Nyheter > Aktuelt

Foto: iStock.com/4x6

Legeforeningens landsstyre vedtok enstemmig en resolusjon om å sikre gravide leger rett til vaktfritak i siste trimester.

Yngre legers forening har det siste halve året engasjert seg sterkt i den forverrede situasjonen for gravide sykehusleger. Det som tidligere har vært praktisert som en automatisk rett til vaktfritak i siste trimester, er byttet ut med at den gravide selv må be om individuell tilrettelegging, noe Ylf mener øker terskelen for å be om vaktfritak og svekker de gravides vern og likestillingen. Endringen kommer som følge av et tap i arbeidsretten om hvordan ordlyden i A2 rundt dette temaet skulle forstås.

Støtte fra hele Legeforeningen

På Ylfs årsmøte i april samlet Ylf seg om en felles resolusjon om temaet. På årets landsstyremøtet har Ylf valgt å løfte tematikken opp til hovedforeningen. Ylf fremmet et forslag til resolusjon, og fikk bred støtte fra de andre delegatene.

Den vedtatte resolusjonen lyder slik:

Gravide leger må gis rett til vaktfritak i siste trimester

Vaktgående leger i spesialisthelsetjenesten har stort ansvar og arbeider ofte alene. Arbeidsbelastningen er ofte høy på vakt, og dette er lite forenlig med å være i vaktarbeid på slutten av svangerskapet.
 
Det har vært en langvarig praksis i sykehus for automatisk vaktfritak for gravide leger i siste trimester. Mange gravide tilbys ikke lenger dette. Samtidig vegrer flere gravide seg for å be om vaktfritak av frykt for eget arbeidsforhold. Utviklingen får konsekvenser for rettighetene til å beholde full lønn og tellende tid for spesialisering. Dette svekker likestillingen og kan medføre at flere leger blir sykemeldt i siste del av svangerskapet.
 
Legeforeningen vil arbeide for at gravide leger sikres automatisk vaktfritak i siste trimester, og uten å miste rettigheter eller lønnselementer som følge av graviditeten. 

Viktig signal

Ylf-styremedlem Clara Bratholm fremmet forslaget til resolusjon på vegne av Ylf. Hun er svært fornøyd med det enstemmige vedtaket:

 Dette betyr at hele Legeforeningen stiller seg bakk sykehuslegene, og erkjenner at det er et behov for vaktfritak for gravide i siste trimester, sier Clara.

Det er et viktig signal at legene står samlet om dette!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer