Nyheter > Aktuelt

Yngre legers forenings Clara Bratholm er visepresident i European Junior Doctors. På vårens generalforsamling i Rotterdam kunne hun koste på seg et bredt smil da en felles europeisk resolusjon om gravide legers rettigheter ble vedtatt. Her forteller en entusiastisk Amund Hovengen Ringen mer fra møtet.

European Junior Doctors

Gjennom utsendinger fra nasjonale foreninger representerer European Junior Doctors (EJD) 300 000 yngre leger i Europa. EJD jobber for å bedre arbeidsforhold og mobilitet blant yngre leger og for å sikre en videre god utdanning etter medisinsk embetseksamen. 

I Rotterdam var Yngre legers forening (YLF) representert ved Clara Bratholm som er LiS i pediatri ved Drammen sykehus og styremedlem i Ylf og Amund Hovengen Ringen som er LiS i anestesi og avdelingstillitsvalgt ved Ullevål sykehus. Med i den norske delegasjonen var også jurist i Legeforeningen Anders Schrøder Amundsen.

Norge stiller alltid med en godt forberedt delegasjon ved de halvårige møtene som arrangeres. Vi har over tid markert oss blant de europeiske legene og deltar aktivt i dette europeiske felleskapet. I tiden mellom de halvårige møtene, jobber vi med utforming av politiske dokumenter som senere diskuteres og videreutvikles i plenum før evt vedtak blir gjort.

Ylfs delegasjon (f.v): Anders Schrøder Amundsen, Amund Hovengen Ringen og Clara Bratholm

Gravide legers rettigheter

Clara Bratholm er tydelig som visepresident i EJD. På vårens møte kunne hun smile bredt etter at EJD vedtok en felles uttalelse om gravides legers rettigheter i Europa (se faktaboks nederst i saken). Dette har vært en lang prosess med interessante diskusjoner og der det har kommet frem uenigheter mellom ulike europeiske land, både med bakgrunn i kultur og ressurser. Men noe alle var enige om, var at gravide leger skal ha sterke rettigheter og vaktfritak mot slutten av graviditeten. 

Støtteerklæring til tyrkiske leger

En representant for de tyrkiske yngre legene holdt et engasjert innlegg der hun fortalte om en politisk situasjon og et klima for ytringsfrihet som er milevis fra situasjonen i land i Europa. Etter et initiativ fra den norske delegasjonen ble det vedtatt en støtteerklæring for de tyrkiske legene. 

EJD: Gravides rettigheter og støtte til tyrkiske leger

Viktig å delta i internasjonale fora

Rettigheter for gravide og støtteerklæringen til tyrkiske kolleger er gode eksempler på hvorfor det er viktig med representasjon også i internasjonale fora. Her får vi støtte for utfordringene vi møter i Norge, samtidig som vi også kan vise solidaritet med land som har helt andre utfordringer enn oss.

Det siste året har det vært stor interesse for den norske streiken og resultatene av denne. Gjennom nasjonale rapporter holder vi hverandre oppdatert på utviklingen i de enkelte landene. Dette har også gitt oss gode innspill og inspirasjon til hvordan vi kan legge opp strategiene her hjemme. 

Sosiale herligheter

Delegater til EJDs generalforsamling i Rotterdam mai 2017

Heldigvis er unge leger like sosiale og festglade i resten av Europa som i Norge. Dager, kvelder og netter ble fylt opp med fest, gode middager og omvisning rundt om i Rotterdam. Vi fikk også kulturelle innslag fra alle landene. Høye tårn og båter er en fellesnevner for alle arrangement i regi av EJD. Denne gangen var ikke et unntak. Selve møtet fant sted på en vakker og nyoppusset båt fra 50-tallet som på sine yngre dager skal ha gått til sammen 27 ganger rundt jorda. Atmosfæren var upåklagelig og skapte en god atmosfære for å knytte enda sterkere bånd mellom gamle kjente og nye bekjentskaper. Neste møte er i Malmø og vi i den norske delegasjonen ser frem til å jobbe videre med å utvikle rettigheter for europeiske yngre leger.

​Statement concerning protection and rights of junior doctors during pregnancy and parenthood


Pregnant doctors can be required to work in challenging situations, often working long hours and on-call through the night. Doctors can also face pregnancy-related discrimination concerning both salary and professional development. Some doctors find it difficult to raise these issues with their employer – either because they have temporary contracts, or because they are afraid of negative professional consequences. 

European Junior Doctors Permanent Working Group (EJD PWG) maintains that there be equal rights for doctors starting from early pregnancy. To avoid discriminatory treatment these rights should be formalized collectively in each country. EJD sees a need for working conditions that promote a balance between career and family life. Working conditions must promote equal opportunities for post-graduate training and also provide fair remuneration to employees during both pregnancy and parental leave. * The following points should be considered: 

  1. It should be inadmissible for employers to ask applicants about family planning in relation to work. 
  2. The employer, together with the employee, should make a risk assessment and a list of work not suitable for the junior doctor to undertake during pregnancy. If certain type of work is found unfit during pregnancy, it is the responsibility of the management to find someone to cover. 
  3. A risk assessment should be made by the employer concerning the risks to pregnant doctors working shifts. The pregnant doctor should have the right not to work night shifts or on-call shifts during pregnancy, especially during the last trimester, without negative consequences on salary or progression in residency. 
  4. Pregnant doctors should have equal training opportunities in post-graduate training. 
  5. Parents should have adequate parental leave with fair pay and options for flexible working. 
  6. Parents should have the right to return to the same position after parental leave, without the fear of termination. 
  7. Mothers should be able to breastfeed, (or be given protected time for breast pumping) during working hours, within the current guidelines from the WHO (1). 

These recommendations set a minimum level of rights. Where the standard of pregnancy rights and protection exceeds these minimum standards, those should be adhered to and maintained. 

*Parental leave implies leave for both parents, as several countries have designated time for one or the other. 

References: (1) WHO, Infant and young child nutrition, Global strategy on infant and young child feeding A55/15 http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA55/ea5515.pdf?ua=1

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer