Blogg > Ylf-lederens blogg

Vi nærmer oss slutten av 2020, et år som har satt oss på prøve.

Fra en usikker situasjon med utsikter til tilstander lignende Italia i mars, til nedskalering og gjenopptak av elektiv drift gjennom vår og sommer og deretter en ny, men litt mindre kaotisk, smittebølge to før jul.

Dere har hatt uforutsigbare arbeidsdager og endrede arbeidsplaner. Mange har jobbet i smittevernutstyr måneder i strekk. Andre har byttet arbeidsoppgaver og arbeidsted på kort varsel. Mange har fått utsatt rotasjon til andre sykehus og nødvendige kurs, og med dette fått en forsinket utdanning. Nyutdannede leger har blitt kastet inn i noe helt annet enn de ble forespeilet, erfarne LIS har omorganisert akuttmottak og satt seg inn i helt nye fagområder. Pandemien har påvirket praktiserende leger, i alle tjenestenivå, hardt.

Norge har klart seg – så langt. Men vi har avdekket store hull i landets beredskap gjennom 2020. Erfaringene med svineinfluensa i 2009 medførte ikke bedre beredskapslager. Vi har for liten intensivkapasitet og vi er alt for avhengige av internasjonale leveranser av både smittevernutstyr og legemidler. Sykehusene våre er overhodet ikke dimensjonert eller bemannet for denne typen kriser.

Realiteten er at sykehusene var på strekk lenge før korona, som igjen betyr at vi har tilnærmet ingenting å gå på når krisen treffer.

Men allikevel har dere levert, mer enn forventet og bedre enn forventet.

I året som har gått har jeg opplevd en enorm stå på- og samarbeidsvilje, på sykehusene, i primærhelsetjenesten og i samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Vi har fått frem verdien av godt medisinsk lederskap, kanskje tydeligere enn vi har sett på mange år. Det enorme behovet for nettopp legenes kompetanse må hverken vi eller myndighetene glemme.

Jeg kommer til å jobbe for at dette blir et grunnleggende premiss i diskusjoner om helsepolitikk, ledelse, fagutvikling og arbeidsmiljø fremover.

I året som kommer skal vi ta igjen etterslepet på utdanning, jobbe for bedre arbeidsmiljø og en levelig arbeidsbelastning for leger i sykehus. Vi skal kjempe for større sykehus, tilrettelegging for faglig utvikling, bedre IT-systemer, mer støttepersonale. Vi skal fortsette jobben med en nasjonal spesialistutdanning av høy kvalitet.

Vi må sikre at legenes kompetanse må verdsettes og belønnes. Vi må skape en helsetjeneste legene ønsker å jobbe i.

Vi har nok å gjøre med andre ord.

Men før den tid ønsker jeg deg og dine, en riktig god julefeiring. En særlig hilsen går til dere som ivaretar befolkningen fra sykehuset gjennom høytiden.

Ta vare på hverandre!

Med ønske om en god jul og et godt nytt år.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer