Nyheter > Fra foreningen

Ny på tariffkonferanse? Eller har du kanskje vært med før, men trenger en liten oppfriskning? Les videre for tips til hvordan du best kan forberede deg til tariffkonferansen 2021.

Hva er tariffkonferansen? Tariffkonferansen er landsrådets diskusjoner om og prioriteringer av krav i forbindelse med kommende forhandlinger av lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i tariffavtalene. Det heter tariffkonferanse fordi møtet i hovedsak skal dreie seg om diskusjoner om nettopp endringer av tariffavtalene. Det er styrets oppgave å organisere konferansen og fastsette saksliste


Hva er landsrådet? Landsrådet er Ylfs øverste organ, og består av styrets medlemmer og representanter valgt etter valginstruksene. Mange av representantene i landsrådet er foretakstillitsvalgte (FTV). I tillegg finner vi også yngsterepresentantene fra hver region, representant fra vernepliktige akademiske leger, stipendiater og fagmedisinske representanter. Detaljene finner dere i Ylfs lover, kapittel III.

Landsrådet samles som oftest to ganger i året: på tariffkonferansen og på årsmøtet. Det er på landsrådsmøtene Ylfs politikk utformes, og det er deltagernes mulighet til å være med å stake ut kursen til Ylf de neste årene. Landsrådet er beslutningsdyktig kun når det er samlet, så i mellomtiden tas avgjørelser vedrørende foreningens daglige drift av styret og leder.

Hva skjer på tariffkonferansen? På tariffkonferansen diskuteres de kommende lønnsforhandlingene for Ylfs medlemmer. De inkluderer forhandlinger med arbeidsgiverorganisasjonene Spekter, Virke, KS og Stat/Oslo kommune. I tillegg tas det opp andre aktuelle saker, som stipendiatenes arbeidsvilkår og sykehusbygging i Norge. I tilknytning til tariffkonferansen, som varer fra 24.-25. november, har Ylf høstkurs med spesielt fokus på opplæring av tillitsvalgte.

Hva kan du gjøre for å forberede deg?

  • Påmelding. Om du ikke alt har gjort det - husk å melde deg på! Dette gjøres via e-post eller legeforeningens nettsider. Alle FTV (foretakstillitsvalgte) og andre landsrådsrepresentanter får innkallelse per e-post og er forpliktet til å møte. Andre kan også melde seg på, men er ikke garantert plass. Ylf ønsker at flest mulig skal få være med på kurs, og har økt antall deltagere betraktelig de siste årene. Av økonomiske og plasshensyn er det satt et tak på 110 representanter. Målet er å få med en bred representasjon fra alle foretak og landsdeler. Medlemmer som kanskje skal ta over tillitsverv i fremtiden vil kunne bli prioritert.
  • Gi beskjed på jobb. Gi beskjed til arbeidsgiver så fort du har meldt deg på at du ønsker å reise på tariffkonferansen. Passer det dårlig, sier sjefen? Vel, tillitsvalgte som har møteplikt har krav om fri. Dette er regulert i Hovedavtalen. En kan ikke nektes fri fordi det genererer vakante vakter eller på annen måte er ubeleilig. Alle som er medlem av Legeforeningen har krav på fri inntil seks dager per kalenderår for å reise på kurs, også de som ikke er tillitsvalgte, ifølge Hovedavtalen kapittel VI, § 26. Blir det problemer ta først kontakt med den lokale tillitsvalgte, som kan kontakte Ylf sentralt om det ikke løser seg lokalt.
  • Bestill reise.Vent med å bestille reise til du har fått bekreftet plass! Det enkleste er å bestille gjennom Legeforeningens reisebyrå. Informasjon om dette står i e-posten som bekrefter deltagelsen. Reise til/fra flyplass, togstasjon osv. dekkes, men det er viktig å ta vare på kvitteringene og sende dem inn sammen med reiseregning i etterkant. Skjema for d. tte får man utdelt på konferansen, i tillegg til at det kan lastes ned. Må du reise kvelden før, send en e-post til ylf@legeforeningen.no for å avtale ekstra hotellovernatting i forkant av bestillingen.
  • Les sakspapirene i god tid.Dette er noe av det viktigste du gjør! Er du godt forberedt, får du mye mer ut av konferansen. Det er viktig for medlemmene du representerer. Alle deltagere vil få tilgang til sakspapirene på nett via Admincontrol. Er du ny bruker av Admincontrol, vil du få en e-post med påloggingsinformasjon. Her vil program, saksliste og sakspapirer legges ut. Kanskje ser du en eller flere av dine hjertesaker på sakslisten, eller ting du er uenig i? Da er det lurt å notere seg spørsmål eller kanskje forberede innlegg til debatten.
  • Snakk med dine medlemmer lokalt. Det er ikke et krav, men det kan være lurt å snakke med medlemmene på ditt sykehus i forkant. Det er dem du representerer på landsrådet. E-post er fint som informasjon, men arranger gjerne et medlemsmøte der du for eksempel informerer om de sakene som skal tas opp og forhør deg om det er noe de ønsker du skal ta opp. Dersom du er medlem og ønsker at den tillitsvalgte skal fremme en sak, ta kontakt med vedkommende. Hvem som er din foreakstillitsvalgte finner du på «Mine sider» på Legeforeningens nettsider.
  • Pakk kofferten.Det er ingen spesiell kleskode under selve tariffkonferansen, men husk antrekk til festmiddagen! I år blir Ylf 110 år, og den tradisjonelle festmiddagen blir i år bankett, med kleskode galla. Ellers er det treningsrom for hotellet, og mulighet forturer i byen. Det blir som oftest spontan-arrangert felles løpetur på morgenen eller ettermiddagen i løpet av konferansen. Her det er bare å ta iniativ!
  • På selve konferansen.Følg med på programmet, der skal det stå oppmøtetider og -steder. I år har vi hotell et sted, og selve konferansen et annet sted, så det er ikke mulig å stikke innom hotellrommet underveis Ylf-leder oppretter en Whatsapp-gruppe for konferansen i forkant, der det er det åpent for å stille spørsmål. Det er også mulig å kontakte kurskomiteen eller resten av styret dersom det er noe du lurer på eller trenger hjelp til. Vil du holde et innlegg, men er usikker på hva du bør si eller hvordan du bør si det? Spør gjerne andre erfarne tillitsvalgte. Styret oppfordrer alle til å gå opp på talerstolen og stille spørsmål, kommentere, dele egne erfaringer eller bare støtte andres innlegg. Det er slett ikke så skummelt som det kan virke, og det hjelper ofte på nervene å være litt forberedt.
  • Etter konferansen. Målet er at deltakerne skal ha noen flotte og lærerike dager med gode diskusjoner, og at styret og leder får tydelig føringer fra Landsrådet om hva vi skal jobbe med fremover. Det blir sendt ut en questback på e-post som kursevaluering i etterkant. Ylf-styret går gjennom denne på neste styremøtet, og bruker tilbakmeldingene aktivt for å gjøre kommende kurs best mulig. Vi håper derfor flest mulig svarer på undersøkelsen.
  • Informer gjerne dine medlemmer lokalt i etterkant.Send gjerne ut en liten oppdatering lokalt om saker som ble diskutert, vedtak som ble fattet og andre ting som er av interesse for medlemmene. Får du tilbakemeldinger, vil Ylf-styret gjerne høre om det!

Vel møtt til tariffkonferanse og jubileumsfest 2021!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer