Kommentarer

Kommentarer på artikler

Her kan du lese alle innkomne kommentarer på artikler. Følg lenken om du ønsker å lese artikkelen som er kommentert. Kommentarene listes kronologisk.

 1. Bra og viktig tema! Løft det opp til politikerne, dette er sosial dumping satt i system.

  Kommenter

 2. Helseforetakenes behov for arbeidskraft dekkes i økende grad av underordnede leger som ikke er i spesialisering. Dette dreier seg ofte om ustrukturerte stillinger med mye ansvar og uten tilstrekkelig veiledning. Fagforeningen har helt klart et ansvar i denne saken. Å stenge sykehusdørene for leger uten turnus fremstår imidlertid som en usolidarisk og lite gjennomtenkt løsning. Fjernes arbeidsmulighetene i spesialisthelsetjenesten som er opprettet for nyutdannede leger som venter på LIS1, blir nåløyet enda smalere og mange leger vil følgelig stå utenfor yrkeslivet på ubestemt tid. Helseforetakene må opprette nye, faste stillinger med strukturert veiledning og supervisjon for leger som venter på LIS1. Høyrepolitisk ansettelsespolitikk med midlertidige ansettelser, lave prosentsatser og uten sosiale rettigheter må opphøre, både før og i løpet av spesialisering. Hva gjør Yngre legers forening - min fagforening - for den store andelen leger som står uten fagrelevante arbeidsmuligheter?

  Kommenter

 3. Sykepleier i tyskland:  300.000 NOK Sykepleier i norge 450.000 NOK 50% mer i norge Overlege i tyskland:  1.260.000 Overlege i norge: 1.130.000 ~ 10% mindre i norge

  Kommenter

 4. Veldig bra skrevet! Takk! Jeg er selv utdannet som lege i Ukraina med norsk autorisasjon, har jobbet i lønnet arbeid i Norge i 2 år som lege, har søkt 8 ganger turnusplass, ble tilkalt til intervju, men har aldri fått den! Kjenner personlig de søkere, som har fått Lis1 Uten arbeidserfaring , kun pga bekjentskap ! Alt går på bekjentskap!!! Frustrerende!stor psykisk belasning for meg og min familie med to små barn! rasistisk!

  Kommenter

 5. Helt enig med artikkelforfatter. I tillegg er det et poeng at lønn- og arbeidsvilkår blir vanskeligere å forhandle om når det med mange søkere blir arbeidsgivers marked. Legeforeningen burde etter min mening heller jobbe for å redusere det totale antallet studieplasser i medisin med støtte fra Lånekassen. Søknadsprofilene til ledige stillinger burde også kunne bli offentliggjort for sammenligning av søkere, slik at det blir mulig å vurdere om søknadsprosessene har vært noenlunde rettferdig.

  Kommenter

 6. Det hører man ofte om rasisme. "Vær taknemmelig, det er bedre enn før." Det ville man ikke godtatt om wi-fi. Om du ringte Telenor og sa: "Internettet er tregt", og de svarte: "Det var verre før. Husker du modemer?". Du ville ALDRI akseptert det. Så hvorfor later du som om rasisme ikke finnes? DU nevner det så vidt, men tar halen mellom bena og løper vekk. Jeg vet det, og du vet det godt. Den telefonen ringer ikke på grunn av navnet ditt. Og jo fortere du innser at du ikke er norsk, og vil aldri bli likestilt med en, desto hurtigere kan du sette igang med å nå dine mål. For du min venn, du skal jobbe dobbelt så hardt for å få halvt-parten av hva de har. Vi har ikke bestemt at det skal være sånn, de bestemte at det er oss mot dem.

  Kommenter

 7. Hei Jeg opplever noe liknende. Har vært opptatt av å tilegne meg gode faglige resultater ved studiet og arbeidserfaring. Har derimot ikke søkt aktivt etter sterke kontakter i sykehusmiljøene. Har flere eksempler på tidligere studiekollegaer som har "arvet" eller "giftet seg" inn i de beste LIS stillingene. Er selv i lis2 stilling nå, men er bekymret for hvordan ansettelsesprosessene foregår ved helseforetakene. Har bedt helsedirektoratet om råd, men de ønsker ikke kommentere problemet.

  Kommenter

 8. Her går det ikke frem hva som gjelder for LIS-spesialist som ønsker å søke LIS-stilling PÅ ET ANNET SYKEHUS. Er dette mulig, eller er nå alle LIS-stillinger forbehold leger som ennå ikke er spesialist? Hilsen Erik H. Strøm, overlege, avd. for Patologi, OUS-Rikshospitalet

  Kommenter

 9. Faglig kompetanse er selvsagt viktig. Kan man kalle seg lege uten faglig kompetanse? Jeg forutsetter og forventer at alle leger har faglig kompetanse! Det som skiller klinten fra hveten, er imidlertid hvordan man møter sine kunder. Førstelinjehelsetjenesten har et stort ansvar i møtet med pasienten: Respekt for opplevd anamnese. Våkenhet for psykiske vansker, suicidalitet. Oppmerksomhet på livssituasjon. Kjenne sine begrensninger, vurdere spesialisthenvisning. Snakke med ikke til. Snakke norsk ikke latin. Berolige ikke uroe. Med andre ord; forstå at man jobber i servicenæringen - og at kunden har krav på din fulle oppmerksomhet, dine beste råd og din empati. Rammes barnet mitt av alvorlig sykdom, forventer jeg at spesialisten ikke bare kan foreskrive adekvat medisin, men også at hen kan møte barnet på tillitvekkende og menneskelig vis. Det er ikke et spørsmål om enten-eller. Det er et krav om både-og. Kirurgene er ikke et argument i denne sammenhengen. I narkose spiller det liten rolle om legen gidder å håndhilse. Yrkestolthet derimot, er et godt argument ift legegjerningen. Yrkestolthet innebærer at man er inneforstått med hvilken funksjon man har i samfunnet.

  Kommenter

 10. Takk!

  Kommenter

 11. Hei! Jeg er en spesialist som kommer fra utenfor EU. Jeg venter på å få plass på turnus , siden nye regler krever turnus for videre utdanning og godkjenning av spesialitet. Lurer på om jeg kan jobbe som vikar Lis for en kort periode ? Er jeg lov å jobbe som vikar Lis uten turnus? Takk på forhånd

  Kommenter

 12. Gode poenger! Jeg mener også at universitetene må heve seg over en intervjuprosess det ikke finnes evidens for at gir bedre studenter. Alt for ofte investeres det i endringer man ikke aner effekten av, tilsynelatende fordi det høres så flott ut.

  Kommenter

 13. Legeforeningen mangler en overordnet plan for lønn. Vi er alt for avhengige av tillegg, UTA og vakt, og har for lav grunnlønn. I fremtiden vil kortere vakter presse seg frem, hjemmevakt og hvilende vakt blir uaktuelt for mange spesialiteter og da vil en dårlig grunnlønn være en katastrofe. Det økende arbeidspresset på vakt kommer ikke til å gi seg, og sykehusene får stadig høyere turnover med syke pasienter natten lang. Få samlet troppene for høyere grunnlønn!

  Kommenter

 14. Dette er misbruk av statistikk og fremstillingen er høyst villedende. Kvaliteten på norske leger har falt og utdanningen er gratis. Videre er det slik at nærmest alle som ønsker å kan bli leger i dag (slik har det også vært tidligere) - enten gjennom delvis private studier i Norge og utlandet eller private studier i utlandet til lav realkostnad. Videre studiet går for å være enkelt (når man først har kommet inn riktignok). Arbeidsmiljøet går for å være godt - fagfeltet er preget av så mye HMS (og PMS) at det er på grensen til det latterlige. Det er ingen grunn til at en lege skal tjene mer enn noen med en hvilken-som-helst annen mastergrad.

  Kommenter

 15. Veldig bra skrevet! Gøy å lese. Fint å få høre om turnuslivet mer nyansert enn man får det servert fra gråskjeggete leger på smågruppe.

  Kommenter

 16. Så utrolig bra skrevet! Morsomt med en tur ned memory lane til morgenkaffen. Takk:)

  Kommenter

 17. Veldig fin beskrivelse av turnuslivet "innenfra", det er mange ting som har forandret seg og en ting er det som gjorde turnustida til en god tid, en form for frihetsfølelse. Hvor er den blitt av?? Tidspresset, rapporteringspresset, effektiviteten? Igjen new public management? Stor takk for din skrivelyst Nora!

  Kommenter

 18. Takk for ærlig artikkel! Jeg er fremdeles medisinstudent, men tviler ikkje et sekund på at du har rett, så rett. Mye av det samme kan vel sies om semesteret på legestudiet. Jeg opplever i alle fall selv at vegen er kort fra euforisk takknemlighet for studievalget til bunnløs fortvilelse over egen inkompetanse. Om tider og stunder bli vel alt av blod, svette og tårer gjort om til artige anekdoter som gjenfortelles i lystige lag.

  Kommenter

 19. Veldig veldig takknemlig for den fine artikkelen

  Kommenter

 20. Hi hi, du skriver väldigt bra Nora! Kul att läsa, intressant och tankeväckande. Massa respekt!

  Kommenter

 21. Nå lo jeg godt, her i nsttevaktssengen som sånn etter-turnus-LIS. Amen, sier jeg bare! Turnus var innimellom sånn type 2 -moro, helt jævlig der og da, men moro (og gode historier!) i etterkant! Og en tid med litt mestring og mye fine folk :)

  Kommenter

 22. Fantastisk godt skrevet, takk! Turnustida er som militærtjeneste, gøy stort sett kun i retrospektoskopet.

  Kommenter

 23. Takk for sann og god beskrivelse.Kjenner meg sånn igjen,selv om det er 27 år siden ferdig turnus.Ønsket meg at asslegene og overlegene var mer støttende.Holdt på å slutte etter 14 d i distrikt.Sikker på armt alle jeg sendte hjem med forkjølelse på dagen,hadde fått epiglottit ila natten!

  Kommenter

 24. Helt, helt helt fantastisk godt skrevet og så gjenkjennelig!

  Kommenter

 25. GRUNNLØNNA MÅ OPP.

  Kommenter

 26. Hei Brian. Ja, det er ikke krav lenger i forskriften om tjeneste på indremedisin og kirurgisk avdeling i LIS 1 som det før var i turnustjenesten. Mvh Anja Fog Heen

  Kommenter

 27. Hei Jeg har et spørsmål om sykehustjenester. Før var det at man måtte ha enten 6 mndr medisisnsk og 6 mndr kirurgisk eller 4 medisinsk, 4 kirurgisk og 4 psykiatrisk. Nå har det nok forandret seg, slik at man kan jobbe på hvilken avdeling som helst så lenge man oppfyller alle de obligatoriske kravene. Stemmer det?

  Kommenter

 28. Har man ikke mammapermisjon til barnet er ferdig ammet? Her tok mor 1 år også tok jeg 7 mnd.

  Kommenter

 29. Synes artikkelen blir litt feil vinklet. Tror alle yrkesgrupper ønsker høyere lønn for ekstra arbeid, men leger i Norge tjener bra!! Og synes også når man velger legeyrket så velger man bort mulighet til skyhøylønn som andre yrkesgrupper kan ha. Alle leger jeg kjenner som er spesialisert ligger på 2-3 millioner i året og det er få andre arbeidsgrupper en kan tjene så godt. At man ikke kan tjene 10 millioner som lege er rett og rimelig. Skal også sies at Norsk BNP er mye høyere enn mange av landene sammenlignet så den blir helt ubrukelig i denne artikkelen å sammenligne. Synes det er flott at Norge ikke sløser med pengekassen for fremtidige generasjoner!

  Kommenter

 30. Hei Turnuslege! Slik jeg forstår spørsmålet ditt vil du vite om du har rett på ammefri også på vakansvakter? Ja, du har rett på ammefri også på vakansvakter, men det er klart at det kommer an på hvor lang tid i forveien man får vakten. Dersom det er planlagt lang tid i forveien skal det ikke være noe problem, men dersom man tar en vakt samme dag kan det bli mer utfordrende. Det er viktig å ha ha en dialog med ledelsen om problemet skulle dukke opp. Hilsen Clara

  Kommenter

 31. DNLF burde sikre, at avtaler og overenskomster samt LO og Hoeyesterett-sikret lovpliktig overtids-betaling faktisk overholdes. Vi behoever ikke oproer, hvis vi forhandler og fastholder gode avtaler og overenskomster. Jeg har nu anmeldt en offentlig arbeidsgiver til Lensmannen/politiet etter et aars manglende betaling av overtids-50% per overtids-time og etter et aars korrespondanse og forhandlinger med kommune og fylkeskommune uten resultat. - arbeidsgiver godkjente overtiden, men betalte 1:1 mot Arbeidsmilioe-lovens 1.4 : 1 og DNLF lokalavtale/overenskomst 1.5 :

  Kommenter

 32. Kan man ta vakansvakter når man har ammefri til vanlig og dermed redusert arbeidstid på vanlige vakter?

  Kommenter

 33. Godt jobbet for å få dette til. Veldig bra og nødvendig tiltak! Hilsen, Eks YLF leder

  Kommenter

 34. Hei Elisabeth. Lønnskategori bestemmes etter tellende tjeneste til den spesialiteten du skal oppnå, ikke etter hvilken avdeling du jobber på (forutsatt at du får tellende tjeneste til din spesialitet i avdelingen). For din del betyr det at du skal lønnes i kategori C også når du tar sideutdanning i nevrologi. Lykke til! Hilsen Guro-Marte

  Kommenter

 35. Hei, jeg har jobbet snart 8 år på fysikalsk medisinsk avdeling, de siste årene som LIS C med en del tid avsatt til forskning. Er for øvrig på vei til å fullføre en PhD. Jeg trenger 1 år sidegren for å bli ferdig spesialist og skal etterhvert begynne på nevrologen. Blir jeg da kategori C på nevrologen også, eller kategori A (siden jeg ikke har noen erfaring i nevrologi)?

  Kommenter

 36. "Kan du ikke prøve å gå ned i vekt`?" " Jepp, bare skriv ut noe appetitt dempende for meg så kiloene rase" "Nei, det kan jeg ikke gjøre" Jeg tror det er vanskelig for enkelte leger å forstå hvor problematisk en sterk appetitt er for folk som vil gå ned i vekt er. Likevel tror de det er bare å spise mindre.. Personlig takker jeg skaperene for at anti-depressivaene jeg gikk på hadde en bieffekt at de stoppet appetiten og jeg gikk ned 15 kg på kort tid. Problemet nå er selvfølgelig å holde vekten, men et problem av gangen.

  Kommenter

 37. "Kan du ikke prøve å gå ned i vekt`?" " Jepp, bare skriv ut noe appetitt dempende for meg så kiloene rase" "Nei, det kan jeg ikke gjøre" Jeg tror det er vanskelig for enkelte leger å forstå hvor problematisk en sterk appetitt er for folk som vil gå ned i vekt er. Likevel tror de det er bare å spise mindre.. Personlig takker jeg skaperene for at anti-depressivaene jeg gikk på hadde en bieffekt at de stoppet appetiten og jeg gikk ned 15 kg på kort tid. Problemet nå er selvfølgelig å holde vekten, men et problem av gangen.

  Kommenter

 38. De aller fleste overvektige er fullstendig klar over at de bør gå ned i vekt og at de hadde hatt mindre smerter og problemer. Som ekstremt overvektig selv vil jeg si at den beste hjelpen jeg kan få er psykolog eller psykiater. Jeg vil påstå at hos så mange som 90% av overvektige nordmenn er det omgivelser, omstendigheter og psykologi som ligger bak. Man må huske på at overvekten har utviklet seg over lang tid. Og det er en biologisk selvforsterkende prosess

  Kommenter

 39. Ser dere skriver i denne artikelen: Ved tilsetting i LIS 1-stilling, skal søkeren senest når tjenesten tiltres, dokumentere a) autorisasjon som lege eller turnuslegelisens (lisens for leger som har studert i land hvor autorisasjon først kommer etter fullført turnus, som Danmark og Polen). I polen får man autorisasjon etter fullført utdannelse, så dette er vel feil opplysning? :)

  Kommenter

 40. Spennende! Ser at dette vil kreve både innovativt tankearbeid og ikke minst investeringer. Disse investeringen vil jo i stor utstrekning det offentlige stå for. I hvilken grad blir nå politkerne gjort oppmerksom på disse mulighetene som de må være med å ta stilling til mht bevilgninger. Har du et forum der du kan få kontakt med dem? mvh Kjell O.Skavdal, gammeldoktor P.S. Er Wasim din bror?

  Kommenter

 41. Jeg mener det er lureri fra Spekter og misvisende av Legeforeningen at minimumslønnen (som oppgis i "Overenskomst del A2" §5.3) også inkluderer de 2,5 ekstra arbeidstimene ukentlig som er kollektivt avtalt (i A2 §3.3). Jeg mener at man må sette grunnlønnen til det den faktisk er, nemlig kr 463.835,- for en nyutdannet lege. Den kollektive avtalen om 2,5 time ekstra arbeid per uke per lege burde fremkomme som et eget tillegg på lønnsslippen og utgjør da hos en nyutdannet lege kr 32.665,- per år (timelønnen for disse timene er da 32665kr/(2,5 t x 52 uker) = kr 251,27). Om kr 251,27 per time for kollektivt sentralt avtalt overtid er mye eller lite kan man fundere på for seg selv, men til sammenligning honoreres i dag nyutdannede leger for individuelt avtalte arbeidstimer (UTA) med kr 397,20. Jeg håper derfor at dere i legeforeningen kan forsøke å få bort disse 2,5 ukentlige ekstra sentralt forhandlede timene ved neste lønnsforhandling. Det er vel bedre at vi får UTA- eller vakansbetalt for disse timene. Takk forøvrig til denne bloggen for fokus på arbeidstid og lønn.

  Kommenter

 42. "Fastlegeordningen er godt likt av alle..." NEI! Blant mange av kronikerne er dette en sterkt mislikt ordning, bla fordi de ofte innehar diagnoser som ikke er interessante nok, jmf hjerte - og karlidelser m fl. Etter å ha lest denne artikkelen tok jeg en liten ringerunde til venner og bekjente, en av åtte var fornøyd! Kanskje på tide med en ordentlig evaluering, kanskje etter en skikkelig interjuvrunde med pasientene? Selv savner jeg en fastlege som svarer noe annet enn "vet ikke, får se det an.." på alt fra akutt bronkitt til forstuede ankler - og som vil følge opp/videresende når tvilen rår. Må innrømme at jeg ønsker fastlegeordningen helt og holdent avviklet. (Og hadde jeg hatt penger nok så hadde jeg stått utenfor ordningen, men det er dessverre så alt for dyrt å være syk selv, eller pårørende til kronisk syk)

  Kommenter

 43. Det er dessverre slik at kommunene ikke vektlegger veiledning. Jeg spurte en fylkeslege om det stilles krav til veiledere, men fullført turnus var tilstrekkelig. Dette er ikke noe nytt, men ingen ser ut til å bry seg.

  Kommenter

 44. Hei Trude. Viktig tema du tar opp. Offentlige sykehus burde ha som opplagt mål å være helsefremmende arbeidsplasser. Både for de ansattes og pasientenes skyld. Finnes det ikke et nettverk for helsefremmende sykehus? Hilsen samfunnsmedisiner

  Kommenter

 45. Sykehus skal formidle friskhet - også til de ansatte. Men så jobber man altså på et sykt hus. Det virker som sunne og økologiske varer er et nisjeprodukt . Ta det opp med styre og be om endring. Det samme burde gjelde for arbeidsmiljø og ressurstilgang. Det er en grunn til det høye sykefraværet. I 2003 hadde vi litt penger igjen på budsjettet - (som vi måtte bruke) og valgte å dele ut nystekte boller til de ansatte som kom på jobb mandag morgen med nettopp slagordet: ta deg en bolle! Grunn; Slapp av - stress mindre - se dine kolleger og ha det morsomt på jobb! Effekt: blidere kolleger og bedre samarbeid. Vi fikk aldri gjort en longitudinell studie på dette - for sjefen på hjerteintensiv fikk kvelden før utdelingen inn en pasient som hadde satt en bolle i halsen! (bivirkning) Det burde vært et mastertilbud på god og sunn mat med frisk frukt; Skal du virke må du spise sunt. Idé: kontakt firma som lager matpakker og be om et sunt tilbud til sykehuset, med sunne og økologiske produkter. :)

  Kommenter

 46. "Vi velger de med norske navn og egnede, dvs. ikke-brune"

  Kommenter

 47. Kalkulerte litt på det ut ifra tall ifra LIS-1-rapporten 2018 Menn: 40 prosent av mannlig søkermasse ansettes Kvinner: 40 prosent av kvinnelig søkermasse ansettes Totalt så er 40 prosent av nye ansatte menn, mens 60 er kvinner. Så da har mannlig kjønn ingenting å si for ansettelsesprosessen, ut i fra disse tallene. Så det er ingen så må rykke verken fram eller tilbake.

  Kommenter

 48. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/12/11/-halvparten-av-lis-legene-ved-ous-kan-sta-uten-jobb-og-fullfort-spesialistutdanning/ Det ser jammen ut som flaskehalsen er på et høyere nivå. Det er nok LIS1-stillinger i Norge, det er nesten nok LIS2-stillinger og det er snart nok norske spesialister. Problemet er for mange medisinstudenter.

  Kommenter

 49. Fantastisk! Men bare ett lite spørsmål. For jeg kan ikke se noe om at avtalen omtaler «etterbetaling» av tapt arbeidsfortjeneste. Dette all den tid Legeforeningen «vant» streiken...

  Kommenter

 50. Hei, Det er noen foretak som har avtale om bedre avlønning av utrykning på vakansvakt, men som du selv er inne på; dette er noe som må på plass i forhandlinger ettersom arbeidsgiver ikke er enige i logikken om at utrykning på vakansvakt også bør honoreres med vakanssats. Og i en forhandlingssituasjon er det mange momenter å ta hensyn til, og man får ikke automatisk gjennom det man ønsker, men vi gjør så godt vi kan! Som sagt; noen steder har de fått til bedre avlønning av utrykning, og vi håper å få til det stadig flere steder. Hilsen Guro-Marte

  Kommenter

 51. Hei Jeg har et spm rundt vakansvakter for de oss som går deler av døgnet aktivt og deler passivt. Hvis vi får utrykning på en en vakansvakt får vi kun betalt 0.08% for denne tiden. Altså ikke 0.13% som man får på tilstede tiden. Vi får altså ikke vakansbetalt for uttrykning. Hvordan er det mulig at dette ikke er korrigert i avtalen med spekter. Det fremstår komplett urimelig slik jeg ser det.

  Kommenter

 52. Takk for at du tok deg tid til dette sammendraget på en stille 1.juledag! Fint å lese dette!

  Kommenter

 53. Kjære min gode venn Solveig, helt nydelig skrevet❤️ Tusen takk, det gjorde min vakt i dag mye bedre ❤️

  Kommenter

 54. Kaffe kan ikke beskrives men må oppleves

  Kommenter

 55. Registrerer med glede at redaktøren er still going. Sterk. God jul!

  Kommenter

 56. Tusen takk, Sturla! Hedersmann! De som har fått ansvar og makt over andre skal ikke bruke sin makt til å skade andre og gjøre urett. Det kan ikke tillates og det får du sagt så utrolig bra!

  Kommenter

 57. En ting jeg savner i denne debatten er tall på kjønnsfordelingen av leger, og ikke kun legestudenter. Norsk studentorganisasjon baserer sin policy om når det er aktuelt med kjønnspoeng ikke kun på andelen som tas opp til et studium, men også kjønnsbalansen i den bestemte yrkesgruppen. Det holder ikke å bare se på fordelingen av studentene som tas opp i år. Ja, det er viktig at det ikke kun blir kvinner som velger å studere medisin, men er kjønnsfordelingen så skjev i selve legestanden at det fordrer kjønnskvotering/kjønnspoeng allerede? Enig med innlegget under, at kjønnsfordelingen i utlandet også er relevant og viktig å ta hensyn til, da ca halvparten av ferdig utdannede leger har tatt utdanning utenfor Norge.

  Kommenter

 58. Velkommen tilbake i SoMe-manesjen (for det er jo et sirkus) når du har fått hvile og kosteffektive og blitt mindre sårbar. (Jeg synes ikke du skal kalle deg selv frynsete og irrasjonell) Jeg blir ikke å savne det som gruppa ble tilslutt men det som gruppa var i begynnelsen. Kanskje man får det til en annen gang. Så «ses» vi ved neste korsvei!

  Kommenter

 59. En naiv diskusjonsarena sa du, Trude. En arena som vi trengte, avskjermet og i ly av nysgjerrig oppmerksomhet og lange ører som ikke alltid hadde til hensikt å fare fint eller forstå hva det dreide seg om i et doktorhode eller - hjerte. Hva som her vederfartes deg vet jeg jo ikke, men du gjord et ærlig forsøk som sikkert mange var glade for og hvor de kunne få lette på byrden de følte på skuldrene. Hadde ditt forum eksistert for 30 år siden hadde jeg hatt god bruk for det! I så henseende har du gjort en jobb mange har satt pris på. At andre kom inn fra sidelinjen og viste manglende kollegialitet førte til at du sa stopp. Dette fant du selv ut og terminerte øyensynlig en diskusjon som hadde sklidd ut og som andre ønsket å føre på sin arena. Selv vil du finne glede og mening i din kliniske hverdag. Lykke til!

  Kommenter

 60. Takk for innsatsen Trude! Jeg kommer til å savne gruppen.

  Kommenter

 61. Dette initiativet støtter jeg fullt ut. Innen mitt felt, som er psykiatri, har jeg bemerket en utbredt konstitueringspraksis hvor LIS-løp og derved læringsramme blir avbrutt 1-2 år før endt utdanning. Det er og vil være vanskelig å stå imot avdelingenes produksjonskrav som veileder i disse situasjonene.

  Kommenter

 62. Hvorfor er Trude en av de få av oss som skriver ned disse tingene? Det er noen prosesser som styrer utenfra som ikke har evnen til å se det fra Trudes, eller alle praktiserende legers perspektiv. Vår utdannelse på 10-12 år er ikke for å lære oss å følge noen rutiner eller noen forløp. Vi har ansvaret for liv og død, for forebygging og folkehelse. Men vi vil også være der for å hindre oppsmuldringen av alt dette. Derfor må flere enn Trude ta bladet fra munnen.

  Kommenter

 63. Ahus har publisert åpent hva de vektlegger i ansettelsene. Dere kan lese om det her: https://goo.gl/3mWy86

  Kommenter

 64. Hvor mange søkere er det på Ahus? Jeg mistenker at mange små sykehus rundt i landet får nesten like mange søkere som Ahus, på tross av at Ahus er et av landets største sykehus. Og mange søknader må være veldig like...

  Kommenter

 65. Hvordan gjør de det på Ahus? Tips om hvordan vurdere «den best kvalifiserte» Mitt inntrykk er at faglig sett er nesten alle svært gode, vanskelig å si at den ene er bedre enn den andre faglig sett. Da er det personlighet/holdninger/ osv. Vanskelig å unngå skjønn , som så ofte i medisin. Eller anbefales psykologiske tester? Åpen for gode forslag. Vanskelig

  Kommenter

 66. Hvordan gjør Ahus det ved ansettelse av LIS1? Er det noen referanser?

  Kommenter

 67. Overrasket ? Dette er jo helt i tråd med de senere års handlinger/prioriteringer. Økonomene blir sykehussjefer, sykepleierne / bioingeniører blir sjef over legene etc.

  Kommenter

 68. Godt beskrevet. Å er takknemlig for at ikke alle er like og gjør ulike valg. Vi må alle stå for våre valg, fedre og mødre. Det betyr ikke at kvinnelige leger skal stå i 100% stilling i 7. Mnd av svangerskapet sitt. Det er belastning som fastlege etc må ta del i, som med alle oss andre. Foreldre, hvert individ må selv kjenne på hvilket liv og prioriteringer en gjør og eventuelt i samarbeid med partner. Å få i pose og sekk er vanskelig, man kan kanskje ikke yte 100%+ på flere områder samtidig. Erkjenn og velg. Arbeidsavtalene skal ikke være urimelige eller uansvarlige for noen.. har selv vurdert mindre stilling for å være mer mamma, vurdert det opp mot min økonomi og mitt behov for jobb/stimuli/utvikling.

  Kommenter

 69. Steike gjenkjennelig. Knallbra skrevet.

  Kommenter

 70. Godt skrevet. Jeg er glad for at noen blir spesialist i gynekologi og obstetrikk, og er motivert for jobbing til alle døgnets tider med krevende situasjoner. Vi trenger dere!

  Kommenter

 71. Jeg forstår problemstillingen om det å bli dratt mellom karriere og det å være mor. Men synes denne artikkelen er mer provoserende enn saklig. Vi tar alle valg i livet, vi er forskjellige og prioriterer forskjellig (takk og lov!). Så slik du snakker ned andres valg om å være tilstede for sine barn og som at det å være lege er som mye viktigere enn andre yrker, som det å faktisk velge å være en mor som er tilstede. Forstår at ikke du er nok hjemme med dine barn, om du tror det å være hjemme består i å leve i et interiørmagasin. Barn er også forskjellige med ulik grad av behov for trygghet, rutiner og oppfølging, men alle har behov for trygge tilknytninger. Så vær så snill, du setter din karriere først, det er ditt valg og tydeligvis med en smule dårlig samvittighet, ikke rakk ned på andres måte å leve på. Mødre som velger å være tilstede gjør også store forskjeller og er forbilder på andre måter enn liv og død. Men de kan også redde og endre liv ved å være tilstede for sine og andres barn. Hilsen pasienten.

  Kommenter

 72. yes! <3

  Kommenter

 73. kjempebra skrevet

  Kommenter

 74. Nå lo jeg godt! Takk for spot-on beskrivelse av smalltalk-kleinhet og for subtile stikk til namedroppingspraksisen i akademia.

  Kommenter

 75. Hurra for turnus på små sykehus! akkurat samme opplevelsen av å få være turnuslege på Notodden, en helt fantastisk læringsarena!

  Kommenter

 76. Forskning er et av grundstoffene i medisinfaget, men forskning og klinik er to helt ulike disipliner. Selv om man er god på det ene, er man ikke nødvendigvis god på den andre. For Ylf, som hele veien har argumentert med at lengden på spesialistutdanningen ikke må kortes inn fordi legene trenger tid til å modnes og skaffe seg nok praktisk erfaring med faget før de skal kunne kalde seg spesialist, bør det være enkelt å gå med på at denne verdifulle tiden ikke skal kunne brukes til å forske, men til å lære seg det kliniske fag. Derimot bør man jobbe for at der legges til rette for at klinikere enkelt får permisjon/fordypningsstillinger som kan brukes til forskning, og evt arbeid med en doktorgrad, uten vesentlige konsekvenser for grundlønn. Det bør også arbeides for at oppnådd phd gir rett til et lønnstillegg uavhengig hvor i karrieren mand er og om man driver aktiv forskning på et gitt tidspunkt. Man innehar en verdifull kompetanse utover det å være kliniker, som bør verdsettes.

  Kommenter

 77. "Departementet kan ikke se at arbeidstidsdirektivet begrenser Rikslønnsnemdas kompetanse. Arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel er nettopp utformet med sikte på å implementere arbeidstidsdirektivet, jf. Ot.prp.nr. (2004-2005) s. 152. Direktivets artikkel 3-7 stiller generelle krav til arbeidstid og pauser. Bestemmelsene kan fravikes enten etter artikkel 17 eller artikkel 18. Departementet vil påpeke at arbeidstidsdirektivet må forstås i lys av at det er ulike modeller rundt i Europa for hvordan arbeidsvilkår fastsettes. Direktivets unntaksbestemmelser er derfor generelt utformet og gir statene et handlingsrom til å fastsette nærmere hvordan det kan gjøres unntak fra direktivets bestemmelser i nasjonal rett. " Når en leser dette avsnitt er det to ting, som jeg undres over: 1 : Bruk av ordet kompetanse. betyr ordet at kunnskap om eller rett til å ha en mening om ? Så er det å forstå direktivet i lys av de ulike modellene rundt om i Europa. Det er i Norge denne tvisten har oppstått, skal avgjøres og ikke av andre lands arbeidsmarkedsmodeller. Sett i lys av disse to merknader synes innlegget svært spesielt. Virker mer som at Dept har lagt på sin politiske vinkling. I dette tilfelle en høyrevridning, som nærmest gjør saken til en parodi. Hvilket ikke kan være mening når seriøse parter skal løse en arbeidskonflikt.

  Kommenter

 78. Første gang jeg regnet ut lønn etter en legeturnus, ble jeg skremt. 48 timers ordinær uke I GJENNOMSNITT, menge timer med 200 % overtidstillegg i "normal lønn". Det er helt OK at AML ikke gjelder ved akutte behov, ulykker og å fullføre en operasjon, men å pålegge ULOVLIG ARBEIDSTID som ordinært, er høl i hue. Vi som vil overleve en operasjon, vil ha våkne leger som kan ha normal fritid, og samvær med sine barn.

  Kommenter

 79. Godt skrevet! En mannsalder er ikke så lenge som vi ser ut til å tro, og det er ikke så fjern fortid siden polioepidemien herjet også her til lands. Min far var nest eldst i en søskenflokk på sju: på femtitallet døde to av hans brødre ( begge da tenåringer) i løpet av en kort periode. Det var hans ( og resten av familiens) store sorg i alle år. At jeg som forelder skulle slippe en slik tragedie er intet mindre enn fantastisk. Ja, det er like naturlig at barn dør av disse sykdommene som at de overlever. Jeg jobber med alvorlig syke barn der mange ikke kan vaksineres og dermed er avhengig av flokkmentalitet. At disse skulle være mindre verdt å beskytte enn andre friske barn er en horribel tanke. Derfor: vaksiner barna!

  Kommenter

 80. Jeg synes argumentene for vaksine henger godt på greip gitt min kunnskap. Har også hørt om død og varige mèn hos de som vaksinerer seg, så dette er nok også en mer nyansert diskusjon enn du gir uttrykk for. Man kan kanskje si, at folk som beviselig har foreldre/søsken som har reagert svært negativt på vaksine muligens bør vurdere å la den være . Men jeg tror dette mer gir et bilde av bloggeren sin holdning til utvikling, enn at det jeg skriver er mer rett eller ikke. Ikke minst kommer dette frem når du vurderer sosiale medier og kommentarfelt. Synet på sosiale medier og kommentarfelt er så veldig gammeldags. Å si at dette er farlig eller feil fordi alle får en stemme blir som å kritisere bruk av bankkort på Flisa, den gang minibanker kun var i de store byene. Man må ha evnen til å løfte blikket litt mer. Om man føler stemmer i sosiale medier blir borte i vissvass, så vær ryddig. Opplys om din formelle utdanning og kommenter saklig. Dette er fremtiden og vil bidra til å opplyse folk som i hele sitt liv har trodd at det pappa sier rundt middagsbordet er sant. Man kan ikke fortie dette problemet ved å radere ut det eneste grepet som finnes for å få bukt med problemet. Man bør ikke begi seg ut på lange runder frem og tilbake. Man gir sin versjon underbygget av relevante linker også blir etter hvert folk flest bedre og bedre i stand til å sile informasjon. Men ikke jobb for å fjerne den utviklingen.

  Kommenter

 81. Vi i Rødt Sarpsborg støttet deres streik ved at undertegnede møtte opp for å markere vår støtte. Hadde også en god prat med de streikende legene. Rødt mener at helseforetaksmodellen må rives opp og kastes på historiens skraphaug. Vi mener at sykehusene skal drives etter demokratisk forvaltnings-modell. Det ville frigjøre resurser for flere milliarder kroner når overflødige direktører, byråkrater og styrer ikke lenger er nødvendig. Da kan ressursene brukes til et langt bedre arbeidsmiljø.

  Kommenter

 82. Kjempe bra skrevet. Mange ting å ta til seg der. Vi lever i en annen verden nå. En verden med våtservietter og støvhysteri hvor vi tross at vi lever lenger, kanskje mer enn noen gang, frykter døden og sykdommer.

  Kommenter

 83. Bra sagt! Delar

  Kommenter

 84. Liv Melbye Wechsler: tar du medisin når du er syk?

  Kommenter

 85. Hei! Bra artikkel om viktigheten av vaksinasjon. Bare et lite innspill - ikke insinuere at folk som spiser økologisk ikke vaksinerer barna sine, det provoserte meg, man kan virkelig ikke sammenligne disse to valgene. Det er mange gode vitenskapelige argumenter for å velge økologisk- og ikke minst, det påvirker ikke andre negativt. Mvh Siri

  Kommenter

 86. Takk for fin artikkel. Jeg ønsker kun å kommentere én ting ved den: jeg synes det ikke er på sin plass å sette personer som velger økologisk sammen med vaksineskeptikere. Vi spiser kun økologisk, men vi ville aldri valgt å ikke vaksinere våre barn. Med den klokskap du viser i teksten burde du vite bedre.

  Kommenter

 87. Godt skrevet!!

  Kommenter

 88. Hei, vet dere hvor jeg kan finne en liste/oppsummering over alle typer legeutdanning og spesialister?

  Kommenter

 89. Barna skal vaksineres, ja! 900 nordmenn dør av influensa hvert år. Hva med den lave vaksinasjonsdekningen av influensa hos helsepersonellet? Ni av ti sykehusansatte med pasientkontakt dropper sesongvaksinen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det på tross av at Verdens helseorganisasjon og Folkehelseinstituttet (FHI) er klare i sin oppfordring. Hvor er lederne? Hvor er kunnskapen til helsepersonellet?

  Kommenter

 90. Etter at jeg fikk jobb "på lønningskontoret" i 99, og lærte å regne ut legers lønn, ble jeg skremt. At leger, og andre må kunne fritas fra AML ved behov bør være en selvfølge, men 48 timers uke går på helsa løs. Da Jonas Gahr Støre var helseminister, måtte Ahus "spare" 20 millioner. Dette ble gjort ved å redusere antall stillinger i alle avdelinger, unntatt administrasjonen. Resultatet av denne "sparingen" var at: - Helsekøene vokste. - Folk døde i helsekø. - NAVs refusjoner økte stort. Siden "offentlig sparing" ikke er oppsigelsesgrunn etter AML, ble dette løst ved at: - Eldre ansatte fikk sluttpakker, som fordelt oppå pensjonen de årene de kunne jobbet, ga høyere "lønn". - Yngre ansatte ble omplassert, med samme lønn, til forefallende arbeid. Når så helseministeren brukte de 20"sparte" millionene til noe annet, ble det i realiteten mer enn en dobbling av utgiftene. Kan dette forsvares på et logisk vis???? NB! Bent Høye har ført samme "sparepolitikk", og er like ubrukelig. Vi trenger ny regjering, med deltagelse fra Helsepartiet, menneskers helse må gå først, foran "sparing".

  Kommenter

 91. Takk for at dere presenterte denne artikkelen igjen. Til å bli klok av, takk Per!

  Kommenter

 92. Jeg blir rørt. Takk!

  Kommenter

 93. Måtte alle vaksinemotstandere lese dette. Hvorfor i all verden er ikke vaksineprogrammet obligatorisk for alle på alle helsekontroller? Barna er prisgitt sine uvitende mødre

  Kommenter

 94. Så beskrivende,fortvilende,forbannende og dypt realistisk,men allikevel glad i yrket og spesialiteten din - og i ungene og gubben! Stå på for dem,for deg selv og faget ditt, men la deg ikke pelle på nesa av arbeidsgiver og Spekter. Hold hodet høyt og si : Jeg er god! Er glad jeg er pensjonert gammeldoktor,nå kan jeg lese, lytte,lære litt ,kommentere og twittre!

  Kommenter

 95. Flott! Det er helt essensielt å kunne være tilfreds med "bra nok", selv om det er en utfordring å godta å stoppe før "perfekt" - vi blir bedre som personer, lykkeligere, friskere - vi blir bedre som leger - vi viser våre barn i praksis at godt er godt nok

  Kommenter

 96. Bravo!! Kunne ikke sagt det bedre selv! Du oppsummerer absolutt alt jeg mener er riv ruskende galt ved dagens "New Agere" og deres naive forestillinger. Litt yoga, mindfullness, raw food og glutenfritt og de tror de og barna deres er blitt kurert mot all sykdom. Jeg synes i tillegg ikke bare diverse bloggere, led "forbilder" burde ta seg en tur i tenkeboksen...jeg er også skuffet over "Han Stat" som fikk fjernet BCG- vaksinen fra det offentlige vaksinssjonsprogrammet i 2007. Fordi tuberkolose visstnok er "utryddet". En sykdom blir aldri utryddet, den ligger i beste fall i dvale. Selv Svartedauen er jo i ferd med å gjøre comeback! Som 4-barnsmor tok jeg selv ansvar for liv og helse og bestilte vaksine av barna mine på eget initiativ. Viktig at alle foreldre gjøres oppmerksom på denne muligheten!

  Kommenter

 97. Den samme sak har florert i Danmark den siste tiden, men dødsårsaken hos de danske barn var altså ikke difteri direkte (som du skriver i din ingress), men behandlingen de fikk med et tilsvampet serum. Jeg er overhode ingen vaksinemotstander, men akkurat denne sak i Danmark er ikke egentlig særlig relevant i debatten om man skal vaksineres eller ei.

  Kommenter

 98. Barn må vaksineres

  Kommenter

 99. Æ er helt enig med bloggern. Vaksiner barna.

  Kommenter

 100. Jeg var ferdig med turnustjenesten for mange år siden, og er nå nærmere pensjonsalderen. Er det noen som vet om tid i sykehus og eller distrikts turnus teller i forhold til kommunal eller stats pensjon?

  Kommenter