Blogg > Redaktørens blogg

LIS1-leger trenger ferie, kan ha syke barn eller være syk selv. Det har Helse- og omsorgsdepartementet endelig skjønt!

1. mars i år vedtok Helse- og omsorgsdepartementet nye fraværsregler for LIS1 der ferie skulle telle som fravær i utdanningstiden, samtidig ble det vedtatt at det maksimale fraværet gjennom LIS1 skulle være på 10%. Et fravær utover 10% ville medføre resttjeneste for å få godkjent LIS1. I praksis ville det si at man ikke kunne ikke ta full ferie, skulle man være garantert å fullføre LIS1 på «normert» tid – man måtte ha en «fraværsbuffer» skulle man bli syk eller få syke barn.

Alle som har vært eller er LIS1 vet at selv en ung, tapper lege trenger ferie. LIS1 er inngangen til arbeidslivet. Det er spennende og lærerikt, men også slitsomt. Man jobber mye, både i helgen og om natten – av og til 19 timer i strekk. Da trenger man fri for å lade batteriene. Tid til å senke skuldrene og tenke på noe annet enn henvisninger som skulle vært sendt, epikriser som ikke er skrevet og pasienter som venter på å bli tatt imot. Leger er som alle andre – vi trenger ferie. Tid til å spise is, ligge på stranden og lese en god bok. Slik kan vi komme tilbake til høsten, klar for å ta i et tak. Uten ferie, blir man en sliten lege – det er ikke en god lege.

Fraværsreglene som ble vedtatt i mars ble kritisert fra flere hold, og med god grunn. Å ikke få gjennomført LIS1 innenfor den normerte tidsrammen ville ikke bare by på utfordringer for den enkelte LIS1, men også for sykehuset eller kommunen som ifølge reglene plikter å tilrettelegge for resttjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet har lyttet til innspillene og vedtok i slutten av juni endelig endringer i fraværsreglene - bedre sent enn aldri. Tariffestet ferie skal ikke telle som fravær i utdanningsløpet (skulle bare mangle!), i tillegg til at fraværsgrensen utvides med om lag 14 dager. Les om de nye fraværsreglene her!

Helse- og omsorgsdepartementet har forstått at leger trenger ferie, at de kan ha syke barn eller faktisk være syke selv. Leger er som alle andre – det håper jeg Helse- og omsorgsdepartementet har lært!

God sommer til alle sammen – nå kan du ta ferie uten å være redd for «resttjeneste» til høsten.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer