Nyheter > Aktuelt

EJD (European Junior Doctors) er et lite stykke Ylf i Europa. Foreningen samler mange av de europeiske yngre legers foreninger til diskusjon, utveksling av erfaring og samarbeid to ganger i året. Nå i oktober var Oslo vertskap for møtet.

Artikkelen ble publisert i Forum 5/2015.

I 2015 har vi på nytt fått se hvor tett opp mot Europa vi ligger. Vi er ikke med i EU, men det er naivt å tro at europeiske forhold ikke påvirker oss. I Storbritannia kjemper yngre leger om å beholde sine arbeidsvilkår. Staten vil ha leger under utdanning med på en ny tariffavtale der de kanskje må jobbe elektivt i helger uten vaktlønn. I Irland opplever de at 40% av nyutdannede leger emigrerer ut av landet grunnet dårlige arbeidsvilkår. Flere europeiske land har massive tilstrømninger av flyktninger, men mange har også leger fra andre europeiske land som tilflyttere.

Få av oss har hørt utrykkene CPME, FEMS, UEMO og UEMS, men dette er viktige medisinske paraplyorganisasjoner i Europa. De jobber opp mot EU, policymaking og politikere, og går under samlebetegnelsen EMOs (European Medical Organizations). Også EJD kommer under denne betegnelsen. EJD har hatt varierende grad av aktivitet siden oppstarten på 70-tallet, men har holdt noen fanesaker høyt. På 70-tallet var hjelp til leger som ville migrere innad i Europa et viktig tema. Diskusjonene gled mer over til å omhandle rettigheter omkring utdannelse og spesialisering, og i dag, forsvar av yngre legers interesser ved arbeidsforhold og arbeidstid. Organisasjonen har over 300 000 medlemmer – inkludert alle Ylfs medlemmer.

Under EJD-møtet i Oslo stilte Ylf med fem delegater -  Christer Mjåset, Torstein Schrøder-Aasen, Kristin Utne, Amund Ringen og undertegnede. Møtet tok for seg temaer som spesialisering av leger under utdanning, legers trivsel og mobiliteten av leger i Europa. Vi fikk en informativ presentasjon av en tysk akuttmedisiner (Jochen Van Asbroeck) som har forsket på fremveksten av akuttmedisin i Europa – et typisk tema der vi kan ta med informasjon videre til vår forening. Engelske leger under utdanning er presset på sine arbeidsvilkår, og de andre nasjonene på møtet ville vite hva de kan lære av dem. Hvordan kan man unngå dette i f.eks Norge? I flere saker er ikke landene enige – til det er de for forskjellig strukturert. Noe som fungerer godt i ett land, kan være mindre lønnsomt for et annet. 

Ylf

De norske delegatene Clara Bratholm, Amund Ringen, Christer Mjåset og Torstein Schrøder-Aasen støtter sine britiske kollegaer i kampen mot dårligere arbeidsvilkår.

Norsk visepresident i EJD

EJD fungerer som en lobbyorganisasjon opp mot EU, og har «» mot Europarådet. Det betyr i prinsippet at EJD bidrar med informasjon vi mener er relevant for EU med tanke på yngre leger. EJD har også god kontakt med CPME (Den Europeiske Legeforeningen), og jobber gjennom disse med å minske avstanden mellom yngre leger i Europa.

Tidligere styremedlem i Ylf, Tilde Borch Østborg, har gjort en svært god jobb som styremedlem i organisasjonen og har banet vei for at Norge skulle få mer innflytelse. U.t. ble valgt inn i styret som visepresident for de neste to årene, og jeg tror det vil ha en positiv effekt både for Ylf og EJD. Ylf vil vinne på mer europeisk innflytelse, mens EJD vil nyte godt av norsk struktur og system. Som visepresident har jeg også møterett i flere andre medisinske organisasjoner, og kan dermed gi Ylf mulighet til å følge med fra første rad på hva som beveger seg innenfor de ulike feltene i Europa. Den nye presidenten heter Sasha Reiff og kommer fra Malta, mens de øvrige styremedlemmene kommer fra Tyskland, Storbritannia, Lithauen, Slovenia, Italia og Finland. 

Referanser

  1. Publisert i Forum 5/2015

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer