Om oss >

Yngreleger.no er et digitalt medlemsmagasin for Yngre legers forening.

Yngreleger.no

Yngreleger.no er medlemsmagasin for Yngre legers forening. Magasinet presenterer nyheter, debattstoff og informasjon fra foreningen om saker som angår medlemmene. Her finner du artikler om rettigheter og plikter i arbeidslivet, helse- og fagpolitikk, turnustjeneste/LIS1, spesialisering og forskning.

Mikal Jacob Hole er redaktør for yngreleger.no. Redaktøren er valgt av landsrådet. Styret i Ylf er ansvarlig utgiver.

Debattinnlegg

Debattinnlegg sendes til ylf.redaktor@legeforeningen.no og blir fortløpende vurdert. Legg ved portrettbilde i høy oppløsning.

Redaktør Mikal Jacob Hole


Mikal Jacob Hole er valgt som redaktør for Yngreleger.no i perioden 01.09.21-01.09.23. Han er Ph.D.-stipendiat på Rikshospitalet/UiO i gruppen "Genomics and Metagenomics in Inflammatory Disorders" ved NoPSC.

Redaktøren kan kontaktes på e-post ylf.redaktor@legeforeningen.no

Yngre legers forening (Ylf)

Yngre legers forening (Ylf) er en yrkesforening i Den norske legeforening (Dnlf). Ylf organiserer leger i spesialisering, turnusleger/LIS1, leger i vitenskapelige stillinger og stipendiater. Ylf har i overkant av 9000 medlemmer og utgjør dermed den nest største foreningen i Dnlf. Foreningens organer er landsrådet og styret. Landsrådet er foreningens øverste organ. Ylf ledes av et styre som består av leder og syv styremedlemmer. Styrets leder er også landsrådets leder. Ylf har som særskilt oppgave å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt medlemmenes faglige interesser. Du finner mer informasjon om Ylf på Ylfs hjemmeside: www.ylf.no.

Styret i Yngre legers forening 2021-23

Fra venstre: Ingeborg Henriksen (nestleder), Beanca Grottenberg, Kjetil Askim, Oda Kristine Sandli, Lars Magnus Aker, Bjørn Ove Ekern Kvavik (direktør), Mikal Jacob Hole (redaktør), Tobias Solli Iverland, Lillan Haugen og Kristin Kornelia Utne (leder). Foto: Vilde Baugstø.

Kontakt oss

Redaktør: Mikal Jacob Hole - ylf.redaktor@legeforeningen.no

Generelle henvendelser til Ylf: ylf@legeforeningen.no

Styret:

  • Kristin Kornelia Utne (leder)
  • Ingeborg Henriksen (nestleder)
  • Beanca Grottenberg (yngsterepresentant)
  • Kjetil Askim
  • Lars Magnus Aker
  • Tobias Solli Iverland
  • Lillan Haugen
  • Oda Sandli

Sekretariatet:

  • Bjørn Ove Ekern Kvavik (direktør i Ylf og advokat) - bjorn.ove.ekern.kvavik@legeforeningen.no
  • Charlotte Nielsen (konsulent og sekretær) - charlotte.nielsen@legeforeningen.no