisserer kvaliteter i et menneske som kun veldig få er forundt å ha, og siden vi trenger mange leger må vi nok innfinne oss med at noen er maskiner som spyr ut recepter og sykemeldinger. Når det er sagt har jeg vært så utrolig heldig at jeg har fått en slik lege du ønsker. Han ser hele meg, tar meg på alvor og gjør meg frisk - kun med den gode samtalen. Magisk - nei - men litt likevel! Det er fordi han er et spesielt menneske!

  Kommenter

 342. Kloke ord! Dagens materialistiske og resultatorienterte samfunn (helsevesen) gjør det vanskeligere for leger (og sykepleiere) å se hele mennesket (pasienten). Man trenger tid og ro for å lære hverandre å kjenne; for å skape rom for tillit og god kommunikasjon! Som erfaren sykepleier kan jeg kun nikke gjenkjennende til forfatterens kloke ord, og ønske at riktig mange leger (og politikere) leser artikkelen!

  Kommenter

 343. Dette var bra - bør være pensum for alle yngre leger!

  Kommenter

 344. Hei Det er første gang jeg responderer på noe i dette mediet, men denne gangen ble jeg så berørt at det er umulig å ikke komme med en kommentar. Du beskriver så fantastisk bra møtet mellom pasient og lege. Man er på et vis veldig avkledd allerede før man setter seg på stolen hos legen. Litt hudløs. Hvis man så møter på en lege som ikke SER deg, og kanskje til og med plotter inn takstene på skjermen, ja da er noe viktig gått tapt. Da har legen mistet en viktig dimensjon i det å være lege. Nysgjerrigheten på akkurat DEG, iveren etter å finne ut hva som er problemet, gleden over å få ta del i et annet menneskes indre rom (der få andre mennesker får innpass). Jeg har selv vokst opp med en far som passer perfekt på din beskrivelse av din morfar; levende interessert og et gående medisinsk leksikon. Han er et stort forbilde for meg i min jobb som, ja nettopp, lege. Jeg elsker jobben min og føler meg ekstremt privilegert som hver dag får muligheten til å møte mennesker på denne hudløse måten. Det beriker meg som menneske og det gjør meg ydmyk. Vi har alle dette lille (store) livet som vi strever oss fremover med. De fleste bærer sine sorger og lidelser alene.- utrolig nok, i og med at vi alle er så like på dette! Som lege tenker jeg ofte på at jeg i møte med mennesker kan få "gå rett inn" uten disse innledende rundene. Rett på sak. Det er en rikdom for meg! Vetle: du minner oss på noe viktig. Det handler om klokskap, kunnskap, erfaring, innlevelse og sunt bondevett! Jeg håper at, om våre veier noensinne møtes, at du ikke bytter bordkort om du ser at Nina, legen, er din bordnabo. Gi meg en sjans til å vise at noen av oss er levende engasjert og takknemlig over denne gaven det er å kunne delta i en for de fleste skjult dimensjon av det å være et levende menneske. Lev vel Nina

  Kommenter

 345. Bra skrevet, men bare vrøvl! Ikke det at jeg er uenig i synet på hvordan leger skal være, men jeg tror ikke et øyeblikk på at leger før var bedre. Noen var arrogante og opphøyde, og dagens utdannelse tar i større grad møtet med pasienten som menneske, på alvor. En ung lege jeg kjenner, fortalte at hans viktigste lege-organ var ørene, for å høre på pasienten. Han manglet kanskje noe livserfaring, men holdningene var som idealet beskrevet over. Det er søtt å romantisere Nord-Norge, men jeg tror turnus i en storby gir minst like stor bredde i skjebner som et lite sted, selv om man ikke kommer tett på dem privat, f.eks. på Røa.

  Kommenter

 346. Hehe! Gode tanker, godt skrevet☺ Lykkelig er jeg som har vokst opp med en far som var nettopp en slik lege.... På godt og vondt

  Kommenter

 347. Meget godt skrevet og virkelig tatt på kornet.

  Kommenter

 348. Ingen unge leger kommer til å kunne kommentere, da det stilles krav om at man ikke er en robot. Jaja.

  Kommenter

 349. En flott artikkel til ettertanke. Jeg er redd for at dagens leger er overarbeidet og ikke har energi til å se på mennesket som sitter forran kontorpulten og ønsker å snakke om et problem. Jeg hører om leger som jobber 24 timers skift på akutten og lurer på om de i det hele tatt er i stand til å tenke utpå grålysningen. Men de må ta beslutninger som kan i blant bety forskjellen mellom liv og død. Så når skal de få tid til å være menneske og leva livet, som han Åge synger om?

  Kommenter

 350. Min erfaring er den motsatte av forfatterens; de som er nyutdannede leger i dag, ser for meg ut som ungdommer, mest sannsynlig fordi jeg selv er blitt velvoksen. Og ofte blir jeg full av beundring for den roen, ettertenksomheten og den ekte interessen de har for pasienten. Videre beundrer jeg deres vilje til å søke råd fra andre kollegaer og ikke minst at de hører på pasienten og legger vekt på pasientens mening.

  Kommenter

 351. Vel, Larssen. Akkurat passert 60, og fastlegen min er vesentlig yngre. Men jeg opplever faktisk mye av det du etterlyser når jeg har time hos henne. Så helt svart er det ikke. Men jeg *har* truffet den andre sorten, ja. Så det er dem som bør tenke over innholdet her, ja.

  Kommenter

 352. Er så enig som jeg kan få blitt. Og som fhv rusavhengig har jeg møtt ganske mange. Dessverre er det en lavstatusgruppe, så av alle de mindre gode legene, virker det som de aller dårligste havner som LAR -leger. Der livskvalitet er ( i tillegg til å overleve ) hensikten med behandlingen. Gi meg når som helst tilbake en av de gamle huslegene, med tverrsover og empati. For det er viktigere enn all verdens spesialisering.

  Kommenter

 353. En fantastisk artikkel. Som er individbevisst, rollebevisst. Jeg er lege, 60 år neste år. Kan du skrive noe om hvordan vi leger skal klare å stå i legekunstrollen vår i møte med stressjaget, kravene, rapporteringene som samfunnet krever og hvor mange av oss kjenner det som et tungt anker som drar oss ned til havsens bunn. Vennlig hilsen en lege som elsker mennesker, skjønnhet, poesi og vakker musikk, og alltid prøver å gjøre sitt beste

  Kommenter

 354. Dette synes jeg er i overkant å kategorisere. Jeg kan kategorisere tilsvarende : lykkelig er jeg som har truffet KUN nærværende, lyttende og forståelsesfulle leger - det være seg yngre eller eldre. Med andre ord: i mitt univers er alle leger fantastiske medmennesker og suverent dyktige fagpersoner. Kanskje jeg har hatt skikkelig flaks. Kanskje du har vært uheldig.

  Kommenter

 355. Spar meg! Vær så snill å ikkje tru at vi yngre leger er på nokon måte dårlegare, meir smalsynte og kunnskapslause enn våre forgjengere. Vi reiser lengre (neste gong du treff ein 'yngre lege', spør kvar i utlandet dei har jobba), behandler meir og med mindre tid. Så unnskyld om vi fokuserer på problemet vi er bedt om å løyse. Berre fordi morfar din ikkje visste å bruke legeveska si '75% av tida', betyr ikkje at vi kan like lite eller er så dårlege å planleggja. Du, Hr. Larssen, gjer same feilen som mange andre har, sida Aristoteles, lurt på den ungdommen. Feilen eg gjer er å bite på agnet du kaster ut på verdsveven i eit hav du tydeligvis ikkje har noko forstand på, og noko vi ikkje kan diskutere før du også har teke på deg ansvaret for eit liv (og tapt). Så for å sitere ein Skotsk komikar eg blei kjend med frå mi studietid i Irland: 'shut up you pretentious little prick!'

  Kommenter

 356. Virkelig velformulert, inspirerende, provoserende kan hende (og hva er vel bedre?), spennende, engasjerende og sant! Takk for at du sparker i støvete skrivebord og røsker i dataskjermer og hender som febrilsk holder fast på tastatur og datamus for ikke å miste taket i legetilværelsen. Vi må tørre å være ydmyke mennesker i møte med pasientene. Personlig, men ikke privat, var det en klok mann som sa til meg en gang. (Han var ikke lege forresten, men psykologspesialist - dyktig sådan!) Vi må tørre å bevege oss inn på pasientenes sti i livets skog, ikke bare sitte på utsiden og forklare dem forskjellen på fluesopp og kantarell. Når vi beveges og utfordres som mennesker tror jeg vi vokser på det og blir bedre utgaver av oss selv. Og dermed også yter bedre for andre. Livet er ganske magisk, til tross for at vitenskapen forsøker å forklare oss noe annet. Verdifull kunnskap som er helt essensiell for vårt fag, men vi må likevel ikke miste taket i magien. Vi sitter nemlig i en unik posisjon til å oppleve den hver eneste dag; i møte med mennesker. Takk for en beskrivende og tankevekkende betraktning som mange bør ta seg tid til å lese og reflektere over.

  Kommenter

 357. Fin tekst og viktig budskap som jeg gledelig deler videre. Det finnes nok fortsatt mange leger - også blant de yngre (ja kanskje spesielt blant de yngre?) - som bærer arven fra morfaren til Vetle Lid Larssen videre. Men det kan sikkert bli flere. Og jeg håper inderlig at Larssen treffer noen av disse (eller egentlig håper jeg jo at han ikke får behov for en lege, men om han skulle gjøre det), så han slipper å gå til en sjaman. Igjen takk for fin og reflektert tekst.

  Kommenter

 358. Jeg foretrekker yngre leger, de som er ivrige etter å finne ut hva som er galt med deg, ikke noen som er dritlei av å høre folk klage. Jeg har hatt en gammel lege som jeg synes var fantastisk, og han fant jeg i Irland. Men her i Norge har jeg en lege som er yngre enn meg selv, hun er 28 år. Grunnen til at jeg valgte noen som var så ung, er fordi det er hos dem jeg har fått mest hjelp. Men vi har alle forskjellige erfaringer.

  Kommenter

 359. Fantastisk lesing!!! Amen

  Kommenter

 360. Utrolig flott å lese! Jeg har kreft og møter mange dyktige leger i alle aldre og jeg savner bare én ting; At de, når jeg kommer inn på kontoret deres, spør: "Hvordan har du det?" Jeg ville fattet meg i korthet, for jeg vet at tiden er dyrebar!

  Kommenter

 361. Jeg er pensjonert professor i medisin ved Univ. i Oslo. Jeg har vært lege i 47 år. VLLs artikkel treffer spikeren på hodet. Jeg reagerte på nistirringen på naturvitenskap i egen studietid på 60-tallet. Nå reagerer jeg på industrialiseringen av helsetjenesten, mens den skulle vært gjennomsyret av humanitet. Se også min lille artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 (11) (20. juni): Skal det jobbe mennesker i norske sykehus?

  Kommenter

 362. Underholdende, klok, interessant skrevet kronikk Vetle Lid Larssen. Og som middelaldrende lege (55 år) er jeg veldig glad for at du oppfatter leger til alle tider som humanister.

  Kommenter

 363. Kjempebra skrevet. Skulle ønske alle leger legger på sinnet.

  Kommenter

 364. Du skriver veldig godt, men det er jo jobben din. Jeg synes du gjør en god figur, men i forhold til eldre skribenter kan dette knapt nok rekke dem til anklene. For jeg føler at det å være skribent, ikke kan tas lett på. Du skal da åpne et vindu mot sjelen. Det kan ikke skribenter under 65 år forventes å klare. Dessuten har du vokst opp i et kaldere samfunn, enn det som var på begynnelsen av forrige århundre. Da hadde menneskene større følelsesregister, mye på grunn av lidelsene man gjennomlevde i to verdenskriger. MIN morfar overlevde krigene. Han satt i konsentrasjonsleir i 2. Verdenskrig. HAN kunne skrive. Jeg har ikke møtt noen som kan skrive som han. Han var nok preget av hva han hadde gjennomlevd, men følelsene og ordene var ekte. ... mer ekte enn et ballespark mot en profesjon, bare fordi man savner sin morfar...

  Kommenter

 365. Wow

  Kommenter

 366. Dette er så godt å lese - så godt skrevet - så godt at noen som virkelig kan sette ord på ting gjør det! Jeg håper ikke bare alle leser det, men jeg håper alle tar det til seg!

  Kommenter

 367. Guro Haugen Fossum har gitt en svært nøyaktig og saklig fremstilling av en svært kostnad- og ressurskrevende prosess, hvor et velfungerende sykehus ble nedlagt i et politisk prestisjespill uten sidestykke! Skattebetaleres penger har blitt pumpet inn i et mislykket forsøk på å dekke over en gedigen fiasko. Fagmiljøer har blitt rasert, og nå vil man legge ned et svært velfungerende trauma- og akuttilbud på Ullevål! Et fagmiljø som var det eneste som fungerte prikkfritt under Utøyakatastrofen, et fagmiljø som gjennom møysommelig arbeid gjennom mange år har etablert en logistikk og kompetanse uten sidestykke i Norge. Det er nettopp investert i nye lokaler, og nå skal man altså atter rasere et fagmiljø. Hvorfor? Er det en slags cerebral atopi som gir en nevral indre kløe! Aker hadde en fødeavdeling med et fagmiljø som ble rasert, og i tillegg hadde de svært gode akuttfunksjoner som lokalsykehus. Prestisjeprosjektet på Gaustad har ikke bare gitt mange Osloborgere et mye dårligere sykehustilbud, men kostet millioner i utredninger! I tillegg til dette driver man nå og sparer Ullevål sykehus til fant. Underskuddet hittil i år er over 100 millioner! Utnyttelsen av helsearbeiderne ved sykehuset er kynisk, hvor ledelsen ikke utlyser stillinger. Bemanningen skjæres til benet, og allerede utslitte sykepleiere og leger pålegges stadig flere arbeidsoppgaver. Avtalen om å innføre faste stillinger for leger er trenert, og dermed kan man fortsatt svinge pisken mot legene: "Greier du ikke arbeidsoppgavene innenfor betalt arbeidstid, er det fordi du ikke er effektiv nok! Hold kjeft og jobb.....Gratis overtid (over 800 årsverk utføres gratis av leger i Norge). Holder du ikke kjeft, passer du ikke inn, forsvinn! "Fagmiljøene har vært helt klare hele veien fra nedleggelsen av Aker til den siste megalomane avsporingsmanøveren som nå er fremlagt! Men hvem bryr seg om det så lenge skattebetalernes penger kan dekke over politiske fadeser og dårlig ledelse! Hvor er Riksrevisjonen?

  Kommenter

 368. To ting ang sikkerhet på sidene deres: 1) Slutt å lagre passord i klartekst! Det er helt absurd at man kan få tilsendt passordet sitt fullt leselig på en sms. Tenk på alle de medlemmene som helt sikkert bedriver resirkulering av passord (inkl Dips?). Passord burde heller vært lagret som en kryptografisk hashverdi jmf bcrypt. 2) Støtte for 2-faktor autentisering.

  Kommenter

 369. Dette trenger vel ikke legeforeningen diskutere med spekter i det hele tatt, det holder å si nei.

  Kommenter

 370. Hei Alexander. Forslag til regelverk rundt ny spesialistutdanning og overgangsordninger vil bli sendt på høring i løpet av sommeren. Regelverket skal erstatte dagens spesialistregler og regelverket om turnus, så vi kan ikke si endelig hvordan det vil bli om KBU vil kunne likestilles med del 1 i ny spesialitetsstruktur eller ikke. Vi vil legge ut informasjon om dette på yngreleger.no så snart dette er avklart. Anja Fog Heen -- Styret Ylf Leder Legeforeningens Turnusråd

  Kommenter

 371. Som yrkestilsatt militærlege med redusert bundet arbeidstid (100% lønn for 18 timers uke) og som tidligere VAB tillater jeg meg noen kommentarer. Jeg er så gammel at jeg hadde min VAB-tjeneste etter den opprinnelige ordningen, med 6 ukers "vanlig" rekruttskole den første sommeren på studiet, for så å ha 5-8 ukers offiserskurs etter turnus, og deretter ni måneders tjeneste som lege. Denne ordningen gav Forsvaret kortere tid fra hver av oss som lege, men vi oppnådde samtidig erfaring som lignet mer på hva den vanlige vernepliktige hadde, og hadde nok et noe bedre grunnlag i basale militære ferdigheter. Vi var vanlige rekrutter, med dagpenger som menige, under rekruttskolen og kurskorporaler ("K" som gradstegn) med dagpenger som korporal under offiserskurset. Jeg er en av de relativt få som fikk min militære førstegangstjeneste som lege godkjent som sideutdanning til spesialiteten. I psykiatri var det etablert en praksis på at tjeneste som militærpsykiater i førstegangstjeneste kunne godkjennes som valgfri sideutdannelse, forutsatt at man fikk klinisk veiledning av spesialist i psykiatri. Jeg tror jeg var den nest siste eller noe sånn som gjorde det på denne måten (i 1997/98). Ut 1997 var det for øvrig slik at VAB, selv om vi hadde offisers grad, fikk tjenestetillegg som korporaler, altså den ordningen som Fenrik Stjernen ønsker. Dette var en ordning som var blitt innført etter at noen leger med kone og mange barn (tror knekkpunktet var mellom tre og fire barn) kom økonomisk bedre ut som korporaler enn som løytnanter. For det store flertall var det ikke slik, og ordningen ble reversert i 1998. Ordningen med korporals lønn virket nok også kontrarekrutterende på mange - skulle man tjene så dårlig kunne man like gjerne bli militærnekter og selv skaffe seg mer attraktiv, potensielt meritterende legestilling i sentrale strøk, tror jeg mange tenkte.

  Kommenter

 372. Når det gjelder myten om at vi som er ansatt i 18-timers stilling har full lønn for halvt arbeid, som artikkelforfatteren hentyder til, så er det en sannhet med modifikasjoner. Vi får "full lønn" etter grad, men det er full offiserslønn, ikke full legelønn. Vi er stort sett direkteplassert i de lavere trinnene på stigene for major eller kaptein, med en årsinntekt på omkring 500.000. De fleste av oss har lite faste tillegg, eller øvelsestillegg. Time for time tjener jeg temmelig nøyaktig det samme i min militære stilling som jeg gjør i min halvstilling som overlege i et helseforetak. Så dårlig betalt er det ikke, men langt fra dobbel lønn, som det tilsynelatende kan se ut som utenfra.

  Kommenter

 373. Hei. De som blir ferdige leger juni 2017 fra Danmark har muligheten til å gjennomføre dansk turnus (KBU klinisk basisuddannelse). Dette må alle danske nye leger gjennomføre for å oppnå full autorisasjon til selvstendig virke. Når man så blir ferdig med KBU i august 2018, vil dette i teorien kunne telle som LiS1 , og man må så søke videre på LiS2, eller må man gjøre LiS 1 "på nytt"? Alternativ 2 er at man blir ferdig med seks år i Danmark i juni 2017 og søker på alminnelig turnus i Norge herefter med start september 2017. Vil man fortsatt kunne gjøre dette med dagens ordning med turnuslisens? Vennlig hilsen Alexander

  Kommenter

 374. NPM, ISF, helseforetakene, de regionale og lokale, er jo årsakene til dette kaoset. I en årrekke er antallet senger redusert og liggetiden likeså i effektiviseringens ånd. Nå ligger det jamnt over 2-3 pasienter på korridor på de medisinske avd. på mitt eget sykehus. Samtidig økes lønninger og kostnadene øker, men ISF-satsene reduseres. Sykehusene er dømt til å gå med underskudd slik at det kan kuttes mere også neste år. Jaggu sa jeg markedsstyrt..... De regionale helseforetakene dikterer lønnsøkninger og lavere priser på hver innleggelse. Hele systemet er rigget fra dag én i mafiøs stil. Det hadde jo vært fint å drive sykehus, hadde det ikke vært for pasientene. For mange og for syke pasienter blir en voldsom administrativ og økonomisk utfordring....

  Kommenter

 375. Betimelig og godt skrevet. Helt enig! Dette er nyheter om, og opplevelse av, en lenge forventet katastrofe og kollaps i helsevesenet. Det ser ut til å være en naturlov at når sykehus slås sammen, hovedsykehus bygges, reduseres antall kvalitets-sykehussenger og utrednings- behandlingskapasitet betydelig. Høie, og mange med ham, satser på at SAMHANDLINGSREFORMEN skal ta unna. De tror nok, oppriktig, at korridorpasientene kan behandles ute i kommunene, i DMS eller sykehjem. Også har de troen på at ytterligere redusert liggetid, ned mot 0-null, vil avhjelpe situasjonen. De, NPM, politikere og helsebyråkrater, har ikke nok innsikt til å se og forstå, at sykehusene i vår tid, ikke minst pga eldreølgen, er overfylte med pasienter som virkelig! trenger innleggelse, utredning og behandling av høy kvalitet. De trenger kvalitets-sykehussenger. Ikke utredning og behandling i primærhelsetjenesten. Uansett hva man gjør av opprustning og utbygging av DMS og sykehjem, forblir de i prmærhelsetjenesten. De vil ikke være i stand til å dekke annet enn en mikroskopisk del av økende behov for avansert spesialisthelsetjeneste. Vi som leger og medisinsk ansvarlige for denne elendigheten er selv ofte dypt skyldig i å ikke varsle uansvarligheten, høyt og tydelig. Mange ser jo tydelig at en ønsket karriere og avansement, raskt stopper opp hvis man sier tydelig ifra om uansvarlige forhold. Kfr varslersaken nylig ved våre to bauta-kolleger som virkelig sa ifra, Reinertsen i Sykehuset Innlandet Gjøvik, og Røise ved OUS. Det sitter alltid en medisinsk ansvarlig som tar ansvar for at uforsvarlige forhold kan fortsette. ALLE som er i en slik posisjon må sette foten ned, ta det virkelige ansvaret, og får stoppet dette. Uansett eventuelle konsekvenser for egen karriere. Lillehammer 5/6 2016 Torstein Valset pensjonert kirurg

  Kommenter

 376. Som nylig pensjonert kirurg må jeg si dette er det verste jeg har sett i sin klasse. Det burde være 1. april, ikke juni. Hvem har funnet på dette på alle måter ødeleggende tøvet? Det er selvinnlysende at dette går galt, i enhver henseende. Blås navnet eller institusjonen i det minste, så det kan advares mot ansettelse på slike betingelser! Her må det bli liv, dvs konflikt og streik, tenker jeg. Det blir nok engelske tilstander ganske raskt. Sjekk utviklingen i NHS http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/27/jeremy-hunt-doesnt-understand-junior-doctors-book-dismantle-nhs. og forbered dere på det verste, unge kolleger. Stå på! Stå imot! HARDT Og til sjefene, overlegene, deres, som måtte tenke på å finne seg i at slike arbeistidsordninger innføres: SKJERP DERE!

  Kommenter

 377. Mye vil alltid ha mer. For de av oss som fullførte tjenesten til 120 kr dagen og under noe mer ubekvemme bo og arbeidsvilkår så fremstår dette noe sutrete tross et positivt syn på tjenesten over alt. Med økende antall nyutdannede leger og mulighet til å hente inn begge kjønn (her burde det absolutt være likestilte forhold ift "urettferdigheten" ved å tjenestegjøre med plikt) kunne vell forsvaret droppe forskjellsbehandlingen mellom en ferdigutdannet snekker, mekaniker, ingeniør vs. leger og droppet VAB ordningen med særskilt lønn utover vanlig tjenestegodtjørelse . Greit nok at man utfører arbeidsoppgaver som krever kompetanse, men det utføres og av andre vernepliktige uten at disse skal kompenseres. Tjenesten som lege har flere fordeler i form av rang som offiser, mye bekvemt kontorarbeid innen normal arbeidstid, samt et godt kurstilbud nevnt i artikkelen, som og veier opp ift andre vernepliktige. Grunnlønn er nå en ting, mer interessant hadde det vært å oppgitt totalinntekt etter øvelsestilegg, overtid, subsidiertbolig, reisetilskudd og lånskompensasjon samt mulighet for å gå legevakter på si. Vil tro at denne lønnen nok er minst fullt på høyde med hva en turnuslege sitter igjen med. Å gjennomføre førstegangstjeneste er fremdeles en plikt i Norge og vil for alle det innebærer kunne føles som en urettferdig ordning med tapt arbeidsinntekt, karriereavansement og penjonsrettigheter, men noen kommer betydelig bedre ut enn andre og VABleger må vell kunne sies å være blant dem! Hva forsvaret er villig til å betale leger som gjør dette frivillig blir en annen sak, men at de har gode ordninger er det lite tvil om. Mvh ferdigutdannet lege og tidligere fenrik.

  Kommenter

 378. Anne-Karin Rimes redegjørelse illustrerer etter min mening hvor viktig det er at sykehusleger opptrer solidarisk og ikke lar seg friste til individuelle avtaler som kan virke fristende og/eller fornuftige der og da.

  Kommenter

 379. Virker ikke som politikerne prioriterer utdanning og faglig kvalitet for å styrke faget, men kun at det skal bli billigere å produsere "spesialister". Det eneste som teller er å få "spesialister" hurtig på plass til eldrebølgen kommer. Hvor ble det av den nye, oppgraderte indremedisinske hovedspesialitet som kunne ta hånd om disse pasienter ved lokalsykehus nær pasienters hjemsted? Må skaffes tilstrekkelig med ressurser på flere plan, innen ny struktur kan fungere!!

  Kommenter

 380. Det neste møtet i forhandlingene mellom Legeforeningen og Spekter er avtalt 8. juni. Dato for B delsforhandlingene er ikke avtalt og vi kommer tilbake med info til de tillitsvalgte om dette senere. I 2014 fikk Legeforeningen gjennomslag for faste stillinger for LIS, som det hadde vært jobbet med en årrekke og dermed var en stor seier!

  Kommenter

 381. Overgangsordninger bør være som i skole/universitet med nye reformer etc., med at den er gjeldende for de nye som begynner på et gitt tidspunkt, her september 2017. De som har begynt i turnus/spesialisering før september 2017, bør naturligvis fortsette og fullføre etter gammel ordning for å unngå å havne mellom to stoler. Da kan den nye struktur bli gradvis implentert, mens de andre får fullført med forutsigbarhet etter gammel ordning og med fokus på utdannelsen. Virker som de stresser med å gjøre ny struktur klar hurtigst mulig, og det er det som bekymrer meg mest.

  Kommenter

 382. Bra skrevet!! Jeg er lege i sykehus, og veldig enig i at dette er et tema hvor vi ikke må gi etter!!

  Kommenter

 383. Det er gått 3,5 år siden første gang jeg søkte på turnuslegestillinger. Trodde det ville være bedre å ta et turnuslegevikariat enn å fortsette å jobbe som sykepleierassistent i påvente av en ordinær stilling. Men det viste seg at arbeidsgiverne ikke stoler på at man står ved det man lover og skriver under på, og de avskriver alle søknader fra de som har tatt turnuslegevikariater (det fikk jeg i alle fall beskjed om fra en HR-person som drev/driver med ansettelse av turnusleger et sted jeg ikke vil henge ut...Og som snudde seg og ansatte i ordinær stilling en person som fikk vikariatet som hadde fullverdiget min sykehustjeneste..! 'nough said.) Hvis alt går på skinner fra nå av for meg, så vil det ha tatt med FIRE ÅR å ta turnustjenesten. Spørsmålet er da: Er dette okei for legestanden?? For jeg kjenner flere som drar til utlandet for å spesialisere seg, og hvis man da blir værende der etterpå...hvor okei er dèt, egentlig? Det utvikler seg en trend med at yngre leger må migrere UT av Norge for å få jobbe. Ikke umulig at jeg slenger meg på, for jeg orker rett og slett ikke mer uvisshet og utsettelse av etablering av et liv. Langt innlegg, men moralen er: IKKE TA TURNUSLEGEVIKARIATER (hvis ikke du allerede har begynt å ta slike) :-/

  Kommenter

 384. Glimrende forklaring fra Anne-Karin Rime om hvorfor årsplanlegging i arbeidsgivers regi ikke lar seg kombinere med generelle, landsdekkende og vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Dersom man skal kunne jobbe såpass lenge, så mye og med såpass høy arbeidsbelastning som mange sykehusleger forteller om, ligger det en iboende forutsetning at arbeidsgiver ikke kan tillates å lage et kaos av detaljerte langtidsplaner som det i praksis ikke er mulig å kontrollere at er innenfor bestemmelsene. Eneste grunn til at det lønner seg for arbeidsgiver å ta merkostnaden denne formen for ressursplanlegging påfører administrasjonen, er fordi det tjenes inn ved å påføre vaktgående sykehusleger et de facto lønnskutt – du skal jobbe inn fraværet ditt for ferie og nødvendige kurs. Alle som har opplevd vakter med høy arbeidsbelastning vet at vernebestemmelsene er viktige for pasientsikkerheten. Om man gjennomsnittsberegner over et år, er det ingenting som hindrer arbeidsgiver i å gi noen ansatte 60 timers uker på rekke og rad for å dekke inn feriefraværet på sommeren. Når 70% av landets sykehusleger svarer at de opplever sin avdeling som underbemannet, er det å gi arbeidsgiver enda større fleksibilitet fra landets videste vernebestemmelser risikosport for pasientsikkerheten. Med innføringen av årsplanlegging ser vi – på samme måte som fjerningen av vaktfritak for gravide i tredje trimester – en arbeidsgiverside som i økende grad søker å utfordre etablert praksis som har fungert godt i sykehusene i lang tid, og som ser etter ethvert juridisk smutthull for å gjøre dette. At Spekter til stadighet velger konfliktlinjen og at «hard HR» brer om seg på norske sykehus er neppe positive bidrag til hvordan spesialisthelsetjenesten løser samfunnsoppdraget sitt i årene fremover.

  Kommenter

 385. Jeg har satt i køen siden i fjor. Jeg er egentlig fra EØS-land, men er kvalifisert nok for å få turnusplass. Har søkt på flere runder, men det nesten ingen som ringer og kaller inn på intervju. Jeg er lei av ventingen. Jeg må ha mulighet for å bruke utdannelsen min!

  Kommenter

 386. Jeg hadde ønsket at Ylf jobbet for at man skulle ha noe igjen for antall år man jobber som sykehusslave UTEN at man oppnår spesialisering. Jeg skulle gjerne sett at Ylf gikk inn for Europa-vide forandringer der man fikk et slags kontinuerlig oppgradert førerkort etter hva slags kurs man tok, og hva man kunne vise at man hadde behandlet. Da kunne man f.eks få rett til å operere CMC-ledd uten å ha måttet slave for en hoftefabrikk. Man kunne fått retten til å jobbe med ekko-cor uten å måtte være prisgitt hvilke personer man får god kontakt med på slutten av en lang karriere som trell. Det samfunnet gjør, er å forhindre hver og en av oss i å realisere sitt potensiale, og dette får oppslutning fordi alt for mange ser for seg å klatre til toppen av bløtkaka, og ikke ser realistisk på veien dit. Denne nye utdanningsmodellen er det ingen grunn til å rope hurra for. Den er oppstått på bakgrunn av hvordan samfunnet ønsker å melke oss, ikke hva som er bra for hver og en av oss som individer.

  Kommenter

 387. Dette høres ut som en billig og god måte å utdanne lis på. For arbeidsgiver...

  Kommenter

 388. Hei Henning! Har du sjekket med Universitetet i Oslo eller Helse Sør-Øst? Her er lenker til begge nettstedene: UiO: https://www.med.uio.no/om/jobb/#vrtx-main-content-2 Helse SØ: http://www.helse-sorost.no/fagfolk_/forskning_/forskningsmidler_ Ser at utlysning for forskningsmidler i Helse Sør-Øst for 2017 vil bli lagt ut snart. Når det gjelder fordypningsstillinger i OUS, så er det riktig som du skriver at dette er et problem. I motsetning til andre store helseforetak, så har ikke ledelsen ved OUS klart å kombinere fordypningsstillinger med innføringen faste stillinger for LiS ennå. Vi håper imidlertid at OUS-ledelsen kan klare å løse dette så snart som mulig.

  Kommenter

 389. Jeg er i forløpet å skaffe midler til en stipendiatstilling. I følge Kreftforeningen støtter ikke de PhD-løp lenger (ikke siden 2013). Har noen andre erfaringer med noe annet ? Et annet problem er at OUS ikke vil ansette LiS i fordypningsstilling pr. i dag pga. uenighet om det er en fast stilling eller ikke.

  Kommenter

 390. Til turnuslege: De som blir ferdig med turnus i August 2017 eller tidligere vil fortsette i gammel ordning inntil videre. De trenger ikke ta del 1. Mvh Kristin

  Kommenter

 391. Et spørsmål jeg sitter igjen med er hva som skjer med de som blir ferdig med turnus i August 2017, evt et halvt år før eller tidligere. Har disse da gjort ferdig del 1 eller må de gjøre del 1 på nytt igjen ?

  Kommenter

 392. Veldig fin og informativ artikkel!

  Kommenter