Blogg > Ylf-lederens blogg

Helsedirektoratet har støttet Legeforeningens krav om behovet for 200 flere LIS1-stillinger. Det eneste som gjenstår nå er handlekraft fra helseministerens side.

Høsten 2018 ble det for alvor erkjent, både politisk og blant arbeidsgivere, at det eksisterer en LIS1-flaskehals. Det tilbys for få stillinger hvert år for å kunne hjelpe Norge med å få utdannet nok spesialister for fremtiden. Vi importerer allerede mange spesialister fra utlandet, samtidig som det står hundrevis av nyutdannede leger i kø for å få LIS1 og dermed komme i gang med spesialiseringen.

Helsedirektoratet har tidligere år argumentert imot Legeforeningen når vi har hevdet at antallet LIS1-stillinger må økes. Derfor var det knyttet stor spenning til hva de ville si i om spesialistbehovet i Norge i rapporten som ble lagt frem i dag. Der har man kommet fram til at Legeforeningens tall stemmer - vi trenger 200 flere LIS1-stillinger. Det er gode til:

1 - Ny spesialiststruktur gir enda lengre kø. På grunn av ny spesialitetsstruktur må alle LIS-kandidater i sykehus fra 1. mars i år ha gjennomført LIS1-tjeneste. Tidligere har leger utdannet i enkelte land kunne hoppe over turnus/LIS1 for å begynne sin spesialisering – det er det nå slutt på. Den nye regelen vil dermed strupe flaskehalsen ytterligere til. Flere må inn i søkerkøen, som bare vil øke.

2 - Fastlegekrisen skyldes delvis rekrutteringssvikt blant unge leger. Alle ALIS må gjennom LIS1-tjeneste for å begynne på spesialiseringen i allmennmedisin. Ved å opprettholde flaskehalsen bidrar man til å bremse tilgangen på de som vil bli fastleger.

3 - Flere leger faller fra enn det utdannes nye. Det er for få LIS1-plasser i forhold til antallet spesialister som hvert år pensjonerer seg eller går ut av sin stilling av ulike årsaker. Det gjør at Norge er i manko på spesialistkandidater, og vi blir tvunget til å importere spesialister fra utlandet. I enkelte fag, som radiologi og anestesi, er over 40% av de årlige spesialistgodkjenningene konverteringer av utenlandske spesialistgodkjenninger.

I den nye regjeringsplattformen er partiene svært tydelige på at antallet LIS1 må økes. Der står det: «Øke antall LIS1-stillinger, for å imøtekomme rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen og spesialistmangelen i spesialisthelsetjenesten».

Spørsmålet nå er hva Helse- og omsorgsdepartementet skal gjøre. For å få på plass flere LIS1 har foretakene signalisert at de trenger mer midler. Vil den nye regjeringsavtalen bidra til at foretakene får friske midler til å ansette flere?

I Aftenposten i dag var Helseminister Bent Høie uttalelse i saken følgende: «Min vurdering er at det er rom for økning». Det er nokså nøkternt når man som minister har fått et faglig råd fra eget direktorat.

Ylf forventer at Høie tar grep og legger til rette for en opptrappingsplan for det årlige antallet LIS1 slik at vi snarest mulig når 1150. Med tanke på fremtiden for pasientens helsetjeneste har vi ikke tid til å utsette dette lengre.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer