Blogg > Yngreleger-bloggen

Leger i spesialisering (LiS) vet best om utdanningen, om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Derfor må LiSenes stemme høres i arbeidet med nye læringsmål for spesialistutdanningen.

Nye læringsmål for utdanningen vår er ute på høring i disse dager. Den største endringen, som sikkert mange er klar over, er at generellkirurgi opphører som egen spesialitet og alle grenspesialiteter blir hovedspesialiteter. For å forsøke å sikre et minimum av generellkirurgisk kompetanse vil utdannelsen bli 2-delt, med en felles 2-årig Del 2 for LiS i urologi, karkirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, barnekirurgi, gastrokirurgi, torakskirurgi og plastikkirurgi. For de av oss som har mindre enn 3 år igjen pr. 1. mars 2019 gjelder gammel ordning.

Det er lagt ned mye arbeid i de nye læringsmålene, og jeg anbefaler alle å sette seg inn i sine nye læringsmål. De kan dere finne link til på vår Facebook side eller på ungkir.no.

LiSene vet best

De nye læringsmålene er blitt utformet av de forskjellige fagmedisinske foreninger (FMF), spesialistkomiteer (SK) eller som et samarbeid dem imellom. Alle SK skal ha en LiS-representant (oppnevnes av Ylf), men dette er ikke et krav i FMF. Med andre ord fryktes det at LiS ikke har vært tilstrekkelig representert i utformingen av læringsmålene. Spesialistene har sine meninger om utformingen og innholdet av spesialiteten i fremtiden. Vi vet best om utdanningen, om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Det er ekstremt viktig å få dette opp i dagen. Om ikke, er det ingen grunn til å tro at den nye ordningen vil gi noe løft til utdanningsløpet eller spesialitetene i fremtiden. Noen mener at utdanning og fag ikke hører sammen, vi mener tvert imot at det er to sider av samme sak. Du kan ikke ha det ene uten det andre.

Hos Norsk Gynekologisk Forening (NGF) har LiS hatt en stemme i mange år allerede. Gjennom Forening for Utdanningskandidater i Gynekologi og Obstetrikk (FUGO) har LiS vært aktiv med i utformingen av utdanningen og fremtiden i faget. Samtidig har de skapt en møteplass for LiS i Gyn/Obs for faglig utveksling, diskusjon og samarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Således burde kanskje tittelen ha vært «FUGO til folket». Etter hvert har noen få FMF kommet etter, men de kan fortsatt telles på en hånd.

"Vårt oppdrag er å sørge for at meningene til LiS i de spesialitene som vi representerer skal bli hørt."

- John Christian Glent, Forening for Unge Norske Kirurger - 

Si din mening!

Forening for Unge Norske Kirurger(FUNK), i likhet med Norsk Kirurgisk Forening(NKF), er en paraplyorganisasjon for flere spesialiteter. I tillegg til spesialitetene som skal ha felles del 2, representerer vi også LiS i ortopedi og nevrokirurgi. 9 totalt.

I styret til FUNK er vi 6 stk, fordelt på spesialitene gastrokirurgi, torakskirurgi og ortopedi. LiOS svarer på vegne av LiS i ortopedi, og i noen FMF er LiS representert og kan tale deres sak. Men dessverre ikke i alle. Vårt oppdrag er å sørge for at meningene til LiS i de spesialitene som vi representerer skal bli hørt. Derfor, les gjennom læringsmålene og kom med tilbakemelding til oss i FUNK. Diskuter i avdelingen, på kurs og møter, og gi oss tilbakemelding. Nå har dere sjansen! Deres meninger kan bli hørt, men tiden er knapp. 1. mars er det for sent.

Vårt ønske i FUNK er at alle nye hovedspesialiteter skal ha sin egen «FUNK», eller «FUGO» om du vil. I arbeidet med den nye fagmedisinske aksen i legeforeningen, benevnes dette FUXX. Vi kan ikke se noen argumenter for hvorfor fremtidens spesialister skal holdes utenfor i saker som angår nettopp dem. I noen mindre spesialiteter, eks. barnekirurgi, vil kanskje ikke en egen LiS-forening være hensiktsmessig, men dere skjønner tegningen.

Oppfordringen går derfor ut til alle de Fagmedisinske foreninger som ikke har LiS representert. Få med LiS og la dem få være med i utformingen av nettopp det de skal bli, morgendagens spesialister. Om ikke, så frykter vi at skadelidende blir det vi setter høyest, nemlig faget.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer