Nyheter > Debatt og perspektiver

Tidligere skisse for nytt storsykehus på Gaustad. Illustrasjon: Oslo universitetssykehus / Nordic - Office of Arcitecture

Fredag 24. juni godkjente helseminister Høie og finansminister Jensen styret i Helse Sørøst (HSØ) sitt vedtak om at Oslo universitetssykehus (OUS) skal bestå av tre sykehus i fremtiden. Planene er, ikke uventet, en mastodont av et storsykehus på Gaustad (der Rikshospitalet ligger nå), et lokalsykehus på Aker og fortsatt kreftsykehus på Radiumhospitalet. Det er vanskelig å se hvordan dette skal løse utfordringene pasienter og ansatte på OUS opplever i dag.

Så er det endelig. Etter over åtte års visjoner fra OUS-ledelsen har HSØ vedtatt at gigantsykehuset "Campus Gaustad" skal få se dagens lys. Riktignok noe nedskalert. Lokk over Ring 3 ble for dyrt og for vanskelig å selge inn politisk. Vedtaket var enstemmig, men Akademikernes representant var riktignok ikke tilstede - da hadde det kanskje vært én stemme i mot. Statsråden har, som forventet, ikke gått i mot HSØ-vedtaket.

I alle disse årene har det blitt påpekt at Oslos lokalsykehusfunksjoner er ivaretatt for dårlig. Tidligere i vinter lot ledelsen det derfor lekke ut at de planla å gjenåpne Aker sykehus som lokalsykehus. Lite visste jublende entusiaster og lokalpolitikere da at OUS-ledelsen og HSØ ikke fortalte alle realitetene. Byggestart for dette sårt trengte lokalsykehuset er nemlig ikke planlagt før tidligst 2026. Før den tid skal HSØs investeringsmidler pøses inn i nybygg på Gaustad, skal man tro planene OUS har lagt frem. Og ikke nok med det: Det planlegges å starte med traumesenter og avansert kreft - rett og slett flytte ut av de nyeste byggene på Ullevål først.

Løser ingenting for pasienter og ansatte

Det planlegges bygging i tre etapper, hvor første etappe skal foregå i tidsrommet 2016-2025. Flytting av funksjoner fra Ullevål til Gaustad skal foregå i denne etappen. Videre innflytting strekker seg ut i neste etappe mellom 2022-2029. Mens først tredje etappe, 2026-2033, er viet til lokalsykehus på Aker med somatikk og psykisk helse. Dette er mer detaljert skissert i en kronikk av Christian Grimsgaard i Dagens Medisin. 

Hovedproblemet er at dette ikke løser ett eneste problem de nærmeste 10 årene. Halvparten av bygningsmassene ved Ullevål er i faretruende dårlig stand, og det er ikke bygningene der traume- og kreftpasientene holder til. Men neida, pasienter og ansatte som får taklamper og murstøv i hodet - lokalsykehuspasientene - skal ikke flytte med det første. 

Jeg vet heller ikke om HSØ-styret har vært på sengepostene på Rikshospitalet i det siste og sjekket: Hvor skal de nye pasientene ligge? Multitraumepasientene som skal tas i mot fra store deler av Sør- og Østlandet må få medisinsk forsvarlig behandling og en riktig somatisk sengpost å ligge på. Sist jeg var på jobb, drev verken nevrokirurgisk-, ortopedisk- eller gastrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet med øyeblikkelig hjelp, og det var heller ingen plass til multitraumepasientene ved operasjonsavdelingene eller intensivavdelingen. Sistnevnte som for øvrig er sprengt hver sommer, og som for få år siden måtte låne plass på et sengelager!

Ytterligere konkurranse om plassen kommer fra pasienter som skal gjennomgå avansert kreftkirurgi, pasienter som skal flyttes fra det relativt nye Kreftbygget på Ullevål. For å sikre plass til alt dette i et nytt stort bygg på Gaustad, må man rive pasienthotellet og store deler av preklinikken og legge om den ene adkomsten med bil som eksisterer per i dag, og samtidig ivareta dagens pasienttilbud ved sykehus. Samtidig skal Ullevål forfalle ytterligere, med stadig redusert tilbud til den økende befolkningen som sokner dit.

Pengesluk

De siste årene har OUS brukt enorme pengesummer og personellressurser på arbeidet med Hovestadprosessen og ny sykehusplan. Man lar seg sjokkere over hvordan politikere kan sitte og se på at det overhodet ikke er tatt hensyn til pasienter og ansatte de nærmeste 10 årene. Hva slags spill driver ledelsen med og hvem tror de at de lurer? Nå når Radiumhospitalets venner og investorer er tilfredsstilt og Groruddalen har fått lovnad om sitt lokalsykehus (om enn langt inn i den usikr fremtiden), ser det ut til at OUS-ledelsen flyter videre og kan tappe helsebudsjettet i all overskuelig fremtid, bare for å slippe å tape ansikt.

Det vil ikke være mange helsekronene igjen til andre lokale regioner som Vestre Viken og Innlandet. 

Ingen rot i virkeligheten

Legeforeningen har vært kritisk til de visjonære, men akk så lite realistiske planene hele veien. Man har stilt tydelige spørsmål ved de manglende planer og tiltak i et kortsiktig perspektiv. Det ligger heller ingen planer for organisasjons- og ledelsesstruktur i tiltakspakken. Man kan derfor frykte at de nye planene bare følger i fotsporene til fiasoken fra OUS-fusjonen i 2008. Hvilke ansatte skal flyttes hvor? Hvilke avdelinger skal splittes, og på hvilken måte? 

OUS-styret og HSØ sin plan dreier seg stort sett om bygningsmasse og overordnede visjoner. Dette har liten til ingen rot i virkeligheten for oss som jobber her nå. Vi kan bare håpe at pasienter og ansatte står sammen og overbeviser politikerne, selv om historien tilsier at pessimisme er mer realistisk.  

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Guro Haugen Fossum har gitt en svært nøyaktig og saklig fremstilling av en svært kostnad- og ressurskrevende prosess, hvor et velfungerende sykehus ble nedlagt i et politisk prestisjespill uten sidestykke! Skattebetaleres penger har blitt pumpet inn i et mislykket forsøk på å dekke over en gedigen fiasko. Fagmiljøer har blitt rasert, og nå vil man legge ned et svært velfungerende trauma- og akuttilbud på Ullevål! Et fagmiljø som var det eneste som fungerte prikkfritt under Utøyakatastrofen, et fagmiljø som gjennom møysommelig arbeid gjennom mange år har etablert en logistikk og kompetanse uten sidestykke i Norge. Det er nettopp investert i nye lokaler, og nå skal man altså atter rasere et fagmiljø. Hvorfor? Er det en slags cerebral atopi som gir en nevral indre kløe! Aker hadde en fødeavdeling med et fagmiljø som ble rasert, og i tillegg hadde de svært gode akuttfunksjoner som lokalsykehus. Prestisjeprosjektet på Gaustad har ikke bare gitt mange Osloborgere et mye dårligere sykehustilbud, men kostet millioner i utredninger! I tillegg til dette driver man nå og sparer Ullevål sykehus til fant. Underskuddet hittil i år er over 100 millioner! Utnyttelsen av helsearbeiderne ved sykehuset er kynisk, hvor ledelsen ikke utlyser stillinger. Bemanningen skjæres til benet, og allerede utslitte sykepleiere og leger pålegges stadig flere arbeidsoppgaver. Avtalen om å innføre faste stillinger for leger er trenert, og dermed kan man fortsatt svinge pisken mot legene: "Greier du ikke arbeidsoppgavene innenfor betalt arbeidstid, er det fordi du ikke er effektiv nok! Hold kjeft og jobb.....Gratis overtid (over 800 årsverk utføres gratis av leger i Norge). Holder du ikke kjeft, passer du ikke inn, forsvinn! "Fagmiljøene har vært helt klare hele veien fra nedleggelsen av Aker til den siste megalomane avsporingsmanøveren som nå er fremlagt! Men hvem bryr seg om det så lenge skattebetalernes penger kan dekke over politiske fadeser og dårlig ledelse! Hvor er Riksrevisjonen?