Nyheter > Debatt og perspektiver

Illustrasjon: iStock.com/18858916

Ikke sjelden møtes vi av påstander om at legenes lønn er helt uvanlig god. Men hvordan ligger det egentlig an med lønnen til norske leger sett opp mot andre OECD-land?

Det nå brudd i forhandlingene mellom Spekter og Legeforeningen, mens de fleste Virke-sykehusene er klare til å forhandle lokalt. På Virke-sykehusene har vi tradisjon for godt forhandlingsklima. Det er ofte ikke så vanskelig å komme til enighet, og vi håper på å få til dette i år også. Selv om det hardner til med økt «produksjonspress» og relativt trange rammer, så har vi en motpart som verdsetter samarbeid og ønsker å finne løsninger i stedet for problemer.

Årets oppgjør bærer jo et visst preg av at økonomien er strammere enn tidligere år. Selv om lønn neppe blir avgjørende for årets oppgjør, kan det være greit å kjenne litt til hvordan vi ligger an her på berget. Ofte møtes vi jo av påstander om at norske leger er så helt uvanlig godt lønnet. Å prøve å forklare at vår lønn er godtgjøring for uker med høyt timetall og vakter er ikke alltid enkelt.

Lavt sett opp mot andre land

OECD publiserer årlig oversikt over lønn for ulike yrkesgrupper, også leger. Det brukes ulike sammenlikninger. I «Health at a glance» publiseres lønn for ulike grupper helsepersonell holdt opp mot gjennomsnittslønnen i det enkelte land.  Slik blir det mulig å sammenligne på tvers av landene selv om graden av rikdom er ulikt fordelt. Lønn til norske legespesialister er for eksempel 1,68 ganger høyere enn norsk gjennomsnittlig lønnsnivå. Sammenlignet med andre land som rapporterer lønn til OECD er dette lavt.

Kilde: stat.oecd.org. Data 2013/siste oppføring.

En annen mye brukt metode er å holde den enkelte yrkesgruppes lønn opp mot bruttonasjonalprodukt per innbygger. I en slik sammenligning blir det svært tydelig at det ikke er sykehusspesialisters lønn som knekker vår hjemlige økonomi:

Kilde: stat.oecd.org. Data 2013/siste oppføring.

Heller ikke norske sykepleiere har tilranet seg ublu lønninger. Sykepleieres lønnsnivå ligger litt under gjennomsnittlig lønnsnivå i Norge. Sammenligner man dette med andre land, havner Norge et godt stykke ned på listen, og vi ser også at de fleste andre land lønner sine sykepleiere over gjennomsnittlig lønn (kilde: stat.oecd.org).

Gode arbeidsvilkår må sikres

Men til tross for at hverken norske sykehusspesialister eller sykepleiere er veldig godt avlønnet i forhold til andre norske arbeidstakere, har vi rekruttert godt. Driften i mange av våre sykehus ville vært vanskelig uten alle de utenlandske helsearbeidere som kommer hit. Det har naturligvis sammenheng med at alle nordmenns lønn er høy, sammenlignet med lønningene i mange andre land, men andre forhold spiller nok vel så sterkt inn. Vi har i mange år hatt et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer i norske sykehus. Vilkårene for faglig utvikling, videreutdanning og individuell tilpassing har også vært bedre enn i mange andre land. Dette er forhold som har vært satt under press i mange sykehus de senere årene, og som det er viktig at vi klarer å ta vare på – også gjennom sikring av bestemmelser i avtalene våre. Dette er en oppgave for hvert eneste tariffoppgjør, også årets.

Hvis sykehusene fortsetter utviklingen fra å være gode arbeidsplasser til å bli striglede produksjonsbedrifter, er det nok mange av våre beste kolleger som vil se seg om etter annet virke. Også av våre viktige utenlandske bidragsytere. Og det er altså ikke lønnen som holder dem tilbake.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Dette er misbruk av statistikk og fremstillingen er høyst villedende. Kvaliteten på norske leger har falt og utdanningen er gratis. Videre er det slik at nærmest alle som ønsker å kan bli leger i dag (slik har det også vært tidligere) - enten gjennom delvis private studier i Norge og utlandet eller private studier i utlandet til lav realkostnad. Videre studiet går for å være enkelt (når man først har kommet inn riktignok). Arbeidsmiljøet går for å være godt - fagfeltet er preget av så mye HMS (og PMS) at det er på grensen til det latterlige. Det er ingen grunn til at en lege skal tjene mer enn noen med en hvilken-som-helst annen mastergrad.

  2. Synes artikkelen blir litt feil vinklet. Tror alle yrkesgrupper ønsker høyere lønn for ekstra arbeid, men leger i Norge tjener bra!! Og synes også når man velger legeyrket så velger man bort mulighet til skyhøylønn som andre yrkesgrupper kan ha. Alle leger jeg kjenner som er spesialisert ligger på 2-3 millioner i året og det er få andre arbeidsgrupper en kan tjene så godt. At man ikke kan tjene 10 millioner som lege er rett og rimelig. Skal også sies at Norsk BNP er mye høyere enn mange av landene sammenlignet så den blir helt ubrukelig i denne artikkelen å sammenligne. Synes det er flott at Norge ikke sløser med pengekassen for fremtidige generasjoner!

  3. Han argumenterer ikke med høyere lønn, han argumenterer med at lønnen ikke er så høy som spekter skal ha det.

  4. Tor Hansen - Det er selfølgelig ingen som er for et større klasseskille. Du må sette det i perspektiv. Hva hadde lønnen til en jurist, siviløkonom, eller kassadamen på rema vært om de hadde jobbet 6-22 timer mer enn hva som er lovfestet arbeidsuke på 37,5 timer i uken inkl kveld, natt, helger og helligdager? Hvis du da hadde lagt til standardiserte regulerte overtidstakster og helligdagstillegg? Timeantallet til leger er 7-60% mer enn en hva alminnelig arbeidsuke på 37,5 timer for andre arbeidstakere er.

  5. I Norge har vi en sammenpresset lønnstruktur. Dette betyr at ledere, leger, siviløkonomer, jurister, sivilingeniører m.m. har en lønn nærmere lønna til de i kassa på Rema 1000, sykepleiere, hjelpepleiere m.m. Er skribenten mot dette - mot at lavtlønte skal ha en lønn de kan leve av? Figuren som viser spesialistlønn mot snittlønn og kommentarene rundt denne, trekker i en slik retning. Innlegget er i praksis en argumentasjonsrekke for økt ulikhet og klasseskille. Ønsker virkelig Overlegeforeningen dette (skribenten har signert med at han er styremedlem i Overlegeforeningen)? Den siste figuren som viser legespesialisters lønn mot BNP pr capita er helt meningsløst. Mener Overlegeforeningen at leger i Norge bør ha høyere lønn relativt til andre yrkesgrupper fordi Norge eksporterer mye olje (salg av verdifylle varer som olje og gass driver BNP pr capita)? Hvor er koblingen?