Nyheter > Aktuelt

6. mai gikk Ylf i forhandlinger med Spekter om A2-delen av tariffavtalen. Som ventet ble de tilbudt frontfaget, noe som betyr en samlet lønnsvekst på 3,2 % og mest økning til LIS1-leger og legespesialister.

Tidligere i vår ble Spekter og Akademikerne enige om A1-delen av tariffavtalen. 6. mai startet forhandlingene om A2 mellom Legeforeningen og Spekter.

Sist oppgjør var et hovedoppgjør og både lønn og andre bestemmelser i tariffavtalen, som for eksempel arbeidstid, ble forhandlet. Da valgte Ylf å forhandle lokalt, det vil si forhandlinger mellom Legeforeningen og det lokale helseforetaket. Ved lokale forhandlinger, vil man få nasjonale forskjeller i resultatene.

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør, og det forhandles i utgangspunktet bare om lønn. Ylf og Of (Overlegeforeningen) valgte denne gangen å forhandle sentralt. Ved sentrale forhandlinger forhandles det mellom Legeforeningen og Spekter, og resultatet av forhandlingene blir likt for samtlige leger innenfor samme lønnskategori i hele landet.

Ved tidligere sentrale forhandlinger har man endt omtrent på frontfaget, det vil si den fastsatte lønnsveksten i de konkurranseutsatte fagene. Tidligere i vår kom LO, YS og NHO til en enighet om at årets «frontfag» er på 3,2 %, og som ventet fikk både Ylf og Of tilbud om dette.

- Ikke uventet endte vi på frontfaget. Men det er to viktige momenter å merke seg ved avtalen. Punkt en – vi fikk gjennomslag for å prioritere LIS1 (3,47%) og legespesialisten (3,71%) lønnsmessig. Og punkt to - Spekter og Legeforeningen ble enige om å arbeide med analyser av lønnsdata og med beregningsmodeller frem mot neste oppgjør. I flere år har Ylf av ulike årsaker endt opp dårligere lønnsmessig enn man har avtalt og med dette arbeidet håper vi å legge til rette for mer forutsigbare lønnsoppgjør i fremtiden, sier Ylf-leder Christer Mjåset etter forhandlingene.

Påtroppende leder, Kristin Utne, var også med på forhandlingene. Hun er fornøyd, men mener vi fortsatt må jobbe med å hente inn LIS-gruppen lønnsmessig i forhold til andre yrkesgrupper i sykehus:

- Legene har over flere år kommet dårligere ut enn andre yrkesgrupper i sykehus. Hos LIS-gruppen har vi i tillegg til oppgjør under frontfagsprosenten, fått ytterligere reduksjon i lønnsmassen grunnet kutt i utvidet arbeidstid, som ikke kunne forutsees i fjorårets forhandlinger. Dette gjør at vi som gruppe over tid har kommet ut dårligere enn avtalt. Nettopp derfor er arbeidsgruppen om lønnsmodeller særdeles viktig.

Dermed vil den samlede lønnsveksten for alle leger i spesialisering være på 3,2 %, mens fordelingen vil være noe ulik mellom kategoriene. Tilleggene for hver kategori blir dermed som følger:

  • Medisinstudenter med lisens kr 14 000
  • Turnusleger/LIS 1 kr 17 800
  • Leger i spesialisering kat. A kr 17 800
  • Leger i spesialisering kat. B kr 18 500
  • Leger i spesialisering kat. C kr 24 500
  • Leger i spesialisering kat. D kr 26 500
  • Legespesialist kr 27 000
  • Overleger kr 30 200

Lønnstillegget blir etterbetalt til høsten med virkningstidspunkt fra 1.1.2019.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Bra jobba! Men vi MÅ forhandle tilbake helligdagstillegg!!