Nyheter > Aktuelt

Foto: iStock.com/DragonImages

I dag møtes Legeforeningen/Akademikerne og Spekter hos riksmeklingsmannen. Partene er uenige om hvordan legenes arbeidstid skal planlegges.

Før sommeren ble det erklært brudd i årets tariffoppgjør mellom Legeforeningen/Akademikerne og Spekter. Uenigheten dreier seg først og fremst om hvorvidt legenes arbeidstid skal planlegges i kollektive, rullerende arbeidsplaner eller i individuelle planer for hver enkelt lege. Akademikerne ønsker at dagens praksis med kollektive arbeidsplaner videreføres, og mener at den kollektive organiseringen er en forutsetning for de vide unntakene fra arbeidsmiljøloven som er avtalt i dagens tariffavtale. Spekter ønsker større fleksibilitet for arbeidstidsplanleggingen, og mener individuelle arbeidsplaner kan innføres innenfor dagens avtale. De ønsker derfor at tariffavtalen videreføres slik den står i dag. Du får en kortfattet innføring i hvorfor Legeforeningen motsetter seg individuelle arbeidsplaner her

Håper på enighet

Ylf-leder Christer Mjåset sitter i forhandlingsdelegasjonen for Legeforeningen. Han er spent på hva som kan komme ut av meklingen.

— Dette blir en tøff mekling fordi partene helt åpenbart har ulike virkelighetsoppfatninger både knyttet til avtaleverket og til hva som skjer i sykehusene. Foreløpig syns jeg det er vanskelig å si noe mer om hva vi kan forvente oss, men jeg tror det ganske raskt vil vise seg om det er mulig for partene å møtes. Til nå har Spekter avvist alle initiativ fra Legeforeningen, sier Mjåset.


Er det sannsynlig at man kommer til enighet gjennom mekling?

— Vi går inn i dette for å finne en løsning, så det er absolutt sannsynlig. Og en enighet vil utvilsomt være det beste utfallet for alle som er involvert.


I media og i egne kommunikasjonskanaler har legene tatt høylytt til orde for å sikre kollektiv arbeidstidsplanlegging og vaktfritak for gravide leger. Vil det være aktuelt å gi seg på disse punktene i meklingen?

— Det kollektive vernet er tema som er viktig for oss både når det gjelder individuelle planer og gravide leger i siste trimester. En løsning må innebære en eller annen form for et slikt vern. Noe annet er det vanskelig å forsvare overfor våre medlemmer, som har vist et svært engasjement i forbindelse med dette oppgjøret, sier Mjåset.


Om partene ikke klarer å komme til enighet før kl 24 tirsdag 6/9, vil vi våkne opp onsdag morgen til en sykehusstreik.

Forbereder for streik

I forkant av meklingen har Akademikerne rutinemessig varslet plassoppsigelse for totalt 313 ansatte.  

— Varselet er en del av forberedelsene til meklingsstart og det ligger ingen dramatikk i dette. Vi ønsker å bidra til en konstruktiv mekling og sikre forsvarlige kollektive arbeidstidsordninger og god pasientsikkerhet, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse i en artikkel på Akademikernes hjemmesider

Uttakene omfatter både leger og andre akademikergrupper som ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere. Begge uttak er moderate og svært ansvarlige, og en eventuell konflikt vil ikke ramme liv og helse, i følge Frøyland.

Om ikke partene kommer til enighet gjennom meglingen, blir 194 ansatte ved Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset tatt ut i streik fra onsdag 7. september. 119 medlemmer ved Akershus universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs Hospital blir tatt ut i streik fra fredag 9. september.

I denne videoen forteller Ylf-styremedlem Kristin Kornelia Utne mer om hvorfor Legeforeningen motsetter seg individuell arbeidstidsplanlegging:

yngreleger.no følger meklingen videre og kommer tilbake med mer så snart resultatet av meklingen er klart.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer