Arbeidsliv

Kanskje har du alltid syntes at det å være tillitsvalgt virker spennende? Eller kanskje ble du benket under et møte midt i introduksjonsuken når koffeinkonsentrasjonen i blodet var på sitt laveste? Vi i Ylf er veldig glade for å ha deg med på laget!

Dette er ment som en innføring for LIS1-tillitsvalgte, men relevant også andre nye Ylf-tillitsvalgt. Her foreligger en mer omfattende oversikt over selve tillitsvalgtapparatet.

Hvordan fungerer Ylf?

Ylf er bygget opp av et landsråd, et styre og en leder. Medlemmer av Legeforeningen som er leger i spesialisering (LIS) i sykehus, legespesialister (hvis ikke medlem i Overlegeforeningen), LIS1 i kommune, stipendiater og leger i forsvaret (vernepliktig akademisk befal) er medlemmer i Ylf. Medlemmene velger tillitsvalgte som representerer dem i landsrådet, som er foreningens øverste organ. Landsrådet vedtar Ylfs politikk, og det er denne politikken styret og Ylf-lederen jobber etter i driften av foreningen. LIS1 har fire regionale Yngsterepresentanter som representerer gruppen i Landsrådet.

Tillitsvalgtapparatet på sykehus?

Etter hovedavtalen skal oppbygningen av tillitsvalgtapparatet avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og tilpasses lokale forhold. De fleste steder har man en avdelingstillitsvalgt på hver avdeling. Hver klinikk har ofte en klinikktillitsvalgt, som blir kontaktperson inn mot ledelsen av klinikken. Den foretakstillitsvalgte (FTV) er den som sitter øverst i tillitsvalgtapparatet i et helseforetak. Den foretakstillitsvalgte har det overordnede ansvaret for blant annet å inngå avtaler om arbeidsplaner som bryter tariffavtalens vernebestemmelser, det vil si arbeidsplaner der legene går vakter lenger enn 19 timer og uker over 60 timer. Dette gjelder også for LIS1-gruppen.

Tillitsvalgtopplæring?

Legeforeningen har en egen tillitsvalgthåndbok som er et nyttig oppslagsverk. I tillegg avholder Legeforeningen en rekke kurs, blant annet grunnkurs for tillitsvalgte gjennom hele året. Ylf arrangerer årlig vår- og høstkurs med tillitsvalgtopplæring på agendaen, der temaene varierer. I følge Hovedavtalen §52 har man rett til inntil 12 dager tjenestefri per år til eks. tillitsvalgtkurs, og for alle ansatte gjelder dette inntil 6 dager. Kursoversikten finner du på Min side.

Tillitsvalgt for LIS1 på sykehus - hva gjør jeg?

For det første må du gi beskjed til arbeidsgiver og til Ylf om at du er valgt, slik at det er registrert. Som tillitsvalgt for en gruppe LIS1 som roterer til ulike avdelinger, kan det være vanskelig å få oversikt. Enkelte foretak har egen LIS1-tillitsvalgt for hver rotasjon, andre for hele kullet. Da kan det være lurt å diskutere med andre av Ylfs tillitsvalgte, ved utfordringer på avdelings- eller klinikknivå. Som tillitsvalgt kan man bli involvert i eks. utarbeidelse av nye arbeidsplaner, og da kan det være fornuftig å involvere Ylf sin avdelingstillitsvalgt, som kjenner avdelingen og vaktsjiktet. Det er også en meget dyktig JA-avdeling (jus og arbeidsliv) i Legeforeningen, som man kan kontakte hvis man har behov for juridisk bistand.

Hva med LIS1 i distrikt?

Det er en overgang å starte i distrikt som LIS1, og strukturen er ganske ulik fra sykehuset. For en rask oversikt over LIS1 sine rettigheter, anbefales denne enkle oversiktsartikkelen. LIS1 i distrikt har egne tillitsvalgte som er de regionale Yngsterepresentantene (Helse Vest/Midt/Nord/Sør-Øst), som kan kontaktes ved spørsmål eller behov for bistand. De sitter også i Landsrådet som nevnt. Kontaktinfo finner du her.

En mer generell oversikt for LIS1 finner du her. Lykke til med vervet – og velkommen både som kollega og tillitsvalgt!

Foto: Lars Magnus Aker

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer