Arbeidsliv

Skal du starte i LIS1 i distrikt? Her får du svar på de vanligste spørsmålene Ylf får knyttet til LIS1 i kommunehelsetjenesten.

Oppdatert august 2018.

Overgangen fra LIS1 på syehus til LIS1 i distrikt kan være stor. Pasientene, kollegaene og arbeidshverdagen er annerledes. Mange opplever å gå fra en hverdag der man er omgitt av andre LIS1-leger til en hverdag hvor man i mye større grad er alene. I Ylf får vi en rekke spørsmål omkring LIS1-tjenesten i distrikt. Har får du svarene på noen av de hyppigst stilte spørsmålene. Har du andre spørsmål, send en epost til anjaheen@gmail.com så vil du få svar snarlig.

Legevakt

Spørsmål:

Jeg har hørt man må ha 10 legevakter for å få tjenesten godkjent. Stemmer dette?

YLF:

Nei. Et av læringsmålene for distrikt er å være kvalifisert til å inngå i kommunens legevakttjeneste og akuttmedisinske beredskap under supervisjon. LIS1 skal delta på lik linje som kommunens øvrige leger. Legevaktene rundt om i landet er organisert svært forskjellig så noen steder kan en vakt på legevakt være 2 timer, andre steder 10 timer. Tidligere var det anbefalt 10 legevakter for å få tjenesten godkjent, men dette har man nå gått bort fra, og det er ingen krav til antall legevakter, men kun innfrielse av aktuelle læringsmål.

Spørsmål:

Jeg har fått tildelt vaktplanen for legevakt og har dobbelt så mange legevakter som resten av vaktlaget. Er det sånn det skal være?

Ylf:

Nei. Vaktene skal søkes jevnt fordelt mellom deltakerne i vaktordningen. Dette er regulert av særavtalen mellom KS og Legeforeningen (punkt 7.4).

Spørsmål:

Hvem er bakvakten min på legevakt?

Ylf:

Kommunen skal sørge for at LIS1-legen til enhver tid har en oppdatert oversikt over hvem som er veileder, hvem som kan kontaktes dersom veileder ikke er tilgjengelig og hvem som er bakvakt ved legevakt eller vakthavende lege. Minimumskravet er at kommunen etablerer en ordning der LIS1 kan konsultere annen allmennlege over telefon.

Spørsmål:

Jeg har fått beskjed om å møte for opplæring på legevakt. Er denne lønnet?

Ylf:

Ja. Pålagt opplæringsvakt for LIS1-lege godtgjøres time for time tilsvarende timelønn for LIS1-leger som fra 01.01.19 er 550.900kr.

Bolig

Spørsmål:

Jeg har fått beskjed om at jeg må betale for boligen kommunen tilbyr, uansett om jeg bor der eller ikke. Er dette riktig?

Ylf:

Nei, slik er det ikke lenger. Man har ikke lenger krav på tilbud om bolig, og heller ikke pliktig til å ta imot den boligen kommunen eventuelt tilbyr. Boligtilbud for LIS1-legen må avklares mellom kommunen og LIS1-legen i god tid før tjenesten starter.

Permisjon og amming

Spørsmål:

Har LIS1-leger rett til selv å bestemme tidspunktet for å komme tilbake for å fullføre LIS1-tjenesten etter foreldrepermisjon?

Ylf:

I denne artikkelen finner du utfyllende svar på dette spørsmålet.

Spørsmål:

Har jeg rett på ammefri under LIS1-tjenesten i distrikt?

Ylf:

Ja, man har rett på fri med lønn i inntil 2 timer per arbeidsdag for å amme sitt barn. Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge for arbeidstakere som ønsker å benytte seg av retten til ammefri.

Fravær

Spørsmål:

Hvor mye fravær kan man ha i distriktstjenesten?

Ylf:

Les mer om dette her.

Spørsmål:

Jeg er tillitsvalgt og har noe fravær i forbindelse med dette. Skal dette inkluderes i fraværsberegningen?

Ylf:

Nei, i fraværsberegningen skal fravær i forbindelse med tillitsvalgtarbeid ikke inkluderes. Dette reguleres av Turnusrundskrivet.

Tjenestens innhold

Spørsmål:

Jeg jobber kun daglegevakt, og har kun ø-hjelpspasienter. Dette kan vel ikke være riktig?

Ylf:

Nei, en rekke av læringsmålene omhandler problemstillinger man ikke møter hos ø-hjelpspasienter. Kommunen skal legge til rette for læringsaktiviteter slik at legen kan oppnå læringsmålene knyttet til LIS1 i distrikt.

Spørsmål:

Skal alle LIS1-leger jobbe på sykehjem under tjenesten i kommunehelsetjenesten?

Ylf:

Tidligere var det et krav at turnusleger skulle arbeide i sykehjem eller tilsvarende under tjenesten. Det er ikke lenger et slikt absolutt krav. LIS1 skal nå vurderes etter oppnådde læringsmål, og ikke etter hva de har gjort og hvor de har utført tjenesten.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer