Blogg > Ylf-lederens blogg

Spekter er i ferd med å ta livet av innsatsviljen og motivasjonen til ansatte i det offentlige helsevesenet. Nemndskjennelsen som kom denne uken, fratar legene all styring over egen arbeidstid. Med vide unntak fra arbeidsmiljøloven er dette fullstendig uholdbart og uforsvarlig.

- Winter is coming, hevdet en alvorstung Anne-Kari Bratten fra podiet under årets Spekterkonferanse nå i midten av februar. Referansen til Game of Thrones var for å illustrere motbakken som hun mener det norske samfunnet bare er i starten av. Spådommene hennes ble etterfulgt av en bekreftende rapport fra Oslo Economics som var så full av mangler at det var vanskelig å sitte stille i stolen mens man satt og hørte på.

Spekters åpenbare prosjekt er å male fremtiden så svart at det nær sagt ikke bør være grenser for hva arbeidsgiversiden skal ha av kontroll og styring over sine ansatte de kommende årene. Spådommen rettferdiggjør også det som nå holder på å skje i sykehusene. Spekter hevder sykehusledere trenger mer fleksibilitet for å møte fremtidens utfordringer. Det forklarer hvorfor man ensidig begynte å praktisere tariffavtalen med legene på en ny måte ved å innføre individuelle tjenesteplaner på enkelte sykehus i forrige tariffperiode. Legene og Akademikerne reagerte, og det hele endte med streik som Spekter fint klarte å kjøre i lønnsnemnd ved å la være å søke dispensasjon for en streikende lege som skulle ha vakt. Og nå har de fått med seg nemnden på å videreføre tariffavtalen slik at arbeidsgiversiden kan fortsette sin ensidige praktisering av tariffavtalen. Legene kan ikke engang streike seg ut av unntakene de en gang har inngått fra arbeidsmiljøloven – et juridisk paradoks som nå tas til arbeidsretten. Fortsatt uro synes ikke å skremme Spekter. Målet helliger tross alt middelet. Det er jo Spekter som skal redde Norge fra vinteren som kommer.

Selvmotsigende

Jeg hadde den delte opplevelsen av å overvære Akademikernes og Spekter fremlegg i nemnda for noen uker siden. Det var en spesiell seanse. For det er noe eget å møte en motpart som med så aggressiv og uvøren stil argumenterer for hvor urimelige legene er som ikke forstår at motparten faktisk vil dem vel. Spekterjurist Kathrine Hennigs innlegg hoppet fra den ene selvmotsigelsen til den andre. I det ene åndedraget hevdet hun at Akademikernes slagord om kollektivt vern var en ”politisk konstruksjon”, for så å gjenta at ”… dette kollektive vernet som vi ikke helt har skjønt hva er, for å være ærlig.” Deretter gikk hun videre med å påstå at det kollektive blir ivaretatt med Spekters nytolkning av avtalen. Hun hevdet at det var vanlig praksis at man kalte legene inn og sa: ”Hvordan skal vi gjøre dette?” ”Den enkelte lege blir spurt av arbeidsgiver – når skal du på kurs? Når skal du ha ferie?” og videre at ”det eneste individet sier ja eller nei til er utvidet arbeidstid.”

Vi vet jo at det ikke er slik. Det har Spekter selv sørget for å demonstrere ved å tvinge gjennom sin pilot på sykehuset i Østfold. Når Cathrine Hennig likevel står og sier at ”individuelle avtaler vil ikke misbrukes”, så illustrerer det bare gapet mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Spekter vil ikke forstå hva de holder på med. De har fått et mandat fra de fire RHF-direktørene til å kjøre dette gjennom for å skape en ikke bevist kostnadseffektivitet i sykehusene. At de knuser all tillitsvalgtinnflytelse på veien er heller ikke å forakte. Likevel skal vi som fagforening ikke få lov til å ta til motmæle. I nemnda ble argumentene Akademikerne og Legeforeningen hittil har brukt mot konstruksjonen Spekter prøver å male frem, referert til som ”denne mediekampanjen” mot Spekter. Det er fristende å sammenligne denne retorikken med det vi hører fra andre siden av Atlanteren i disse dager: ”FAKE NEWS media knowingly doesn't tell the truth. A great danger to our country. (...) Sad! ”

The end?

Og nå står vi her som sykehusleger – helt ribbet for kontroll over egen arbeidstid – med en arbeidsgiver uten snev av ydmykhet overfor sine egne arbeidstakere. Samtidig har vi en helseminister som ikke en gang vil ta ordet ”kollektivt vern” i sin munn, og som i høst uttalte at han ”ikke har noen mening” om arbeidsplanene til legene. Likevel vil han levere pasientenes helsetjeneste og bygge tillit mellom partene. Det er det, Bent Høie, alt for sent å gjøre. Den uretten som nå er vist, er det ikke mulig å komme rundt. Den arbeidsgløden og stå-på-viljen som jeg alltid har sett lyse i mine kollegers øyne, er i ferd med å slukne. Det er ikke lenger mulig å ”ikke ha noe mening” om denne konflikten. Enten så tenker man at Game of Thrones-vinteren trumfer alt, eller så tror man at partssamarbeid og kollektive forhandlinger er måten å komme seg videre på.

Sykehus-Norge tåler ikke dette i lengden. Noen må ta ansvar når ikke Spekter forstår pasientenes beste. De burde lytte til fagpersonene, ikke sine HR-ansatte.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Vi i Rødt Sarpsborg støttet deres streik ved at undertegnede møtte opp for å markere vår støtte. Hadde også en god prat med de streikende legene. Rødt mener at helseforetaksmodellen må rives opp og kastes på historiens skraphaug. Vi mener at sykehusene skal drives etter demokratisk forvaltnings-modell. Det ville frigjøre resurser for flere milliarder kroner når overflødige direktører, byråkrater og styrer ikke lenger er nødvendig. Da kan ressursene brukes til et langt bedre arbeidsmiljø.

  2. Etter at jeg fikk jobb "på lønningskontoret" i 99, og lærte å regne ut legers lønn, ble jeg skremt. At leger, og andre må kunne fritas fra AML ved behov bør være en selvfølge, men 48 timers uke går på helsa løs. Da Jonas Gahr Støre var helseminister, måtte Ahus "spare" 20 millioner. Dette ble gjort ved å redusere antall stillinger i alle avdelinger, unntatt administrasjonen. Resultatet av denne "sparingen" var at: - Helsekøene vokste. - Folk døde i helsekø. - NAVs refusjoner økte stort. Siden "offentlig sparing" ikke er oppsigelsesgrunn etter AML, ble dette løst ved at: - Eldre ansatte fikk sluttpakker, som fordelt oppå pensjonen de årene de kunne jobbet, ga høyere "lønn". - Yngre ansatte ble omplassert, med samme lønn, til forefallende arbeid. Når så helseministeren brukte de 20"sparte" millionene til noe annet, ble det i realiteten mer enn en dobbling av utgiftene. Kan dette forsvares på et logisk vis???? NB! Bent Høye har ført samme "sparepolitikk", og er like ubrukelig. Vi trenger ny regjering, med deltagelse fra Helsepartiet, menneskers helse må gå først, foran "sparing".

  3. Samfunnet har endret seg! Det viktigste er at en skal tilpasse seg det økonomiske bilde! Det vil si: Tenk med hjernen, ikke med hjerte! Det som ligger i det, er at en arbeidsgiver trekker inn advokater, i kampen om å ha rettighet til å bruke arbeidstaker, som de vil! Spekter er ingenting uten legene, noe de er klar over! De ser på, at det viktig er å overbevise om at det økonomiske bilde er viktigst, ikke legegjerningen! Det er det samme innen industrien! Dermed blir den viktigste delen legegjerningen, redusert til at den må tilpasse seg arbeidsgiver! Hvordan bekjempe arbeidgiver? Det er å bruke advokat tilbake! Dere er sjanseløse mot advokatene, som vrenger og vrir alt dere kommer med! En advokat i dag, skal ikke se det fra den motsatte part sin side, men tjene arbeidgiver! Det var før i tiden advokatene måtte analysere lovlighet, i arbeidsgiver sitt ønske om endring! I dag er de ikke opptatt av arbeidstaker, men av økonomi! Da må dere som fagorganisasjon, ha samme innstilling til arbeidsgiver: Tenk med hjernen ikke med hjerte! Bruk siviløkonom og advokater i kampen mot de, som tenker med hjernen ikke med hjerte! Først da kan dere vinne! Lykke til med kampen mot overkjøring, slavedrift og umyndigjørelse av en stor gruppe arbeidstakere! Dere skal ha normale rettigheter!

  4. Jeg er helt uenig i Refsum's formaning om forsiktighet i hva man kommenterer. I disse spaltene bør det nå tvert om foregå en heftig åpen sterk reflektert og real kommentering og debatt om denne antagelig viktigste sak i Legeforeningens/Ylfs historie. Ylf leder Christer Mjåsets umiddelbare kommentarer er forbilledlige i så måte. Åpent, sterkt, og klart. Slik ER det! Å bekymre seg for overvåkning fra Spekter, og at S og Arbeidsretten skal/vil bruke løsrevne sitater fra fagforeningens debattsider i arbeidsrettsaken, hører da ikke hjemme i vårt samfunn, i dag. Hva er det for slags redsel og underdanighet. Kantinepreik og familiesnakk er det minst viktige her. Vi har en motpart som bruker alle knep, også uredelig tildels skitten argumentasjon, som de bruker fritt i alle aktuelle fora, og som nå er i ferd med å direkte ødelegge arbeidsmiljø og -betingelser på alle måter. Det er en meget alvorlig situasjon, for samfunnet, ikke bare for oss, - der tilliten til arbeidsgiver er borte. Dette har vært en av de fra arbeidsgiversiden mest ondsinnede arbeidslivskonflikter jeg har vært vitne til i min tid. Nå skal vi TA legene! Knuse dem og deres arbeidsordninger. For godt! Brattens ord nå etter avgjørelsen i nemnda om «håper nå at vi kan se fremover, og gjennom godt partssamarbeid sentralt og lokalt diskutere hvordan…» og «..ønsker tett medvirkning fra tillitsvalgte..» - rent sagt oser av falsk festtale. Hun har til overmål tidligere brukt begrep som "Winter is coming". Det er jeg faktisk enig i. Klimaet er slik nå. Bevisst fremprovosert av S, ved sin adferd Dette må møtes hardt mot hardt, med alle tilgjengelige lovlige midler. F eks vil vel bare øyeblikkelig slutt på uforutsett upålagt ubetalt overtid, samt utilgjengelighet på fritid, antagelig få systemet til å vakle/falle umiddelbart. Dette likner jo mer og mer på katastrofen i NHS, UK.

  5. Dette er kun ett av de alle tilsvarende saker som pågår i vår tid, for dem som følger med. Stygge saker, der makta rår. Hva vi kan gjøre med det, er bare å protestere! Hvorvidt det hjelper, vet vi ennå ikke, men vi er ikke dumme og vi forstår mer enn det øvrigheten til stadig bestemmer "for oss". Er ikke det å ta i vare våre sykehus og våre pasienter det øvrigheten er satt til....? Jeg ber om svar! Og vil gjerne avslutte med Sigrid Undsets ord: "Det gjelder å være ydmyk og sterk!" Takk!

  6. Jeg maner til forsiktighet i hva man kommenterer. Husk at Spekter overvåket sider som dette, og kommer til å bruke løsrevne sitater i en arbeidsrettsak. Snakk sammen i kantinen, informer venner og familie, men ikke gjør det i det offentlige rom, for storebror ser deg!!

  7. Et skrekkinngytende resultat. Å snakke om en "skremmende utvikling" blir i grunnen feil. Vi er allerede der vi aldri skulle tilbake til. Stå på videre for oss alle!