Nyheter > Aktuelt

Glenn Bjermeland og Stein Runar Østigaard er godt i gang med å fornye Legeforeningens nettsider. Foto: Hanne Valeur

Er du blant dem som har frustrert deg over at det er vanskelig å finne frem på Legeforeningens nettsider? Og har du irritert deg over at sidene ikke er spesielt behagelige å bruke på smarttelefonen? Nå tas det grep! Foreningen er i gang med å innføre nye, moderne løsninger på legeforeningen.no.

– Nett utvikler seg hele tiden, så det er naturlig at vi nå trenger å oppdatere, sier Stein Runar Østigaard. Han er seksjonssjef for nettjenester og dokumentasjon i Legeforeningens sekretariat og tar gjerne en prat om utviklingsarbeidet som nå foregår rundt nye nettsider.


– Vi har sett, og også fått tilbakemelding om, at det er en del ting som trengs å gjøres for at løsningen skal være mer tilgjengelig for brukerne – både medlemmer, men også tillitsvalgte. Så nå må vi gå grundig til verks og se på hele grunnstrukturen og presentasjonen, forteller Stein Runar.


Det er fire år siden sist foreningens nettsider ble endret, og mange mener tiden er godt moden for å modernisere dagens løsning. På Ylfs årsmøte tidligere i år ble nettsidene beskrevet som «en dinosaur fra nitti-tallet» av en foredragsholder fra kommunikasjonsbransjen. Slike karakteristikker begrunnes for eksempel med at man ikke har løsninger som «responsiv design», som gjør at sidene automatisk tilpasser seg skjermstørrelsen og dermed gir gode brukeropplevelser både på datamaskin, nettbrett og telefon. Men nå skal det altså bli andre boller!

Bedre søkefunksjon og enklere navigasjon

– Gjennom tilbakemeldinger vet vi at det særlig er gjenfinnbarhet og søk som trenger forbedring. Så gjenfinning både gjennom navigasjon og søk vil stå sentralt i den nye løsningen, sier Stein Runar.


Nettsidene til Legeforeningen har en komplisert struktur med over 90 ulike foreningsledd som har egne behov for funksjonalitet og innholdspresentasjon. Løsningen er også teknisk komplisert fordi den skal snakke med andre programmer, som for eksempel medlemsregisteret.


– Legeforeningen.no har veldig mange ulike nettredaktører, og løsningen har ikke gitt dem nok fleksibilitet i tilpasse til foreningsleddenes behov. Nå lager vi i stedet et rammeverk hvor foreningene kan  velge de funksjonene de trenger. I tillegg ser vi på hvordan vi kan gjøre det enklere å logge seg inn. Fordi vi er en fagforening, har vi nokså strenge regler rent sikkerhetsmessig. Det at man er medlem i en fagforening regnes som veldig personsensitivt. Men vi ser på løsninger for å gjøre innloggingen mer brukervennlig."Kort oppsummert har vi nå laget en løsning som er mye mer brukerorientert og mindre organisasjonsorientert. "

- Stein Runar Østigaard - 

Vil det gi noen fordeler å være innlogget når man bruker nettsidene?


– Dersom man er innlogget, vil vi kunne spesialtilpasse hvilket innhold som prioriteres for deg ut i fra hvilke underforeninger du er medlem i, hva du spesialiserer deg innen etc. Gjennom innlogging er vi også opptatt av at de tillitsvalgte skal finne gode løsninger for sitt arbeid hos oss – for eksempel som meldingsfunksjonen som gir dem mulighet til å sende meldinger direkte til sine medlemmer.
 
Hvordan jobber dere med utviklingsarbeidet?


– Involveringsgraden i denne prosessen har vært veldig høy. Vi har snakket med ulike representanter fra organisasjonen; nettredaktører, medlemmer og ikke minst dem som jobber her på Legenes hus. Det er jo mange her i førstelinjetjenesten som vet mye om hva medlemmene etterspør. Hva slags henvendelser kommer, hva er det folk er opptatt av? sier Stein Runar.


– Kort oppsummert har vi nå laget en løsning som er mye mer brukerorientert og mindre organisasjonsorientert. Innholdet i dag er veldig basert på hvordan foreningen er organisert. Nå prøver vi å lage en løsning som er mer fokusert på hvilke behov brukeren har når de kommer inn på siden.

Fortsatt mye som gjenstår

Hvor langt er dere kommet i prosessen?


– Vi er ferdig med fasen vi kaller «innsikt og konsept». Konseptet testet vi også ut på landsstyremøtet, og fikk veldig positive tilbakemeldinger fra deltakerne som ble presentert for de tidlige skissene til den nye løsningen. Nå er det overordnede konseptet etablert, og vi skal begynne å konkretisere. Nå begynner vi å planlegge og kartlegge hvilket innhold som må være med: Kurskatalog, innmeldingsfunksjon, profilsider, nyhetssider, foreningssider osv. – vi skal lage listen over hva som skal utvikles. Så nå starter jo virkelig jobben! sier Stein Runar fornøyd.


Når er dere i mål?


– Planen er 1. desember. Men det er klart at her er det veldig mange ukjente faktorer av mer teknisk karakter, og vi skal jo også flytte 40 000 sider og få det til henge i hop. I tillegg er det over 300 personer med redaktørtilgang som skal ha opplæring, så jeg vil ikke i dag si helt bastant at vi er klare til å lansere før jul. Men det er hvert fall det vi jobber mot, forsikrer Stein Runar.


­– Nå har vi fått forankret konseptet, og etter hvert som vi begynner å utvikle, vil vi teste løsningene på brukerne. Da trenger vi et brukerpanel som kan teste de ulike konkrete løsningene vi utvikler. Så om noen av yngreleger-leserne er interessert i å være med å teste underveis, ser vi bare positivt på det!


Send mail til webmaster@legeforeningen.no om du har lyst til å være med å teste løsningen!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. To ting ang sikkerhet på sidene deres: 1) Slutt å lagre passord i klartekst! Det er helt absurd at man kan få tilsendt passordet sitt fullt leselig på en sms. Tenk på alle de medlemmene som helt sikkert bedriver resirkulering av passord (inkl Dips?). Passord burde heller vært lagret som en kryptografisk hashverdi jmf bcrypt. 2) Støtte for 2-faktor autentisering.