Nyheter > Aktuelt

Ylfs Landsråd har idag vedtatt en resolusjon vedrørende leger uten tilbud om spesialisering i sykehus.

Ved sist ansettelsesrunde fikk kun hver tredje søker tilbud om stilling som LIS1 (tidligere turnustjeneste). LIS1 ansettes etter «kvalifikasjonsprinsippet». Relevant arbeidserfaring er viktig for å komme med i vurderingen for en LIS1-stilling.

LIS1-ansettelser følges tett og med involvering av tillitsvalgte. Det er vanligvis ingen kontroll med ansettelsesprosessene for stillinger i sykehus for leger som enda ikke har fått LIS1-stilling. Det er viktig å presisere at denne debatten ikke dreide seg om stillinger man har med studentlisens, men at dette gjelder ferdig utdannede leger.

Dette dreier seg om stillinger for leger som ikke inngår som en ordinær utdanningsstilling i sykehus og går under benevnelser som «postleger», «innkomstleger» og så videre. Ylf har fått flere rapporter om leger som går i lengre perioder med timelønn der man er helt uten rettigheter hvis arbeidsgiver en dag ikke har behov for den enkeltes arbeidskraft.

Under Ylfs Tariffkonferanse på Farris Bad ble problematiske forhold rundt bruk av leger uten turnus som arbeidskraft i sykehus grundig debattert. Det fremstår åpenbart at dette er et stort problem allerede og at problemet er økende.


På bakgrunn av debatten ble det fattet en resolusjon av Landsrådet som er Ylfs høyeste organ:

Ansettelse av leger uten tilbud om spesialisering i sykehus


Helseforetakenes behov for legearbeidskraft dekkes i økende grad av underordnede leger som ikke er i spesialisering. Dette er stillinger som ikke er lovlige vikariater, ikke bidrar til utdanning av spesialister, og legene mangler ofte strukturert veiledning og supervisjon.

Ylf er bekymret for den økende bruken av underordnede legestillinger som ikke benyttes til spesialisering av leger, og går utenom det etablerte utdanningssystemet.

Yngre legers forening mener:

- Alle underordnede leger i sykehus skal være i spesialisering. All annen praksis må opphøre.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Bra og viktig tema! Løft det opp til politikerne, dette er sosial dumping satt i system.

  2. Helseforetakenes behov for arbeidskraft dekkes i økende grad av underordnede leger som ikke er i spesialisering. Dette dreier seg ofte om ustrukturerte stillinger med mye ansvar og uten tilstrekkelig veiledning. Fagforeningen har helt klart et ansvar i denne saken. Å stenge sykehusdørene for leger uten turnus fremstår imidlertid som en usolidarisk og lite gjennomtenkt løsning. Fjernes arbeidsmulighetene i spesialisthelsetjenesten som er opprettet for nyutdannede leger som venter på LIS1, blir nåløyet enda smalere og mange leger vil følgelig stå utenfor yrkeslivet på ubestemt tid. Helseforetakene må opprette nye, faste stillinger med strukturert veiledning og supervisjon for leger som venter på LIS1. Høyrepolitisk ansettelsespolitikk med midlertidige ansettelser, lave prosentsatser og uten sosiale rettigheter må opphøre, både før og i løpet av spesialisering. Hva gjør Yngre legers forening - min fagforening - for den store andelen leger som står uten fagrelevante arbeidsmuligheter?