Nyheter > Aktuelt

Foto: Hanne Valeur

Ylfs landsråd vedtok enstemmig en resolusjon som konkluderer med at gravide leger i siste trimester må sikres automatisk vaktfritak.

– Dette er en viktig sak fordi kvinnelige leger skal føle seg trygge på at man kan jobbe på sykehus, bli gravid, og ikke utsette seg selv og barnet for risiko underveis. Vaktfritak var en praksis vi hadde og som fungerte godt på alle sykehus i Norge. Det er ingen grunn til å tro at behovet blir noe mindre etter tapet i Arbeidsretten. Vi har også fått høre om mange eksempler den siste tiden på at tilrettelegging for gravide i siste trimester er vanskelig og skaper usikkerhet ute på arbeidsplassene, sier Ylf-styremedlem Clara Bratholm. 


– Resolusjonen viser at Landsrådet stiller seg enstemmig bak det at gravide leger skal ha rett til automatisk vaktfritak, og at dette er noe vi skal jobbe videre for! 

Resolusjonen kan du lese her: 

Gravide leger må ha vaktfritak i siste trimester


Det har vært langvarig praksis for automatisk vaktfritak for gravide leger i de siste tre månedene av svangerskapet.

Legers vaktordninger kan ikke sammenlignes med andre helsearbeideres ordninger. Leger har større ansvar. Det er færre å spille på, og i vaktsituasjonen står legen ofte alene. Legers vaktordninger har økt betydelig i intensitet de siste årene. I denne situasjonen har arbeidsgiverforeningen Spekter initiert endringer med den følge at gravide leger i siste trimester fratas det som har vært praktisert som en automatisk rettighet. En vurdering i hvert enkelt tilfelle vil være en klar forverring, fordi gravide leger er en utsatt gruppe, ikke minst fordi mange fortsatt har midlertidige stillinger.

Det foreligger en over 15 år lang praksis i helseforetakene med diskriminering av gravide leger. Dessverre har arbeidsgiversiden den siste tiden ytterligere endret praksis til det verre. Dette er et klart tilbakeslag for likestillingen. Ylf frykter for konsekvensen av en forverret situasjon for gravide leger. Vi har allerede sett svært alvorlige følger av dette.

Det er uakseptabelt at gravide leger i siste trimester må gå i vaktordninger i sykehusene. Disse legene må sikres automatisk vaktfritak, og samtidig beholde gjeldende lønnsvilkår og utdanningsrettigheter.


Styret fikk mandat av årsmøtet til å skrive om resolusjonen og denne resolusjonsteksten er oppdatert 2. mai 2016.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer