Nyheter > Aktuelt

Kroatiske yngre leger demonstrerer med fotlenker mot en ny reform.

En ny reform i Kroatia krever at leger i spesialisering fortsetter å jobbe på utdanningssykehuset i inntil 8-10 år etter ferdig spesialisering. Bak mange av kampene våre europeiske kollegaer nå fører ligger kjente problemstillinger som mindre ressurser, lengre vakter og dårlige arbeidslivsrettigheter.

Som internasjonalt ansvarlig i Ylf er det mitt ansvar å oppdatere dere på det som skjer blant våre europeiske kollegaer, både på utdanningsfronten og i den profesjonelle hverdagen. Det vil fremover komme regelmessige oppdateringer fra de ulike europeiske landene og de utfordringer som finnes der. For selv om deres kamper kan være ulike fra våre, bunner mye av det i kjente problemstillinger som mindre ressurser, lengre vakter og dårlige arbeidslivsrettigheter.

Streiken i England har vært mye omtalt på yngreleger.no, både i sammenheng med vår streik, men også som et symbol på utviklingen legestanden går mot i Europa. Andre eksempler på aktuelle konflikter er Danmark, der 4-årsregelen krever at alle leger starter på en spesialisering innen 4 år etter endt studium. Sverige har ikke tariffestede lønnsvilkår, og hver lege må forhandle sin egen lønn. I Tyskland føler de på flyktningkrisen, både ved at stadig flere utenlandske leger begynner å jobbe på tyske sykehus, men også ved at mange pasienter er papirløse når de oppsøker helsevesenet. I Litauen opplever de motstand mot organisering av de yngre legene.

I teksten under skriver Vesna Stefancic om en ny reform i hjemlandet Kroatia. Den krever at leger i spesialisering fortsetter å jobbe på utdanningssykehuset i inntil 8-10 år etter ferdig spesialisering. Hvis ikke blir de stående i gjeld til sykehuset. Dette er ment som et bryskt tiltak mot legeflukten i Kroatia, men oppfattes av resten av Europa som et tilbakeslag mot EU/EØS-avtaler, der arbeidsmobilitet står sentralt. 

Young doctors are protesting in Croatia


Considering the current situation in Croatia, junior doctors decided to organise a protest in front of the Ministry of Health. They wanted to point out the significant changes happening in the health system that have seriously threatened their rights. The Act on the Residency Programmes has been modulated several times and the new Minister of Health has again announced a new Act. The change could seriously worsen the position of junior doctors’ because it obligates them to work for the institution (where they started their residency programme) for a period of 8 to 10 years (depending on the residency programme) after they finish their residency. If you break the contract before the end of this period, doctors have to pay back an imaginary “debt” to the hospital. 

After 6 years of education, junior doctors in Croatia graduate form the Medical Faculties. Then they must work for at least a year as intern and pass the state exam, and obtain the Croatian Medical Chamber’s licence for individual work. Most of them decide to work in Emergency medicine or General Practice. Then they start a residency programme where they work from 4-6 years, working in ambulances, offices, laboratories, with patients, all while learning, studying and getting educated at the same time. The junior doctors do most of the night shifts, and their work represents the backbone of the medical system in Croatia, especially within the primary healthcare level. Junior doctors work overtime, during public holidays, on-call, in operating rooms, replacing specialists in clinics, departments, institutes, clinics, write discharge letters, complete administrative forms and prescribe medications. They basically work as a finished specialist but with only 70 % of the specialist salary.

The proposed amendments to the Act on Specialist Training will significantly limited the rights of junior doctors, especially in context of professional mobility in the EU and the free movement on the labour market. It is now difficult to train in another institution then the one you started your residency in – as you could end up with a "debt". This “debt” could be up to €35,000 (considering the fact that the average annual payment of junior doctor in Croatia is ca €15.000!). The argument for this new rule is that it can be used as a measure that "prevents further departure of junior doctors from Croatia".

This practice does not exist in any other EU countries, and Croatian Junior Doctors consider these measures counterproductive and exaggerated. They are keen on learning, improving their skills and knowledge and carrying ahead the Croatian national health system, not being forced to work in the same place for several years.

Vesna Stefancic

MD, MRPH, Junior Doctors Committee, Croatian Medical Chamber

Ylf og internasjonalt samarbeid

Ylf er sentral og engasjert i både nordisk og europeisk samarbeid. Vi møter våre nordiske kollegaer årlig på NRYL (Nordisk Råd for Yngre Leger), som i år skal avholdes i Bergen. Undertegnede sitter også i vervet som visepresident i EJD (European Junior Doctors), som representerer mer enn 40 000 yngre leger i Europa. Vi har derfor gode kontakter i de fleste europeiske land, så ta gjerne kontakt dersom det er særlige saker eller land dere vil at vi skal kommentere og dekke. 

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer