Nyheter > Aktuelt

Akademikerne og Spekter kom ikke til enighet etter to dager hos riksmeklingsmannen. 194 medlemmer tas i dag ut i streik.

I første omgang omfatter streiken Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset. Uttaket er moderat og omfatter også andre akademikergrupper enn legene. 

- Akademikerne vil fortsette streiken til vi har fått på plass et kollektivt vern mot uforsvarlig arbeidstid. Vi sier et kraftfullt nei til Spekters krav om individuelt fastsatte arbeidsplaner fordi det vil gi flere lange arbeidsuker, høyere arbeidsbelastning og svekket pasientsikkerhet. Det er uansvarlig, uttaler Frøyland på Akademikernes hjemmesider.

Klare for streik

Legene er godt forberedt på streiken, i følge Christer Mjåset, som er leder av Legeforeningens utvalg for konfliktberedskap.

—      Vi håpet i det lengste at vi ville unngå en streik, men samtidig har vi planlagt godt for den konflikten vi nå står i, sier Mjåset

Hvordan er stemningen blant medlemmene for streik?

—      Jeg opplever at streikeviljen blant mine medlemmer er stor. Arbeidstid og å opprettholde et kollektivt vern som gir trygghet for at man kan gjøre jobben sin som lege innen forsvarlige rammer, er svært viktig for legene. Vi er nødt til å stå kraftig i mot de endringene arbeidsgiversiden ønsker å påtvinge oss utenfor arbeidsmiljøloven.

Rammer pasienter i minst mulig grad

"Sykehusene vil nå organisere driften slik at streiken i minst mulig grad rammer pasientene. Av sykehusenes ca 14.000 leger, går i overkant av 100 ut i streik onsdag morgen", skriver Spekter på sine nettsider.   

"Streikeuttaket er svært moderat, og setter ikke liv og helse i fare. Kreftbehandling, psykisk helse og barn vil ikke bli rammet", skriver Akademikerne.

Lurer du på hvorfor legene streiker? Se denne videoen:

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer