Nyheter > Aktuelt

Foto: iStock.com/janecampbell21

Yngre leger i England har gått til streik fire ganger i vår for å få helseministeren til å forstå at de ikke kan akseptere kontrakten som skal innføres i august 2016. Nå ser det ut som om det har gått prestisje i ikke å gi etter for fagforeningen.

Yngre leger («junior doctors») i England streiket i forrige uke for fjerde gang denne våren. Til forskjell fra tidligere forlot de yngre legene alle sine oppgaver, inkludert postarbeid, poliklinikk og elektive operasjoner, en såkalt «full walkout». Tidligere har streiken kun omfattet øyeblikkelig hjelp. Overlegene drev sykehuset alene over to dager.

Vi har snakket med Jeeves Wijesuriya, lege i spesialisering i indremedisin og rådgiver for British Medical Association (BMA). Hvordan gikk streiken og har de kommet noen vei med aksjonene sine?

«Full walkout» er en situasjon vi i det lengste forsøkte å unngå. 78% av yngre leger deltok i streiken, en overveldende majoritet, som viser at vi har støtte innad foreningen. Flere av legene overnattet utenfor helsedepartementet i et forsøk på å snakke med sentrale helsepolitikere. Men vi opplevde at politikerne brukte bakdøra inn til departementet for å unngå å snakke med oss! forteller Wijwaueiya. 

Har dere hatt overlegene i ryggen under aksjonene? De har dekket for dere og gjort alt arbeidet på sykehuset mens dere streiket?

Overlegene har støttet oss fullt ut, og driften på sykehus ble dekket av overleger, spesialister og allmennpraktiserende kollegaer de dagene vi streiket. Ingen uheldige hendelser ble rapportert og ventetiden i landets akuttmottak gikk faktisk ned! Pasientene ble tilsett raskt og effektivt.

Sammenlignes med gruvestreiken

Hva har dere oppnådd med streikene så langt? Begynner dere å nærme dere dialog med myndighetene eller er det flere streiker i vente?

Det blir sagt at det har gått prestisje i saken for myndighetene. De vil ikke vil miste ansikt og tape kampen mot fagforeningene. Mange mener at streiken ligner på konflikten Thatcher-regjeringen hadde med gruvearbeiderne på 70-tallet, som dro ut i langdrag. Det er også politikere i den nåværende regjeringen som støtter oss fordi de frykter for fremtiden til NHS (det offentlige helsevesenet). Vi i BMA håper at trusselen om påtvunget innføring av den nye kontrakten oppheves og at nye samtaler med myndighetene kan begynne. Videre strategi skal avgjøres de nærmeste dagene.

Jeeves Wijesuriya var tilstede på Ylfs årsmøte i Kristiansand og oppdaterte Ylf-delegatene om situasjonen i England. Her ser man Ylfs årsmøte uttrykke full støtte til BMA i deres kamp.

Jeeves Wijesuriya understreker at streikene har bred støtte både i helsevesenet, og ute blant vanlige folk. 65% av befolkningen mener at myndighetene er å skylde for streiken, og mange tok seg tid til å stoppe og høre på hva de streikende hadde å si utenfor sykehusene forrige uke. På selve streikedagen ble det arrangert en støttemarkering i London der mer enn 5000 leger møtte opp. Her fikk legene også støtte fra sentrale opposisjonspolitikere.

Helseminister Jeremy Hunt anklager på den annen side legene for å være militante og lite samarbeidsvillige.

Ylf har sammen med European Junior Doctors (EJD) gitt utrykk for full støtte til de engelske yngre legene. Vi følger spent med på utviklingen, og holder kontakten med vår søsterforening BMA Junior Doctors Commitee fremover.

British Medical Association (BMA)

Fagforening for mer enn 170 000 leger i Storbritannia.

Grunnlagt i 1832.

Nært bundet opp til NHS (National Health Service).

Ga i fjor bistand til mer enn 43 000 jobbrelaterte konflikter for leger.

Slagord: «Vi passer på legene så de kan passe på deg».

Hvorfor streiker de?

De yngre legene i England protesterer mot en ny tariffavtale helsemyndighetene ønsker å tvinge gjennom. Forsøk på dialog mellom BMA og helseminsiter Hunt har brutt sammen, og konflikten har etterhvert blitt svært tilspisset. Sitatet under er hentet fra en artikkel i The Guardian, hvor bakgrunnen for konflikten gjennomgås. 


«Doctors already work long days, nights, evenings, weekends. Often at the expense of birthdays, Christmas days, weddings, funerals - I knew of one doctor who was rostered to work on her OWN wedding day, and had to plead with colleagues for someone to swap shifts with her (which, of course, someone did!) At the end of an already long shift, it is not uncommon for doctors to stay longer - because a patient became acutely unwell, because a relative wanted to talk to a doctor about their dying relative, or to lend a hand to a busy colleague if you want them to have a hope of getting home anywhere near on time. Doctors put up with a lot, and do it without complaint, for the good of the patients we care for and the job that we love. When Jeremy Hunt came out and said that doctors opt out of working weekends, and called into question our vocation and professionalism, it was like the dam brok»

- Dr Abbey Cargill, junior doctor

Nytt forslag til tariffavtale

  • Ordinær arbeidstid for engelske leger er i dag kl. 07-19. Denne skal utvides til kl. 07-22 på hverdager og fra kl. 07-17 på lørdager.
  • Godtgjørelsen er en 13,5% økning i grunnlønnen for alle yngre leger, et lite beløp sett i forhold til den økte arbeidsbelastningen og fravær av vakttillegg.
  • Leger skal ikke lenger betales etter ansiennitet, men etter innsats, ansvar og erfaring. Dette vil bla gi kvinner som har tatt fødselspermisjon og leger som har tatt forskningspermisjon dårligere lønn.
  • Samtidig er det færre som søker seg til medisinstudiet i Storbritannia og flere engelske leger som emigrerer til andre engelskspråklige land.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer