Nyheter > Aktuelt

Foto: iStock.com/Aslan Alphan

Forskrift for ny spesialistutdanning er nå fastsatt. Forskriften trer i kraft 1. mars 2017 og medfører en flere endringer i spesialistutdanningen slik vi kjenner den i dag.

Etter lang tids diskusjon, mange forhandlinger og til sist en omfattende høringsrunde, er nå «Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)» ferdigstilt.

Forskriften gjelder spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger og tannleger, og omhandler overordnede strukturer, som godkjenning av utdanningsinstitusjoner, spesialitetskomiteenes- og helseforetakenes rolle i utdanningen og overgangsordning for de som allerede har påbegynt spesialisering.

Læringsmålene er ikke endelig vedtatt, hverken for LIS 1 eller LIS 2 eller LIS 3. Læringmålene for de ulike delene av utdanningen og de ulike spesialitetene vil bli lagt til forskriften som vedlegg. Du kan lese mer om strukturen i ny spesialistutdanning her.

I hovedsak positive

I prosessen frem til ferdig forskrift har Legeforeningen vært aktivt inne i flere runder for å sørge for at utdanningen fortsatt vil holde høy kvalitet. Mange av problemstillingene foreningen har løftet og argumentert for at må adresseres i løpet av prosessen, er kommet med i den endelige forskriften, og Ylf er derfor i hovedsak positive. Allikevel er det enkelte punkter som fortsatt gir grunn til bekymring:

Det vi fornøyd med:

 1. Generelt mange gode og tydelige krav til utdanningsinstitusjonene (foretakene) for å sikre gode forhold for utdanning
 2. Krav til internundervisning tilsvarende 70 timer i året er beholdt og tatt inn i forskriften.
 3. Spesialitetskomiteene skal fortsatt ha en tydelig rolle i kvalitetssikringen av utdanningen og utdanningsenheter. De vil fortsatt kunne besøke avdelingene og kartlegge hvorvidt utdanningen ivaretas.
 4. Helsedirektoratet skal søke råd hos spesialistkomiteene før foretakene godkjennes som utdanningsinstitusjoner
 5. Fraværsreglene for LIS-1 gir rett til å fortsette tjeneste ved lovlig fravær over 10 %.
 6. Økt fokus på strukturert veiledning som bidrar til effektive spesialiserinsløp.

Punkter vi er usikre på:

 1. Forskriften angir at «den vesentlige delen» av utdanningen skal foregå ved en godkjent utdanningsinstitusjon, men åpner for at deler av utdanningen kan foregå utenfor slik godkjent institusjon. Ylf er usikker i hva som ligger i denne formuleringen.
 2. Helsedirektoratet kan forslå prosedyrer («læringsaktiviteter») og vurderingsformer for helseforetakene, men disse synes ikke å bli obligatoriske. Ylf er bekymret for at dette vil medføre at enkelte vil kunne godkjennes som spesialister uten å ha nok mengdetrening innen til å selvstendig mestre en prosedyre.

Hva skjer videre?

Læringsmålene for del 1 (som erstatter dagens turnustjeneste) skal endelig vedtas, læringsmålene for del 2 og 3 skal ut på høring. Her vil selve innholdet i spesialiseringen defineres. Ylf vil jobbe videre med å sikre at Norge utdanner gode og faglig trygge spesialister også i fremtiden.

Vi kommer tilbake med mer konkret informasjon om hvilke konsekvenser den nye forskriften vil få for leger som begynner i spesialisering når forskriften har tredd i kraft, og for leger som har påbegynt spesialisering i gammel ordning. Følg med på yngreleger.no!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

 1. Beklager sent svar. Deler av spesialistutdanningen kan gjennomføres i andre land etter fullført grunnutdanning i medisin, i form av spesialistutdanning, praktisk tjeneste eller andre læringsaktiviteter. Når det gjelder utdanningens første del kan Helsedirektoratet etter søknad bekrefte at ett eller flere læringsmål skal anses som oppnådd. Når det gjelder obligatoriske og andre kurs er dette ikke endelig vedtatt enda. Læringsmålene og læringsaktivitetene for alle spesialitetene er nå ute på høring, og endelig kursstruktur vil bli klart når dette er vedtatt. Mvh Anja Fog Heen -- Styremedlem Ylf Leder Turnusrådet

 2. Hei. Hva skjer om man planlegger å fullføre turnus i et EØS land, som Danmark? Får man hoppet rett til LIS2 eller må man innom LIS1? Vil turnus i Danmark bli godkjent på lik linje som turnus/del1/LIS1 i Norge?

 3. Jeg ser ikke noe om obligatoriske og andre kurs. Er det ment å komme senere?