Nyheter > Aktuelt

Arbeidsmøtet markerer starten på en ny høst for Ylf-styret, og strategien ble lagt for høstens lønnsforhandlinger og foreningens videre arbeid for å ta igjen forsinkelsene i spesialistutdanningen for leger i sykehus. I tillegg ble det arrangert medlemsmøte på UNN.

​Besøk på UNN Tromsø

Første uken i september satte Ylf-styret kursen nordover til Tromsø. I anledning Ylf-styrets besøk hadde foretakstillitsvalgt ved UNN, Lillan Haugen, invitert Ylf-styret til medlemsmøte. Legene har stått i front de siste månedene, og ikke overraskende ble mye tid viet koronasituasjonen. Erfaringer og utfordringer knyttet til «korona-planer», spesialistutdanning, avlønning og tilrettelegging for gravide var blant temaene som ble belyst. I tillegg til høstens forhandlinger og spørsmål knyttet til vikariater og faste stillinger.

- For oss er det utrolig viktig å høre hvordan legene har det og hva som er viktig for dem. Det er de vi jobber for, sier Ylf-leder, Kristin Utne til Yngreleger.no.

Medlemsmøte på UNN.

Forsinket utdanning

Som følge av covid-19 er mange LIS-leger nå forsinket i sitt spesialiseringsløp, etter at vårens kurs ble utsatt, og enkelte ble omplassert til andre avdelinger eller fikk sin gruppe-1-tjeneste utsatt.

- Dette berører mange av Ylfs medlemmer, og er en av de viktigste sakene vi arbeider med for tiden. Vi må sikre at LIS-legene får gjennomført nødvendige kurs og at de får den tjenesten som er nødvendig for normal progresjon i utdanningen. Hvis ikke risikerer vi å få massivt etterslep i utdanningen av ferdige spesialister de neste årene. Vi utdanner allerede for få spesialister. Reduseres utdanningen av nye, vil dette forverre en allerede utfordrende situasjon, forklarer Ylf-lederen. Hun vektlegger at et tett samarbeid med både helseforetakene og myndighetene er avgjørende for å kunne lykkes.

- Vi må løse dette i fellesskap, avslutter Utne og legger til at dialogen så langt har vært konstruktiv.

200 permanente LIS1

Ylf har ved flere anledninger de siste årene pekt på at det må etableres 200 nye, faste LIS1-stillinger for å møte fremtidens spesialistbehov, noe årets pandemi har understreket ytterligere. Som følge av koronapandemien, ble det opprettet 100 midlertidige LIS1-stillinger fra høsten 2020, i tillegg til de tidligere fastsatte 38 LIS1-stillingene i Helse-Nord.

- Det er avgjørende at de midlertidige LIS1-stillingene blir permanente, i tillegg til at det opprettes flere nye. Pandemien har vist oss viktigheten av at vi utdanner våre egne spesialister. Vi trenger minst 200 nye, permanente LIS1-stillinger for å kunne møte fremtidens spesialistbehov. Det kommer vi ikke til å gi oss på, sier Utne.

Tid for forhandlinger

Vanligvis er våren tiden for forhandlinger, men som følge av covid-19 ble de utsatt over sommeren. I løpet av de neste ukene og månedene skal det forhandles for leger som arbeider i både sykehus, kommuner og staten. I år er det hovedoppgjør, noe som betyr at man forhandler om både lønn og tekstlige endringer, for eksempel vakttvilkår, i tariffavtalene.

- Det blir et krevende oppgjør, men vi skal gi alt for å sikre våre medlemmer et så godt resultat som mulig,avslutter Utne.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer