Blogg > Ylf-lederens blogg

Hvordan kan man stole på en motpart som stadig omdefinerer hva som er sant? Og hvordan kommer man seg videre? Følgende er min kronikk i DN på lørdag.

Faksimile av Gunnar Larsens kronikk i DN 10.6.

Legeforeningen har gjort Spekter oppmerksom på manglende innføring av faste stillinger for yngre leger. Spekters Gunnar Larsen er usikker på om han har fått med seg dette (10.6). Han fremhever derimot at Legeforeningen avsto fra å delta i en ny arbeidsgruppe. Legeforeningen erfarer at Spekter gjør som Spekter vil, parallelt med arbeid i slike arbeidsgrupper og uavhengig av gruppenes anbefalinger. Innføring av individuelle arbeidsplaner i sykehus er et godt eksempel. Det er derfor vi i oktober skal møtes i arbeidsretten.

At Oslo Universitetssykehus (OUS) har et lovpålagt utdanningsansvar, er ingen unnskyldning for at sykehuset ikke har oversikt over flere hundre av sine ansatte. Alle de andre største sykehusene i Norge er i samme situasjon som OUS. Forskjellen er at ansettelsesgraden mer enn det dobbelte og at oversikten er god. Det vil alltid være utfordringer knyttet til å sikre nok spesialister for fremtiden, men disse møtes best med god planlegging, ikke ved å aktivt jobbe mot en ansettelsesreform. Det går på tilliten løs.

Jeg forventer at Spekter krever av egne sykehus at de håndhever tariffavtaler etter intensjonen. Det handler om å vise respekt for motparten og ikke bare gjenta sine subjektive sannheter, slik Larsen nå gjør. Vi som er leger i sykehus, trenger et sikkerhetsnett å falle tilbake på når det lokale samarbeidsklimaet går helt i stå slik det har gjort ved OUS. For det kan fort skje flere steder.