Om oss >

Yngreleger.no er et digitalt medlemsmagasin for Yngre legers forening.

Yngreleger.no

Yngreleger.no er medlemsmagasin for Yngre legers forening. Magasinet presenterer nyheter, debattstoff og informasjon fra foreningen om saker som angår medlemmene. Her finner du artikler om rettigheter og plikter i arbeidslivet, helse- og fagpolitikk, turnustjeneste, spesialisering og forskning.

Yngreleger.no redigeres av en redaktør som er valgt av landsrådet. For tiden er redaktøren Hanne Støre Valeur. Styret i Ylf er ansvarlig utgiver.

Redaktør Hanne Støre Valeur

Hanne Støre Valeur er valgt som redaktør for  Forum for Yngre leger / Yngreleger.no i perioden 2015-2017. Hanne har sittet som redaktør siden januar 2011. Hun jobber som universitetslektor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo.


Redaktøren kan kontaktes på e-post hannevaleur@gmail.com.

Yngre legers forening (Ylf)

Yngre legers forening (Ylf) er en yrkesforening i Den norske legeforening (Dnlf). Ylf organiserer leger i spesialisering, turnusleger, leger i vitenskapelige stillinger og stipendiater. Ylf har i overkant av 9000 medlemmer og utgjør dermed den nest største foreningen i Dnlf. Foreningens organer er landsrådet og styret. Landsrådet er foreningens øverste organ. Ylf ledes av et styre som består av leder og syv styremedlemmer. Styrets leder er også landsrådets leder. Ylf har som særskilt oppgave å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt medlemmenes faglige interesser. Du finner mer informasjon om Ylf på Ylfs hjemmeside: www.ylf.no.

Styret i Yngre legers forening 2015-2017


Bak: Kent Gutvik (tidl. sekretariatet),  Petter Risøe, Christopher Kvistad, Henrik Leinonen-Skomedal (tidl. sekretariatet).

Foran: Kristin Kornelia Utne, Anja Fog Heen, nestleder Torstein Schrøder-Aasen, Ylf-leder Christer Mjåset, Clara Sofie Bratholm, Hanne Valeur (redaktør).

Fraværende: Guro-Marte Gulstad Mpote.

Ylfs sekretariat

Ylf kjøper sekretariatstjenester av Legeforeningen, og har fire ansatte rådgivere og jurister i ulike stillingsprosenter: Charlotte Nielsen (konsulent/sekretær), Hege Synne Rahm (jurist), Kent Gutvik (jurist) og Bjørn Ove Kvavik (jurist og sekretariatsleder).

Kontakt oss

Redaktør:

Hanne Støre Valeur - hannevaleur@gmail.com


Generelle henvendelser til Ylf: 

ylf@legeforeningen.no


Styret:

Christer Mjåset (leder) - christer.mjaset@legeforeningen.com

Torstein Schrøder-Aasen (nestleder) - Torstein@scroder-aasen.no

Clara Sofie Bratholm (yngsterepresentant og ansvarlig for internasjonalt arbeid) - clara.bratholm@gmail.com

Anja Fog Heen (turnusansvarlig og sentralstyrerepresentant) - anjaheen@gmail.com

Christopher Elnan Kvistad (forskningsansvarlig) - celnan@hotmail.com

Kristin Kornelia Utne (spesialiseringsansvarlig) - kristin.utne@gmail.com

Guro-Marte Gulstad Mpote (kurskomite) - guromarte@gmail.com

Petter Kirkeby Risøe (kurskomite) - p.k.risoe@medisin.uio.no


Sekretariatet:

Bjørn Ove Kvavik (advokat og sekretariatsleder) - bjorn.ove.kvavik@legeforeningen.no

Anders Schrøder-Amundsen (advokat) - Anders.Schroder.Amundsen@legeforeningen.no

Charlotte Nielsen (konsulent og sekretær) - charlotte.nielsen@legeforeningen.no