Nyheter > Aktuelt

European Junior Doctors (EJD) gir Ylf full støtte i arbeidet for høygravide legers rett til vaktfritak.

«EJD strongly supports the Junior Doctors Association of Norway (Ylf) in their continued fight for pregnant junior doctors and their right to fair and safe working conditions during pregnancy», skriver den europeiske foreningen for yngre leger i et «Motion of support» til Ylf.

Ylf er medlem i EJD, og utviklingen i Norge, hvor gravide leger nylig tapte rettigheten til automatisk vaktfritak i siste trimester, uroer de andre medlemslandene. 


De opplever det som bekymringsfullt at Norge, som ofte har vært et foregangsland hva gjelder likestilling, nå velger å svekke heller enn å styrke gravides rettigheter i arbeidslivet, forteller Clara Bratholm, som er visepresident i EJD og styremedlem i Ylf.


Ylf-leder Christer Mjåset setter pris på støtten.


Støtten fra EJD er viktig for oss i det videre arbeidet for å få gjeninnført automatisk vaktfritak», sier Mjåset. «Denne internasjonale oppmerksomheten er et tydelig signal om at norske arbeidsgivere og helsemyndigheter nå bør sørge for rettferdige og trygge arbeidsvilkår for gravide leger på norske sykehus.

Ikke problemfritt med tilrettelegging

Spekter har argumentert med at de gravide legene fortsatt er beskyttet av andre deler av lov- og avtaleverket, og Spekter-direktør Bratten har uttalt at gravide leger har rett på å få tilrettelagt arbeid dersom kvinnen i samråd med lege mener det er behov for tilrettelegging.


Vi har allerede flere eksempler på at gravide leger har hatt negative opplevelser i forbindelse med behov for tilrettelegging mot slutten av svangerskapet. Dette kan vi ikke akseptere, sier Mjåset.


Les hele EJDs «Motion of support» i bunn av denne saken. Ylfs landsråd vedtok nylig en resolusjon om vaktfritak for gravide, den kan du lese her.

Motion of support to Norwegian Junior Doctors (YLF)


As of December 2015, junior doctors in Norway lost their right to automatic release from on-call shifts during the last trimester of pregnancy.

There is a wealth of evidence that describes the risks to the health of an unborn child in pregnant mothers who work night shifts. Hence, the European Junior Doctors (EJD) sees this as a regressive decision; one that goes against the fundamental rights of pregnant doctors to carry out their profession in a safe environment for them, and their unborn child.

EJD strongly supports the Junior Doctors Association of Norway (YLF) in their continued fight for pregnant junior doctors and their right to fair and safe working conditions during pregnancy.

Dette er saken:

Høsten 2015 tapte Legeforeningen mot Spekter i Arbeidsretten i en sak som gjaldt gravide legers rett til vaktfritak i siste trimester. Arbeidsretten slo fast at bestemmelsen i A2 § 3.6.4 Fritak fra vakt: …Gravide som er i de tre siste måneder av svangerskapet og kvinner som ammer, gis mulighet til å ha en daglig arbeidstid som ikke overstiger 9 timer… kun skal ses som en rett til begrenset arbeidstid, men arbeidet kan være vaktarbeid og foregå når som helst på døgnet. 

Ylf mener bestemmelsen i mange år har vært praktisert som en rett til å bli tatt ut av vaktturnus de siste tre månedene av svangerskapet, og at å endre på denne praksisen vil være et stort steg tilbake for likestillingen og de gravides vern. Spekter har fremholdt at den enkelte gravide fortsatt har mulighet til å be om tilrettelegging der det er behov. 

Ylf mener at å måtte be om individuell tilpasning for mange vil oppleves som en ekstra terskel, særlig når man er ansatt i korte vikariater og er usikker på videre ansettelsesforhold. Ylf er urolig for at en slik ordning vil føre til økt press på høygravide leger til å stå i vaktsituasjoner som kan ha uheldige konsekvenser for mor, barn og ikke minst pasientsikkerheten, og også presse flere gravide leger ut i sykmelding. Med den arbeidsbelastningen mange av Ylfs medlemmer opplever på vakt i dag, er det klart at mange høygravide ikke bør utføre vaktarbeid.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer