Arbeidsliv

Her får du svar på de vanligste spørsmålene Ylf får knyttet til LIS1 i kommunehelsetjenesten.

Oppdatert juli 2020.

Overgangen fra LIS1 på syehus til LIS1 i distrikt kan være stor. Pasientene, kollegaene og arbeidshverdagen er annerledes. Mange opplever å gå fra en hverdag der man er omgitt av andre LIS1-leger til en hverdag hvor man i mye større grad er alene. I Ylf får vi en rekke spørsmål omkring LIS1-tjenesten i distrikt. Har får du svarene på noen av de hyppigst stilte spørsmålene. Har du andre spørsmål, send en epost til ylf@legeforeningen.no så vil du få svar snarlig.

Legevakt

Jeg har hørt man må ha ti legevakter for å få tjenesten godkjent. Stemmer dette? - Nei. Et av læringsmålene i kommunehelsetjenesten er å være kvalifisert til å inngå i kommunens legevakttjeneste og akuttmedisinske beredskap under supervisjon. Som LIS1-lege skal du delta på lik linje med kommunens øvrige leger. Legevaktene rundt om i landet er organisert svært forskjellig. Noen steder er en vakt på legevakt to timer, andre steder er den ti timer lang. Tidligere var det anbefalt ti legevakter for å få godkjent turnustjenesten, men dette har man gått bort i fra. Nå er det ingen krav til antall legevakter som LIS1 i kommunehelsetjenesten, men du må innfri de aktuelle læringsmålene.

Jeg har fått tildelt vaktplanen for legevakt og har dobbelt så mange legevakter som de andre legene. Er det sånn det skal være? - Nei, det skal forsøkes å fordele vaktene jevnt mellom alle legene i vaktordningen. Dette er regulert av særavtalen mellom KS og Legeforeningen (punkt 7.4).

Hvem er bakvakten min på legevakt? - Kommunen skal sørge for at LIS1-legen til enhver tid har en oppdatert oversikt over hvem som er veileder, hvem som kan kontaktes dersom veileder ikke er tilgjengelig og hvem som er bakvakt ved legevakt eller vakthavende lege. Minimumskravet er at kommunen etablerer en ordning der LIS1-legen kan konsultere en annen allmennlege over telefon.


Jeg har fått beskjed om å møte for opplæring på legevakt. Er denne lønnet? - Ja, pålagt opplæringsvakt for deg som LIS1-lege godtgjøres time for time. Timesatsen skal beregnes ut i fra LIS1-legers årslønn som fra 01.01.20 er 606.000 kr i kommuner tilknyttet KS.

Bolig

Jeg har fått beskjed om at jeg må betale for boligen kommunen tilbyr, uansett om jeg bor der eller ikke. Er det riktig? - Nei, slik er det ikke lenger. Man har ikke lenger krav på tilbud om bolig, og er heller ikke pliktig til å ta imot den boligen kommunen eventuelt tilbyr. Boligtilbud for LIS1-legen må avklares mellom kommunen og LIS1-legen i god tid før tjenesten starter.

Permisjon og amming

Har LIS1-leger rett til selv å bestemme tidspunktet for å komme tilbake for å fullføre LIS1-tjenesten etter foreldrepermisjon? - I denne artikkelen finner du utfyllende svar på dette spørsmålet.

Har jeg rett på ammefri som LIS1 i kommunehelsetjenesten? - Ja, man har rett på fri med lønn i inntil to timer per arbeidsdag for å amme. Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge for arbeidstakere som ønsker å benytte seg av retten til ammefri.

Fravær

Hvor mye fravær kan man ha i som LIS1 i kommunehelsetjenesten? - Les mer her! Grunnet korona er fraværsreglene for dem som er LIS1 i kommunehelsetjenesten våren 2020 litt annerledes. Les mer her!

Jeg er tillitsvalgt og har noe fravær i forbindelse med dette. Skal dette inkluderes i fraværsberegningen? - Nei, fravær i forbindelse med tillitsvalgtarbeid skal ikke inkluderes i fraværsberegningen. Dette reguleres av Turnusrundskrivet.

Tjenestens innhold

Jeg jobber bare daglegevakt og har bare ø-hjelpspasienter. Det kan vel ikke være riktig? - Nei, flere av læringsmålene omhandler problemstillinger man ikke møter hos ø-hjelpspasienter. Kommunen skal legge til rette for læringsaktiviteter, slik at LIS1-legen kan oppnå læringsmålene for LIS1 i kommunehelsetjenesten.

Skal alle LIS1-leger jobbe på sykehjem under tjenesten i kommunehelsetjenesten? - Tidligere var det et krav at turnusleger skulle arbeide på sykehjem eller tilsvarende under tjenesten, men det er ikke lenger absolutt krav. Nå vurderes du som LIS1-lege etter læringsmålene du har oppnådd, og ikke etter hva du har gjort og hvor du har jobbet.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer