Nyheter > Aktuelt

22.-25. november i Oslo skal Ylf diskutere viktige politiske saker samt vi skal få påfyll av motivasjon og inspirasjon gjennom høstkurset. I tillegg starter kursuken med eget FTV-samling, vel møtt!

Landsrådet er Ylfs øverste organ og består av tillitsvalgte fra hele landet, som sammen skal debattere og vedta viktige politiske mål for foreningen på årets tariffkonferanse.

Tariffkonferanse, tenker du kanskje, hva er det? Det kan du lese mer om i denne artikkelen fra tidligere styremedlem Oda Sandli.

Kort oppsummert skal vi diskutere viktige politiske saker Ylf jobber med. Hva er det viktig å prioritere, og hva ønsker vi å oppnå?

I forbindelse med tariffkonferansen arrangeres det høstkurs for Ylfs tillitsvalgte. I år er konflikthåndtering, spesialisering og helsepolitikk sentrale tema. Siste dag blir det i tillegg en egen sesjon om et viktig tema – nemlig hvordan man skaper et godt arbeidsmiljø for rekruttering av LIS.

Kursuken starter allerede tirsdagen for FTVene (foretakstillitsvalgt) med deres respektive vara, der det blir fokus på det å være tillitsvalgt for sykmeldte, ammende, gravide og andre med omsorgsansvar. Det hele vil avsluttes med juridisk dessert.

Hvem kan delta?

Ylfs høstkurs og tariffkonferanse er åpent for alle Ylfs medlemmer, men har begrenset deltakerantall. Vi prioriterer tillitsvalgte ved mange påmeldte. FTV-samling er for Ylfs FTV, deres vara samt HTV (hovedtillitsvalgt) for institusjoner som ikke er organisert som foretak.

Påmelding gjøres ved å følge denne lenken.

Husk! Alle medlemmer har rett til fri etter hovedavtalen for å delta på tillitsvalgtopplæring i regi av Legeforeningen i Spekter og Virke. Hvis du har andre arbeidsgivere i andre tariffområder, er det viktig å være oppmerksom på at retten til fri kun gjelder i det tariffområdet arrangementet relaterer seg til.

Vi i Ylfs styre gleder oss til å se dere igjen, og håper at akkurat du blir med – velkommen!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer