Arbeidsliv

Hvem kan du kontakte om du lurer på noe mens du er i distriktstjeneste under LIS1? Hvilke rettigheter har du? I denne saken finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene mange stiller seg, og informasjon om hvem du kan kontakte dersom du lurer på noe mer. Ellers kan man lese mer om nærmere regulering i særavtalen (SFS 2305).

YNGSTEREPRESENTANTER

LIS1 i distrikt har en egen tillitsvalgt som kalles Yngsterepresentant. Yngsterepresentantene representerer hver sin landsdel og innehar vervet i to år om gangen. Ta gjerne kontakt med dem! Yngsterepresentantene valgt for 2023-2025 er:

LØNN

På lønnsslippen din finner du mye informasjon, og det er viktig å sjekke den for å se at alt stemmer. Lønnen for LIS1 i distriktstjeneste følger én av to avtaler: enten avtalen mellom Legeforeningen og KS eller Legeforeningen og Oslo kommune.

VEILEDNING OG BAKVAKT

Det er kommunens ansvar å sørge for at du alltid har en veileder (og en bakvakt ved legevakt), som kan kontaktes. Som LIS1 skal du ikke jobbe uten veiledning og tilsyn av kommunelege. Om dette av tvingende årsaker likevel skjer, skal du godtgjøres med 50% tillegg hvis det varer i mer enn fem dager sammenhengende.

LEGEVAKT

Har du utrykning fra beredskapsvakt etter kl. 23, kan du ta inntil 8 timer arbeidsfri dagen etter legevakt uten trekk i lønn. Ved tilstedeplikt etter kl. 23, skal du sikres samme rettighet. Det står i særavtalen at det skal tas hensyn til LIS1 sin totale arbeidsbelastning ved utarbeidelse av arbeidsplan. Vaktbelastningen skal tilstrebe å være jevnt fordelt. Dette betyr også blant annet at vakter ved høytider skal fordeles jevnt, og at kommunen ikke kan legge hovedvekten av "upopulære vakter" til LIS1 uten avtale. Du skal alltid vite hvem din bakvakt er.

GRAVID

Du kan søke om fritak fra legevakt i tredje trimester, og har da rett på lønn eller beredskapsgodtgjørelse i henhold til oppsatt vaktplan. Foreldrepenger beregnes på bakgrunn av full ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter LIS1-planen, så lenge arbeidsforholdet består. Etter permisjon har du rett til å fullføre din tjeneste i kommunen. Les mer her!

AMMING

Rett til ammefri følger av både arbeidsmiljøloven og av tariffavtalte bestemmelser. De tariffavtalte bestemmelsene er en utvidelse av de rettighetene som følger av arbeidsmiljøloven. Les mer i egen artikkel om ammefri publisert på yngreleger.no i år, samt på Legeforeningen sine sider om jus og arbeidsliv.

FRAVÆR

Man kan ha maksimalt 6 dager fravær som LIS1 i distrikt, regulert i Spesialistforskriften. Fravær utover dette trekkes fra ved beregningen av utdanningstiden, og utløser behov for resttjeneste. Resttjeneste skal være hensiktsmessig. Fravær grunnet Covid-19 skal ikke føre til resttjeneste, forutsatt at alle læringsmål er oppfylt. Les mer på Helsedirektoratet.

FERIE

Ordinær ferie, deltagelse på kurs og andre utdanningsaktiviteter teller ikke som fravær og skal ikke trekkes fra tjenestetiden. Det faktiske uttaket av ferie må tilpasses tjenesten og behovet for å være tilstede for å oppnå læringsmålene. Det vil for eksempel ikke være forenelig med fem uker ferie i løpet av halvåret i distrikt, med det LIS1 skal oppnå av læringsmål. I noen kommuner har man satt et tak på 2,5 uker ferie. Det er imidlertid ikke riktig i henhold til det gjeldende regelverket for LIS1.


Denne artikkelen tar i hovedsak utgangspunkt i en artikkel fra 2021 skrevet av daværende yngsterepresentant i Ylfs styre, Beanca Grottenberg, og er oppdatert og redigert i 2023 av redaktør Tuva Stranger Mjønes, med hjelp fra yngsterepresentant og styremedlem Carolin Sparchholz.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer