Blogg > Redaktørens blogg

Helsedirektoratet tar til fornuft og anbefaler endelig skjerming av gravide mot smitte av covid 19-virus. Det er godt de husker fjellvettregel nummer åtte: «Vend i tide, det er ingen skam å snu.»

Vi vet at gravide kan ha økt risiko for alvorlige forløp ved enkelte virusinfeksjoner, for eksempel influensa. Vi vet ennå ikke om dette også gjelder dersom den gravide blir smittet av covid 19-virus. Om en slik infeksjon kan medføre fosterskader, er heller ikke kjent. (1)

Vi vet at helsepersonell som arbeider med pasienter som er smittet med covid 19-virus selv har økt risiko for å bli smittet. (1)

Vi vet at mange gravide leger nylig har startet yrkeskarrieren. Flere er LIS1 og har nettopp rotert til en ny avdeling der de hverken kjenner kollegaer eller ledelsen fra før. Mange kjenner på usikkerhet og bekymring. Var dette dagen de måtte jobbe med pasienter smittet med covid 19-virus? I en tid der det i tillegg er begrenset tilgang til smitteutstyr. Å si fra og be om tilrettelegging når du er fersk, både i faget og arbeidsmiljøet, er ikke lett. Mangel på tydelige føringer fra myndighetene, har ikke gjort saken enklere.


I Danmark valgte man tidlig å definere gravide som en risikogruppe på lik linje med pasienter med for eksempel kronisk hjerte-kar-sykdom eller diabetes. (2) Begrunnelsen var enkel; danskene ville være før-var. Det norske helsedirektoratet har sittet på gjerdet. Lenge.

Tidligere denne uken gikk Helsedirektoratet ut med en anbefaling om at helsepersonell som er i risikogruppen for å utvikle alvorlige forløp ved covid 19-infeksjon, burde skjermes mot mulig smitte. I motsetning til våre danske naboer, valgte helsemyndighetene også denne gangen ikke å inkludere de gravide. Dette til tross for at enkelte sykehus allerede hadde fattet vedtak som beskyttet de gravide, støttet av Folkehelseinstituttets råd om å være føre-var.

Jeg har spurt meg: Hva har vi å tape? Lite på å være føre-var. Mye på å ta risikoen.

Både Legeforeningen og Jordmordforbundet har rettet kritikk mot direktoratets mangel på skjerming av gravide (3). På sin plass. Kanskje var det også denne kritikken som fikk Helsedirektoratet til å snu? På en pressekonferanse i går sa fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at Helsedirektoratet nå ber om skjerming av de gravide for arbeid med pasienter som er smittet med covid-19. Direktoratets anbefaling lyder som følger: «Personell som er i risikogrupper eller er gravide bør så langt som mulig arbeide med andre pasientgrupper enn pasienter med covid-19.» (4) Det var på høy tid!

Det har tatt tid. Mange vil nok mene at det er flaut at Helsedirektoratet har ventet så lenge med å komme med tydelige anbefalinger for å skjerme de gravide. Godt de kom til å huske på fjellvettregel nummer åtte: Vend i tide, det er ingen skam å snu.

Referanser

  1. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-for-gravide-og-ammende/
  2. https://www.laeger.dk/coronavirus-og-din-arbejdsplads#gravid%20-%20risikogruppe
  3. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/03/25/reagerer-pa-at-hdir-ikke-anbefaler-skjerming-av-gravide-helsearbeidere/
  4. https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/anbefaling-til-arbeidsgivere-om-helsepersonell-med-risiko-for-a-bli-alvorlig-syke-med-covid

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Hei! Så bra de endelig følger etter andre land. Hva med gravide i andre yrkesgrupper som arbeider med mennesker, vet dere noe om det? Om de åpner skolene, vil en lærer vil gjerne jobbe med rundt 80 barn hver dag, i små lokaler og tett mellom menneskene. Og i tillegg ha kontakt med en rekke andre lærere. Sier Helsedirektoratet noe om disse? Vennlig hilsen Merete

  2. Hei Elin og Merete, Vi kjenner dessverre ikke til hvilke anbefalinger som gjelder for andre yrkesgrupper enn helsepersonell, men anbefaler dere å undersøke hva som står på Helsedirektoratets sider. Med vennlig hilsen Yngreleger

  3. På tide dette! Men hva med gravide i andre yrker da?! Blir så urolig lei meg og oppgitt! Dette er et veldig smittsomt virus og nå blir det veldig urettferdig om bare de som jobber i helsesektoren skal skjermes!!!!