Nyheter > Aktuelt

Foto: ISNI

Frontene i Europa blir stadig hardere, og det er ikke bare de norske yngre legene som har vært i konflikt. De franske yngre legene har streiket siden 18. april, en konflikt som har kommet i skyggen av det franske presidentvalget.

Bakgrunnen for streiken er en ny spesialiseringsreform, som skal redusere spesialiseringstiden og potensielt kan ødelegge de faglige premissene for utdannelsen. Det er tatt lite hensyn til å lage gode overgangsordninger, og de yngre legene opplever at argumenter om å tilpasse seg nasjonale standarder er viktigere enn å bevare faglig kvalitet i utdannelsen.

De franske yngre legene er organisert i ISNI (InterSyndicat National des internes), som kjemper for å øke bevisstheten omkring den truede utdannelsen og hvilke konsekvenser dette har for det offentlige helsevesenet i Frankrike.

Audrey Fontaine er visepresident i ISNI, og har skrevet en oversikt for oss om situasjonen:

Audrey Fontaine, visepresident i ISNI

Since 2009, the French government, doctors and resident organizations have been working on a reform of specialty training. This reform includes the development of new specialty diplomas, such as emergency medicine and allergology; but also development of digital tools and improvement in training through e-learning and simulation training. However, there are some points the residents strongly disagree on, and the junior doctors launched an unlimited strike from April,18th, writing a petition to raise the population's awareness.

 

The first point of disagreement is concerning the length of the training. Some specialties, like gastrology, nephrology and cardiology, have been asking for longer training in order to respond to European standards, and because they thought the actual length wasn't enough. Unfortunately, the government rejected the demand for 5-year training, against the advice of academics, senior doctors and residents. There are also problems regarding the residency in psychiatry, medical biology and anesthesiologists.

 

Secondly, a new statute will be imposed for last-year residents, that will make this group work unsupervised. This appears to reduce our training length even more, risking damaging the quality of our training. It is also unclear in what way we would choose the placement during that last year.

 

Last but not least, there is hardly any discussion on how to manage the cohabitation of current residents, with those residents starting in November 2017. The application date for the reformed residency is in November 2017, affecting those who apply for university next year, while all who started before November 2017 will follow the previous law.

 

An announcement has been published on April 21th, stating lengths and training plan of each specialty. Our demands did not get through. Talks are still ongoing regarding the statute of the last part of training. However, with the current presidential elections, the highest doubts remain. No one knows what the next government view on the reform would be.

 

The French Junior Doctor, ISNI, stays alert, and is willing to keep up with defending the residents' best interests, quality of training, and quality of the French healthcare system. 

Audrey Fontaine - Third year psychiatry resident in Lille, North of France, currently first Vice President of Lille's Junior Doctor union; as well as ISNI's (French Junior Doctor union) vice-president in charge of international affairs; an vice-president of AFFEP (french psychiatry trainees association).

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer