Om oss >

Yngreleger.no er et digitalt medlemsmagasin for Yngre legers forening.

Yngreleger.no

Yngreleger.no er medlemsmagasin for Yngre legers forening. Magasinet presenterer nyheter, debattstoff og informasjon fra foreningen om saker som angår medlemmene. Her finner du artikler om rettigheter og plikter i arbeidslivet, helse- og fagpolitikk, turnustjeneste/LIS1, spesialisering og forskning.

Yngreleger.no redigeres av en redaktør som er valgt av landsrådet. For tiden er redaktøren Karianne Haga. Styret i Ylf er ansvarlig utgiver.

Redaktør Karianne Haga


Karianne Haga er valgt som redaktør for Yngreleger.no i perioden 01.09.19-01.09.21. Hun jobber som LIS1 i Årdal kommune.

Redaktøren kan kontaktes på e-post karianne.aa.haga@gmail.com.

Yngre legers forening (Ylf)

Yngre legers forening (Ylf) er en yrkesforening i Den norske legeforening (Dnlf). Ylf organiserer leger i spesialisering, turnusleger/LIS1, leger i vitenskapelige stillinger og stipendiater. Ylf har i overkant av 9000 medlemmer og utgjør dermed den nest største foreningen i Dnlf. Foreningens organer er landsrådet og styret. Landsrådet er foreningens øverste organ. Ylf ledes av et styre som består av leder og syv styremedlemmer. Styrets leder er også landsrådets leder. Ylf har som særskilt oppgave å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt medlemmenes faglige interesser. Du finner mer informasjon om Ylf på Ylfs hjemmeside: www.ylf.no.

Styret i Yngre legers forening 2019-2021

Fra venstre: Ingeborg Henriksen, Kristin Fagereng (avtrådt), Håvard Ravnestad, Jørgen Michelsen, Kristin Kornelia Utne (leder), Clara Bratholm (nestleder), Bjørn Gardsjord Lio (avtrådt), Karianne Haga (redaktør), Oda Sandli.

Kontakt oss

Redaktør: Karianne Haga - karianne.aa.haga@gmail.com

Generelle henvendelser til Ylf: ylf@legeforeningen.no

Styret:

 • Kristin Kornelia Utne (leder)
 • Clara Bratholm (nestleder)
 • Bjørn Gardsjord Lio (yngsterepresentant og ansvarlig for Helse Nord)
 • Håvard Ravnestad (ansvarlig for Helse Sør-Øst)
 • Ingeborg Henriksen (ansvarlig for Helse Midt)
 • Jasna Ribic
 • Morten Langfeldt Friberg
 • Jørgen Michelsen (ansvarlig for Helse Sør-Øst)
 • Oda Sandli (ansvarlig for Helse Vest)

Sekretariatet:

 • Bjørn Ove Ekern Kvavik (direktør i Ylf og advokat) - bjorn.ove.ekern.kvavik@legeforeningen.no
 • Charlotte Nielsen (konsulent og sekretær) - charlotte.nielsen@legeforeningen.no