Nyheter > Aktuelt

Foto: Lars Magnus Aker

110 tillitsvalgte er på plass i Oslo for Ylfs årlige høstkurs og tariffkonferanse.

– Godt informerte tillitsvalgte med god kjennskap til og forståelse for lov- og avtaleverk er viktigere enn noen gang, sier Ylf-leder Christer Mjåset. Han sikter til den uløste konflikten mellom Akademikerne og Spekter som berører de fleste sykehusleger.


– Vi ser at arbeidsgiversiden gjennom de senere årene har nytolket tariffavtalen på flere områder og på måter vi ikke er enige i. Dette er jo også bakgrunnen for konflikten vi står i nå. Desto viktigere blir det at våre tillitsvalgte kjenner avtaleverket godt og kan fange opp og melde i fra når arbeidsgiver nytolker og endrer praksis.


Legestreiken endte i tvungen lønnsnemnd forrige uke, men rikslønnsnemnda kommer antakelig ikke i gang med vurdering av saken før i desember, og en endelig avgjørelse kan drøye til over jul.


– Det er mye usikkerhet rundt situasjonen vi befinner oss i nå, ting kan endres fort, og det er avgjørende at vi har god og jevn kommunikasjon ut til alle de tillitsvalgte, og videre til medlemmene. Derfor er det særdeles hyggelig at det er så mange tillitsvalgte som har prioritert å komme på kurs og konferanse i høst! understreker Mjåset.

Ros fra presidenten

I løpet av tre dager med tett program skal de tillitsvalgte kurses i avtaleverket, med særlig fokus på arbeidstidsbestemmelsene. Sentrale saker som faste stillinger og spesialitetsstruktur skal drøftes på tariffkonferansen.


– I tillegg har vi naturlig nok satt av mye tid til å diskutere konflikten og streiken vi nettopp har gjennomført, og hvordan vi skal håndtere denne situasjonen videre, sier kursgeneral Petter Risøe.


Det er stort engasjement blant de tillitsvalgte, og så langt har man opplevd en unison oppslutning blant deltakerne om at kampen for kollektivt vern må fortsette. På kursets første dag kom legepresident Marit Hermansen på besøk. Hun roste Ylf for god innsats under streiken:

– Jeg er stolt, jeg er imponert, og jeg føler meg virkelig som lederen av et lag. Her sitter det utrolig mange som har bidratt fantastisk, som har jobbet sent og tidlig. Det er skrevet, det er twitret, det har vært en kreativitet av en annen verden som gjør at når jeg møter folk rundt omkring utenfor vår engere krets – så vet de hva det har handlet om; de har et positivt inntrykk av streiken. Det er lite negative historier, og de støtter oss. Spekter har ikke kommet igjennom med sitt budskap. Det handler om forsvarlig arbeidstid, og takket være dere har vi kommet igjennom med vårt budskap, sa Hermansen til forsamlingen.


Hermansen og Mjåset fikk hele forsamlingen med på allsang av «Legenes streikesang».

Marit Hermansen skrøt av Ylfernes innsats under streiken. Foto: Lars Magnus Aker

Ylf arrangerer egne kurs for sine tillitsvalgte to ganger i året. Kursene er åpne for tillitsvalgte på alle nivåer.

Yngreleger.no kommer tilbake med mer fra tariffkonferansen. 

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer