Blogg > Yngreleger-bloggen

Skal det opprettholdes et reelt akuttkirurgisk tilbud i distriktene, må det investeres i utstyr og kompetanse. Men ingen av partiene tør å love mer penger til landets sykehus nå i valgåret.

I 12. time ser det ut til at akuttkirurgien i Odda er berget. For denne gang. Og vi er glade for at kirurgene i Odda fortsatt har sitt virke og at befolkningen er sikret et akuttkirurgisk døgntilbud lokalt. Nærhet til spesialisthelsetjenesten gir trygghet. En trygghet vi er avhengig av om vi skal fremholde dagens desentraliseringspolitikk.

Ordet akuttkirurgi er i ferd med å sette seg langt fremme på tungen til landets politikere nå i valgåret. Med dette, som med så mye annet i politikken, blir det raskt et begrep som redefineres etter eget behov og forgodtbefinnende. For de fleste nordmenn betyr nok begrepet fremdeles at du får hjelp av en kirurg når du trenger det akutt. 

Små sykehus uten ressurser

Det er dessverre forskjeller i helsetilbudet mellom by og land. Det er klart at et Universitetssykehus med alle sine ressurser og spesialister kan tilby en bredere behandling enn det lille lokalsykehuset, disse forskjellene kommer vi ikke unna. Vi kan ikke ha Universitetssykehus på hvert et nes. Det vi derimot kan ha, og har på ganske mange nes, er dyktige og engasjerte fagfolk som strekker seg langt for å gjøre forskjellene mellom by og land så små som mulige. Dessverre har årevis med trange budsjetter og sentralisering ført til at mye av redskapene og funksjonene til de små sykehusene har gått tapt. Dette har foregått i det stille og sjelden fått tilstrekkelig med spalteplass til å fremdrive et skikkelig fakkeltog eller annet engasjement.

"Det er ikke mye du får gjort med en bøtte."

Se for deg en enslig brannmann som skal rykke på husbrann. Stigen er knekt og det er sendt søknad om ny stige i den nye elektroniske utstyr-tjenesten. Søknaden ble sendt for 6 mnd siden og du har fått et saksnummer, men ingen stige. Brannslangene kan kun brukes på dagtid, mens du på kvelden må be om slanger fra den større brannstasjonen 12 mil unna hvor for øvrig brannbilen også står. Det er ikke mye du får gjort med en bøtte. 

En realitetsbrist

Poenget er at skal det opprettholdes et reelt akuttkirurgisk tilbud i distriktene, så holder det ikke bare og ikke stenge dørene. Det må investeres i utstyr og kompetanse for å sikre at dyktige fagfolk har de beste redskapene. Som Inge Glambek påpeker i sin kronikk i BT den 11. mars, så kan ikke fagfolkene sitte og vente på den neste store ulykken, de må ha funksjoner som sikrer en meningsfylt hverdag også.

Det noteres at ingen av partiene tør å love mer penger til landets sykehus nå i valgåret, mens flere av sentrumspartiene tar til ordet for å beholde akuttkirurgi ved landets små sykehus. En realitetsbrist som de folkevalgte er tilsynelatende blinde for. Det snakkes om e-helse og at det skal satses store summer for å få oss vekk fra fax-maskiner og windows 3.14, dette er vel og bra, men du stopper ikke blødninger med en iPad. Liv og helse gjør mye godt valgflesk, men om ikke det samarbeides med fagfolket så forblir det nettopp det. Valgflesk. Gi heller pengene til de som gjør jobben så vi slipper å stå der med en iPad og en bøtte.  

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Det må sikras vidare og forsvarleg drift med fagfolk som blir verande. Og som ikkje "reise" vidare etter endt turnusarbeid eller midlertidleg ansettelse. Ka med å opprette ei bindingstid på fem år? Berre tanken at mor mi ein dag må skyssast 2,5 timar til sjukehuset i Haugesund e på ingen måte eit eldre menneske verdig!

  2. Kan ikke drive akuttkirurgi uten elektiv colonkirurgi. Det er vel ingen kirurg med vettet i behold går på de vanskeligste operasjonene uten å øve på de enkle. Har ikke Odda mistet colorectal-kirurgien sin? I så fall er det vettløst å argumentere for å beholde akuttkirurgi. Bedre å frakte pasienten til et sykehus som kan håndtere dette med en gang. Noe annet blir å stikke hodet langt nedi sanden.