Blogg > Yngreleger-bloggen

En ressurs? En kunnskapskilde? Arbeidskraft utover kun å dekke driftsbehov?

For snart ett år siden ble jeg valgt inn i Ylf-styret som Yngsterepresentant. Min motivasjon var å satse på LIS1, for dere er en viktig gruppe både for Ylf og for resten av kollegiet. Som følge av endringen fra trekningsbasert til søknadsbasert tjeneste, har LIS1 i dag allerede opparbeidet seg verdifull erfaring, både fra arbeidslivet og fra andre arenaer, for å skille seg ut i jobbkampen. Dere stiller sterkt til jobben og har mye å tilføye til kollegiet. Uten dere, ingen til å erstatte dagens spesialister. Uten dere, et sterkt offentlig helsevesen går under.

Det er viktig med ryddige ansettelsesprosesser. Dette krever både et forarbeid som søker, hva gjelder CV og søknadstekst, samt et ansettelsesutvalg, med representasjon av tillitsvalgt. En heterogen LIS1-gruppe kan tilføre mye til arbeidsplassen. Lokal tilhørighet er ikke et kvalifikasjonsprinsipp.

Det er viktig med fokus på utdanning av LIS1. Driftsbehovet er stort i helsevesenet - hvordan får man tid til utdanning i en travel hverdag? Vi må løfte kvaliteten av LIS1-utdanningen og fokus på dette er en viktig investering i fremtidige spesialister. Her spiller fysiske kurs og undervisning en sentral rolle, nå som samfunnet har åpnet igjen. Dynamikken blir en helt annen enn ved digital undervisning, erfart etter to år med pandemi. E-læringskurs har etablert seg for fullt i utdanning av LIS og andre i helsevesenet. Dette kan være et nyttig supplement, men bør ikke erstatte vår kliniske utdanning.

Elementer av LIS1 sin spesialistutdanning, herunder kurs med e-læring, utfylling av kompetanseportalen, forberedelse til egen internundervisning og veiledning, skal foregå i arbeidstiden. Enkelte sykehus har skriftlig avtalt avsatt tid til dette lokalt, med eksempelvis fordypningsdager og annen tid avsatt i utdanningsøyemed for LIS1. I distrikt er det essensielt med god dialog med arbeidsgiver for avsatt tid til dette.

Det er viktig å anerkjenne at LIS1 innehar oppdatert kunnskap og en bredde fra studiet som er helt unik. Å delta i faglige diskusjoner og vurdering av komplekse pasienter som LIS1, er viktig både for å oppdatere resten av legestanden og for å utfordre kunnskapen som både LIS1 og resten av legestanden innehar. Og vel så viktig med kunnskapen man innehar, er også tryggheten i å spørre om hjelp.

LIS1 – vi setter enormt pris på den jobben dere gjør og kunnskapen dere har! Kollegiet trenger dere, både nå og for fremtiden.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer