Blogg > Yngreleger-bloggen

LIS1-spillet er et nervepirrende og til dels utmattende spill som spilles med hele avgangskullet. I den oppdaterte 2018-versjonen er ikke antall LIS1-stillinger økt siden 2012, som gir en enda tøffere konkurranse mellom spillerne.

INNHOLD

Spillet inneholder i overkant av 1150 søkere, ca. 460 utlyste LIS1-stillinger, en søknadsportal, foretakene som ansetter og et økende legespesialistbehov.

SPILLET I KORTE TREKK

I LIS1-spillet gjelder det å bruke alle virkemidler du har for å sikre deg en LIS1-stilling. Motspillerne prøver å ta stillingen fra deg, så her må du spille strategisk. Den beste spilleren (eller er dette et spill som baserer seg på flaks?) blir tilslutt tilbudt en LIS1-stilling. Spillet spilles i fem runder, og avsluttes når alle LIS1-stillingene er besatt.

FORBEREDELSER

Hver spiller skriver søknader, oppdaterer CV-en og samler inn relevante attester i forkant av spillets start. Ikke alle foretak er åpne om sine ansettelseskriterier. Her må spillerne derfor i forberedelsene gjette seg frem til hva foretakene ser etter.

SPILLETS GANG

Spillet begynner med at hver søker legger inn søknader i søknadsportalen før tidsfristen er gått ut. I snitt er det vanlig at spillerne sender 17 søknader hver. Etter at søknadene er sendt, er det foretakene som har kontrollen.

Herfra er veien uklar. Noen foretak legger til et ekstra spenningsmoment med å ikke gi noe informasjon om hvordan ansettelsesprosessene foregår. I de tidligere versjonene kunne foretakene gjennomføre uanmeldte telefonintervjuer fredag klokken 22 eller bare ansette barna til overlegen, men dette skal være rettet opp i nå.

Spillere som har jobbet mye (på bekostning av studiene?) kan flytte to steg frem. Spillere med utdanningen sin fra Norge kan flytte ett steg frem. Mannlige spillere kan også flytte ett steg frem. Dersom en spiller får tilbud om ansettelse før den egentlige fristen (mot spillereglene), kan spilleren gå rett til mål.

Spillereglene er tydelige på at det er de best kvalifiserte spillerne som skal ansettes. Det er ikke tillatt å spørre om blant annet familieplanlegging, seksuell orientering, politisk tilhørighet eller andre helseopplysninger. Mange foretak har fulgt spillereglene i de tidligere spillversjonene, og det blir spennende å se om alle foretak vil følge reglene i vol. 2018.

SPILLETS VINNERE OG TAPERE

Spillets vinnere er spesialister med utenlandsk statsborgerskap som står for 43 % av spesialistgodkjenningene i Norge, fordi Norge ikke har nok LIS1-stillinger og derfor ikke utdanner nok egne spesialister.

Spillets tapere er befolkningen og brukerne av helsetjenestene som har politikere som ikke tar innover seg at Norge har et økende legespesialistbehov.

Spillerne som ikke fikk tilbud om en LIS1-stilling kan rykke tilbake til start.

Med dette ønsker jeg alle spillere lykke til med LIS1-spillet vol. 2018, og oppfordrer til fair play fra både spillerne og foretakene!

Inger Heimdal

leder, Norsk medisinstudentforening

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. "Vi velger de med norske navn og egnede, dvs. ikke-brune"

  2. Kalkulerte litt på det ut ifra tall ifra LIS-1-rapporten 2018 Menn: 40 prosent av mannlig søkermasse ansettes Kvinner: 40 prosent av kvinnelig søkermasse ansettes Totalt så er 40 prosent av nye ansatte menn, mens 60 er kvinner. Så da har mannlig kjønn ingenting å si for ansettelsesprosessen, ut i fra disse tallene. Så det er ingen så må rykke verken fram eller tilbake.

  3. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/12/11/-halvparten-av-lis-legene-ved-ous-kan-sta-uten-jobb-og-fullfort-spesialistutdanning/ Det ser jammen ut som flaskehalsen er på et høyere nivå. Det er nok LIS1-stillinger i Norge, det er nesten nok LIS2-stillinger og det er snart nok norske spesialister. Problemet er for mange medisinstudenter.