Nyheter > Aktuelt

18. mai begynner forhandlingene for sykehuslegene. I dag var de Ylf-tillitsvalgte på forhandlingskurs på Gardemoen.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, der arbeidsgiver- og arbeidstakersiden ikke bare skal forhandle om lønn, men om sosiale bestemmelser som arbeidstid og pensjon.

Lønnsoppgjøret hadde oppstart 7. april, der Spekter og Akademikerne la rammene for gjennomføring av videre forhandlinger. Helseforetakene er organisert i arbeidsgiverforeningen Spekter, mens Legeforeningen er organisert i Akademikerne helse.


I tillegg til lønn, handler oppgjøret om andre viktige spørsmål. Vi ser at sykehusbudsjettene blir stadig strammere, samtidig som oppgavene som skal løses blir flere. Mange leger opplever en veldig høy arbeidsbelastning. Arbeidstid vil være et viktig punkt i forhandlingene, sier Christer Mjåset, leder for Yngre legers forening (Ylf).

Bistand til tillitsvalgte

Hovedoppgjøret i Spekter omfatter alle leger ansatt i helseforetak og på Lovisenberg Diakonale Sykehus, i overkant av 13 500 medlemmer i Legeforeningen. Legeforeningens nasjonale forhandlingsrunde med Spekter om sentrale spørsmål for de enkelte medlemsgruppene – A2-avtalen – har oppstart 18. mai.

Noe senere begynner de lokale forhandlingene om lønn og arbeidsbetingelser i de enkelte foretakene – de såkalte B-delsforhandlingene. I dag ble det avholdt et tillitsvalgtskurs på Gardemoen.  


Det er et stort ansvar å forhandle lokalt, men når jeg møter de tillitsvalgte fra foretakene opplever jeg et enormt engasjement og mennesker med mye kunnskap. Jeg er trygg på at dette håndteres på en god måte, sier Mjåset.


Ylf og Legeforeningen har et stort apparat tilgjengelig for å gi støtte i de lokale forhandlingene.


Vi sentralt er klare for å bistå dersom man har behov for råd og hjelp, sier Mjåset.


Han understreker viktigheten av at sykehuslegene står samlet i forhandlingene.


Et godt og tett samarbeid mellom Ylf og Overlegeforeningen er utrolig viktig i tiden fremover. 

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer