Blogg > Yngreleger-bloggen

Illustrasjonsfoto: Istock.com/DrDjJanek

Politikk trumfer fornuft. Regjeringspartiene og Venstre har ignorert en tydelig advarsel fra fagmiljøene om en forestående mangel på akuttkirurger. Da nytter det ikke lenger å love at akuttkirurgien skal bestå på lokalsykehusene.

Det siste året har bredden i norsk kirurgi advart mot en fremtidig mangel på akuttkirurger. Vi vil ikke klare å utdanne tilstrekkelig med akuttkirurger til å kunne opprettholde det akuttkirurgiske tilbudet vi har i dag. Derfor har Forening for Unge Norske Kirurger, Norsk kirurgisk forening, Norsk gastrokirurgisk forening m.fl, ønsket at det opprettes en ny spesialitet i generell akuttkirurgi. Vår bekymring og vårt forslag ble anerkjent av Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Forslaget om ny spesialitet i generell akuttkirurgi ble fremmet for Stortinget den 15.5.17. Dessverre valgte Regjeringspartiene sammen med Venstre å stemme i mot dette forslaget. Hvorfor?

Breddekompetansen forsvinner

Regjeringen har i sittende periode lagt frem Nasjonal helse- og sykehusplan som legger til grunn at om lag 25 små og mellomstore sykehus skal ha akuttkirurgisk funksjon i fremtiden. Tar man med de større regionsykehusene og universitetssykehusene, er det ca. 45 sykehus som skal tilby akuttkirurgi på landsbasis. Det siste året har ny spesialistutdanning for leger begynt å ta form og det er nå klart hva slags kompetanse fremtidens kirurger vil inneha. 

"Med ny spesialistutdanning for leger vil det kun være gastrokirurgene som vil ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne ta seg av de akuttkirurgiske pasientene."

Tidligere har generellkirurgene vært den vaktbærende spesialiteten rundt om i norske sykehus. Det er i dag 1720 autoriserte generellkirurger i Norge. Med ny spesialistutdanning er spesialiteten i generellkirurgi tatt vekk. Akuttkirurgien er bred og favner alt fra sår og småskader til større traumer. I all vesentlighet er det de mindre, enklere prosedyrene som dominerer. Blindtarmbetennelse, galleblærebetennelse, hemoroider, inngrodde negler, tarmslyng osv. Med ny spesialistutdanning for leger vil det kun være mage-tarm kirurgene (gastrokirurgene) som vil ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne ta seg av de akuttkirurgiske pasientene. Problemet er at gastrokirurgi er en spesialitet som etter hvert er meget spisset inn mot kreftkirurgien. Utdannelsen i gastrokirurgi er lang, og vi utdanner alt for få. Til sammenlikning er det i dag 341 autoriserte gastrokirurger i Norge. 

Hvorfor?

Det er ikke en bekymring, men en sannhet at vi i fremtiden kommer til å mangle akuttkirurger ved norske sykehus. Da kan vi enten legge ned akuttkirurgien rundt om i landet eller så må vi importere kirurger fra utlandet. Det er ikke bare de små og mellomstore sykehusene som kommer til å ha et behov for akuttkirurger. For å sikre effektiv drift ved våre største sykehus, er de avhengige av kirurger med breddekompetanse. Avhengig av akuttkirurger er også Forsvaret, Røde Kors, Leger uten Grenser m.fl.

Så hvorfor velger Regjeringspartiene og Venstre å ignorere en så tydelig advarsel fra fagmiljøene? Alle tre påpeker viktigheten av å lytte til fagmiljøene. De har selv argumentert for, og vunnet gjennom med, en spesialitet i akutt- og mottaksmedisin hvor argumentene de fremmet er de samme som vi løfter frem for akuttkirurgien.

Må holdes ansvarlige

Bortfallet av generellkirurgi brukes allerede som et argument for å legge ned akuttkirurgi ved noen av landets sykehus. De mindre sykehusene er ofte de beste stedene for å utdanne kirurger tidlig i karrieren. Når disse mindre sykehusene forsvinner mister vi utdanningsplasser, som igjen snevrer flaskehalsen i den kirurgiske utdanning.

Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet må holdes ansvarlige for sitt valg den 15.5. De skal nå gå inn i valgkampen, reise rundt til alle deler av Kongeriket og love at ingen skal ta akuttkirurgien fra lokalsykehuset. Dette løftet har de allerede brutt. Ingen kirurger, ingen akuttkirurgi. 

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Jeg stötter fagfolkene i helsevesenet. Sykehusene er ikke bedrifter, som kan styres etter New Puplic management's forretningsmodell. HTA har protestert mot dette, men de får ikke ut sitt budskap til velgerne. Denne forrenningmodellen preger snart hele det norske samfunn. Vil vi ha det slik?

  2. skittent politisk spel, spør du meg! Trist, berre trist! Bur i nærleiken av Odda, eg . . .