Nyheter > Fra foreningen

Ingen er tjent med at leger presses til å gå vakter i situasjoner hvor de ikke fullt ut har forutsetninger for å utføre krevende vaktarbeid. Automatisk vaktfritak for høygravide leger må sikres i avtaleverket. Del gjerne denne videoen på sosiale medier, og få flere til å forstå at dette er et steg tilbake for vernet av gravide i norsk arbeidsliv.

I fjor høst tapte Legeforeningen en sak i arbeidsretten som har fått store konsekvenser for gravide leger. Arbeidsretten ga Spekter medhold i forståelsen av hvordan tariffavtalen skal tolkes på punktet som gjelder vaktfritak for gravide. Denne forståelsen innebærer at leger i siste trimester ikke lenger har en automatisk rett til å få fritak fra vaktarbeid, kun en rett til å få redusert vaktlengden til 9 timer.

Hva handler dette om?

Vaktarbeid for sykehusleger vil si at du er ansvarlig for alle eksterne og interne henvendelser til avdelingen du jobber på. Du må vurdere pasienter som kommer inn til akuttmottaket. Du er ansvarlig på kveld og natt, og den første som må løpe til om akutte situasjoner oppstår. Tempoet i mange akuttmottak gir også lite tid til matpauser og hvile. Å gå i vakt innebærer ikke sjelden å jobbe inntil 19 timer i strekk og å ikke sove på 24 timer. Legers arbeidssituasjon skiller seg fra andre i helsevesenet. Vaktgående lege står ofte som eneste lege alene i situasjonen, og kan ikke selv bestemme når de skal hvile eller spise mens de er på vakt.

Frem til januar 2016 fikk gravide leger automatisk vaktfritak de siste tre månedene av graviditeten. Høygravide leger hadde etter eget ønske og vurdering rett til å bli tatt ut av vaktturnusen. Denne rettigheten fungerte godt og ble praktisert på alle landets sykehus. Det var en kollektiv forståelse av at hektisk vaktarbeid ikke var forenelig med å snart skulle føde. Vaktfritaket hindret sykemeldinger, og ga en trygghet for både gravide arbeidstakere og deres ledere. Dette er nå fjernet.

Hva har skjedd til nå?

Etter tapet i Arbeidsretten ble det gitt lovnader fra arbeidsgiver om individuell tilrettelegging og maksimalt 9 timers vakter for de høygravide, med intensjon om at det skulle gi samme resultat som vaktfritak.

Dette er dessverre ikke den realiteten vi i Legeforeningen ser. Mange av de yngre gravide legene er fremdeles midlertidig ansatt og synes det er vanskelig å be om tilrettelegging, særlig hvis det vil medføre økte økonomiske utgifter for avdelingen.

Resultatet kan bli at flere leger i siste trimester sykmeldes, på tross av at de er friske gravide. Dette er enklere for avdelingene, som kan sende regningen til folketrygden og slippe tilretteleggingsarbeid.

I sykmeldingsperioden vil den gravide også tape tellende tjeneste for spesialiseringen, og i noen tilfeller lønn. Dette er ufordelaktig i konkurransen med mannlige kollegaer og et steg tilbake for likestillingen.

Vern om gravide har en sterk posisjon i norsk arbeidsliv, og Norge bør være et land der du kan jobbe som lege og samtidig stifte familie!

Hva skjer videre?

Flere sykehusavdelinger opprettholder heldigvis tilbudet om automatisk vaktfritak, men dette er ingen garanti for hvordan det blir i fremtiden. Vaktfritaket må være nedfelt i tariffavtalen for å unngå tvetydighet. Inntil vi har fått sikret de gravide i avtaleverket, må vi støtte opp om gravide som synes det er vanskelig å melde fra om behov for vaktfritak i frykt for å miste vikariatet, eller som må sykmeldes unødvendig.

Det viktigste du kan gjøre er å spre budskapet vårt! Vi må få arbeidsgiverorganisasjonen Spekter til å forstå at dette er en viktig sak for norske leger. Ingen er tjent med at gravide leger presses til å gå vakter i situasjoner hvor de ikke fullt ut har forutsetninger for å utføre krevende vaktarbeid. Del gjerne denne videoen på sosiale medier, og få flere til å forstå at dette er et steg tilbake for vernet av gravide i norsk arbeidsliv. 

Relevante lenker

Gravide leger har ikke rett til vaktfritak. Dagens Medisin 17.12.15.

Twitteropprør etter gravidstrid. Dagens medisin 26.01.16.

Et slag mot gravides rettigheter. Clara Bratholm, NRK Ytring, 16.01.16.

Legeforeningen vil sikre gravide leger vaktfritak. yngreleger.no, 25.05.16.


Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Helt enig , er selv 4 barns mor ..uten det presset så fult forståelig , og nødvendig med vaktfritak