Nyheter > Aktuelt

Regjeringen setter av 53 millioner kroner til 100 nye midlertidige LIS1-stillinger fra september.

Senere i dag legger regjeringen frem nye tiltak for norsk økonomi i forbindelse med koronakrisen. I tiltakspakken har de satt av 53 millioner kroner til å øke antall stillinger for leger i spesialisering midlertidig med 100 nye stillinger fra september.

Yngre legers forening har i lengre tid arbeidet aktivt for å øke antall LIS1-stillinger med 200 nye stillinger, for å kunne dekke fremtidens spesialistbehov. At det er behov for flere leger, har vist seg tydelig under koronakrisen. - Vi er glade for at regjeringen anerkjenner at det er et behov for flere leger i spesialisering. 100 nye midlertidige LIS1-stillinger er et skritt i riktig retning, men behovet er permanent og vi trenger minst 200 nye LIS1- stillinger skal vi dekke opp for fremtidens spesialistbehov, sier Ylf-leder Kristin Utne til Yngreleger.no.

De nye LIS1-stillingene skal følge normalt utdanningsløp for LIS1 med 12 måneder i sykehus og seks måneder i kommune.

Det er ikke kjent hvor de nye LIS1-stillingene vil bli opprettet, men fordelingen skal skje i dialog med helseforetakene. Det er heller ikke sikkert om man vil kunne ansette leger i stillingene fra høsten 2020, eller om det først vil være klart våren 2021. - Det er ennå mye som ikke er på plass, og vi vil følge saken tett fremover, understreker Utne.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Det er utrolig hva som skjer med leger I Norge. De setter vanskelige krav og mye avgifter mens de har ingen jobber å tilby. Siste fagprøven var det kun 4 som bestod eksamen og hele landet har ikke plass for disse 4 personer. Flerkulturell samfunn, tenk på dette!

  2. Supert! Kommer det også raskt til å bli vedtatt hvordan disse nye stillingene skal søkes på? Mtp at i dag er siste utlysningsdag for LIS1 med oppstart i september.