Om oss >

Yngreleger.no er et digitalt medlemsmagasin for Yngre legers forening.

Yngreleger.no

Yngreleger.no er medlemsmagasin for Yngre legers forening. Magasinet presenterer nyheter, debattstoff og informasjon fra foreningen om saker som angår medlemmene. Her finner du artikler om rettigheter og plikter i arbeidslivet, helse- og fagpolitikk, turnustjeneste, spesialisering og forskning.

Yngreleger.no redigeres av en redaktør som er valgt av landsrådet. For tiden er redaktøren Trude Basso. Styret i Ylf er ansvarlig utgiver.

Redaktør Trude Basso

Trude Basso er valgt som redaktør for Yngreleger.no i perioden 2017-2019. Hun jobber som lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi ved St. Olavs hospital.


Redaktøren kan kontaktes på e-post trude.basso@legeforeningen.no

Yngre legers forening (Ylf)

Yngre legers forening (Ylf) er en yrkesforening i Den norske legeforening (Dnlf). Ylf organiserer leger i spesialisering, turnusleger, leger i vitenskapelige stillinger og stipendiater. Ylf har i overkant av 9000 medlemmer og utgjør dermed den nest største foreningen i Dnlf. Foreningens organer er landsrådet og styret. Landsrådet er foreningens øverste organ. Ylf ledes av et styre som består av leder og syv styremedlemmer. Styrets leder er også landsrådets leder. Ylf har som særskilt oppgave å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt medlemmenes faglige interesser. Du finner mer informasjon om Ylf på Ylfs hjemmeside: www.ylf.no.

Styret i Yngre legers forening 2015-2017

Bak fra venstre: Christer Mjåset, Lorentz Erland Linde, Kristin Kornelia Utne, Trude Basso, Clara Bratholm, Fredrik Svenskerud, Guro-Marte Gulstad Mpote, Håvard Ravnestad

Fraværende: Anja Fog Heen

Ylfs sekretariat

Ylf kjøper sekretariatstjenester av Legeforeningen, og har fire ansatte rådgivere og jurister i ulike stillingsprosenter: Charlotte Nielsen (konsulent/sekretær), Anders Schrøder Amundsen (jurist og sekretariatsleder), og Bjørn Ove Kvavik (jurist) og Hanne Synne Rahm (jurist).

Kontakt oss

Redaktør:

Trude Basso - trude.basso@legeforeningen.no


Generelle henvendelser til Ylf: 

ylf@legeforeningen.no


Styret:

Christer Mjåset (leder) - christer.mjaset@legeforeningen.com

Kristin Kornelia Utne (spesialiseringsansvarlig) - kristin.utne@gmail.com

Fredrik Svenskerud (yngsterepresentant) - fredrik@svenskerud.net

Clara Sofie Bratholm (ansvarlig for internasjonalt arbeid) - clara.bratholm@gmail.com

Anja Fog Heen (turnusansvarlig og sentralstyrerepresentant) - anjaheen@gmail.com

Guro-Marte Gulstad Mpote (kurskomite) - guromarte@gmail.com

Lorentz Erland Linde (kurskomite) - lorentzel@gmail.com

Håvard Ravnestad - havardravnestad@gmail.com

Sekretariatet:

Anders Schrøder-Amundsen (advokat og sekretariatsleder) - Anders.Schroder.Amundsen@legeforeningen.no

Bjørn Ove Kvavik (advokat) - bjorn.ove.kvavik@legeforeningen.no

Charlotte Nielsen (konsulent og sekretær) - charlotte.nielsen@legeforeningen.no