Nyheter > Aktuelt

Ylf deler hvert år ut stipender til leger som tar formalisert lederutdanning. Alle Ylf-medlemmer kan søke om stipend.

Er du Ylf-medlem og i gang med en lederutdanning eller ønsker å komme i gang med utdanning som gir kompetanse innen ledelse? Da bør du vurdere å søke støtte gjennom Ylfs lederstipend. Ylf deler årlig ut stipender til en samlet verdi av inntil 120 000 kroner, og én enkelt søker kan bli innvilget et stipend på opptil 60 000 kroner. Du kan søke om å få dekket utgifter forbundet med lederutdanningen, for eksempel kursavgift, bo- og reiseutgifter og utgifter til forskjellig kursmateriell.

– Norsk helsevesen er helt avhengig av å ha gode ledere, og vi mener det er nødvendig at leger er en naturlig del av ledelsesstrukturen i norske sykehus. Derfor vil Ylf være med å støtte opp om leger som allerede tidlig i karrieren ønsker å skaffe seg kompetanse innen ledelse, sier Ylf-leder Christer Mjåset.

Gode resultater

En omfattende rapport fra 2010 som sammenliknet sykehusledelse i ulike land, fant blant annet at sykehusene som ble drevet best hadde ledere med medisinskfaglig bakgrunn. Dybdekunnskap om fagutøvelsen sykehusledelsen skal legge til rette for, kan altså ses som en suksessfaktor for god ledelse av sykehus.

– Vi mener det er behov for flere ledere med medisinskfaglig bakgrunn. Å sørge for at leger skaffer seg kompetanse innen ledelse, er viktig for å nå dette målet. Slik kan vi sørge for at medisinskfaglige hensyn i større grad blir ivaretatt i beslutninger og ledelsesstyrte prosesser i norsk helsevesen, sier Mjåset.

På Ylfs hjemmeside finner du utlysningen og informasjon om hvordan du søker på stipendet. Søknadsfristen er 7. august.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer