Arbeidsliv

Mange lurer på hvilke rettigheter man har når man blir LIS1 i distrikt. Under går vi gjennom noen vanlige problemstillinger i distrikt. Den nærmere reguleringen av disse er i hovedsak å finne i den såkalte særavtalen (SFS 2305).

Illustrasjonsfoto: Scandinano

Hjelp - lønn? Har du sjekket lønnsslippen? Lønnen for LIS1 i kommunene følger enten av avtalen mellom Legeforeningen og KS eller Legeforeningen og Oslo kommune. Du kan finne informasjon om avtalen som gjelder for deg her.

Hjelp - alene? Hvordan håndterer jeg ulike problemstillinger på kontoret og på legevakt? Kommunen skal sørge for at du til enhver tid har en veileder og en bakvakt ved legevakt som kan kontaktes. LIS1 skal ikke arbeide uten veiledning og tilsyn av kommunelege i praksisen. Om dette av tvingende årsaker likevel skjer, skal slik tjeneste godtgjøres med 50 % tillegg hvis det varer i mer enn fem dager sammenhengende.

Hjelp - legevakt? Utrykning fra beredskapsvakt etter kl 23? Da kan du ta inntil 8 timer arbeidsfri dagen etter legevakt uten trekk i lønn. Ved tilstedeplikt etter samme tidspunkt, skal du sikres samme rettighet. Det står i særavtalen at det skal tas hensyn til LIS1 sin totale arbeidsbelastning ved utarbeidelse av arbeidsplan. Vaktbelastningen skal søkes å være jevnt fordelt. I dette ligger blant annet at også vakter ved høytider skal fordeles jevnt, og kommunen kan altså ikke uten avtale legge hovedvekten av "upopulære vakter" til LIS1. Du skal alltid vite hvem din bakvakt er.

Hjelp - gravid? Lange, travle legevakter under siste trimester? Du kan søke om fritak fra legevakt tredje trimester, og har da rett på lønn eller beredskapsgodtgjørelse i henhold til oppsatt vaktplan. Foreldrepenger beregnes på bakgrunn av full ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter LIS1-planen så lenge arbeidsforholdet består. Etter permisjon har du rett til å fullføre din tjeneste i kommunen. Les mer her!

Hjelp - fravær? Influensa som varer litt lenge? Man kan ha maksimalt 6 dager fravær som LIS1 i distrikt, regulert i Spesialistforskriften. Fravær utover dette kommer til fratrekk ved beregningen av utdanningstiden og utløser behov for resttjeneste. Resttjeneste skal være hensiktsmessig. Fravær relatert til covid-19 skal ikke føre til resttjeneste, gitt at alle læringsmål for LIS1 er oppfylt. Les mer på Helsedirektoratet.

Hjelp – ferie? Tatt ut tre uker ferie under distriktstjenesten? Ordinær ferie, deltagelse på kurs og andre utdanningsaktiviteter teller ikke som fravær og skal ikke trekkes fra tjenestetiden. Det faktiske uttaket av ferie må tilpasses tjenesten og behovet for å være tilstede for å oppnå læringsmålene. Det vil for eksempel ikke være forenelig med fem uker ferie i løpet av halvåret i distrikt med det LIS1 skal oppnå av læringsmål. I noen kommuner er det satt et tak på 2,5 uker ferie. Det er imidlertid ikke riktig i henhold til det gjeldende regelverket for LIS1.

LIS1 i distrikt har egen tillitsvalgt som innehar tittelen Yngsterepresentant. Yngsterepresentantene representerer hver sin landsdel og innehar vervet i to år om gangen. Ta gjerne kontakt!

Yngsterepresentantene

  • Yngsterepresentant Helse Sør-Øst: Sandra Marie Kristiansen (Tlf: 971 12 446, e-post: yngste.hso@legeforeningen.no)
  • Yngsterepresentant Helse Vest: Carolin Sparchholz (Tlf: 941 85 532, e-post: yngste.hv@legeforeningen.no)
  • Yngsterepresentant Helse Midt-Norge: Nina Julia Urnes (Tlf: 478 01 371, e-post: yngste.hmn@legeforeningen.no)
  • Yngsterepresentant Helse Nord: Håvar Marsteen (Tlf: 901 23 972, e-post: yngste.hn@legeforeningen.no)

Høstens streik endte i tvungen lønnsnemd. Legeforeningens krav i forhandlingene var et tak på antall timer leger kan pålegges legevakt uten å samtykke, i tillegg til en styrking av kommunenes samfunnsmedisinske beredskap. Grunnlaget for kravene i forhandlingene er SFS 2305, særavtalen som regulerer lønn og arbeidsvilkår som LIS1 i distrikt. Rikslønnsnemnda behandler saken i mars 2021.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer