Blogg > Ylf-lederens blogg

Vi streiket for kollektivt vern, måtte innom nemnd og Arbeidsretten, men nå har vi endelig fått rullerende arbeidsplaner, vaktfritak for gravide og sikret gjennomstrømning for leger i 4, 5 og 6-års stillinger.

Anja Fog Heen, Bjørn Ove Kvavik og jeg kan endelig legge beina på bordet!

Klokken er 00.36 onsdag 24.01.2018. Jeg sitter på toppen av KPMG-bygget på Majorstuen, og vi har nettopp sikret rullerende planer for norske sykehusleger. Dette har vært en lang prosess. Den startet for to år siden på tariffkonferansen til Ylf i Tromsø der vi vedtok å sette hardt mot hardt mot en arbeidsgiver som ville snikinnføre individuelle planer. Vi gikk til forhandlinger, mekling og så streik. Vi endte i tvungen lønnsnemnd og tapte der, tok saken til Arbeidsretten og skulle til nemnd igjen. Så tok arbeidsgiversiden endelig til fornuft. De ga etter. Rullerende planer er endelig på plass.


Men det stopper ikke der. Vaktfritak for gravide ble tatt fra oss fordi arbeidsgiversiden ikke ville tilrettelegge for gravide leger i sykehus. Spekter vant i Arbeidsretten fordi avtaleteksten ikke var god nok. Vi vant mediekampen som fulgte, selv om Spekter-leder Anne-Kari Bratten lovte at det bare var å ringe henne direkte om noen følte seg dårlig behandlet. Dette har åpenbart ikke vært en vinnersak for hverken Bratten eller sykehusene. Og nå er altså vaktfritaket tilbake!

Tilbake er også gjennomstrømningsmuligheten for LIS i 4, 5 og 6-årsstillinger. Spekter lovte å sikre spesialiseringsløpene til LIS i gammel ordning da faste stillinger ble innført. Men i fjor meldte arbeidsgiver at det bare var LIS med fast stilling som fikk gjennomføre sin gruppe-1-tjeneste. Det likte direktørene på gruppe-2-sykehusene dårlig, og med god hjelp av direktør Bjørn Erikstein ved Oslo Universitetssykehus, er dette også nå på plass. Hele gjennomstrømningsforløp er sikret for alle LIS som er i gammel ordning og som trenger gruppe-1-tjeneste.

Problembarnet

Sommeren var det store problembarnet i diskusjonen med Spekter. Vi ville ha vern for våre medlemmer – ikke rene individuelle planer hvor dagarbeidstid blir skjøvet over på kveld og natt uten at man får kompensert. Samtidig måtte det sikres en innramming av sommeren, så den ikke fløt ut i det vide og brede. Det måtte også stå noe i avtalen om at vikarer primært skulle brukes for å forhindre merbelastning på vaktlaget.

Det endte med en sommeravtale på 10 uker – der den rullerende planen tas opp igjen i etterkant med samme antall UTA-timer. Man får kompensert for økt vakttid i planen og økt UTA om man velger det. Den kompensasjonen blir da pensjonsgivende – noe den ikke er for vakante vakter. Ferietrekket blir gjort på bakgrunn av ordinær plan forut for ferieavtalen selv om du går opp i UTA om sommeren. Og planen skal varsles 8 uker i forveien, ikke 4 slik det er nå.


Avtaler om bruk av uforutsette vakter kan fortsatt gjelde. Alt sammen skal evalueres om to år. Da vil vi ha spesielt fokus på arbeidsbelastning for legene.

Historisk

Den ordningen vi nå har fått på plass, betyr enormt mye for norsk arbeidsliv. Sykehuslegene har sikret kollektivt vern og samtidig fått befestet at man kan sette betingelser om man velger å jobbe med unntak fra arbeidsmiljøloven. Dommen i Arbeidsretten er allerede historisk. Denne avtalen vil også komme til å bli det.

Det har vært utrolig gøy å være med på mobiliseringen på tvers av landet. Vi har stått opp for kollektivt vern og for pasientene våre. Vi er blitt hørt! Og vi har fått gjennomslag!

Det bør vi være veldig fornøyde med!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Fantastisk! Men bare ett lite spørsmål. For jeg kan ikke se noe om at avtalen omtaler «etterbetaling» av tapt arbeidsfortjeneste. Dette all den tid Legeforeningen «vant» streiken...