Nyheter > Aktuelt

Den fem uker lange sykehusstreiken ble avsluttet i kveld da arbeidsminister Anniken Hauglie grep inn med tvungen lønnsnemnd.

Partene ble innkalt til arbeidsministerens kontor i kveld kl 18.30. Kort tid senere kunne arbeidsministeren fortelle pressen at hun på bakgrunn av en rapport fra Helsetilsynet hun mottok i ettermiddag, var nødt til å avslutte streiken med tvungen lønnsnemnd. Statsråden sier det er flere grunner til at denne streiken har endt med tvungen lønnsnemnd.

– Vi har fulgt konflikten nøye over tid, og i dag fikk vi en rapport fra Helsetilsynet hvor de vurderer at det nå er fare for liv og helse, at det er så mange utsatte behandlinger, konsultasjoner og undersøkelser at situasjonen er alvorlig. Situasjonen kommer til å være alvorlig også etter endt konflikt fordi det er så mange behandlinger og konsultasjoner som er utsatt. Når det er fare for liv og helse, har ikke jeg noe annet valg enn å invitere partene til et møte for å spørre om det er forhandlingsvilje. Det var det ikke, og når det da er fare for liv og helse, har ikke jeg noe annet valg enn å avblåse konflikten, sier Hauglie til NRK Dagsrevyen i kveld.

Gjennom dagen har det vær mye frem og tilbake med dispensasjoner og beordringer for å dekke ubesatte vakter, særlig ved Nordlandssykehuset i Bodø. På spørsmål om streiken avbrytes pga situasjonen Bodø, avkrefter arbeidsministeren at avblåsningen skyldes den udekte vakten i Bodø alene, og peker på omfanget av utsatte konsultasjoner og helheten i situasjonen.

Slaget er ikke tapt

At streiken nå er gått til tvungen lønnsnemd, betyr allikevel ikke at slaget er tapt for kollektive planer og medbestemmelse i sykehus, i følge Ylf-leder Christer Mjåset.

– Det betyr snarere at vi er i begynnelsen av en konflikt som kommer til å vare i flere år fremover. Det ønsket vi ikke, men vi ønsket heller ikke å gi etter for en helt ensidig styringsrett for arbeidsgiversiden. Nå kan vi fortsette kampen, og slagordet er fremdeles – vi gir oss aldri!


Det har vært mye frem og tilbake med dispensasjoner i dag – hva er det egentlig som har foregått?

 

– Helsetilsynet sendte allerede på morgenen tirsdag 11. oktober en forespørsel til Akademikerne hvor man ba om en redegjørelse for forsvarlighetsgraden av streiken. Samtidig dukket det opp en vakt som en streikende lege skulle ha tatt på Nordlandssykehuset som det viste seg å være vanskelig å dekke. Derfor møtte man opp på HR-ledelsens kontor med en forhåndsgodkjenning på en eventuell dispensasjon fra ledelsens side. Dispensasjonssøknader har kommet inn både i Bergen og Oslo, og vi forventet da en lignende velvillighet fra ledelsen i Nordlandssykehuset. Etter noen timer kom det en melding om at dispensasjon ikke ville innvilges, men at man ønsket å beordre en ansatt på avdelingen. Akademikerne ga tydelig beskjed om at beordring ville bli ansett som streikebryteri, likevel gikk det ut informasjon om at beordring var blitt foretatt. Så, noen timer senere, kom beskjeden om at beordringen var trukket. Ikke lenge etter ble Akademikernes leder Rune Frøyland innkalt til Arbeidsministerens kontor. Streiken var over.


Hvorfor valgte man å kalle beordringen for streikebryteri?


– Hadde vi ikke satt ned foten for beordring, ville det gitt arbeidsgiver frie tøyler til å omdisponere dem som ikke streiket. Da hadde vi i prinsippet mistet all effekten av en streik. Sånn sett var dette helt nødvendig. Ledelsen ved sykehuset var for øvrig klar over at vi definerte beordring som streikebryteri før de valgte å gå ut med beordringen, forklarer Mjåset

Krevende streik

Mjåset er skuffet, men ikke spesielt overrasket over utfallet streiken fikk i dag.

– Å holde liv i en sykehusstreik er svært krevende. Ingen hadde trodd at vi skulle klare 35 dager. Hvis det ikke hadde strandet med episoden i Bodø, ville det samme skjedd allerede neste dag så lenge arbeidsgiver setter seg på bakbeina. Etter 35 dager er man rett og slett avhengig av dispensasjoner for å holde det gående, forteller Mjåset.

Representanter i forhandlingsutvalget fra Ylf og Overlegeforeningen: Christer Mjåset, Jon Helle, Anja Fog Heen og Christian Grimsgaard.

Mjåset har tidligere uttalt at Spekter uthuler streikeretten ved å nekte å bruke dispensasjonssøknader for å unngå at en streik rammer liv og helse.

– Man kan spørre seg om leger har noen reell streikerett i Norge når arbeidsgiversiden ikke vil søke dispensasjon når det er fare for liv og helse. Jeg mener Spekter bevisst forsøker å innskrenke streikeretten vår med et slikt tiltak. Det er ikke enestående. NHO har holdt på med det samme overfor hotellansatte og vaskeriansatte. Vi kommer til å forfølge dette videre juridisk. Slik kan det ikke være i et demokratisk land som Norge, sier Mjåset.

Veldig mange lurer nå på om legene kan tvinges videre på en tariffavtale med vide unntak fra arbeidsmiljøloven når samtykket så tydelig er falt bort. Hvilke vurderinger gjør dere sentralt av denne problemstillingen? 

– Nå må vi ta dag for dag. I første omgang skal vi inn i en nemnd, og det er ikke sånn at det nødvendigvis kommer til medføre nederlag. Vi kommer til å argumentere for at kollektive, rullerende planer var en forutsetning for unntaket fra Arbeidsmiljøloven, og håper å få medhold for dette. Uansett hvem som vinner frem i nemnda, så står vi sannsynligvis overfor uro de neste par årene i sykehus. Den tapende part i nemnda vil garantert forfølge saken videre enten ved neste oppgjør eller rettslig. Det er beklagelig, men vi kunne ikke åpne opp for individuelle planer, slik Spekter ville. Det ville vært knefall for ensidig styring fra arbeidsgiversiden. Nå har vi fortsatt muligheten til å kjempe for kollektiv forhandlingsrett og medbestemmelse. Og det skal vi!

Om du hadde tenkt deg på streikearrangement i Oslo i morgen, har arrangementet skiftet navn til "Politisk markering" og finner sted på Eidsvoll plass kl 18. Vel møtt!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Kan noen forklare hva som var grunnlaget for unntakene vi har fra arbeidsmiljøloven? Gagner det oss og helsetjenesten fortsatt? Er det hovedsaklig lønnsforhold som gjør at vi ikke vil avvikle unntakene, eller er det reelt bedre for pasientene og det faglige arbeidet å ha unntak?

  2. Takk, Christer, og alle andre i DNLF, YLF og ikke minst sekretariatet, for en formidabel innsats i den lengste sykehusstreiken noensinne! Jeg veit hvor vanskelig dette har vært, takk for at dere står løpet ut!

  3. Useriøst av Spekter og Regjeringen! Dette er totalt uakseptabelt! Her utløses tvungen lønnsnemnd etter 5 ukers streik med ca 600 tatt ut og ikke alle er leger engang. Hvor uforsvarlig er da en vanlig sommerferieavvikling? Det hele er helt parodisk og det er tydelig at man her ikke ønsker at streik skal være noe effektivt våpen i arbeidskamp. Det frister lite å stå på ekstra i fremtiden, og dette får en til å angre på at man har jobbet så mye gratis for denne arbeidsgiveren.

  4. Her bør man kanskje forholde seg til AML framover, lettest for alle tror eg... Og samtidig gå når klokken er slagen hver dag. Slutt på gratis overtid. Så kanskje Spekter kommer tilbake til forhandlingene igjen...