Blogg > Redaktørens blogg

Pasientsikkerhet vs personvern, dårlig oppførsel blant overleger og 200 nye LIS1-stillinger oppsummerer noe av det som har preget den første måneden som redaktør.

Få visste hvem jeg var da jeg søkte om å bli ny redaktør for Yngreleger.no i høst, og lite visste jeg om hva som ventet. Siden jeg tok over stafettpinnen fra Trude Basso 01.01.19, har læringskurven vært bratt - og det er ennå mye å lære.

Det har vært en pågående debatt om personvern vs. pasientsikkerhet. Flere leger har uttalt seg og belyst våre perspektiver i riksdekkende aviser – både erfarne overleger og ferske leger. Helseministeren har nå lovet å se på regelverket og vurdere om det er behov for endringer. Lovverket skal ikke være til hinder for god pasientbehandling eller læring, og det skal ikke sette unødvendige kjepper i hjulene for forskning. Nå må helseministeren vise handlekraft - vi trenger et tydelig regelverk som tolkes likt i hele landet.

Per-Kristian Jensens innlegg om overleger som behandler sine yngre kollegaer dårlig skapte debatt. Etter å ha fulgt meningsutvekslingen på sosiale medier, er mitt innrykk at det er en kollektiv enighet om at slik oppførsel ikke er akseptabel. Man skal behandle sine kollegaer med respekt og bidra til å gjøre hverandre gode. Ros skal gis, ikke ris. Som fersk LIS1 vet jeg at man ofte er usikker og helt avhengig av hjelp fra mer erfarne kollegaer. Å ringe bakvakten skal ikke være noe man frykter, det skal være en støtte. Det er vår oppgave å stå sammen og passe på hverandre.

Siste uken i januar kom gladmeldingen om at Helsedirektoratet følger Legeforeningens råd og anbefaler opprettelse av 200 nye LIS1-stillinger. Dette er et stort steg i riktig retning, men vi er ennå ikke helt i mål. Nå gjenstår det at Helseministeren følger rådene!

Som redaktør ønsker jeg å høre deres meninger. Hva opptar dere? Hva vil dere lese mer om? Hva vil dere lese mindre om? Hva synes dere om Yngreleger.no? Har dere forslag til saker eller endringer, ikke nøl med å ta kontakt!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer