Nyheter > Aktuelt

Ylfs tariffkonferanse ble avholdt i Fredrikstad 27.-28. oktober. Grunnet smittevernhensyn, var det et begrenset antall som var invitert. Færre deltagere og større avstand enn vanlig la imidlertid ingen demper på debattene!

Etter grundig evaluering i Ylf-styret om hvordan man kunne avholde tariffkonferansen på tryggest mulig måte, ble delegater og gjester ønsket velkommen i Fredrikstad tirsdag 27. oktober. Styret stod klare med munnbind, håndsprit og meterstokk. Tariffkonferansen ble åpnet av leder Kristin Kornelia Utne, og vi startet med en applaus for de 138 nye LIS1-stillingene vi har fått, noe foreningen har jobbet med i flere år.

Det var flere saker på agendaen på møtets første dag. President Marit Hermansen var med oss digitalt og sendte hilsen fra et nyoppusset Legenes hus. Landsrådet debatterte spesialistutdanningen, og ikke minst ble det orientert om status i de pågående forhandlingene mellom Legeforeningen og KS – der flere fastleger er tatt ut i streik som følge av brudd tidligere i oktober. Striden står om arbeidstid. Landsrådet vedtok å støtte de streikende legene i kommunene: «Ylfs landsråd støtter de streikende legene i kommunene. Vi kan ikke godta pålegg om ubegrenset legevakt, arbeidsbelastningen må ned!»

Onsdag fikk tariffkonferansen fysisk besøk av OF-leder, Ann Kristin Rime, og Shruti Sharma som er LIS i gynekologi og sitter i styret for European Junior Doctors. Shruti redegjorde for det internasjonale arbeidet og status i Europa, hvor mange av våre kolleger har hatt det svært tøft under Covid 19-pandemien. Landsrådet hadde en lang debatt om legespesialistens vilkår, en debatt som virkelig engasjerte forsamlingen. I tillegg ble budsjettet lagt frem, og landsrådet utfordret styret på blant annet å vurdere tilpasninger med tanke på endret møtestruktur i fremtiden. Forhandlingene i Spekter er ennå ikke ferdig, noe som naturlig nok gjorde det vanskelig å debattere og vurdere årets forhandlinger, slik man vanligvis gjør på tariffkonferansen. Neste uke skal det forhandles om A2-delen sentralt i Legeforeningen, og med det lønn for Ylfs medlemmer. Landsrådet vedtok at styret gjør en ny vurdering av forhandlingsnivå etter at årets lønnsforhandlinger er avsluttet.

Leder av kurskomiteen, Ingeborg Henriksen, ledet deltakerne gjennom tre innholdsrike dager med stødig hånd og sørget for at alle ble tatt godt vare på. Et fantastisk arbeid av Jens fra IT-avdelingen i Legeforeningen og vår kollega og altmuligmann Erik Engebretsen, sikret at de digitale deltagerne fikk med seg alt som skjedde i salen – både lyd og bilde, i tillegg til at avstemmingene ble avhold korrekt. Ordstyrer Anders Schrøder Amundsen fra Legeforeningens avdeling for Jus og arbeidsliv ledet ordet i forsamlingen stødig gjennom hele tariffkonferansen, og møtet kunne heves to minutter før tiden onsdag kveld. Takk til Ylfs sekretariat ved Bjørn Ove Kvavik og Marthe Helene Sandli som bidro i både planlegging og gjennomføring av konferansen. Grunnet smittevernhensyn, ble det ikke den tradisjonelle festmiddagen med underholdning og mingling. Men Fredrikstad-gutt og FTV ved Sykehuset Østfold, Lars Magnus Aker, sørget for en hyggelig kveld for samtlige!

Styret sender en stor takk til alle deltagerne, både de som var med fysisk og de som var med digitalt. Vi gleder oss til å se dere igjen, og forhåpentligvis snart kunne invitere både delegater og gjester til en tradisjonell tariffkonferanse, hvor vi løser saker lokalt i kaffepausen og utveksler erfaringer på tvers av helseforetak over middag og i baren. Til vanlig er alle medlemmer velkommen til å melde seg på tariffkonferansen, og vi pleier å kunne ha med en god del av dere, så følg med videre på yngreleger.no og Facebook og Instagram for å få med dere fremtidige arrangementer!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer