Om oss >

Yngreleger.no er et digitalt medlemsmagasin for Yngre legers forening.

Yngreleger.no

Yngreleger.no er medlemsmagasin for Yngre legers forening. Magasinet presenterer nyheter, debattstoff og informasjon fra foreningen om saker som angår medlemmene. Her finner du artikler om rettigheter og plikter i arbeidslivet, helse- og fagpolitikk, turnustjeneste/LIS1, spesialisering og forskning.

Yngreleger.no redigeres av en redaktør som er valgt av landsrådet. For tiden er redaktøren Karianne Haga. Styret i Ylf er ansvarlig utgiver.

Redaktør Karianne Haga

Karianne Haga er valgt som redaktør for Yngreleger.no i perioden 01.01.2019- september 2019. Hun jobber som LIS1 i Helse Førde.


Redaktøren kan kontaktes på e-post karianne.aa.haga@gmail.com

Yngre legers forening (Ylf)

Yngre legers forening (Ylf) er en yrkesforening i Den norske legeforening (Dnlf). Ylf organiserer leger i spesialisering, turnusleger/LIS1, leger i vitenskapelige stillinger og stipendiater. Ylf har i overkant av 9000 medlemmer og utgjør dermed den nest største foreningen i Dnlf. Foreningens organer er landsrådet og styret. Landsrådet er foreningens øverste organ. Ylf ledes av et styre som består av leder og syv styremedlemmer. Styrets leder er også landsrådets leder. Ylf har som særskilt oppgave å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt medlemmenes faglige interesser. Du finner mer informasjon om Ylf på Ylfs hjemmeside: www.ylf.no.

Styret i Yngre legers forening 2017-2019

Bak fra venstre: Christer Mjåset, Lorentz Erland Linde, Kristin Kornelia Utne, Trude Basso, Clara Bratholm, Fredrik Svenskerud, Guro-Marte Gulstad Mpote, Håvard Ravnestad

Fraværende: Anja Fog Heen

Kontakt oss

Redaktør: Karianne Haga - karianne.aa.haga@gmail.com


Generelle henvendelser til Ylf: ylf@legeforeningen.no


Styret:

Christer Mjåset (leder) - christer.mjaset@legeforeningen.com

Kristin Kornelia Utne (spesialiseringsansvarlig) - kristin.utne@gmail.com

Fredrik Svenskerud (yngsterepresentant) - fredrik@svenskerud.net

Clara Sofie Bratholm (ansvarlig for internasjonalt arbeid) - clara.bratholm@gmail.com

Anniken Riise Elnes (arbeidsmiljø, kommunikasjon ut mot medlemmer og internasjonal representasjon) - Anniken.elnes@gmail.com

Guro-Marte Gulstad Mpote (kurskomite) - guromarte@gmail.com

Lorentz Erland Linde (kurskomite) - lorentzel@gmail.com

Håvard Ravnestad - havardravnestad@gmail.com

Eivind Westrum Aabel (møtende vara uten stemmerett) - eivind.westrum.aabel@gmail.com

Sekretariatet:

Bjørn Ove Ekern Kvavik (direktør i Ylf og advokat) - bjorn.ove.ekern.kvavik@legeforeningen.no

Charlotte Nielsen (konsulent og sekretær) - charlotte.nielsen@legeforeningen.no