Nyheter > Fra foreningen

Svaret er nei – og grensen er tre år dersom du har vært ansatt ved samme helseforetak i hele perioden.

En betydelig endring ble gjort i Arbeidsmiljøloven (AML) i 2015. Tiden for hvor lenge man kan være ansatt som vikar under én og samme arbeidsgiver, ble redusert med ett år – fra fire til tre. Samme år fikk leger i spesialisering (LiS) faste stillinger etter tariffoppgjøret i september 2014. Det innebar også at LiS ikke lenger kan ansettes som «praksisarbeider» jfr Aml §14.9.1 c), men må ha ansettelse under kategori b). Forskjellen mellom de to kategoriene er at ansettelsestid i c) ikke teller i med tanke på opptjening til tre-års-regelen fra 2015, mens b) gjør det.

Før 2015 var det nettopp i kategori c) LiS ble plassert. Dette ble klart etter en høyesterettsdom i 2011 der en LiS med mange års vikariat krevde fast stilling ved Oslo universitetssykehus. Dommen medførte at noen leger ved Haukeland sykehus begynte å bære egne skilt med påskriften «praksisarbeider». Det gikk ikke lang tid før ledelsen ba dem om å fjerne skiltene. Man var redd pasientene skulle bli engstelige for at de ikke fikk tilstrekkelig medisinsk oppfølging. Det var åpenbart at loven ikke var koherent med virkeligheten.

Hva gjelder for tre-års-regelen?

Vi har nå hatt faste stillinger for LiS i snart to år. Arbeidsgiversiden har vegret seg med å etterfølge denne tariffavtalte rettigheten, og mange er trolig holdt i ulovlige vikariater. Vi vet at enkelte sykehus har under ti prosent av LiS ansatt i faste stillinger. Det skulle ikke vært mulig om man hadde fulgt reglene. Men tiden jobber for at flere skal bli ansatt fast. Med tre-års-regelen er det nå flere i vikariater som snart vil eller allerede har krav på fast stilling. Det som gjelder i en slik sak er følgende:

 1. Vikariatene må være sammenhengende.

 2. Svangerskapspermisjon eller foreldrepermisjon er ikke å anse som et brudd på sammenhengende tjeneste. Permisjonstiden og annet fravær er også tellende til tre-års-regelen. Dette innebærer at ikke noen type fravær skal komme til fradrag ved beregning av ansettelsestiden i forhold til fire-års-regelen, forutsatt at fraværet er rettmessig.

 3. Vikariatene kan være ved flere ulike klinikker eller avdelinger, så lenge de er under samme foretaket.

 4. Stipendiattjeneste teller ikke som opptjent tid etter tre-års-regelen. Stipendiattjeneste faller imidlertid inn under kategorien i Aml § 14-9 a, og er omfattet av en fire-års-regel før rett til fast ansettelse inntreffer. I tilfeller der midlertidig ansettelse skjer i kombinasjon med grunnlag i kategori a og kategori b, vil retten til fast ansettelse inntre når arbeidstaker har vært ansatt i mer enn tre år. Det betyr at dersom vedkommende har hatt et vikariat og så starter stipendiattjeneste hos samme arbeidsgiver etterpå, vil rett til fast ansettelse inntre etter tre år.

Juristene våre assisterer deg

Arbeidsgiver har mulighet til ikke å forlenge et vikariat dersom det er saklige grunner for det. Noen arbeidsgivere gjør dette bevisst for ikke å få LiS til å utløse rettighetene knyttet til tre-års-regelen, noe som kan være brudd på reglene. Er du en av dem som begynner å nærme deg eller har passert tre år i vikariat, så ta gjerne kontakt med vår juridiske avdeling for assistanse. Sørg for å ha kopi av arbeidskontraktene dine i PDF-format og send dem med en kort beskrivelse av situasjonen til ja@legeforeningen.no

Ylf er i kontinuerlig dialog med helseforetakene for å sørge for at LiS med rettigheter knyttet til tre-års-regelen håndteres riktig og seriøst. Har du noen spørsmål eller informasjon som vi trenger i arbeidet videre, så ta gjerne kontakt med din foretakstillitsvalgt, som du finner under Mitt medlemskap om du logger deg inn med medlemsnummer på www.legeforeningen.no. Eventuelt send informasjon direkte til ja@legeforeningen.no.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

 1. Hei! Jeg er en spesialist som kommer fra utenfor EU. Jeg venter på å få plass på turnus , siden nye regler krever turnus for videre utdanning og godkjenning av spesialitet. Lurer på om jeg kan jobbe som vikar Lis for en kort periode ? Er jeg lov å jobbe som vikar Lis uten turnus? Takk på forhånd

 2. Hva med oss som snart er ferdige spesialister og ansatt i 5-års LIS-stillinger? Har vi krav på fast ansettelse?

 3. Hei, jeg har jobbet et år som LiS og fått mitt vikariat fornyet for 1 år. Det står at jeg vikarier for "ledig stilling" uten at denne har vært utlyst. Er dette lov? Mvh.

 4. Hva gjelder for de nye "gjennomstrømningsstillingene"? Er disse definert under c)?

 5. Hei, Mette og Karin Leger som er midlertidig ansatt som LIS i fireårsstillinger/femårsstillinger/seksårsstillinger har ikke tilsvarende rett til å få oppsigelsesvern som fast ansatt – på tross av varigheten av ansettelsesforholdet. Dette fordi disse jobber i stillinger kategorisert som praksisarbeid, ikke vikariat.

 6. Hva med oss som snart er ferdige spesialister, men ansatt i en 5-års LiS-stilling? Har vi krav på fast stilling?

 7. Teller 4 års stilling som vikariat?