Nyheter > Aktuelt

Illustrasjon: iStock.com/erhui1979

Partene har ikke klart å komme til enighet i forhandlingene om A2, tariffavtalen som omfatter sykehuslegers lønns- og arbeidsvilkår.

Legeforeningen informerte i går kveld om at partene har konstatert at man ikke kommer til enighet i forhandlingene om A2 i årets hovedoppgjør. Videre oppgis det at uenigheten først og fremst gjelder vernebestemmelsene for arbeidstid og rett til vaktfritak for leger i siste trimester. Uenigheten oversendes Akademikerne, som har partsforholdet for overenskomsten i Spekter Helse.

Til mekling?

– Vi har så langt ikke klart å bli enige med Spekter innen fristen som er satt, sier Ylf-leder Christer Mjåset som sitter i Legeforeningens forhandlingsutvalg.


Kan du si noe mer om hva uenigheten består av?

 

 – Dette er antakelig det viktigste oppgjøret for sykehuslegene på veldig lang tid. Vi ønsker å sikre vern av leger både når det gjelder arbeidstid, men også når det gjelder gravide som går i vaktturnuser. På disse områdene står vi for langt unna arbeidsgiversiden til at det er hensiktsmessig å gå videre med forhandlinger, sier Mjåset.


Hva skjer videre nå?


– Det er Akademikerne som nå avgjør om det blir endelig brudd. Om det blir brudd, vil neste skritt bli at Riksmeklingsmannen kobles inn rett over sommeren.

Kampen om tiden

Hovedoppgjøret i 2014 var også preget av dype uenigheter, og endte i brudd og mekling. Uenighet om arbeidstidsbestemmelser var da som nå blant årsakene til at forhandlingene ble brutt. Partene klarte å komme til enighet gjennom mekling like før fristen gikk ut, men mye av uenighetene ble liggende uløst etter 2014-oppgjøret og har kommet opp igjen i årets oppgjør.

Legene har gjennom tidligere og gjeldende tariffavtale avtalt vide unntak fra arbeidsmiljøloven. «Med unntaksadgangen følger et betydelig ansvar for arbeidsgiver, men i særdeleshet for arbeidstakersiden. Legeforeningen som avtalepart kan ikke videreføre en unntaksadgang for den endrede praksis Spekter nå legger opp til», skriver styremedlem i Overlegeforeningen Anne Karin Rime i en kronikk om foreningens syn i forkant av forhandlingene.

Så langt ser det altså ikke ut til at arbeidsgiversiden deler Legeforeningens synspunkter på hvordan legenes vern må sikres innenfor dagens unntaksadgang.


– Vi kommer tilbake med mer informasjon! forsikrer Mjåset.

Oppdatert: Akademikerne informerte onsdag ettermiddag om at det er brudd i forhandlingene og oppgjøret går til mekling. Mekling vil finne sted etter 15. august.

A2


Nasjonal overenskomst (tariffavtale) mellom Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter om lønns- og arbeidsvilkår. Bestemmelsene i Legeforeningens A2 gjelder alle sykehusansatte leger i Spekterområdet med mindre andre forhold er avtalt i den lokale B-delsavtalen.

Du kan lese den gjeldende avtalen her.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer