Om oss >

Yngreleger.no er et digitalt medlemsmagasin for Yngre legers forening.

Yngreleger.no

Yngreleger.no er medlemsmagasin for Yngre legers forening. Magasinet presenterer nyheter, debattstoff og informasjon fra foreningen om saker som angår medlemmene. Her finner du artikler om rettigheter og plikter i arbeidslivet, helse- og fagpolitikk, turnustjeneste/LIS1, spesialisering og forskning.

Tuva Stranger Mjønes er redaktør for yngreleger.no. Redaktøren er valgt av landsrådet. Styret i Ylf er ansvarlig utgiver.

Debattinnlegg

Debattinnlegg sendes til ylf.redaktor@legeforeningen.no og blir fortløpende vurdert. Legg ved portrettbilde i høy oppløsning.

Redaktør Tuva Stranger Mjønes


Tuva Stranger Mjønes er valgt som redaktør for yngreleger.no i perioden 2023 - 2025. Hun er LIS1 ved Drammen sykehus, og i foreldrepermisjon for øyeblikket.

Redaktøren kan kontaktes på e-post ylf.redaktor@legeforeningen.no

Yngre legers forening (Ylf)

Yngre legers forening (Ylf) er en yrkesforening i Den norske legeforening (Dnlf). Ylf organiserer leger i spesialisering, turnusleger/LIS1, leger i vitenskapelige stillinger og stipendiater. Ylf har i overkant av 9000 medlemmer og utgjør dermed den nest største foreningen i Dnlf. Foreningens organer er landsrådet og styret. Landsrådet er foreningens øverste organ. Ylf ledes av et styre som består av leder og syv styremedlemmer. Styrets leder er også landsrådets leder. Ylf har som særskilt oppgave å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt medlemmenes faglige interesser. Du finner mer informasjon om Ylf her: https://www.legeforeningen.no/...

Styret i Yngre legers forening 2023 - 2025

Fra venstre: Lars Magnus Aker, Marit Vindal Forslund, Carolin Sparchholz, Tobias Solli Iveland (nestleder), Ingeborg Henriksen (leder), Andreas Aass-Engstrøm, Ingvild Skjerping Dahl, Therese Egenæs, Tuva Stranger Mjønes (redaktør).

Kontakt oss

Redaktør: Tuva Stranger Mjønes - ylf.redaktor@legeforeningen.no

Generelle henvendelser til Ylf: ylf@legeforeningen.no

Styret:

 • Ingeborg Henriksen (Leder)
 • Tobias Solli Iveland (Nestleder)
 • Carolin Sparchholz (Yngsterepresentant)
 • Lars Magnus Aker
 • Marit Vindal Forslund
 • Andreas Aass-Engstrøm
 • Ingvild Skjerping Dahl
 • Tuva Stranger Mjønes (redaktør)

Sekretariatet:

 • Mathias Gravdehaug (Sekretariatsleder) - mathias.gravdehaug@legeforeningen.no
 • Nikola Mackova (Sekretær) - nikola.mackova@legeforeningen.no
 • Vilde Baugstø (Kommunikasjonsrådgiver) - vilde.baugsto@legeforeningen.no
 • Marlene Havn Sæther (Rådgiver) - marlene.havn.sather@legeforeningen.no
 • Nina Bergsted (Rådgiver) - nina.Bergsted@legeforeningen.no