Nyheter > Aktuelt

Imens pandemien herjer ute i verden, i Norges land og på sykehuset du jobber, er du kanskje som meg opptatt med trilleturer, grøt og lek. Du er i foreldrepermisjon og lurer på hva nå? Ryktene går om at det er alle mann til pumpene, og folk som ikke har vært i hvitt på årevis melder seg til tjeneste. Blir vi også kalt inn?

Oppdatert 21.04.20

Koronapandemien har satt helsevesenet i beredskap, og det har vært et stort behov for arbeidskraft i sykehusene i forbindelse med pandemien.

Den 6. mars i år vedtok Kongen i statsråd at fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven § 4-1 trådde i kraft. At helseberedskapslovens fullmakt til beordring etter lovens § 4-1 er kommet til anvendelse, gir imidlertid ikke arbeidsgiver rett til å disponere over personell i foreldrepermisjon.

Arbeidsgiver har derfor ikke ha adgang til å beordre leger som er i foreldrepermisjon, eller andre lovpålagte permisjoner, tilbake på jobb uten at det er vedtatt et særskilt vedtak med hjemmel i helseberedskapsloven. Skulle et slikt vedtak tre i kraft, legger Ylf til grunn at det uansett må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle ettersom beordring av personer i foreldrepermisjon er svært inngripende for den enkelte. Det bør også legges til grunn en streng nødvendighetsbetraktning og saklighetsvurdering. Beordringer bør drøftes både med tillitsvalgte og den enkelte arbeidstaker i forkant.

Legeforeningens syn er at arbeidstaker ikke tjenestegjør i virksomheten dersom vedkommende er i lovfestet permisjon. Arbeidsgiver må eventuelt inngå en avtale med den enkelte om å utsette permisjonen. Arbeidstaker kan selv bestemme om en slik avtale skal inngås eller ikke. Arbeidsgiver har med andre ord ikke fullmakt til å beordre (tilbakekalle) leger fra foreldrepermisjon i forbindelse med pandemien.

Andre tilfeller der du ikke kan beordres

Du kan ikke beordres om du alene har omsorg for barn under 16 år eller funksjonshemmede. Beordring etter helseberedskapsloven kan ikke gis til gravide eller til personer under 18 eller over 65 år. Om begge foreldrene er leger og har omsorg for barn under 16 eller funksjonshemmede, kan bare én av dem beordres på jobb.

Hva skjer med permisjonstiden om du jobber?

Folketrygdloven regulerer foreldrepermisjon og § 14-11 åpner for at permisjonen kan utsettes om du arbeider på heltid. Utgangspunktet er at man må søke om dette på forhånd, men NAV har åpnet for at helsepersonell som beordres på jobb som følge av korona-utbruddet, kan få innvilget utsettelse tilbake i tid. Du må søke om utsettelse og gi NAV en begrunnelse og kort forklaring av situasjonen. Du bør få en skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver om at du beordres som du kan legge ved søknaden. Les mer om dette på NAV sine sider.

Hva med ammefri?

I tariffavtalen A1 går det tydelig frem at du har rett på to timers daglig ammefri inntil barnet er to år om du jobber 7,5 timers arbeidsdag.

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Legeforeningens sider ligger en samling med aktuelle spørsmål for leger som påvirkes av korona-utbruddet

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Hei Linn, Det er det samme lovverket som gjelder for leger og sykepleiere. Ylf og Legeforeningen er ikke uenig med NSF, og vi har oppdatert artikkelen på yngreleger.no for å tydeliggjøre dette. Vennlig hilsen Yngreleger

  2. NSF har kommet til en annen konklusjon. https://www.nsf.no/vis-artikkel/4955601/10505/Beordring-paa-jobb-under-foreldrepermisjon?fbclid=IwAR27nk6beYb7MouW6rggMEoGDxTZjZ6qk1hsutcY_OOTufzZdtasnyjkI7g Er det ulik tolkning av samme lover eller har legers foreldrepermisjon svakere vern?