Blogg > Yngreleger-bloggen

Den synkende andelen menn på medisinstudiet i Norge er svært urovekkende. Ved opptak i 2016 var 71 % kvinner. Nå er det på tide med aktive tiltak!

Alle er enige i at en skjev kjønnsfordeling på medisinstudiene er problematisk; både medisinstudentene selv, fakultetene, Legeforeningen, Helse- og omsorgsdepartementet og ikke minst pasientene.


Likevel har ingen tatt tak i den stadig synkende andelen menn. Det irriterer meg skikkelig. Jo lengre vi venter, jo vanskeligere blir det å rekruttere nok menn.


Det er i pasientens interesse at flere menn studerer medisin. Ulike pasienter trenger ulike leger. Det er et samfunnsansvar å sikre et godt behandlingstilbud til alle.

«Tiden er overmoden for at de medisinske fakultetene våkner opp og gjør noe for å øke andelen menn på medisinstudiene!»

Antall menn som søker seg inn på medisinstudiene er betydelig redusert de siste ti årene. I 2005 utgjorde menn 40 % av alle primærsøkere, i 2015 utgjorde menn kun 29 %. Totalt antall primærsøkere har vært stabilt i samme periode.


Det er flere mulige årsaker til at for få menn studerer medisin: gutter får ikke gode nok karakterer, de satser ikke på medisin tidlig nok eller legeyrket har blitt mindre attraktivt for menn.


Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at menn gjør det dårligere enn kvinner i alle fag på videregående, med unntak av kroppsøving. Menn velger i større grad realfag, men de velger bort obligatoriske fag for å komme inn på medisinstudiene.


Hvorvidt legeyrket har blitt mindre attraktivt for menn i Norge vet vi ikke. Dette burde undersøkes, fordi det er helt nødvendig for pasientene og fremtidens helsevesen at legeyrket er attraktivt for begge kjønn.  

«Norsk medisinstudentforening mener at kvotering snart må innføres.» 

Alt tyder på at det vil ta lang tid før like mange kvinner og menn igjen søker seg inn på medisinstudiene. Derfor har jeg liten tro på at aktive rekrutteringstiltak rettet mot gutter på videregående vil gi resultater de nærmeste årene. For å øke andelen menn på medisinstudiet, må vi endre guttenes holdning til legeyrket allerede fra tidlig på ungdomsskolen.


Dette har vi ikke tid til å vente på. Derfor mener Norsk medisinstudentforening at kvotering på inntil 30 % av det underrepresenterte kjønn må innføres fra 2020, hvis ikke trenden har snudd innen den tid.  


Det er ikke guttene som sover i timen…

Dette innlegget er skrevet av Inger Heimdal, Grunnutdanningsansvarlig i Norsk medisinstudentforening (Nmf) og legestudent ved medisinsk fakultet, NTNU Trondheim.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. En ting jeg savner i denne debatten er tall på kjønnsfordelingen av leger, og ikke kun legestudenter. Norsk studentorganisasjon baserer sin policy om når det er aktuelt med kjønnspoeng ikke kun på andelen som tas opp til et studium, men også kjønnsbalansen i den bestemte yrkesgruppen. Det holder ikke å bare se på fordelingen av studentene som tas opp i år. Ja, det er viktig at det ikke kun blir kvinner som velger å studere medisin, men er kjønnsfordelingen så skjev i selve legestanden at det fordrer kjønnskvotering/kjønnspoeng allerede? Enig med innlegget under, at kjønnsfordelingen i utlandet også er relevant og viktig å ta hensyn til, da ca halvparten av ferdig utdannede leger har tatt utdanning utenfor Norge.

  2. En del av puslespillet mangler i denne kommentaren, altså tall på hvor mange gutter som søker i utlandet. Hvordan er kjønnsfordelingen der?