Blogg > Redaktørens blogg

Ledelsen ved St. Olav vil at sykepleierne skal bruke mindre tid på rapportering seg i mellom. Når sykepleierne sier at det truer pasientsikkerheten, må vi høre på dem!

For å bedre ressursutnyttelsen har ledelsen ved St. Olavs hospital bestemt å kutte sykepleiernes rapport med 15 minutter hver dag. Kvarterene skal tas igjen som 7-8 ekstra arbeidsdager hvert år – for samme lønn. Dette er ikke for å spare penger, sier direktør Nils Kvernmo. Adresseavisen følger opp på lederplass med å fortelle at effektiviseringstiltak i helsevesenet alltid skaper bråk, og at sykepleierne også må ta sin del.

Kjære sykepleiere: Vi legene som går vakt på sykehuset er helt avhengig av at dere har god informasjonsflyt. Det er dere sykepleiere som er kontinuitetsbærerne gjennom sykehusdøgnet. Vi legene har det overordnede medisinske ansvaret og går fra sengepost til sengepost til akuttmottak og operasjon. Hvis dere sier at pasientsikkerheten trues, er det alvorlig. Det må vi legene høre på, og det må ledelsen høre på. Bare dere vet når nok er nok.

I denne vloggen snakker jeg om konsekvensene av dårligere tid til rapport. For oss som et leger på vakt – og for pasientene våre!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Tusen takk, Trude. Godt at vi har leger som forstår hvor viktig det er med god kommunikasjon mellom leger og sykepleiere og fra sykepleier til sykepleier for å ivareta best mulig behandling, pleie og pasientsikkerhet.

  2. Ved 8 sykehusinnleggelser og ditto kirurgiske inngrep har jeg erfart at legene er ikketilstedeværende etter et inngrep. Som pasient får jeg ikke informasjon fra legene og knapt legevisitt som det het før i tida. Sykepleiere har heller ikke kunnet gi meg informasjon, så ansatte ved St. Olavs har tydeligvis et stort kommunikasjonsproblem. Fra mine opplevelser er det legene som er problemet. Sykepleierne gjør en kjempejobb. Selv er jeg sendt hjem uten å ha hatt kontakt med legen som opererte meg. Dette er uakseptabelt i mine øyne. Epikrisene som legene skriver er også mangelfulle og overfladiske. Jeg vil legge til at leger ved St. Olavs er dyktige, mens sykepleierene ikke ikke bare er dyktige, men fantastisk hjelpsomme. Det er, etter min mening, legene som har et STORT forbedringspotensiale med tanke på kommunikasjon med oss som pasienter. Jeg er 64 år og er en som har hatt 8 kirurgiske inngrep de siste 8 årene, så litt erfaring har jeg med St. Olavs Hospital og personalet der. Mvh Arve Helland.